Största faran att leva på kapital?

Håller ni med om att största faran med att leva på kapital är risken med höjd/förändrad beskattning?
Fötutom extrema black swan-events förstås.

1 gillning

Skulle säga att största risken borde vara att stora nedgångar/förlust av kapital (ffa initialt) i kombination med att man varit borta från arbetsmarknaden länge och då tappat sitt humankapital.

Även om man skulle ändra beskattningen så att ISK och motsvarande lösningar tas bort så är inte det ett jätteproblem eftersom det gör att man endast blir beskattad i uppgång (och då klarar man sig ändå) medan man tvärtom slipper beskattningen i nedgång där den stora faran finns.

De förslag på förmögenhetsbeskattning som varit uppe för diskussion har i regel legat på en nivå över vad som behövs för att kunna leva på avkastningen av kapital så där verkar inte heller faran vara så stor.

5 gillningar

Om svenska politiker får för sig att vrida klockan tillbaka till 70-talet vad gäller beskattning av kapital och förmögenhet är det lätt att flytta till ett annat EU-land.

Det är många risker att leva på kapitalet. Min ranking är

  1. Sequence of return risken. Alltså att man får ett antal dåliga år i början när kapitalet är som störst samtidigt som man måste ta ut pengar för att leva.

  2. Generellt inflationsurholkning trots att man investerat för att skydda sig

  3. Förändring av pensionsregler före man hunnit starta de olika pensionerna pga olika uttagsåldrar

  4. Förändring av skatter.

8 gillningar

Har sett att man rekommenderar att ha två års levnadskostnader som buffert utanför börsen för att undvika 1. Man missar så klart en del avkastning men det funkar som en hedge.

Vet inte om jag tänker fel här nu men 4%-regeln tar ju ingen hänsyn till eventuella skatter. Undrar om den till och med är mer hållbar/tillförlitlig vid pengar på vanlig aktiedepå än ISK med skatt även vid nedgång. Skatt på vinst i aktiedepå kan ju bli max 1,2% (30% på 4% “vinst” som du tar ut) mot en ISK i “högt läge” som beskattar runt 1% i både uppgång och nedgång?

1 gillning

Om den allra största risken med kapital är SOR och detta då i början av uttagsfasen så kanske buffert på sparkonto inte är helt galet? Om börsen går ner så är det ju definitivt rätt och kanske uppväger det den risk man har för utebliven positiv avkastning säg år 1-3? I uträkningarna på 4%-regeln måste det ju finnas åtskilliga tillfällen där positiv avkastning år 1-3 endast är medelmåttig och motsvarar bankränta men där man klarar sig 30 år på kapitalet.

Har du några länkar till uträkningar på detta? Kanske framförallt vettigt de första känsliga åren. Att ha buffert i början behöver ju inte ens innebära någon missad avkastning. Kan ju till och med innebära tvärtom jmf buffertkonto/sparkonto.

Du menar att man får en senareläggning av möjlig uttagsålder under resans gång jmf kalkylerat?

Axr länkade till denna:

i den här tråden:

2 gillningar

Ja, riskfritt att leva på kapital är det ju inte.
Frågan är hur stor risk inflationsurholkningen är?
Du tänker att man prickar långa perioder med extrem inflation?
4%-regeln räknat på all inflationshistorik ger ju ändå en otroligt hög positiv siffra att klara 30år.

Bör ju finnas en brytpunkt någonstans där det ena blir mer fördelaktigt än det andra. Som reglerna ser ut nu får man ju dessutom ränteavdrag vid kapitalförlust som kan utnyttjas om man har en liten sidoinkomst. Har inte riktigt tänkt klart men undra om möjligheten att kvitta förluster (som är oberoende av ränteavdragets existens) mot ISK:s schablonbeskattning går att utnyttja genom att i början ha en liten mängd på AF-konto som man kan ta av och då kvitta förlusten mot schablonbeskattningen vid en ev börsnedgång i början av FIRE för att på så vis minska risken genom att skatten blir lägre vid en dålig start på FIRE-resan (såklart mer skatt om börsen fortsätter uppåt men då klarar man sig oavsett). Vet ej om det blir några signifikanta pengar av ett sådant upplägg eller ej.

1 gillning

Jag skulle snarare säga 5 års utgifter placerat på konto, se trådarna om 5+25 upplägget där du sedan kompletterar med 25 års utgifter placerade i indexfonder/robot som skall ge 4% avkastning.

Nu är det dessutom ett utmärkt tillfälle att testa detta i praktiken när börsen viker. Min konklusion och en stor fara som jag märker är att man må i teorin överleva bra med 5 års utgifter på kontot men det är jätte jätte jätte svårt att inte emotionellt må dåligt av att 25:an går dåligt.

Ett arbete som man gillar, med kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden om man skulle behöva byta eller bli av med jobbet och en hög lön som kommer in varje månad är trots allt inte så dumt.

Förutsätter alltså då att man har inkomst eller?

Sedan har man den psykologiska aspekten och eventuella vinningen där med buffertkonto kontra allt i marknaden (i alla fall de första kritiska åren).

Största risken är att räkna med börsens snitt på kanske +7%/år utan att ha en plan B. Den kan vara att man är mentalt förberedd på att ta ett enkelt arbete, vilket som helst, vid behov, eventuellt hedga sin portfölj, ha en plan för att sälja vid nedgång eller något annat.

Saker blir inte precis som man har tänkt sig.

3 gillningar

Om man får den tid över till det övriga livet som man önskar, så visst.
Att gå FIRE vid 30 är ju också en megaskillnad mot att gå vid 50. Vid 50 har många varit i yrkeslivet i 30 år…kanske man då vill ha en fas i livet som inte bygger på arbete.
0-20 1 fas
20-50 1 fas
50 - 1 fas
Ett lite annorlunda upplägg än arbete från 20-70.

Du får en inkomst om du även har ett ISK. Säg att du har har totalt 10 miljoner kr och sätter 9 miljoner på ISK och 1 miljon på AF-konto. Schablonbeskattningen för ISK blir då (år 2022) 9 miljoner x 0,0125 x 0,3 = 33750 kr som du ska betala i skatt. Dessa 33750 kr kan du genom att göra en kapitalförlust på ditt AF-konto kvitta och därmed slippa att betala.

4% av 10 000 000 kr blir 400 000 kr/år = 33 333 kr/mån.
33 750 / 0,3 / 400 000 = 0,28125

Dvs (om jag inte tänkt fel när jag räknat) så slipper man betala någon ISK-skatt om börsen/AF-kontot faller mer än 28,125% jämfört med året man går i FIRE och reducerad skatt om börsen går ner mindre (under förutsättning att man plockar ut pengarna från AF-kontot) vid just detta fiktiva upplägg.

Även om man har en buffert att ta från initialt vid börsnedgång skulle man kunna tänka sig att ha pengar på ett AF-konto och helt enkelt föra över dem till ett ISK vid börsnedgång och på så vis slippa ISK-skatt vid en dålig start. Men jag vet inte, just nu är ISK-skatten så pass låg att det inte blir några stora pengar (men kan ju ändras), är även risk att börsen stiger några tiondelar just dagen man flytta över pengar så att man går +/- 0.

1 gillning

Absolut! Problemet är väl om SOR håller på längre än bufferten kan hantera det. Lost Decade risken. Speciellt i höginflationsmiljö. Såklart kan man inte skydda sig mot allt så man får göra sitt bästa. Dock SOR är fortfarande min #1 trots gedigen buffert :slight_smile:

2 gillningar

Det är den mest uppenbara och som utförs för allmänpensionen just nu, men allt är egentligen möjligt för staten att ändra på, även retroaktivt. Man kan tänka sig en räcka saker som går att ändra på. Tex sänkt allmänpension om man har mycket tjänstepension eller olika skatt på olika pensioner tex högre på tjänstepension så länge SKV kan hantera det. Kanske inte så hög sannolikhet men konsekvensen kan ju bli avsevärt så ändå kanske en risk att hantera.

Om ens pensionering börjar med ett börsfall (t.ex. en person som gick i pension innan julen 2021) så har man ändå goda chanser att tänka om och jobba lite längre.

En möjlighet som kan börja försvinna redan efter några år inom vissa yrken.