Mansfälla eller kvinnofälla?

Det pratas ofta om att tid är viktigare än pengar eftersom pengar kan tjänas in senare och att det är möjligt att justera sina utgifter i framtiden. När det pratas om kvinnofällan så diskutera det ofta som ett problem att kvinnor över en livstid tjänar mindre pengar för att kvinnor är hemma med barnen mer.
Om tid är viktigare än pengar och om tid med sina barn är något man värderar högre än arbetstid så måste det i min värld vara kvinnorna som drar vinstlotten att vara hemma med sina barn. Kvinnofällan är alltså i min värld till största del en mansfälla som kan påverka relationen med sina barn under hela ens liv. Grattis till alla som tar mer än 50% av föräldradagar och VAB för här är en missad timme en förlorad timme.

Är tid med sina barn en kvinnofälla eller en mansfälla?

20 gillningar

Jag håller med, för mig känns det självklart att det är för männens skull som vi bör dela föräldraförsäkringen mer jämställt.

4 gillningar

Självklart är det som ni säger, men det är i nån mån äpplen och päron. Känslomässigt tycker jag vårt samhälle idag är fullt av mansfällor. Kvinnofällan är främst ekonomisk, att kvinnor investerar i det gemensamma familjelivet men i slutändan inte blir ekonomiskt kompenserade för det.

I en perfekt värld skulle män i högre grad VILJA ta ut ledighet och vara med sina barn. Men jag tycker också det handlar om att behandla föräldrarnas tid som en del av den gemensamma ekonomin. Om man som familjeenhet väljer att jobba 180% (tex mannen 100% och kvinnan 80%) så bör man prata om vilken gemensam investering det är för familjen (barnens livskvalitet osv) som helhet och hur man gemensamt ska hantera den ekonomiskt på ett rättvist sätt. Men jag tror tyvärr att det är många män som tycker att det är kvinnans beslut om hon går ner i tid och att hon då får stå det kastet ekonomiskt, och säkert många som tar det beslutet utifrån tanken att man ska vara tillsammans för evigt, vilket statistiken visar inte är en toppenbra anledning för kvinnor att basera sina beslut på.
Tror den här frågan också hänger ihop med bilden av att ta hand om barnen inte är ett “riktigt” jobb, eftersom man har “lyxen” att vara ledig från sitt traditionella jobb, och då finns det män som motsätter sig att behöva betala för sin frus ledighet.

Vinstlott eller inte, räkningarna måste fortfarande betalas…

14 gillningar

Kvinnofällan är ekonomisk och den är fortfarande aktuell. Men att vi män ska ta ut vår tid med barn och ta ansvar för vab etc tycker jag är självklart.

Det är inte jämlikt med löneklyftorna heller, men dessa kan motverkas om fler killar är föräldralediga också. Då får man inte tjafset om att kvinnor är hemma och vabbar som en del av diskussionen.

Däremot stör de där affischerna mig som säger att män kan gå hem kvart över fyra för att de då tjänat vad kvinnor tjänar på hela arbetsdagen. Dels blir det larvigt då det slår olika i olika yrken och det skulle vara sjukt provocerande om motsvarande gjordes baserat på livstid. De timmarna, veckorna, månaderna och åren får inte genomsnittsmannen igen oavsett hur bra han löneförhandlar. :wink:

1 gillning

Alla utgår från att det är de onda männen som vägrar vara hemma och tvingar sina stackars fruar att ta ledigt från jobbet. Min erfarenhet från bekantskapskretsen är snarare att kvinnorna gladeligen tar så mycket ledighet de kan och att papporna får stå på sig om de vill vara hemma någon längre tid (det vanligaste tycks dock vara att man är helt överens om hur man ska göra).

6 gillningar

Snälla fall inte in i ett offerkofta-mindset där samhället är dumt och socialistreformer är ända lösningen.

Likväl som att det inte är en fälla att kvinnan är hemma mer är det ingen fälla att män arbetar mer. Män har komparativa fördelar att arbeta mycket, vilket maximerar nytta och välstånd för familjen.

Att göra kvinnor och män till offer p.g.a frivilliga livsval som maximerar livsglädje är så dumt att klockorna stannar.

7 gillningar

Vilka fördelar är detta? Jag kanske missar något uppenbart, men kan inte tänka mig någon fördel vars anledning kan härledas till könet :thinking:

I övrigt håller jag med om att det är onödigt att någon skulle vara offer eller hamnat i någon fälla.

3 gillningar

OBS: FÖLJANDE ÄR VÄLDIGT GENERELLT FÖR EN HEL POPULATION, INDIVIDUELLA AVVIKELSER KOMMER ALLTID FÖREKOMMA

Några exempel är:

Män kan inte föda barn

Män kan inte amma

Män har inte menstruation

Män är friskare/inte sjukskrivna lika ofta

Män belastar välfärden mindre

Män jobbar längre timmar/heltid i större utsträckning

Män har andra sociala preferenser där de är mer inriktade på resultat och produktivitet medans fokus bland kvinnor i större utsträckning är att alla mår bra och kommer överens

3 gillningar

Jo då! Killar kan också! I alla fall om du frågar wokefanatikerna. :man_facepalming:

För övrigt anser jag att staten och grannen ska ge f*n i hur min och din familj fördelar inkomst/sysslor/föräldrardagar/resurser etc. Varje familj har sina förusättningar och preferenser.

God eftermiddag.

2 gillningar

Om mamman är hemma de första 6.5 månaderna och partnern de andra 6.5 månaderna så har detta ingen påverkan. Menstruation påverkar mig veterligen generellt inte arbetsförheten.

Är detta en kausal koppling som kan härledas till något biologisk hos män och kvinnor?

Fast det här är väl snarare ett jämställdhetsproblem och inte en biologisk fördel?

11 gillningar

Visst får vi välja fritt, men ingen av oss lever i ett vakuum där omgivningens förväntningar, åsikter och gliringar saknar betydelse.

Mina erfarenheter är förstås anekdotiska (och det är möjligt att läget är annorlunda här i norra norrland än i övriga sverige), men vad jag sett så får män ofta kämpa om de vill ta ut mer föräldraledighet än de så kallade “pappamånaderna”. Personligen tyckte jag att det var ganska jobbigt att behöva förklara och argumentera för fru, släkt, vänner och kollegor när jag ville vara hemma med mina barn.

3 gillningar

Ur en ekonomisk perspektiv spelar även roll vad de två partnerna har för yrke/lön. Ofta är det bättre för hushållen om ena partnern är hemma med barnen eftersom hushållen tappar inte lika mycket i inkomst som om den andra partnern (med högre lön, över FK taket) skulle stanna hemma. Jag känner flera sådana fall där man har kommit överens att den ena (män också) skulle vara hemma när det behövs för att behålla så hög inkomst som möjligt.

Egenföretagare har också en tendens att vilja jobba istället för att vara hemma med barnen framförallt när företaget är nybildat.

Varje familj gör sin egen bedömning och bestämmer vad som är bäst. Vissa personer är inte alls intresserade av karriär. Jag tror inte det spelar någon roll hur man gör så länge inkomsterna/utgifterna är gemensamma och man inte har för (dold) avsikt att skilja sig i framtiden och dra ekonomisk nytta av det.

Väljer man att bilda familj måste man ta ansvar att alla familjemedlemar får bra ekonomiskt, förstå den andra partnerns behov och inte vara självisk.

6 gillningar

Barnet föds ite ur tomma intet. Graviditet påverkar den fysiska och psykiska prestationsförmågan. Även vissa komplikationer efter graviditet är vanligt. Många vill amma längre än 6 månader. Menstruation och preventivmedel påverkar många kvinnor fysiskt och psykiskt negativt.

Att kvinnor och män är olika och har olika fördelar och förutsättningar finns det hur mycket forskning som helst på. Det finns ingen naturvetenskaplig forskning som tyder på att män och kvinnor är exakt lika.

Att män är mer intresserade av ting och kvinnor av människor kan ses redan när spädbarn är några timmar gamla. Varför ser du det som ett problem? Vi är alla olika och bör anpassa våra liv på ett sätt som främjar och bejakar dessa egenskaper.

Kan f.ö rekommendera denna norska dokumentärserie om bl.a könskillnader, genusvetenskap och mer.

4 gillningar

Det är inte säkert att det stämmer att män generellt har mindre tid med barnen. Exempelvis är det betydligt fler män som är ledare i idrottsföreningar.

3 gillningar

Det pratas så ofta om att det är ekonomiska anledningar till att en viss partner ska vara hemma. Är det inte så att tid med dina barn är viktigare än pengar?
Är det så att man är tvingad att jobba 100% alla föräldraår av ekonomiska skäl skulle jag säga att det är dags att ta sig en funderare kring sina ekonomiska marginaler i stort och öka marginalen så att denna faktor minskar i betydelse.
På jobbet är det en man som ofta klagar på att han skulle vilja ha mer tid med sina barn. Samtidigt har de två 500k+ bilar i hushållet och ett hus för 7M+. Det är inte så konstigt att han inte har råd att gå ner på 75% och hushållets agerande främjar inte tid med barnen. Säga en sak och agera mot något helt annat i min värld.
Självklart är män och kvinnor inte exakt lika men vi är tillräckligt lika för att kunna dela på föräldradagarna. Olikheter är inget som jag känner bör hindra mig från att få del av den mest värdefulla tiden som finns.

9 gillningar

Är det hans fel att bostadspriserna är så höga? Teoretiskt skulle familjen sälja bilarna och flytta till en bostadsrätt, frågan är om de finner mening i att minska sina levnadsstandard.

Nej, jag håller inte med. Har man pengar saknar man tid. Har man tid saknar man pengar. Det behövs något sorts balans.

Barnen klarar sig bra med eller utan föräldrar hemma hela tiden (inte förrän förskola förstås).

Om alla skulle tänka att tiden hemma är viktigare än jobbet skulle världen aldrig göra framsteg.

Det är i stort sett bara män som dör på arbetsplatsen.

Jag kan dela en berättelse om min uppväxt, har upplevt två seminarium .Man kan säga jag är uppvuxen mitt i mellan, jag har en mamma som var hemma fru tills jag var 14 år, sedan ville hon ta revansch och gick fullt ut på nå FIRE.
Har en syster där mannen fick bra start och ett vinstdrivande företag.

Om man kortar ner historien till max, mamma påbörja sin revansch , där hon tog dubbla jobb, bl.a vara aktiv inom kommun politiken som partiordförande.
Jag förstår att hon ville ta revansch i livet, starta som ung mamma, men priset hon betala var uppväxten av hennes barnbarn, hon jobba ständigt.

Min systers man jobba stenhårt med företaget från 30 till 42 år gammal, han fick barnen samma år han starta företaget. framgångarna var svåra att värdera i tid för familjen, men hade sina guldkorn med magiska resor runt om i världen.

Vad hände sen?

Min mamma fick av naturliga skäl inte tid för sina barnbarn, dom växte upp med bara en mycket begränsad tid hon kunde ägna sig åt barnbarn, hon försöker med fina presenter o så, men kontakten är bara sporadisk, men vi förstår, hon känner dom inte och barnen känner inte henne.

Min syster då vad hände där?

Som sagt en framgångsrik man, mellan 30 till 40 år så utförde han mycket, köpte övernattnings lägenhet på Östermalm, byggde upp ett mycket fint hus till familjen med dubbla arkitekter, varav en av Sveriges mer främsta sådana.
Vid 40 fick han cancer, gick och bota med behandling, han starta direkt och betala av alla lån, vilket han finansiera genom att sälja halva av sitt företag, men så kom beskedet året efter, all cancer var tillbaka och nu gick den inte att behandla.

Vid begravningen kommer pengavärdet först, vilket är ganska skrämmande, folk kom fram till min syster beklaga sorgen, men samtidigt gratulera, du har tur han var en rik man, där man inte tog någon hänsyn till att barnen mist sin pappa, utan all fokus var på att hon nu fått pengarna, huset/lägenheten allt avbetalt , ut över detta trädde hans försäkringar in hon får stora delar av hans inkomst fram till hon fyller 56 år, hon gick in i FIRE 37 år gammal.

Min mammas sätt har aldrig försvunnit, även om hon nåde FIRE så har det blivit hennes största hobby i livet, “keep on doing it”

Vad jag vill berätta är att min syn på FIRE är med andra ord inte något mål att sträva efter, det har sitt pris, som dessa 2 exempel från mitt liv.

7 gillningar

Det är här sociala normer kan vrida argumenten så man hittar ett bästa alternativ där man är ute efter att hitta det.

Jag har hört heteropar som argumenterat för att mannen bör ta mindre ledighet för att han tjänar mer och hushållet därmed kan få in en högre inkomst.

Jag har också hört heteropar som argumenterat för att mannen bör ta mindre ledigt för att han tjänar MINDRE och därmed skulle “halka efter” ännu mer på karriärstegen genom att vara hemma mer.

Men som någon annan påpekade, de flesta observationer är anekdotiska. På aggregerad nivå framkommer dock tydligt vilka systemeffekter alla dessa individuella beslut har.

8 gillningar

För att förtydliga det jag motsätter mig så är det att det skulle finnas generella (biologiskt härledda) ekonomiska fördelar med att partnern skulle stanna hemma mindre än modern. Även om några sådan skulle finnas så tror jag att de generellt är mycket mindre än den variabilitet som finns på individnivå.

Det jag pratar om är efter barnet har fötts.

Komplikationer som 7 månader senare påverkar arbetsförmågan är inte vanliga.

Det finns väldigt mycket forskning och det finns ingen konsensus om biologi vs omgivning. Kommentarer om exakt lika är en halmgubbe.

Det verkar som om detta argument bygger på en missuppfattning om vad jag motställer mig, se min kommentar ovan.

2 gillningar