Hur kan privatleasing vara så förmånligt?

Yes, det är absolut en felprissättning på marknaden.

 • felprissättning i skatt på elbil vs ICE-bil, dvs bonus / malus
 • felprissättning gällande momsen
 • att elbilar är väldigt mycket billigare på el än bensin (också en skattefråga)
 • att bilhandlarna ger rabatt i kampanjer
 • felprissättning där man utnyttjar olika länders bonussystem (många bilar går på export efter avslutad leasing)
 • felprissättning i omställningen för biltillverkarna som får krav på sig
 • låg ränta på marknaden
 • hög efterfrågan på elbilar och lågt utbud

Någon kan säkert komplettera med mer. :wink:

Men det betyder inte att man inte kan utnyttja den för egen del. :red_car:

5 gillningar

Där är ingen tvekan, min ursprungliga fråga till dig var dock hur leasingen kan bli dyrköpt?

Jag, och fler på forumet och på andra håll, har synat detta ganska väl skulle jag säga. Jag ser inte hur detta skulle kunna bli dyrköpt.

Ser dock ingen jämförelse mellan köpa vs. leasa en elbil i länkarna, utan handlar mest om varför det är billigare med en elbil vs fossilbil. Det enda argumentet i första länken gällande att köpa en elbil istället för att leasa är egentligen “värdeminskningen är väldigt svårbedömd på grund av att det knappt finns någon begpris-historik på elbilar ännu i kombination med snabb teknikutveckling.”, inga siffror = killgissning? :wink: Hade varit önskvärt med en uträkning där man kan granska siffrorna så att man undviker detta.

Sedan håller jag inte med om detta resonemang gällande finansieringen vid köp:

“Förutsättningarna vad gäller kapital och löpande kostnader måste vara desamma vid båda alternativen, dvs det är totalt orättvist att säga att om jag köper en bil för 300 000 kr så ökar jag bara huslånet med låg ränta och simsalabim så har jag plötsligt 300 000 extra, men när jag privatleasar en bil så behöver jag inte dessa pengar och då lånar jag dem inte heller och då finns inte heller alternativkostnaden. Detta ger en helt skev jämförelse. Jag anser att man måste börja med att säga. Här har jag 300 000 kr (oavsett var dessa kommer ifrån), vad ska jag nu göra med dem? Investera på börsen och privatleasa, alternativt köpa en bil?”

Om du avstår att köpa fler eller säljer aktier för att köpa bilen uppstår absolut en alternativkostnad, men inte enbart av att du lånar mot dem. Mängden risktillgångar förblir oförändrade om du amorterar lånet i takt med värdeminskningen. Här skulle jag istället säga att det är fördel köp eftersom du när som helst kan sälja bilen och amortera lånet, medan leasingen har negativ inverkan på kassaflödet under hela perioden.

Dock är det ju egentligen bara momsen och ev. exporten som påverkar leasing- vs. köpa-delen :thinking: Moms-argumentet upplever jag inte heller som klockrent. Vi kan alla vara överens om att man betalar moms under leasingperioden, så den är samma oavsett. Men sen när bilen ska säljas vidare måste köparen av bilen betala momsen på den begagnade bilen, vilket naturligtvis påverkar priset före moms, dvs. hugget som stucket både för bilhandlaren och staten? Är bilen redan momsad är det bara vinstmarginalen handlaren behöver betala moms på.

Då återstår egentligen bara det mytomspunna Norge-arbitraget, men det har jag inte heller sett någon fakta kring :man_shrugging:

Du får jättegärna länka till detta.

1 gillning

Säg att S tar bort bonusen för bilar som förs ut hur landet inom 5 år. Finns redan förslag till lagstiftning på detta.

Det ger ca 60 000 som ska läggas på leasingsavgiften, utslaget på antal månader kvar av kontraktet.

Kan bli riktigt dyrt snabbt.

Nu får vi hoppas det inte blir så men som jag tolkar leasingavtalen har de rätt att genomföra detta. Sen kanske de inte vågar genomföra avgiftshöjningen alternativt får vi ett regeringsskifte alternativt genomförs regelförändringarna bara för nya bilar.

Fast att hela den ”kostnaden” för bortfallen bonus skulle landa på leasingavgiften under bilens första 36 månader i bruk är lika orimligt som att hela bonusen skulle komma leasingkunden till del.

Idagsläget går ju en stor del av leasingbilarna på export efter 36 månader.

Då är ju frågan om leasingsföretagen eller kunden ska ta kostnaden för en sån regelförändring.

Det kommer ju bli vad marknaden tål, som med allt annat. Dock kommer det aldrig bli hela summan eftersom hela summan omöjligen kommer kunden till del idag, de kommer ju liksom inte höja sina vinstmarginaler pga. en sådan förändring - annars hade de gjort det redan idag.

För existerande kunder blir det en avvägning mellan att riskera att förlora kunden och att få in de extra pengarna… så om en går före och kräver hela summan enligt avtalen kommer andra följa efter, då blir det liksom neutralt i den aspekten.

Köp versus leasing finns en kvot för att räkna ut när det är fördelaktigt, det finns i någon av trådarna men jag orkar inte leta fram det. Jag tror det var @kero som skrev om det. För elbil är det ofta det, speciellt på kampanj.

Gällande argumenten som @janbolmeson räknade upp (alla möjliga ock relevanta) så spelar det ingen större roll för mig varför marknaden ser ut som den gör, förutom att det är intressant. Om det finns ett erbjudande som är fördelaktigt, oavsett orsak, varför inte dra nytta av det?

Menar du och kanske @Guldfeber att det skulle gå för Santander, i mitt fall, att öka kostnaden retroaktivt för ett redan påskrivet kontakt för att riksdagen skulle ändra kraven för miljöbilar?

Konkretisera det här med dyrköpt, tack.

Normalt står det i avtalet att de har rätt att göra det.

Ex från carplus,

Skatter eller avgifter i övrigt som under leasetiden debiteras Leasegivaren i dess egenskap av fordonsägare eller på grund av upplåtelsen av fordonet och som icke kunnat beaktas vid leasingavgiftens bestämmande enligt detta avtal skall berättiga Leasegivaren att av Leasetagaren erhålla motsvarande belopp vid anfordran.

Leasegivarens kostnadsbild ändras som en följd av lagstiftning, kreditpolitisk åtgärd eller annan anledning som Leasegivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks äger Leasegivaren rätt att ändra leasingavgiften.

Om S försämrar möjligheten för skattegynnad export av miljbilar kan leasingsföretag flytta kostnaden till sina kunder,

Säger inte att de kommer göra bara att möjligheten finns.

Det intressanta är även att de har rättighet att höja avgiften om räntan går upp men ingen skyldighet att sänka avgiften om det blir minusränta.

1 gillning

Här gör @guldfeber en tankevurpa. Jag skriver inte denna kommentar för att argumentera med @guldfeber (det har jag redan gjort ett fruktlöst försök till) men för alla er andra. Gör er själva en tjänst och gör en rättvis jämförelse istället där utebliven avkastning tas med till fullo.

Låt mig ta en enkel jämförelse för att belysa denna tankevurpa.

 1. Person A har tidigare i livet valt att amortera hårt och har därför en belåningsgrad på 50% på ett hus värt 2 MKr och inga kontanter. A lånar därför 500 000 kr extra på huset och köper bil. Efter bilköpet har A belåningsgraden 75%.

 2. Person B har amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, men har istället sparat 500 000 i kontanter på nollräntekonto som B köper bil för.

 3. Person C har också amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, men har sparat i investeringar värda 500 000 kr som C säljer och köper bil för.

 4. Person D har också amorterat långsammare och har därför en belåningsgrad på 75% på ett hus värt 2 MKr, Person D har till skillnad från A, B och C hög riskaptit så D belånar 500 000 kr med sina investeringar som säkerhet till förmånlig ränta som D köper bil för.

Om vi ska försöka göra en generell jämförande TCO-kalkyl för privatleasing vs bilsköp, ska vi då säga att person A och B inte har någon utebliven avkastning medans C och D har det? Eller ska vi säga att B också har utebliven avkastning trots att B hade pengarna på nollräntekonto? Självklart inte.

Min slutsats är att det enda rimliga och rättvisa sättet att jämföra köp vs privatleasing är att räkna på utebliven avkastning på hela köpesumman, och att även räkna på utebliven avkastning på den del av månadskostnaden vid privaleasing som blir kvar efter att kostnader för service, däck, och annat räknats av.

4 gillningar

Om jag inte minns fel så lärde jag mig kvotberäkningen av Alrik på AutoMotorSport. Denna kvot är bara en första grov kontroll om privatleasingpriset verkar vettigt eller ej. Du behöver så klart göra en mer noggrann analys för att bedöma ett erbjudande. Du dividerar nybilspriset med leasingpris/månad för 3 år/4500 mil. Ju högre värde, desto bättre privatleasingerbjudande jämfört med nybilsköp.

Brasklappar: En del erbjudanden inkluderar försäkring, andra inte, vilket kan göra kvoten missvisande. Denna kvot tar inte heller hänsyn till att olika varumärken har olika värdeminskning. Som sagt, det ger en första fingervisning och det viktigaste är att försöka göra en så rättvis jämförelse som möjligt mellan de specifika modeller/erbjudanden man är intresserad av får tillfället.

Bästa kvoten jag hittat hittlls är 159 för MG ZS EV (339 900 / (1990+150)), alternativt 126 om man räknar efter avdragen bonus på 70K (vilket jag föredrar eftersom det är mitt faktiska köppris just nu).

Som jämförelse ger Volvo XC60 B4 AWD en kvot på 84.

2 gillningar

Tack för det! En risk som jag inte riktigt tagit med i mitt övervägande, att priset skulle öka pga politiska beslut. Det kan klart vara värt att fundera över, dock inget som får mig att omvärdera mitt beslut.

Nu önskar man nästan lite att det skulle hända, för att se hur bolagen skulle hantera det. Jag har svårt att tro att de skulle ta ut hela deras minskade intäkt mot sina befintliga kunder, men vem vet.

1 gillning

Jag killgissar att en framtida kilometerskatt, för att täcka upp inkomstbortfallet då ICE-bilarna minskar i antal, kommer att läggas enhetligt på alla bilar oavsett bränsletyp.

Detta skulle innebära att skillnaden i driftkostnad består.
Det blir bara dyrare för alla. :sweat_smile:

Privatleasing för elbil vs ICE skulle alltså fortsätta vara billigare enligt den gissningen.

Med kilometerskatt ersätter ju den straffskatten på bränslet, så blir väsentlig skillnad och inte alls lika förmånligt med elbil som idag. Enligt de förslag jag sett kommer det även bli lägre skatt utanför tätorterna, vilket om jag killgissar rätt kommer innebära att äldre bilar kommer beskattas baserat på var ägaren är folkbokförd i kombination med mil per år enligt besiktningen. Lite som att äldre bilar idag skattas baserat på deras vikt istället för gram koldioxid per kilometer.

För att kasta in ett räkneexempel.

Beskrivning Pris
Privatleasing Seat Leon 110 hk Style kombi met pm inkl service 2 868
Betalt efter tre år 103 248

Om vi sedan jämför det med att köpa samma bil till kampanjpris (ca 10 000 kr nedsatt) och räknar med ett inbytespris som ligger på 55% respektive 60% av kampanjpriset. Service är schabloniserat med 10 000 kr. 1 500 mil per år i båda fallen. Ingen hänsyn till alternativkostnader/finansieringskosnader. Inte heller till försäkring, skatt, dubbdäck som tillkommer på båda alternativen.

Beskrivning Pris
Seat Leon 110 hk Style kombi met 225 800
Värde 36 mån 55% 124 190
Värdeminskning 101 610
Värdeminskning pm 2 823
Service 3 år 10 000
Per månad 278
Kostnad 3 år (bil och service) 111 610
Beskrivning Pris
Seat Leon 110 hk Style kombi met 225 800
Värde 36 mån 60% 135 480
Värdeminskning 90 320
Värdeminskning pm 2 509
Service 3 år 10 000
Per månad 278
Kostnad 3 år (bil och service) 100 320

På just den här bilen skulle jag säga att det verkar vara hugget som stucket om man ska köpa eller privatleasa rent kostnadsmässigt. Måhända kan man pruta på nybilspriset vid nyinköpet, måhända hittar man en billigare verkstad? Måhända får man bättre/sämre betalt när man säljer bilen (hur man nu väljer att göra det). Måhända finns det någon kampanj på privatleasing så den blir några hundra billigare per månad? Måhända har däcken slitits ner under 4 mm (har jag för mig) vid återlämnandet av privatleasingbilen och jag åker på att betala fyra nya däck?

Sedan finns det ju givetvis andra modeller som är både billigare och dyrare att leasa. Extremfallet är väl MGs lilla elbil. Även KIA verkar ha bra kampanjer. En elbil kommer troligen med lägre driftskostnader och är det en förmånlig privatleasingkampanj på en sådan (och återförsäljaren inte sänker försäljningspriset i motsvarande mån) så kan det givetvis bli ekonomiskt med ett sådant avtal.

2 gillningar
Beskrivning Pris
Privatleasing Kia eNiro met advance m servicepm inkl service 3 392
Betalt efter tre år 122 112
Beskrivning Pris
Kia eNiro met advance brutto 492 400
Klimatbonus -70000
Nettopris 422 400
Värde 36 mån 60% av brutto 295 440
Värdeminskning i kr inkl klimatbonus 126 960
Värdeminskning pm inkl klimatbonus 3 527
Service 3 år 6 000
Per månad 167
Kostnad 3 år (bil och service) 132 960
Beskrivning Pris
Kia eNiro met advance brutto 492 400
Klimatbonus -70000
Nettopris 422 400
Värde 36 mån 60% av netto 253 440
Värdeminskning i kr inkl klimatbonus 168 960
Värdeminskning pm inkl klimatbonus 4 693
Service 3 år 6 000
Per månad 167
Kostnad 3 år (bil och service) 174 960

Ovan: Privatleasing Kia eNiro i grundutförande förutom metallic som inte verkar gå att välja bort på privatleasing. Jämförelse med köp räknat med 60% värde kvar efter tre år. Dock är frågan om man räknar på brutto- eller netto-priset (före/efter klimatbonus). Det blir rätt stor skillnad enligt ovan.
Här börjar det bli jobbigt för bilköparen. Hur påverkar bonusen andrahandsvärdet? Hur väl håller en elbil sitt andrahandsvärde? Som någon skrev ovan - ändra en faktor lite och det får stor påverkan. Här är det väl främst andrahandsvärdet som ställer till det.

1 gillning

@Bowser låt oss fortsätta ett konstruktivt samtal och helt enkelt ignorera gu—fe—-s inlägg och hoppas moderatorn griper in. Annars blir även denna tråd förstörd av honom. Som sagt, det är fruktlöst.

1 gillning

Nu har jag inte nagelfarit din kalkyl, men om jag förstått det rätt så gör du antagandet att kostnaden för hela leasingperioden är lägre än värdeminskningen för bilen under samma period?

Ett tips på bra användningsområde för kvot-siffran är till exempel om man har många bilmodeller säg 20 st, och snabbt vill hitta de bästa privatleasingerbjudandena men inte orkar göra 20 detaljerade kalkyler. Då kan man ta de fem med högst kvot och göra detaljkalkyl enbart på dem.

Antagit och antagit. Givet de beräkningsfaktorer jag använt så blir privatleasingen billigare, ja. Stora frågetecknet är ju dock (vid köp) - vad är bilen värd efter tre år? Räknar man med 60 % på bruttopriset men tar hänsyn till att man får klimatbonus så diffar det inte många kronor mot privatleasingen.
Det beror ju också lite på om klimatbonusen finns kvar om tre år och i vilken form.

Det är väl därför det är populärt…kunden vill ha trygghet i sitt ägande.