Börsen slutar aldrig förvåna mig

Det vet jag väl. Inte intresserad av att få svar heller.

Vill bara belysa de felaktiga resonemangen så att inte fler dras in i dåliga investeringsstrategier som de förlorar stora pengar på.

6 gillningar

Det är en sanning med modifikation. Med långa innehav kan det vara så men inte nödvändigtvis med korta.

Uh, så rysk roulette har ganska hög risk. Men om jag överlever fem rundor så har jag tagit låg risk?

Det är återigen samma feltänk, man kan inte dra den slutsatsen. Det går inte att utvärdera risk enbart på utfallet såhär.

1 gillning

Och riktigt låg avkastning/förlust är också starkt korrelerat med hög risk.

Jag förstår verkligen inte det här. Får jag generalisera det och säga att du skiljer på sannolikhet och utfall? Över korta perioder så är det skillnad på sannolikhet och utfall vilket kallas för tur eller slump, över långa perioder så kommer utfallen väldigt nära matcha sannolikheten (stora talens lag etc). Eller menar du att risk är teoretisk för att den är svår att kvantifiera?

Det känns lite som att vi går helt emot matematikens lagar här, alternativt har vi helt olika definitioner av sannolikhet.

3 gillningar

Risk är teoretisk och går inte att kvantifiera i exakt procentsats för ett visst negativt utfall. Men den går att mitigera, för att minska påverkan av ett utfall. Det är sällan en fond tappar 20% på en dag, det är vanligare med “pyspunka”. Man hinner observera pyspunkan och växla över till en bättre fond. Man hinner tappa en del men den som kör buy and hold och inte bevakar kan exponeras för pyspunkan under mycket längre perioder, liksom att man då missar att växla över till något som utvecklar sig bättre. Det är detta som gör att det är skillnad på risk med observerbart utfall man kan agera på och risk med dolt utfall som man inte agerar på (medvetet eller inte).

Vad är risken rent matematiskt för att en viss fond ska utveckla sig negativt si och så mycket? Det är omöjligt att få fram en sådan siffra som är praktiskt användbar. Man får föra kvalitativa resonemang, inte kvantitativa. Man behöver inte räkna på allt, går det inte att räkna så är det bättre att låta bli och tillämpa helt andra metoder, i detta fall kvalitativa resonemang. I ingenjörsmässighet ingår att förstå när resp. metod är tillämpbar eller inte. Rätt metod i rätt sammanhang.

Inte utan en tidsmaskin. Eller om man kan förutspå framtida nergång.

Nej, det stämmer inte generellt. En tidigare prisnedgång förutspår inte mer framtida prisnedgång.

Det beror väl helt på huruvida man tror på TA, trender, momentum och liknande. Går det att se trender i aktiekurser? Jag misstänker att så är fallet. Priset sätts ju av andra människor som i viss mås ser trender, skapar trender och följer trender.

Går det att utnyttja till att få överavkastning? Fullt möjligt skulle jag tro.

Går det att få överavkastning även justerat för risk? Tveksamt men kanske inte helt omöjligt heller.

Mina erfarenheter pekar på just detta. Men givetvis finns inga garantier.

3 års historik i bullmarknad pekar inte på det. Tyvärr.

Genom att använda en annan definition av “risk”…

1 gillning

Feltänket är snarare att jämföra handel med fonder med rysk roulette, tycker du att detta är en relevant jämförelse? Det tycker inte jag.

Vid rysk roulette har du en viss chans att dö, du kan inte påverka något. Antingen smäller det eller inte, beroende på vilken tur/otur du har och hur många patroner som är laddade.

Fonder kan man följa och välja att byta. Det handlar inte om liv eller död, det är inte binärt. Man kan minska förlusten genom att hoppa av i tid liksom öka vinsten genom att hoppa på i tid.

Räckte det inte med en missvisande jämförelse med vanlig roulette eller tärningskast som brukar dras fram? Rysk roulette…Tror man att allt utom indexfonder är rysk roulette så ska man givetvis fortsätta med indexfonder. Och låta andra göra på sitt sätt.

Statistik tar inte hänsyn till vad det är som mäts, oavsett om det är kulor, trisslotter eller indexfonder. Så ja, det är en relevant liknelse för att poängtera feltänket.

1 gillning

Och vilken statistik avser du i mitt fall? Kan du bli mer konkret?

Statistik är statistik. Men man måste också förstå vad det är man analyserar och hur resultatet ska tolkas. Du verkar inte göra det när du jämför med rysk roulette, då är du helt enkelt helt ute och cyklar.

Det är ingen som hindrar dig göra det på ditt sätt. Det är du själv som skriter här på bloggen hur duktig du är :+1:.
Om du läser faktabladet i aktiva fonder brukar det vara skrivet att man ska investera minst 5 år i fonden och att det är högrisk annars i fonden. Svårare än så är det inte. Ingen fondförvaltare rek att man ska byta fond 1 ggn i veckan :+1:. Vilken fondanalys du pratar om när du byter fonder en gång i veckan. Tar bara några dagar sälj eller köp :+1:

Nej det är du som är ute och cyklar faktiskt om du tror att du sänker risken bara för att du byter från en fond till en annan liknande fond baserat på hur de gått senaste tiden :slight_smile:

5 gillningar

Jag tror han menar mer generellt statistik som i metoden man använder för att analysera data som påverkas av slumpen. Det spelar ingen roll om du analyserar rysk roulette, aktier, eller fotbollsmatcher. Så länge utfallen tills viss del påverkas av slumpen så kan man använda statistisk för att separera slump och skicklighet (signifikansen).

Jag håller med på principnivå, men i min erfarenhet så är att kalla något för en ‘kvalitativ metod’ ofta ett sätt att dölja att man egentligen inte vet vad man pratar om, eller att man inte är bra på statistik. I min mening så är det livsfarlig att använda till största del kvalitativa metoder på något så slumpartat som börsen.

3 gillningar

Nej inte alls, det förekommer i olika ingenjörsdiscpliner att det inte alltid går att kvantifiera olika storheter, som sannolikheter. Då går det att föra kvalitativa resonemang. Kan du exempelvis sätta en siffra i % på sannolikheten för att LF Fastighetsfond kommer att gå ner 10% inom en månad? Hur gjorde du för att beräkna siffran? Och om du mot förmodan lyckas beräkna detta, tror du att den är användbar och till vad?

Att man inte kan beräkna sannolikheter innebär inte att man inte kan resonera analytiskt kring dem, exempelvis i termer av exponeringstid för risk. Det är uppenbart att med samma risk/sannolikhet (oavsett om den går att beräkna siffermässigt eller inte) så är man betjänt av att minska exponeringstiden. För det är kombinationen av risk och tid som kan leda till dålig värdeutveckling.

Genom att bevaka fonders värdeutveckling kan man stiga av och därmed klippa bort en längre tid med dålig värdeutveckling. Givetvis bygger detta på att man kan se trender och tror på att trender kan leva åtminstone i ett kortare perspektiv. Detta är i sig knappast kontroversiellt då det finns forskning på att momentum finns på flertalet börser i världen. Det man kan diskutera är hur länge detta kan kvarstå i tid men då är vi inne på detaljer, inte principer.

Men din strategi har exakt samma exponeringstid mot samma nivå av risk som en buy and hold strategi! Bara att du byter fond till en annan med lika hög risk så har du inte minskat exponeringstiden relativt buy and hold.

4 gillningar

Skriver strax mer om det i nedanstående tråd, annars blir jag snart bannad av JB i denna tråd. Det du missar i analysen är att du inte tar hänsyn till trend.

1 gillning