Tre olika perspektiv på risk

Här följer en av de bästa artiklarna jag har läst i år.

Hela poängen kommer i de sista styckena. Det är i mina ögon briljant.

But it opened my eyes to the idea that there are three distinct sides of risk:

  • The odds you will get hit.
  • The average consequences of getting hit.
  • The tail-end consequences of getting hit.

The first two are easy to grasp. It’s the third that’s hardest to learn, and can often only be learned through experience. […] But once you go through something like that, you realize that the tail-end consequences – the low-probability, high-impact events – are all that matter.

In investing, the average consequences of risk make up most of the daily news headlines. But the tail-end consequences of risk – like pandemics, and depressions – are what make the pages of history books.

They’re all that matter. They’re all you should focus on. We spent the last decade debating whether economic risk meant the Federal Reserve set interest rates at 0.25% or 0.5%. Then 36 million people lost their jobs in two months because of a virus. It’s absurd.

Tail-end events are all that matter.

Once you experience it, you’ll never think otherwise.

Framförallt så tänker jag att det är relevant kring att aldrig utsätta sig för en tail-end consequence där hela ens portfölj exploderar om man har gjort ett felaktig antagande. Det är nämligen många antaganden som vi har byggt våra investeringsstrategier som t.ex. “aktier går alltid upp över tid”, “börsen återhämtar sig alltid” och liknande.

Jag tänker även att artikeln på ett bra sätt illustrerar det man behöver ha koll på i förhållande till sin investeringsstrategi:

  • Vad är sannolikheten för att det inte går som jag tänker mig?
  • Vad är den genomsnittliga konsekvensen av att jag har fel?
  • Vad händer om jag har totalt åt helvete fel i min strategi?

Inte som att det är något världsförändrande, men i alla fall nyttigt att reflektera över tänker jag. Vad tänker du?

2 gillningar

Själv är jag livrädd för hög risk på börsen.

Därför undviker jag belåning av portföljen även om det är 0% i ränta. Håller mig så mycket som möjligt till globalindex.

Gör lite andra insatser för att avvika i från det men mår inte bra av det. Då ändrar jag tillbaks till det rätta ganska snabbt 100% Global index.

Högrisk brukar sluta i spelberoende och dålig ekonomi. I västa fall splittrad familj och dålig hälsa.

:shushing_face::joy::superhero:.

Bra skriven artiken, absolut läsvärd. Jag tror det är ett bra tankesätt att ha med sig. Det är tillämpningsbart på investeringar, absolut, men framförallt på mycket annat i livet.

En aspekt på tankesättet är följande. Den första punkten berör sannolikhet, de andra två konsekvens. Men vad är sannolikheten för det värsta scenariot? Svårt att avgöra. I många sammanhang kanske det räcker att konstatera att det är osannolikt, men att man ändå inte kan ignorera det.

1 gillning

Jag tänker så här - om konsekvensen av värsta scenariot är att man t.ex. exploderar, då behöver man ta höjd för det hur liten än sannolikheten är. Ungefär det resonemanget som vi har kring kärnkraft tänker jag.

Många på börsen har problem med beroendet. Det är lika farligt som Casino och andra spel om man inte kan hantera det på rätt sätt. Läs lite på BS då inser du ganska snart om spel beroendet snabba pengar. Alla vi som följer börsen så här läser alla forum komenterar och lyssnar på experternas råd har ganska lätt att hamna på lite fel tankar. :grimacing:. Många är inte så starka att hantera börsskärmar och när man läser i media antingen stora vinnare eller stora förlorare. Det finns inget mitt emellan lagom är bäst :+1:.

Väldigt bra artikel!

Jag tycker själv att det är farligt att göra för generella antaganden, som de du nämner, att “aktier alltid går upp”. Det är även ungefär som att säga att “bostadspriserna alltid ökar”. Vi vet inte det.

Även saker såsom han nämner att köra för fort, som många gör och även jag, men det är liksom att risken ökar rätt dramatiskt vid högre hastigheter. Vårt System 1 antar att om jag kör i 120km/h istället för 100km/h så ökar inte bromssträckan mer än skillnaden mellan de två hastigheterna, men den ökar markant. Sånt förstår vi inte rent intuitivt, därför gör vi ofta korkade saker. Än mer om vi är trötta*.

Därför tror jag inte heller att vi alltid kan föreställa oss exempelvis riskerna med att spekulera på börsen. Som en investerare kanske man förstår riskerna, men jag tror faktiskt inte alltid det. Främst för att vi inte kan föreställa oss svarta svanar och hur de påverkar vår övriga ekonomi. De är ju svarta svanar, för att de inte går att förutsäga.

Med det menar jag inte att man inte ska investera, men det är sannolikt sundast möjliga att investera så brett som möjligt, det ger förmodligen lägre avkastning än att “pinpointa” mer. Men då kanske det är bättre att använda en större del av sin investeringssumma till exempelvis att investera i sig själv som person, kanske starta ett företag. Jag spånar lite nu bara. :slight_smile:

*Jag kan varmt rekommendera boken Why we sleep av sömnforskaren Matthew Walker, det var en bok som förändrade mitt sätt att se på vila och sömn.

1 gillning

Inte för att vara fördomsfull (Det är en bra, väldigt pedagogisk artikel.) men det är inget nytt som presenteras. Jag har studerat, och arbetat, en del med riskanalyser. Det är inget favoritområde men jag har ändå lite erfarenhet inom det.

Problemet inom riskanalyser är att vi ofta endast har information över sannolikhet och konsekvens över olyckor som sker med viss regelbundenhet. Vi kan exempelvis beräkna hur farligt det är att åka bil, för vi har en stor mängd information över trafikolyckor. Och vi kan utifrån den beräkna sannolikheten för att hamna i en bilolycka samt de troliga konsekvenserna vid en olycka.

Men vid någon punkt, när en risk blir för ovanlig, eller för komplex, är det i princip omöjligt att analysera risker kvantitativt, och vi får förlita oss på kvalitativa riskbedömningar d.v.s. vi gör en kvalificerad gissning.

Denna gissning grundar sig förhoppningsvis på ett gediget grundarbete och kontakt med tillgängliga experter inom det område man försöker bedöma. Men i slutändan är det likväl endast en kvalificerad gissning, vilket innebär att det finns en stor osäkerhetsmarginal.

Jag har en uppfattning av att man inom delar av finansbranschen har en övertro att allt går att beräkna. Många så kallade “tail-end events” tas därför inte i beaktning, just för att dessa sker så sällan, och det därför inte finns någon tillgänglig data.

Jag vet inte om jag har vandrat lite långt bort från trådens start nu… men min poäng är att så kallade “tail-end” scenarion inte är något nytt, men det är ett svårt område.

Håller helt med. Det är ju tex det som Nassim Taleb har byggt hela sin karriär på som vi pratade om på bloggen i somras (#167 och #168).

T.ex. Svarta måndagen 1987 var en 22-sigma händelse:

Alltså inte sex sigma, utan 22 sigma. För att sätta det i relation så är det alltså någonting som har en sannolikhet på 0,000001. D.v.s. detta är någonting som ska hända typ en gång under hela universums livstid eller ungefär som att vi skulle träffa en person som är fyra meter lång.

De flesta bortser helt enkelt från dem för att de är svåra att beräkna och går på 95 % av fallen teorin. Det är ju rimligt så länge det där 2.5 procents fallet inte skickar en till de tysta vittnenas kyrkogård. Jag tror författarens poäng (eller min) är just att i kasta ljus på vikten av konsekvensen av det osannolika tail eventet.

1 gillning

Angående ”Why we sleep”, se gärna denna artiklen:

En annan forskare som går igenom hela boken och påpekar felen.

Vet inte om det va i @janbolmesons rikatillsammans eller någon annan pod (ja, jag lyssnar på för mycket poddar eftersom jag inte kan hålla isär dom) där man pratade om att det här osannolika sakerna som aldrig ska inträffa händer alldeles för ofta. Därför gillar jag inte alls argumenten ”börsen återhämtar sig alltid” eller ”bostadspriserna går alltid uppåt” ja, så länge inget annat har motbevisat det så är det historiskt sant men det innebär inte att det kommer va så i all oändlighet… Häst och vagn va det absolut bästa transportmedlet tills bilen kom…

Kärnkraftverk är thin tailed från mannen han själv:

Men jag vet inte påverkan en thin-tail har på tail-end.