Tjänstepension staten avdelning 1 respektive avdelning 2

Kan någon förklara för mig varför det skiljer så pass mycket mellan Tjänstepension PA16 avd 1 resp avd 2? Eller missar jag något…

Förstå din tjänstepension - SPV ( Förstå din tjänstepension - SPV )

Född före 1988 = avdelning 2
Född efter 1988 = avdelning 1

Avdelning 2:
2,5% av lönen betalas in, valbart
2% av lönen betalas in, ej valbart.
TOT 4,5%

Om man är född före 1973 eller har en lön över knappt 43 tkr kan man även få förmånsbestämd pension.

Avdelning 1
2,5% av lönen betalas, valbart
2% av lönen betalas in, ej valbart
1,5% till Kåpan flex
TOT 6%

Spontan tolkning:
Tjänar man under 43 tkr så missgynnas man om man är född 1987 jämfört med 1989 och får 1,5% mindre inbetalat.

Jag tänker att jag måste ha fel, för 1,5% på en lön på 40 tkr är 600 kr vilket man får väl säga är en inte helt oäven summa, 7 200 kr per år.

Vad missar jag? Finns det någon pensionsexpert här?

Jag svarar mig själv då jag hittade detta:
Så kan statsanställda höja pensionen | Placera (avanza.se)

pa16—overenskommelse-om-byte-fran-avd2-till-avd1.pdf (arbetsgivarverket.se)

Men om man ponerar att man inte kommer tjäna över 43 tkr i dagens penningvärde i någon nämnvärd omfattning så har jag svårt att se att det finns några fördelar öht med avdelning 2?

Jag tillhör avdelning 1 och vi har förutom de ovan nämnda en deal som träder i kraft vid 60 års ålder föutsatt att jag fortfarande är anställd i företaget jag jobbar i. Kolla med ditt fack om ni också har andra avtalade tillägg.

Nej du missar ingenting :slight_smile:

Det ser likadant ut i industri tjänstemanna pensionen med en brytpunkt för födda före/efter 1978.

De födda 1978 och tidigare har oftast en bättre pension än de födda senare. Avsättningarna är helt enkelt högre för de födda tidigare.

Detta pga av att olika kollektivavtal omförhandlats när arbetsgivare tyckte att pensionerna blev för betungande eller svåröverskådliga.

Rätt eller fel så blev fack och arbetsgivare överens om sådant. Kanske också en orsak varför vi ändå har kvar rätt många jobb i Sverige, men visst är det surt för de som hamnar fel sida brytpunkten.

Här är ju det tvärtom om man inte går över brytgränsen för förmånsbestämd pension. Dvs yngre får en bättra avsättning (6% istället för 4.5%).

Njae, beskrivningen är inte helt korrekt i början av tråden eftersom den inte tar upp att man även har förmånsbestämd pension om man är född 1988 och tidigare.

Förmånsbestämd = pension som del av ens slutlön. Inte inbetalt kapital. Normalt sett väldigt bra om man ligger kvar i den lösningen till man går i pension.

Är man född 1973-1988 så har man i avd 2 en förmånsbestämd pension på lönedelen över 42 papp.

Är man född 1972 och tidigare så har man i avd 2 hel förmånsbestämd oavsett lön.

Hittills har jag inte sett något kollektivavtal som gjort det bättre för yngre generationer, tyvärr.

1 gillning

Det är ju just intervallet 1973-1987 som har under 42 papp som jag menar får det sämre än de födda 1988 och efter med samma lön.

Som trådstartaren nämner:

Om man är född före 1973 eller har en lön över knappt 43 tkr kan man även få förmånsbestämd pension.

Nej för de födda 1973-1988 och ligger under 42 papp så har man istället Kåpan Tjänste så sämre blir det inte i min mening.

Däremot är det en djungel, som vanligt med TP :slight_smile:

Gissningsvis för att ingen ska orka sätta sig in i det på djupet, tycker den konspiratoriska delen av mig.

Jag förstår inte riktigt argumentationen här, avsättningen är ju lägre? Avd 1 har exakt samma avsättning till valbara + kåpan tjänste (dvs 2.5% och 2%). Men sedan har Avd 1 ytterligare 1.5% avsättning till kåpan flex som inte Avd 2 har. Det blir krångligare när man kommer upp i löner där Avd 2 får förmånsbestämd men i detta intervallet (dvs konstant mindre än 42.5 kkr samt född 73-87) är det strikt bättre att vara i Avd 1 än 2.

Det förekommer även lokala kollektivavtal där avdelning 2 får extra inbetalningar till kåpan extra.

Jag menar att 4.5% avsättning + förmånsbestämd oavsett lön (avd 2 född före 1973) är bättre än 4.5% avsättning + Kåpan tjänste + förmånsbestämd över 43 papp (1973-1988) är bättre än 6% avsättning (efter 1988)

Fast det är ju ingen rättvis jämförelse jämfört med avd 2 (från 1973) för avd 1 (från 1988) får ju extra avsättning på 20% och 10% istället för 2.5% och 2% på lön över 42.5 papp.

Hrm…PA16 är väl bara inom det statliga området? Du måste ha ett annat avtal eftersom du verkar arbeta privat…

Hrm…
Fast är man född inom intervallet 73-88 (är väl egentligen 74-87) och tjänar under 42 så får man bara två delar, valbar 2,5% och Kåpan Tjänste 2% = 4,5 % vilket är mindre än 6%… Jag kan inte få det till annat…

och @christian100 nu börjar jag bli förvirrad :slight_smile:
Rätt, så här får jag det efter att ha tittat på det igen.

Scenarier:

A. Avd 1 födda 1988 eller senare 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + 1.5% Kåpan flex

B. Avd 2 födda 1987-1973 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + förmånsbestämd om man någon gång haft över 42 kkr/mån

C. Avd 2 födda 1972 eller tidigare 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + förmånsbestämd oavsett lönenivå

Slutsats som jag ser de

  • C ser bättre ut än båda A och B.
  • B ser bättre ut än A om man har/har haft en lön över 42 kkr/m, spec om man jobbat många år
  • A ser bättre ut än B för de 1973-1987or som tjänat under 42 kkr/m.

Vinnare är som vanligt de äldsta.
Förlorare i detta fallet är (något förvånande) de födda 1973-1987 med lön under 42 kkr.

Generella situation är dock att äldre är vinnare och yngre är förlorare.
I detta fallet finns det en grupp som har det sämre än de yngsta. Till min förvåning! Tack! :slight_smile:

Sen beror såklart också förmånsbestämd pension - om den verkligen ska vara bra - att man är kvar i det avtalet till pension och behåller sin lön hyfsat fram i mål.

Så, får jag det till.

1 gillning

Detta är inkorrekt, korrekta scenarier är:

A. Avd 1 födda 1988 eller senare 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + 1.5% Kåpan flex upp till 42.5 kkr/mån, allt ovanför 42.5 kkr/mån 20% valbar + 10% Kåpan tjänste + 1.5% Kåpan flex

B. Avd 2 födda 1987-1973 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + förmånsbestämd om man någon gång haft över 42.5 kkr/mån

C. Avd 2 födda 1972 eller tidigare 2.5% valbar + 2% Kåpan tjänste + förmånsbestämd oavsett lönenivå

Huruvida de extra 1.5% innan 42.5 kkr och extra 26.5% utöver 42.5 kkr väger upp förmånsbestämd beror på många faktorer.

1 gillning

Ja. Jag får det dock till att pensionsunderlaget (som den förmånsbestämda delen baseras på) består av den genomsnittliga lönen de senaste 5 åren. Är den över 7,5 ibb (42 625 kr i dagens prisnivå) så får man förmånsbestämd del. Om jag fattat rätt, om du tjänat 45 000 kr i snitt de fem senaste åren och jobbat minst 30 år så får du en förmånsbestämd pension på 1 425 kr per månad (45 000-42 6251260%) livet ut.

Om man ställer det i relation till en person född 1985 och en född 1989 och båda tjänar “konstant” 40 000 kr i 30 år så får den som är född 1989 7200 kr*30 år = 216 000 kr mer. Med 5 % avkastning blir det en halv miljon. Slår man ut det på 20 år blir det 2 000 kr per månad.

Det aktualiserar ju då att 1)bedömer man att man kommer tjäna en bra bit över 45 000 kr de senaste fem åren? Om svaret är nej 2) vilka möjligheter finns det att byta från avdelning 2 till 1. Nån som har erfarenhet med statliga arbetsgivare? Antagligen svårt…

Jag har svårt att se hur det ovan på lön över 42 kkr ska slå förmånsbestämd på hela lönen, så jag menar fortfarande att C får bättre pension än A :slight_smile:

Mellangruppen ser dock ut att vara förlorarna i detta kollektivavtalet tyvärr

Det går att byta avdelning. Vi skrev en del om det i den här tråden:

Skulle tro att det hos de flesta statliga arbetsgivare finns en möjlighet att byta, men att det kanske inte är en rättighet för alla. Det kan bli en del av en förhandling. I mitt fall lyfte jag önskemålet när jag hade ett samtal med min chef om lön.

Om man tror på börsens avkastning fram till pension så ska man välja den avdelning som ger störst möjlighet att få exponering mot börsen. Det är väl ändå Avd 1, då Kåpan lägger en (alltför) hög andel i andra tillgångsslag även vid unga år… :face_with_raised_eyebrow:

Jag såg din tråd efter att jag lade upp min egen…=)
Får man fråga hur chefen reagerade? Jag intalar mig att det kanske inte är jättevanligt att varken medarbetare eller närmaste chef har superkoll på pensionsavtalen… och framförallt…lyckades du byta? Är du i så fall en “random anställd” eller oumbärlig för verksamheten (…)? Skicka gärna PM om du inte vill skriva det här. Funderar nämligen själv att ta upp det med närmaste chef efter en i mitt tycke för låg löneökning…

Är inte avdelning 1 och 2 likvärdiga i den mening att de två delar båda innehåller placerar på samma sätt??
Oavsett vilket så avsätts det ju mer pengar om man lyckas byta (och man inte tror att man ligger högt när man går i pension samt är tveksam om man jobbar kvar…) så det känns ju bombsäkert att byta…