Varför vikta portföljen efter hur stor del av globala ekonomin?

Har länge tänkt köpa kinesiska fonder och obligationer för diversifieringens skull. För att det ska bidra till portföljen tänker jag mig en högre andel i portföljen än vad den kinesiska marknaden utgör av globalmarknaden. Men det känns som att det går emot vad som ofta brukar sägas hur man ska investera utifrån forskningen. Jag tar tacksamt emot länkar till tidigare trådar eller avsnitt där det förklaras varför det är bra för diversifieringen att investera utifrån hur stor andel av globala marknaden ett land utgör, och inte sprida det lite mer mellan länder. Argumentera gärna emot här i tråden annars.

1 gillning

Innan du tar beslut att övervikta Kina så fundera över politisk risk med Ryska börsen i minne.

1 gillning

Hur mycket Kina vill du ha? Om vi tittar på hela tillväxtmarknaderna som Kina tillhör så är det inte riktigt ”bestämt” hur mycket man bör ha.

Morgan Stanley säger:

In general, we think the logical
answer to “how much” to invest in emerging markets is more.

[https://www.morganstanley.com/im/publication/insights/articles/article_howmuchtoown_us.pdf]

2 gillningar

Här är t.ex. ett bra inlägg jag hittade via sökfunktionen:

2 gillningar

Absolut, jag har funderat på risken likt den med ryska investeringar. Politiska risken är större i kina än västvärlden, men de nya riskerna borde vara inprisade redan och på lång sikt inte heller så viktiga förhoppningsvis.

Tack för länkarna! Jag hade tänkt 20-25% innan jag läste rapporten du länkade Johann. Tyckte att den stöttade mig ganska mycket i den siffran efter att ha läst avsnittet om mean variance allokeringen. Den bygger ju på modern portfolio theory, vilken jag tycker känns relevant för mig. Men måste läsa på mer om varför det ens är relevant att utgå från gdp eller total market cap för att veta om jag missar något. I rapporten hänvisade de till Tesar & Werner samt FTSE Russell som förespråkare för gdp och market cap fördelning, så nu har jag någonstan att börja nysta i den frågan och i tråden du länkade.

Anledningen till att jag började fundera på att öka kina delen var efter en diskussion angående räntepappers nytta i dagens ränteläge i västvärlden i tråden RikaTillsammans-portföljen 2021 | Låt oss samskapa och hjälpas åt - Nr 48 av Guus .
Där argumenterades för kinesiska räntepapper eftersom de har högre ränta och därmed större spelrum vid krasher. Jag är inte rätt person att bedömma vilken räntemarknad som fungerar bäst som komplement till aktierna i respektive ekonomi, men börjar bli mer och mer övertygad om diversifieringens vinster inom området.

Den teoretiska grunden till att folk förespråkar fördelning efter marknadsvikt är William Sharpe’s arbete inom CAPM.

Sharpe menade att den perfekta passiva portföljen är en portfölj som innehåller alla investerbara tillgångar i hela världen, viktade efter marknadsvärde. Så fort man devierar från detta tar man en icke-systematisk risk, som man inte får betalt för.

1 gillning

Skulle rekommendera

Samt

Mina take home budskap är att global diversifiering minskar risken utan att man minskar avkastning (gratis lunch). Sedan är det bra att kolla igenom det som hände innan och under första världskriget vad gäller capital controls och kollaps av ekonomier och aktiemarknader. Tänk om man är på förlorarnas sida. Hur skulle portföljen göra?
Vad gäller vikten av obligationer tror jag man kan vikta beroende på hur mycket aktier man har. Obs att räntor fungerar på det gamla sättet i kina som det gjorde här de senaste 40 åren. Dvs man kan använda nominella räntor som diversifiering i flera ekonomiska klimat än i vår västvärld. Se zinos utmärkta tråd.

Egen reflektion utöver detta är att jag ska vikta ner kina från 25% till 15% just pga pågående capital wars och faktum att jag befinner mig i Europa. Frågan är egentligen inte om men när det kommer striktare capital controls. Och jag vet inte hur det skulle påverka min portfölj på en 25 års period. Sedan är det inte självklart att väst kommer att vara vinnare i slutet av detta. Många övervägningar och jag har inga bra svar.

1 gillning