Vad händer med privatleasing om räntan går upp?

Om man leasar en bil för säg 3000 i månaden på tre år. Kan den summan ändras om räntan går upp? I så fall har man ju en risk där. Finns det något tak?

Beror på om man skrivit med rörliga eller fast avtal. Med rörligt avtal finns det inte något max belopp för räntehöjningarna.

Ex från Mercedes,

Om räntan på den penningmarknad där leasegivaren refinansierar sin verksamhet ändras, kan leasegivaren vid rörlig leasingavgift komma att justera leasingavgiften såväl uppåt som nedåt i förhållande till förändringar av den vid avtalets ingående tillämpade räntesatsen. Vid rörlig leasingavgift äger leasegivaren även rätt att ändra leasingavgiften om leasegivarens upplåningskostnader ändras eller om leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. För det fall det överenskommits att leasingavgiften ska vara fast, äger leasegivaren dock inte rätt att justera leasingavgiften enligt anledning som anges ovan. Leasegivaren äger rätt att uttaga, vid var tid av denne tillämpade aviseringsavgifter och övriga administrativa avgifter. För kunden är leasingavgiften inte avdragsgill i inkomstdeklarationen.

Idag på radio sade de att subventionspengarna tagit slut och att man då kunde få en ökad leasingkostnad. Kan det hända fast man skrivit på?

Återigen så beror det nog på hur avtalet är formulerat.

1 gillning

Iaf alla avtal jag läst igenom har den möjligheten om man inte har kommit överens om något annat.

1 gillning

Jag har inte skrivit på något avtal än, jag har förutsatt att kostnaden var fast. Så den kan alltså ändras?

Flera avtal man skriver på har klausuler som skulle kunna bli jobbiga om man drar det till sin spets, men i praktiken är det inget som sker.

Utan att förminska denna risk, men har någon ett konkret exempel på där månadskostnaden på leasing gått upp på grund av räntehöjning, politiska beslut, eller dylikt?

1 gillning

Såg att ni också nämnde detta så jag postar länken här också:

(32:45 in i sändningen)

Ja jag tänker att det är något de har just in case om det råkar bli hyperinflation eller dylikt. Men ja, man vet ju inte. Ska frågs innan jag skriver på men blir ju ett subjektivt svar givetvis.

Mig vetligen så har det i princip varit 0% ränta sen privat leasing kom till Sverige så detta har aldrig behövt testat live.

När räntan börjar öka igen kommer det vara intressant att se vart smärtgränsen går för leasingföretagen innan de tar ut extra kostnaden på sina kunder.

Den enda andra anledningen utöver ränteökning som jag idag kan se skulle påverka leasingkostnaden är om V+S+MP vinner nästa val stort och inför restriktioner på bilexport exempelvis återbetalningsskyldighet på bonus delen i bonus-malus alternativt någon ny form av skatt på leasingbilar.