Är teknisk analys ett luftslott? | Diskussion om momentum och teknisk analys

Du säger i punkt 3 “Stöds tesen av historiska data?” samtidigt säger du under “Saker som INTE spelar någon roll: Historisk avkastning”.

  1. Kan du förklara hur man ska hantera denna motsägelse i kriterierna
  2. Teknisk Analys bygger på historik, tycker du det är ett luftslott eller vad är det för något annat som gör att TA fungerar?
1 gillning

Ett sätt att hitta dessa 9.5% fonder är ju att titta på historiska data. Inte för långt tillbaka, inte typ 5 år, för då tar det för lång tid innan du märker att fonden har sjunkit.

När en av dina topp-fonder har sjunkit så tittar du igen på statistiken och så väljer du en ny fond bland de 9.5%. Vad jag har läst, och jag åtminstone gluttat i de flesta referenser jag sett i detta forum om index vs aktiva fonder, så finns det ingen forskning kring momentumstrategier. Notera: STRATEGIER. Säkert för att det är svårt att definiera en hypotes som man sedan ska undersöka eftersom man kan ju välja en sekvens av fonder på så oerhört olika många sätt. Jag väljer inte en fond för att behålla den slaviskt i 5+ år. Det är vad forskningen oftast tittar på.

Frågan är inte vilka fonder man ska välja utan vilken strategi man har för att välja fonder och att man använder den strategin regelbundet, varje månad, kvartal, halvår eller år. Då tar man de som gått bäst, de har en tydlig tendens att fortsätta gå bra ett tag till.

Om man inte vill överväga sitt fondval på 5+ år då föreslår jag också index-fonder, eller investmentbolag eller Spiltan Aktiefond Investmanbolag. Men jag antar att alla i dessa forum inte tar en 5 års paus från översynen.

2 gillningar

Efter att ha gluttat ganska mycket i det här forumet själv har jag sett flera referenser som påvisar att den strategin är omöjlig. På tidbas signifikant kortare än 5 år. Det som påvisas i de referenserna har varit att det saknas korrelation mellan tidigare överavkastning mot kommande övervkastning för aktiva fonder. Det på tidsbaser om enskilda år och även kortare.

Alltså faller hela ideen med strategin. För är den nämnda korrelationen låg eller nära noll så är sannolikheten att du köper en aktiv fond som överavkastar lägre än 50% (då den har en avgift) om du väljer den på kriteriet att den har gått bra tidigare. Oavsett vilken tidslängd den gått bra innan (några månader, 1 år, 3 år, 5 år).

Strategin kan endast fungera om korrelationen mellan tidigare överavkastning och kommande överavkastning är signifikant (hög). Vilket jag inte sett en enda referens på i forumet.

Detta är precis det som menas med att de har hög korrelation. Vilket jag inte sett en enda referens på att det stämmer. Flera referenser har visat motsatsen. Alltså stämmer det förmodligen inte.

Eh, Momentum är en fungerande strategi. Meb Farber, Investerafysikern m.fl. kör den aktivt sedan flera år. Sådana används mycket inom TA med glädje. Så jag tvivlar på ditt motargument. Även forskningen som jämför fonder säger ju att det finns förvaltare / fonder som över presterar index under en del av hela undersökningsperioden.

Jag hittade ingen referens till momentumstrategier så om du hittade någon som motbevisade den så får du gärna dela den.

Momentum är bekräftad för aktier och ger upphov till en liten men mätbar överavkastning. Investerarfysikern beskriver även han hur effekten kommer och går! Så under vissa perioder försvinner effekten.

Effekten är inte stor och inte väl bekräftad för aktiva fonder. Till och med är det så att det finns minst en väldigt färsk studie på just detta. Det kan vara så att båda dessa artiklar refererar till samma studie men jag tror inte det:


Det är ingen motsägelse. Stöds tesen av historisk data är ju att formulera en hypotes UTAN att titta på historisk data, t.ex. att säga:

  • Bolag med hög lönsamhet borde utvecklas bättre över tid än bolag utan lönsamhet

Sedan kollar jag i historisk data om det stämmer. De flesta gör ju tvärtom.

För att citera nobelpristagaren Eugene Fama:

The main conclusion will be that the data seem to present consistent and strong support for the model. This implies, of course, that chart reading, though perhaps an interesting pasttime, is of no real value to the stock market investor. This is an extreme statement and the chart reader is certainly free to to take exception.

We suggest, however, that since the empirical evidence produced by this and other studies in support of the random-walk model is now so volumnious, the counter-arguments of the chart reader will be completely lacking in force if they are not equally well supported by emprical work.

Det finns hur mycket forskning och studier som helst. Det är ju bara kolla mina avsnitt på bloggen, t.ex.

Kolla specifikt marknadstajming avsnittet.

Professor Valeriy Zakamulin som skrivit flera artiklar på marknadstajming konstaterar att:

  1. Den överprestation som skapas av marknadstajming sällan är statistiskt signifikant.
  2. Marknadstajming underpresterar ofta mot en köp-behåll-strategi i en uppåtgående marknad
  3. Marknadstajming överpresterar ofta mot en köp-behåll-strategi i en nedåtgående marknad
  4. På kort sikt är det mer sannolikt att marknadstajming underpresterar än motsatsen
  5. Marknadstajming är INTE en hög avkastning/låg risk-strategi. Snarare en låg-risk/låg-avkastning-strategi

Även den här artikeln är intressant:

Du får gärna återkomma med de studier som du anser stödjer testen att teknisk analys fungerar. Läser gärna dessa. :+1:

4 gillningar

I en ideal situation så formulerar en forskare en hypotes utan att ha tittat på ämnet. I verkligheten så börjar mycket forskning med att man tycker sig se ett mönster i någon sorts data. SEN formulerar man sin hypotes och antaganden osv. Självklart får man inte titta “för mycket” på data så att man formulerar hypotes och antaganden så att det passar det som man själv (eller ens finansiär) vill komma fram till. Men den kontrollen sker oftast efteråt av forskningskollektivet. Du har en motsägelse som skulle stoppa det mesta av ny forskning.

Vad gäller det andra så återkommer jag i ett längre svar. Vi halkar snett i dessa kortare inlägg och pratar förbi varandra.

Debattfråga: Är Teknisk Analys (TA) ett luftslott eller ej

Citatet av Eugene Farma är från 1965 (!!). Kanske inte ska anföra det som argument för eller emot teknisk analys i en nutida diskussion. (Fama, E. F. (1965): “The Behavior of Stock-Market Prices,” Journal of Business, 38(1), 34–105.)

De poddar du referade till pratar inte om TA vad jag kunde läsa mig till. Förutom det generella att försöka gissa var det tar vägen i kontexten av vilken sort fonder man ska välja, index eller aktivt förvaltade. I alla fall var det den frågan som den forskning som lyftes fram avhandlade, vilka fonder är ”bäst” index eller aktiva. Inte något om TA.

Zakamulin pratar om glidande medelvärden och en väldigt förenklad momentummodell. Reservation för att jag missade något. Jag har inte sett alla de 5 slutsatser somdu förde fram som sprunget ur VZ:s uppsatser. Det är inte representativt för TA precis. TA är bra mycket mer än detta så jag kan inte respektera det som ett hållbart argument för att TA inte fungerar. Sen får man inte glömma att en forskare gör ingen sommar. Forskare fastnar ibland och kan ha en bone-to-pick e.dyl.

Artikeln ”Opinion: Most stock-market-timing newsletters fail, comprehensive study shows” nämndes i sammanhanget TA men jag ser inte kopplingen. Det pratas om 10 och 15 års perioder. Känns som det snarare passar i argumentationen kring index-fonder och 5+ år sikt. Visst kanske det tekniskt sett är TA men då får du först visa mig den person som använder TA för investeringar på mång-års-sikt. Den artikel som refererades gjorde det farliga felet att ta hela populationen och kör medelvärden och anta att det är representativt för alla tips från olika newsletters. Det ger en snygg rubrik osv men det är inte relevant för någorlunda upplysta beslutsfattare, som de flesta här i forumet är. Man använder inte TA för 15 års investeringar, väldigt sällan för affärer över 1 månad.

Om TA inte var något så skulle det väl inte studeras så mycket kring alla modeller och fortsätta studeras på det. I princip all forskning inom ”börsen” bygger på historiska data, man kollar om förutsägelser eller metoder har funkat genom årens lopp. Dessa studier står till stor del på Faktiska Data. En grundläggande sak i TA är back-testing, dvs att man kollar historiska Faktiska Data om metoden/mönstret finns. Därefter gör man förutsägelser med olika grad av sannolikhet. Om man raljant avfärdar det som Eugene Farma då får man nog också avfärda forskning inom börs-ekonomi, statistik och psykologi. Det är en god bunt aktörer på marknaden som till en betydande del använder TA i sitt dagliga värv. Där är det skarpa pengar och om TA inte funkade så skulle det åka ut väldigt fort.

Så de referenser du förde fram är bara mindre relevanta till TA, förstås beroende vad man definierar in i TA.

Vad gäller studier så finns det ju många, inte inom akademin kanske, men vi har på nära håll bl.a. Investerarfysikern. Magic Formula m.fl. fortsätter ge en överavkastning och de bygger på TA. Hoppas du inte kräver Enbart akademisk forskning utan att även icke-akademiska studier platsar som underlag. De måste förstås kvalitetsgranskas liksom de akademiska rapporterna.

Jag har fortfarande kvar en känsla av att skåda i té-blad när jag hör en del TA-personer om vad de ser bland alla candle-sticks. Likväl, TA bygger på Back-Testing och accepterar man forskning som bygger på historiska data så får man nog hacka i sig TA som också bygger på historiska data. Börsen och TA är ett sannolikhets-spel. Ingen tror att man kan Förutsäga framtiden.

Ta en helg-kurs eller nåt i TA och lyssna speciellt när det pratas om Back-Testing. Det fick mig att ta mig förbi känslan av skåda-i-téblad. Tror inte Eugene Farma kom förbi det stadiet. Fast på den tiden så fanns bara TA i sin ur-form, jämförbart med Homo Erectus vs Homo Sapiens.

1 gillning

Backtestning är inte särskilt intressant av den enkla anledningen att man ganska lätt kan träna en maskininlärningsmodell som mer eller mindre perfekt återskapar börskurser som funktion av nästan vad som helst. Den kommer dock vara rejält övertränad och därför underprestera på valideringsdata vilket i detta sammanhang är framtida börskurser.

Ramlade på en akademisk referens till teknisk analys och momentumstrategier: " Dual Momentum - Överavkastning till lägre risk? Utvärdering av en momentumstrategi på den svenska finansmarknaden"

https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8966994&fileOId=8966995

Bara för att man kan göra det så betyder det inte att Back-Testing sker på det sättet. Målet är ju inte att lura sig själv eller någon annan och man får snabbt smäll på fingrarna om man gör det, dvs man förlorar stålar. Förstås. De som har lagt fram strategier och de sedan går bra över åren dummade sig inte.

Att lägga fram extrem-möjligheter är inte ett bra motargument.

1 gillning

Det är en kandidatuppsats. Alltså ett avslutande studentarbete för en kandidatexamen.

1 gillning

En kandidatuppsats är i alla fall bra mycket bättre än killgissarna inom finansmedia. :grinning_face_with_smiling_eyes: Men helt rätt att man ska ta det med en nypa salt (vilket gäller alla enskilda studier egentligen, helst ska man ju titta på litteraturstudier/metaanalyser som sammanfattar flera olika studier).

1 gillning

Menar du @emilv att en Phd in Specalutive finance, Twitter school of economics inte är värd nåt eller?

1 gillning

Det finns ju ändå ganska mycket bevis för momentumeffekter både för enskilda aktier men även många olika tillgångsslag varav vissa är undersökta flera hundra år tillbaka i tiden.

Den erkänns ju av Fama också.

Vissa, som t.ex. Meb Faber, publicerade ju sina strategier för ett antal år sedan där det ändå börjar finnas en del out of sample data.

1 gillning

Detta forum är ju inte den definitiva samlingen av hänvisningar i ämnet. Googla på Momentumstrategier, läs några vederhäftiga sajter. Bl.a. Investerarfysikern har en blogg med referenser. Men läs flera, inte bara positiva eller negativa! Det är mycket känslor i detta, diskussionen om Fundamental Analys vs Teknisk Analys kan väl mäta sig med diskussionen om Mac vs PC eller liknande.

2 gillningar

Om detta stämmer borde det ju finnas mängder med studier som visar att det fungerar, även inom akademin?

Sen att många använder sig av det betyder ju inte heller att det fungerar. Det långa loppet är längre än man tror.

1 gillning

Eh, Jaha. Därmed faller hela argumentationen?

Om man kräver peer-reviewed papers så kan man ju titta på studier som finns ute på olika sajter som erbjuder finansiella tjänster. De tongivande har granskats av konkurrenter och tidningar. Inte lika formellt som i akademin men processen funkar.

Var det något annat i mina argumentation om TA, luftslott eller ej, som du inte höll med om?

Sen att många använder sig av det betyder ju inte heller att det fungerar. Det långa loppet är längre än man tror.

Räcker det med 1931? Karsten, Karl G., Scientific Forecasting: Its Methods and Application to Practical Business and to Stock Market Operations . (New York, 1931)

1 gillning

Det har jag heller inte påstått. Däremot påstod du att du inte sett några referenser på detta forumet om att det momentum inte fungerar på aktivt förvaltade fonder.

Jag gav dig två referenser (länkar till artiklar som återfinns längre upp i denna utbrutna tråd nu) där precis motsatsen till det du säger visas. Båda dessa artiklar handlar om studier på just aktivt förvaltade fonder och båda studierna visar att tidigare överavkastning INTE förutspår kommande överavkastning. Båda är dessutom från 2020.

Ett utbrutet citat ur den ena “They found that from 1994 to 2018, a fund’s performance is completely unpredictive of its returns in the future.”

Rubriken på den andra “Study Proves Past Results Don’t Predict Future Results”.

Så om du vill påstå att historisk överavkastning är prediktivt för kommande överavkastning på aktivt förvaltade fonder så får du gärna komma med något stöd för den tesen. Jag har presenterat stöd från 2020 på motsatsen.