Byta del av passivhinken mot superenkel fondmomentum? Hjälp mig klura!

Tänker att man skulle kunna byta valfri andel av sin passiva hink mot en mycket enkel momentumportfölj inspirerad av denna studie:
https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/8966994

Varför? Jo dels så ser metoden ut att kunna ge bättre riskavvägd överavkastning, OCH vi är nog många som vill försöka spjärna emot en eventuell kommande recession. OCH metoden verkar även vara bra i tjurmarknad. Vissa kanske också känner bättre diversifiering i att blanda in lite aktiv förvaltning och inte bara köra passivt mot index. Metoden gav också lägre standardavvikelse än de två “riskfonderna”, vilket kan öppna upp för att använda hävstång genom belåning. Sedan kan man ju även klura på om studiens upplägg automatiskt utnyttjar valutaeffekt. Allt detta jämfört med en passiv hink med tonvikt i en global indexfond.

Studien utvärderade en gång i månaden, där man tittade efter vilken fond som gått bäst senaste 12 månaderna och valde den. Studien använde SPP:s indexnära fonder SPP Aktiefond Sverige,
SPP Aktiefond Global samt SPP Korträntefond.

Studiens resultat, gula linjen visar momentuminnehavets utveckling:

- Hur stor del av din passiva hink skulle du kunna tänka dig byta ut mot denna strategi?

- Skulle du köra denna strategi exakt som i studien, eller göra någon tweak, t ex kolla på 6 mån istället för 12 mån?

- Vilka fonder skulle du välja?

Notera, fonderna i studien har bytt namn:

ping @Pellepennan @dr_kalkyl @nhb @Larzs0n :smiley:

1 gillning

Bäst senaste 12 månaderna kan leverera ganska mycket nedgång innan ledaren byter plats. Detta ihop med att utvärdera en gång i månaden ger utrymme för alltför mycket nedgång för min del. Men som en semi passiv strategi funkar den kanske.

Det är alltid en svår balans mellan lång och kort signal. Och mellan tät och gles utvärdering.

2 gillningar

Som globalfond hade jag valt LF Global Indexnära, för den är mer snabbhandlad och billigare.

Som sverigefond hade jag valt Avanza Sverige, den är snäppet billigare, och har exponering mot både stora, medelstora och små bolag. (Tack @nhb för upplysningen om att Avanza Zero bara kan köpas för 25.000 kr per dag, då faller den bort här.)

Vad gäller kort räntefond är jag lite osäker. Finns ju liknande på AMF, Robur och Öhman, samt SEB Likviditetsfond, alla med lägre avgift än Storebrand. Valet faller på Robur Räntefond Kort A, den har längst historik och flest ägare på Avanza :slight_smile:

Vad gäller lookback, så har jag ännu inte hittat nån motivation till att studien körde med 12 månader, annat än att “originalet” Antonacci körde med 12 månader. Nån reflektion kring val av lookback-längd?

Avanza Zero kan bara köpas för 25.000 kr per dag, förutom i ppm.

1 gillning

Det kanske kan fungera men enligt mina erfarenheter är 12 månader alldeles för lång tid att titta bakåt på när det svänger snabbt på börsen med sektorrotation, krig, energikris etc.

När jag började med momentumstrategier så tittade jag främst på 3 månaders historik och sen sneglade jag även på angränsande längre och kortare. Men över tid har jag svängt in mot att titta på primärt 1 månads historik i privata sparandet och 1-2 veckor på PPM. I tjänstepension någonstans däremellan. Jag sneglar givetvis på angränsande tidsperioder också, allt annat lika när fonder jämförs. Och mitt urval är potentiellt ALLA fonder i hela utbudet i första nivån men med hänsyn till diversifiering mellan olika marknader. Jag gillar inte att låsa mig vid vissa fonder/marknader utan ser styrkan i att inte ha någon direkt bias utan låta marknaden och kortare historik avgöra.

Men, det finns öppning för många olika metoder, jag säger inte att det jag kör f.n. är bäst. Det är mer det som jag sett som mest lovande av det jag provat hittills.

1 gillning

Attans, tack för upplysningen!

Avanza Sverige ser ju också trevlig ut, med sin exponering mot både små, medelstora och stora bolag.

En kul jämförelse: Robur Globalfond A är den kanske vassaste breda globalfonden som är aktivt förvaltad. Den gjorde +162% under samma period som studiens innehav gav +269%.

Intressant studie, har enbart skummat igenom sista sidorna, men hoppas svaret kan bidra till något. För lookback period hade jag nog valt en kombination av lookback perioder som t.ex. den genomsnittliga avkastningen på 6 och 12 månaders sikt för undvika overfittning. Btw var försiktigt med att tweaka strategier, backtesta den tweaka strategin innan den handlas live, alternativ hitta en studie som har backtestat strategin. Angående valet av fonder gissar jag på att det är viktigt att med låg korrelation mellan fonder i fråga annars förloras hela poängen med strategin.

Om du vill gräva djupare i ämnet så är Alpha Architect en bra resurs angående momentum och andra faktor samt trend följande strategier.

2 gillningar

Visst, men ett problem specifikt med “dual momentum” (DM) är att en sådan inte alls tar höjd för att man också ska sitta med ett sådant system under väldigt lång tid.

Det kommer fungera fint när det mesta går bra men bli riktigt jobbigt när så inte är fallet för då kan man en längre period alltså sitta “all-in” en enda typ av risktillgång (i detta fall index).

Dvs det blir ett case av ett “på pappret bra, men…” då man inte alls tar höjd för den psykologiska aspekten överhuvudtaget. En uppenbar risk är också den mindre diversifieringen som bara har en typ av risk (aktieindex) trots att risk i sig är något mer brett än så. Det finns ganska många olika sorters risktillgångar som trivs olika bra i olika ekonomiska klimat.


Modifierad fondlista “sektorer” som visar branschfonder men i ovan fall också en del annat. Börserna, index, markerade i blått har gått dåligt den senaste månaden men har verkligen allt gått dåligt? Nej, det finns t om delar av aktieindex som har gått ganska bra och fortsatt gå ganska bra trots nedgångarna i de bredare indexen.


Om systemet verkligen är bra och något som du trivs med varför förpassa det till lekhinken? Det låter då istället som att du inte riktigt är bekväm med idén och då är det väl bättre att göra fler efterforskningar av olika typer av system och deras respektive för- och nackdelar.

Allmänt – Viktigt att komma ihåg är också att samtliga dokumenterade och testade system alltid kommer att ha perioder av nedgångar likt allt annat som är något högre risk som t ex globalindex, Sverigeindex osv. En skillnad är dock att det i just detta fall inte rör sig om något som gifter sig med risk eller har någon fantasifull idé om att riktningen för börsen i allmänhet kommer vara positiv på sikt (det kan vi trots allt omöjligt känna till).

1 gillning

Kloka tankar! Möjligen kommer jag köra en del likande Lunda-studien ovan, och en del inspirerad av dig.

Ditt listverktyg är mycket bra, tacksam för att du bjuder på det. Vad tror du om att lägga till en kolumn som visar riskklass eller standardavvikelse? Jag tänker att man i valet av två fonder med liknande momentum då kan prioritera den som har lägre standardavvikelse.

EDIT: Jag ser nu att du har en knapp för riskklass - fantastiskt, tack!

1 gillning

Du har kryptiska saker, om du för musen över knapparna tror jag att det dyker upp en förklaring; minns inte och sitter på surfplatta nu så ingen mus.

Men A = Avgift, S = Sharpe, R = Riskklass, “Trasig ikon” = Standaravvikelse

Riskklass är … Risk när då? Det är ett konstigt värde. Standardavvikelsen relativt andra tillgångar är något mer intressant även om riskklass nog kan användas som någon typ av grundsållning i någon typ av system.

1 gillning

Nu är jag nog dryg, men ärlig - efter att ha pillat runt med detta på Avanza och i @dr_kalkyl s listverktyg så insåg jag att det inte alls är så att momentum är tydligare i fonder med lägre standardavvikelse/riskklass. Jag gjorde flera olika urval av fonder, t ex bästa av alla på 3 mån lookback på Avanza, bästa dito fast bara de med lite lägre riskklass, samt i @dr_kalkyls listverktyg med det urval som finns där. Och varje urval kollade jag grafiskt i Avanzas diagram. Jag såg tydligast och “stabilast” momentum i detta urval, som ligger i topp i Avanzas lista, och detta kommer jag nu hålla i en månad tills nästa utvärdering:

Har skapat ett eget ISK för detta momentumexperiment och det kommer vara lika stort som min passiva hink, d v s 38% av mitt totala börsinnehav, exkl PPM.

Ni som håller på med fondmomentum får gärna komma med reflektioner.
Övriga tycker nog jag är galen :smiley:

Jag tror detta påminner en del om hur @Pellepennan gör. Ev går jag in och röjer loss i PPM med.

Alla fonderna fanns inte i PPM, så det fick bli detta urval som också gjordes med grafisk värdering av momentum:


Investerarfyskikern har skrivit en hel del om om global trendföljning där man väljer 3 av 9 olika tillgångsslag.

2 gillningar

Tack för tipset! Det har jag läst tidigare och glömt.

Vilka fonder skulle vara lämpliga kandidater?

Börslabbets studie anger dessa kategorier och inom parentes har jag skrivit min idé/fundering:

Detta är Börslabbets förslag på fonder inne på deras betalsida.

Indexfonder

1 gillning

Räknar man ut dualmomentum eller väljer man den fond som gått bäst senaste 12 månaderna?

Abstract från studien säger att man ska räka ut momentum i både absoluta termer och momentum relativt och troligen sammanvägs dessa två modeller innan man beslutar sig för att vikta om

Dual momentum syftar på två olika beräkningar av momentum.

Det är alltså inte så enkelt som att man väljer den fond som gått bäst de senaste 12 månaderna, det var inte det studien utvärderade.

Relativt momentum är relativt andra tillgångar.

Absolut momentum är mot nollan, d v s ingen förändring alls (i ditt lands valuta räknat).

Dual momentum betyder bara att man både tittar på relativt och absolut momentum.

Det är mycket enkelt. Man väljer den tillgång som gått bäst under senaste 12 månaderna, under förutsättningar att de gått plus. Om ingen gått plus väljer man att ligga likvid eller i den fond som motsvarar likvid.

Jag har en magkänsla att det är väldigt många som av någon anledning har ett motstånd inför att ta in hur simpelt detta är, och att de i onödan missar denna fina chans. De missar runt 2,5% boost på CAGR och en riskförbättring, som bara kostar typ 5-10 minuter en gång i månaden.

1 gillning

Dual momentum är rätt tänkt men reagerar för långsamt vilket leder till för stora nedgångar i dåliga tider. Men som utgångspunkt för vidare utveckling är den bra.

Menar du att det är dual momentum per se, eller beroende på hur ofta man väljer att utvärdera och balansera om, samt vilken lookback-längd man väljer?

Jag har svårt att se hur dual momentum per se skulle vara långsamt.