Slå index med index

Indexfonder har sina fördelar. Låga avgifter, minimal risk att fondtypen läggs ner, man slipper att välja, ev större riskspridning mm. Men även indexfonder backar ju rejält periodvis och frågan är då om man absolut måste följa med ner?

Om man konsekvent går ur om index backar på t.ex 1 eller 3 månader och konsekvent köper tillbaka om den valda perioder åter hamnar på plus borde man ha en teoretisk chans att slå index med index på sikt genom att slippa de stora nedgångarna. Med tät uppföljning blir det förstås svårt att hänga med runt nollpunkten men det är kanske ett billigt pris att betala för högre avkastning. Och de gånger man hamnar fel resp rätt tar kanske ut sig i det långa loppet.

På detta sätt slipper man att välja den fond som trendar mest och uppföljningen blir inte mycket tyngre än att bara var passiv hela tiden. Och så sitter man i index med de fördelar som detta kan innebära.

Detta är ingen metod som jag själv använder men kan kanske bredda synfältet. Frågan är alltså om man kan slå index med index?

Bra idé! Synd att det inte fungerar. Det finns forskning som kommit fram till att det inte går att förutsäga trenden på kort sikt baserat på tidigare prisrörelser. Det kan med andra ord gå precis hur som helst redan imorgon.

Rekommenderar att du läser igenom den här beskrivningen av nobelpriset i ekonomi 2013 där det förklaras lite övergripande:

1 gillning

Hela idén bygger på att du inte ska förutsäga någonting alls utan bara reagera på det som sker. Mer matematiskt än analytiskt.

Jag trodde att premissen var att du försöker titta på nedgångar som nyss har skett och använda det som antagande att det kommer fortsätta gå ner. Och vice versa. Det är att använda tidigare prisförändring för att förutspå den framtida trenden.

Syftet med din reaktion var väl att du tror att det finns en trend som går neråt? För varför ska man annars sälja?

1 gillning

Jag tror ingenting, jag bara agerar. Kanske får jag rätt hälften av gångerna och då stannar jag i fonden. När jag har fel stiger jag av. Att hoppa in och ur kostar visserligen tid, men inga pengar. Konsekvensen borde bli att jag följer med i alla stora uppgångar och ligger utanför i alla stora nedgångar.

Som jag skrev tidigare kan det bli svårt att hänga med runt nollpunkten. Frågan är bara hur stort detta problem egentligen är?

Lät intressant så jag lekte lite snabbt fram en graf med data från backtest.curvo.eu med MSCI World. Om avkastningen senaste tre månaderna var positiv så låg man i index, om den var negativ låg man utanför.

(med risk för fel och missar, slängde som sagt snabbt ihop den utan att dubbelkolla nått)

3 gillningar

Hänger inte helt med på ditt upplägg… du ska alltså sälja av innehavet när det gått ned i ett tidsintervall, säg 1 månad. Sen ligger du utanför börsen tills indexet gått upp till nivån före tappet? Det innebär ju att du säljer billigt och köper dyrt?

1 gillning

Ja det måste du, för du har ingen ökad sannolikhet att veta om indexet vänder imorgon eller om 3 år.

Detta är en röd sill. Du “förutspår” kommande rörelse genom att titta på lite historik (1 mån eller 3 mån).
Det tappar du statistiskt avkastning på över lång tid.

1 gillning

Det du föreslår här är ju en sorts momentum-strategi på indexfonds-nivå. För aktiva fonder med små och/eller tematiska innehav (ofta i storleksordning 30-60) kan jag tänka mig att det iaf finns en chans att momentum-premium existerar. Men när det gäller stora indexfonder med 1000-2000 innehav tvivlar jag starkt på att en sådant premium existerar.

Om @Martin_V backtesting är korrekt så tyder det ju snarare på att du får lägre förväntad avkastning men att du sänker risken något (antagligen inte tillräckligt för att ge bättre Sharpe-ratio).

Ja, enligt @Martin_V:s graf går det inte så bra. Frågan är om uppdateringen skedde löpande varje dag? Det skulle man göra i så fall. Eller varför inte testköra perioden 1 månad istället?

Man kan också ha YTD som referens/indikator om det nu ens är möjligt att köra en sådan test.

Jag vill bara påminna om att det inte handlar om att förutse framtiden utan bara om att agera på vad som händer. Om man nu gillar indexfonder, vilket säkert är ett bra val för de flesta, känns det ändå onödigt att behöva åka ner 30-40-50% ibland. Är det verkligen helt uteslutet att man skulle kunna göra något åt det?

Jag vill väcka era kreativa tankar och istället för att säga att det inte går, fundera på hur det skulle kunna gå.

En månad säger inte mycket hit eller dit, bör göras under en längre tid än så. Det första man bör göra är ju helt enkelt en rigorös backtesting med tanke på att data finns enkelt tillgängligt. Om det inte tyder på någon överavkastning alternativt bättre riskjusterad avkastning så är det knappast lönt att testa i praktiken.

Förutspå framtiden är ju precis vad man försöker göra! Hela idén bygger ju på att rörelse nedåt ska fortsätta nedåt (så att man får bättre avkastning av att vara likvid) och vice versa uppåt.

2 gillningar

Ska man göra något sånt här så är det väl bättre att handla med ETF:er? Kan ju ibland ta lite tid med köp och sälj i fonder och det hinner hända mycket på marknaden på kort tid. Sen är min erfarenhet att det går skarpt på både upp- och nedsidan. Kan vara så man missar stor nedsida, men man missar också mycket avkastning när det vänder.

Varför agerar du? Vad är syftet? Du har själv beskrivit det så här:

Syftet är alltså att slippa de stora nedgångarna. Du använder tidigare prisförändringar (till exempel 1 eller 3 månader bakåt i tiden) för att förutspå en trend (stora nedgångar). Du har byggt en modell på det här antagandet.

Det är här du “tror” och “förutspår”. Din modell bygger på antaganden om hur marknaden fungerar. Som nobelprisvinnarna visat i sin forskning så är det inte så marknaden fungerar och din modell är alltså trasig. Det finns inte någon “teoretisk chans” att det ska fungera. Du får också se det i praktiken i @Martin_V:s graf. Det är lustigt att du ifrågasätter hans metod för att rita grafen. Men du har än så länge inte ifrågasatt den forskning som säger att din modell inte fungerar.

Jag vet att din tro sitter djupt här eftersom du presenterat den här strategin många gånger i forumet. Som sagt tror jag det skulle vara lärorikt att läsa PDF:en från Nobelstiftelsen.

3 gillningar

Rättelse: Agera på vad som “har hänt”. Inte “händer”. Prisförändringar sker omedelbart, inte som långsamma skepp.

1 gillning

Nä, 1 månad bakåt är perioden man skulle ha som signal. In om index är på plus senaste månaden, ur om index är negativ senaste månaden. Daglig uppföljning.

Det är inte testperioden som skulle vara bara en månad.

Nä, inte alls. Börsen får gå precis hur som helst. Du agerar olika beroende på om det går upp eller ner. Det är ditt agerande som spelar roll, inte hur börsen går.

Ok, då förstår jag. Så det är trendföljning enligt SMA 20 (cirka). Hur som är det ju ganska rättframt att göra backtesting, återkom gärna om du lyckas visa på någon överavkastning.

Jag tror du missar hela poängen med förslaget? Tanken är ju att du måste gå bättre än index så då hoppas du ju att ditt “agerande” har en positiv inverkan på avkastning. Det betyder att för att metoden ska gå bättre än vanlig index så måste du undvika mer sänkning än höjning, det är ju helt ekvivalent med att förutspå framtiden. Du förutspår ju inte exakt kurs men definitivt trender, om inte så finns det ju noll förhoppning om att det skulle ge något bättre resultat än att bara ligga kvar?

1 gillning

Beräkningen är på månadsdata. Andra tidsperioder för historiken nedan, valet att gå ur/in eller stanna sker per månad.

Bör ju finnas nån med bättre data och mer tid som kan få ut mer intressant, och kanske mer rätt, än jag. :slightly_smiling_face:

1 gillning

Jag skriver längre upp att jag själv inte använder metoden utan väcker bara frågan om det verkligen är fullständigt uteslutet att det skulle kunna fungera för dem som sparar i indexfonder. Det handlar om en och samma fond hela tiden. Jag har inte sett någon studie som är applicerbar.

Jag har ingen speciell tro i detta fallet. Kanske är det möjligt, kanske inte. Min känsla är att det är du som har den starkaste tron.

Fina grafer! Det kan ju hända att resultatet blir annorlunda om vi uppdaterar dagligen. Praktiskt omöjligt förstås om vi inte har tillgång till temporär belåning eller likvider.

Här finns en del att gräva i. https://rikatillsammans.se/marknadstajming/

1 gillning