Att investera i guld är ett dåligt investeringsbeslut, och borde inte finnas i RT-modellportföljer

Som spinn-off på denna tråden #284 - Så investerar du 2023 | Legobitar att bygga ihop sparandet med - del 2 i Ekonomisk plan så skapar jag en ny där jag tänkte att vi kan diskutera guldets vara eller icke vara i RT-modellportföljer. Vänligen håll tråden ren med sakliga argument och utan personliga angrepp.

Jag personligen tycker att investera i Guld är ett dåligt beslut, och att guld inte har att göra i en diversifierad portfölj.

Argument mot att äga guld

1. Guld har ingen förväntad positiv real avkastning

Guld är en metall som inte har något kassaflöde i form av utdelningar/kupong, om den låses in i ett bankfack i 30 år kommer det vara samma guldklimp som ligger kvar där när den ska tas ut.
Efter försäkringsavgift och kostnad för handel blir den förväntade reala avkastningen tom negativ, särskilt om man köper en ETF i ett ISK skal. Varje krona som investeras i denna tillgång utan förväntad avkastning hade kunnat investeras i någon annan tillgång med förväntad positiv real avkastning.

2. Guld är ingen bra inflationshedge

Guld är en volatil tillgång och har ibland under långa perioder (30år) haft en negativ real utveckling:

Om man har en investeringshorisont på 1000år kan guld kanske vara en bra inflationshedge, men för oss vanliga dödliga är risken påfallande stor att att vi får negativ real avkastning om vi väljer att investera i guld.
Även som hedge mot oväntad inflation har guld väldigt varierande resultat, och utfallet behöver inte vara positivt:


Så varken över långa eller korta perioder kan man förvänta sig att guld är en bra inflationshedge.

3. Guld har inte alltid haft en historisk negativ korrelation med aktier

Huvudargumentet många brukar ha varför guld borde ha en plats i en portfölj är för att det kan ge en bättre riskjusterad avkastning om man ombalanserar regelbundet med andra tillgångsslag med positiv förävntad avkastning. Problemet är att guld inte alltid har negativ korrelation med aktier, under mycket långa tidsperioder har guld tom haft en positiv korrelation med aktier.

Ett bättre investeringsbeslut om man vill öka chanserna till högre riskusterad avkastning i portföljen är i min mening då istället att allokera pengarna i en tillgång som har en förväntad positiv real avkastning och har haft historisk negativ korrelation med aktier, långa statsobligationer.

4. Guld behöver nödvändigtvis vara det bästa tillgångsslaget för att skydda sig mot krascher och bankkriser

Under 2008 kraschade globala aktiemarknaden med över 40%, samtidigt steg guldet i pris med ca 5% vilket är bra. Men samtidigt steg amerikanska statsobligationer med 14% i USD.
Dessutom finns det en påfallande risk att guld ETFer inte har den fysiska uppbackningen som krävs för att alla ska få ut sitt guld i det fall bankerna verkligen kollapsar totalt.

5. Guld är inte en stabil tillgång

Mellan 1988-2019 låg standardavvikelsen för guld på 15,34% och avkastade 3,43% nominellt, samtidigt låg standardavvikelsen MCSI ACWI på 14,85% och avkastade 7,85% i USD.
Historiskt data visar alltså på att guld varit en mycket volatil tillgång (mer volatil än aktier) men utan samma förväntade avkastning, vilket innebär att man tar stora risker men utan förväntad “bang for the buck” om man väljer att investera i guld.

6. Marknaden är effektiv

Om du äger ca 50/50 global ränte och aktieindexfond så får du exponering mot bolag som tjänar pengar på att utvinna och sälja guld och mot stater som innehar stora guldreserver på ett billigt, enkelt och marknadsviktat sätt.

Om man tror på EMH som teori och vill ha en investeringsstragi som grundar sig på den, finns det ingen anledning att övervikta portföljen mot guld så som historiskt har gjorts på RT. Det är enbart en spekulation om framtiden att göra det och det kommer inte att öka den förväntade riskjusterade avkastningen.

Argument som folk brukar kunna ha som talar för att äga guld:

Guld har varit en valuta för människor i 5000år, borde man inte äga det?

Det finns ingen anledning att lägga till guld i portföljen om man äger en global indexfond och en global mixad räntefond får man exponering mot alla världens idag accepterade valutor.

Guld kan ge högre riskjusterad avkastning i portföljer, borde man inte ha det i portföljen?

Det finns ingen anledning att lägga till guld i portföljen om man äger en global indexfond och en global mixad räntefond i hopp om att eventuellt få ännu bättre förväntad riskjuserad avkastning, av den enkla anledningen att Guld är ett tillgångsslag med utan förväntad avkastning och inte historiskt haft negativ korrelation med aktier. En global indexfond och en mixad räntefond har tillräckligt hög riskjusterad avkastning som det är, och har periodvis haft bättre riskjusterad avkastning än om det funnits guld i portföljen, och det är ett bättre investeringsbeslut att allokera pengarna till mer aktier och/eller räntor istället.

Riksbanker äger ju guldreserver, borde inte vi också göra det?

Riksbanken äger guld för att rädda SEK vid fiatkrasch, så finns det ingen anledning att även vi också ska göra det. Det kostar bara pengar att försäkra det och ger alltså en negativ förväntad avkastning.
Om man är rädd för SEK krasch räcker det bra att äga en global indexfond och en mixad räntefond i portföljer.

Guld är en försäkring

En försäkring på är per definition inte en investering

Slutsats:
Tycker inte guld borde inte ha en plats i RikaTillsammans modellportföljer, det är ett dåligt investeringsbeslut och kan förvirra både nybörjare och mer erfarna investerare något otroligt.
Kom gärna med rimliga motargument.

Referenser:
The Golden Dilemma - Claude B. Erb 2013
Youtube sammanfattning - Ben Felix - 2020

33 gillningar

Bra att ta upp diskussionen separat. Detta blir nog en 2000+ inläggs tråd :slight_smile:

Mycket kan vara förvirrande här i livet. Jag tycker inte det är en anledning att ta bort en komponent ur RT spektrat. Lite som att förbjuda lek/hobby hinken. Eller att allt sparande ska vara robot eller Generationsfonder, punkt.

Tanken är väl snarare att kunna erbjuda en strategi där man kan vara aktivt som både nybörjare och mer erfaren OCH för folk som vill ha lite (5-10%) annorlunda approach än mainstream RT hur nu det definieras.

Själv har jag cirka 7% av totala portföljen i guld. Sue me :grinning:

Om guld är så dåligt, varför sitter då centralbanker på det som tillgång? Och har ökat innehaven.

Jag säger inte att det är för alla. Men det är något för en del. One size rarely fits all, tänker jag.

2 gillningar

Personligen så har Guld några fördelar som kanske inte alltid är rationella: Det är fint att titta på och ger en känsla av rikedom för mig. Det är också något man kan ge i arv till barn och barnbarn på ett enkelt sätt. Sen kommer vi till det jag inte vill uppleva: Vi har ju t.o.m. historier här på RT om judiska familjer som räddades av guld i utbyte mot dokument till frihet. Svårt att ge en fientlig makts gränsvakt några % av din investeringsportfölj för att titta åt andra hållet om den dagen skulle komma. Vad jag mest vill säga är att guld kanske inte är rationellt och ekonomiskt försvarbart om man tittar krasst på det, men där finns kanske fördelar med det man inte tänker på.

6 gillningar

Guld har mycket riktigt ingenting i en portfölj att göra i likhet med bitcoin och andra förhoppningsprodukter som förekommer på den finansiella marknaden. Tyvärr finns det en stark koppling mellan svag finansiell kunskap och guldinvesteringar.

Tycker att vi kan skilja på investeringsportföljer och spekulationsportföljer.

1 gillning

Kalla det vad du vill så längre det är med så är det ok med mig.

Sen får du gärna nervärdera mina finansiellta kunskaper så länge du inte klagar om jag gör det samma med dig i framtiden :wink:

Hest skulle jag dock hålla diskussionen på en faktabaserad nivå utan raljerande :slight_smile:

7 gillningar

Du har rätt. Jag borde valt en högre nivå. Jag kan istället välja att bekräfta det ursprungliga inläggets korrekthet i att guld mycket riktigt inte ger någon riktig mening i en portfölj och att andra tillgångsslag kan ersätta guldet utan problem.

4 gillningar

För att lägga till mer i min tanke om Guld så ser jag det nog mer som en försäkring än en investering. Om det är vettigt eller ej är nog en smaksak, men ser det nästan som ett hållbart alternativ till pengar i madrassen. Där fysiska pengar bara är papper och kan bli värdelösa över en natt så håller guldet sig hyffsat stabilt. Är det vettigt att ha en del av ens förmögenhet utanför “systemet” som skydd mot gudarna vet vad? Kanske och högst personligt hur cynisk man är. Som en investering som ska skydda mig på en fungerande marknad, kan jag inte se guld ha sin plats. För mig är det just när allt brinner som guldet kommer till sin rätt. Som en försäkring som fungerar utan en Force Majeure-klasul. Av den anledningen ser jag inte guld som ett dåligt investeringsbeslut. Men precis som med försäkringar så om det aldrig brinner så är det då bortkastade pengar.

4 gillningar

Offtopic men har varit uppe som diskussioner i tråden.

Har väldigt svårt att förstå varför många tycker guld och råvaror är en bra investering.
Ofta knepig att äga (speciellt fysiskt), motparsrisk i ETFer, dyrt, låg förväntad avkastning, inget kassaflöde i form av kupong/utdelning.
Kan någon förklara det för mig? Den möjligtvis förväntade låga korrelationen mot aktier kan väl knappast väga upp allt annat negativt?

Ping @Guldfeber @janbolmeson @Ola_Morin

8 gillningar

Man kan inte klumpa ihop guld med andra råvaror i min mening. Många råvaror är cykliska, påverkas av väder/vind etc. Helt annan slags marknad samt funktion de uppfyller - många råvarumarknader är ju till för att styra produktionen så effektivt som möjligt. Helt annat ball game.

Den förväntade avkastningen när man bara håller är 0. Allt man inte håller själv (som ex fysiskt guld) har en motpartsrisk, så det är ju ett plus för guldet.

Precis, det ger en högre riskjusterad avkastning. Titta på guldpriset senaste året jämfört med börsen… perfekt att balansera mellan :ok_hand:

4 gillningar

Jag skulle säga som @Guldfeber, det är bra att diversifiera med just eftersom aktiemarknaden och guld och andra råvaror inte går hand i hand…

Sen måste man kanske tro lite mer på att en ökad penningmängd inte bara är bra utan att det finns negativa aspekter med det som guld kan dra nytta av

3 gillningar

Visst, guld har haft en historisk låg korrelation mot aktier, men det finns räntor som haft historisk negativ korrelation och ger en förväntad real avkastning och kassaflödet. Är det inte ett bättre investeringsbeslut att ha det i portföljen.

Har dock förståelse för att äga fysiskt guld, i handen alltså. Så man kan ta det i sin ficka och fly vart som helst i världen och ha det som försäkring om apokalypsen kommer.

3 gillningar

När apokalypsen kommer och du försöker använda ditt guld kommer någon med större våldskapital att ta ditt guld.

7 gillningar

Det ena utesluter ju inte det andra. Det är 5-10% guld jämfört med en klassisk 60/40- eller 70/30-portfölj som ger högre riskjusterad avkastning. Det är också mycket knepigare med räntor än många föreställer sig, och senaste åren har det varit katastrof.

3 gillningar

Beror ju på vad man menar med apokalyps. Men hur som helst är det alltid trevligt med något kilo guld att plocka fram efter apokalypsen.

3 gillningar

Det jag tycker utesluter guld som tillgångsslag i en portfölj är främst att det inte har någon förväntad real avkastning, och även till viss del motpartsrisken i ETFer, finns ju en risk att man inte får ut några pengar från “försäkringen” när dom behövs som mest, dvs när banksystemet kollapsar.

Ja senaste åren har ju Tina gjort det knepigt med räntor. Men om vi pratar nutid, är det svårt beslut nu? Tänker att räntefonderna nu börjar vara ett bättre alternativ, en fond med övervikt statsobligationer börjar ju faktiskt kunna ge avkastning igen, och har även historisk negativ korrelation med aktier?
Amerikanska 2-åringen 4,24%
Amerikanska 10-åringen 3.59%
Amerikanska 30-åringen 3.74%

Svenska 2-åringen 2,84%
Svenaka 20-åringen 2,10%
Svenska 30-åringen 1,95%

AMF räntefond mix kan ju ge en hygglig avkastning framgent, vill man ha mer volatilitet kan extra långa amerikanska IS04 vara ett bra val?

3 gillningar

Det jag syftade på var att de portföljer där guld ger högre riskjusterad avkastning även innehåller räntor. Att enbart köpa guld istället för räntefonder vet jag inte ens om någon seriös undersökt även om jag själv kör den strategin utifrån (i min mening) sunt förnuft.

Så sammanfattningsvis har guld en plats i ens portfölj om man önskar högre riskjusterad avkastning.

Fast pappersguld är ju ingen försäkring på det viset, utan ett smidigt sätt att kunna ombalansera. Man behöver inte ens eftersträva ”försäkringsdelen” med guld för att dra nytta av det.

Nu kan man ha räntor och guld samtidigt i en portfölj, så det ena utesluter (återigen) inte det andra.

Men om man vill nörda loss ordentligt så sjunker ju värdet på dina räntepapper om räntan fortsätter stiga, motsatt om den sjunker. Vem vet var räntan kommer vara nästa år eller fem? Ingen, inte ens de som bestämmer styrräntorna har en aning. Om du dessutom får lägre avkastning än inflationen och i praktiken ännu lägre realränta än när vi hade nollräntor, är TINA verkligen över? Räntor är på sätt och vis mer avancerat än aktier, lätt hänt att man trampar snett.

1 gillning

Har gett det tidvis, ibland inte. Behöver nödvändigtvis inte bli så i framtiden tänker jag.

Det har du rätt i, men dom slantarna man investerar i guld hade kunnat investeras i ett tillgångsslag med förväntad real avkastning, så som räntor och aktier.

Ingen vet vad något tillgångsslag kommer vara värt om 5 år, men det hindrar ju inte en från att ta så bra beslut som möjligt.

En amerikansk 5årig statsränta på 3,64% ser nog många som ett resonabelt alternativ, TARA. Men visst ingen vet, men många förståsigpåare i branschen verkar tycka det.

3 gillningar

Det gäller ju precis allting, så ser inte riktigt din poäng när det gäller just guld. Jag upplever att dina invändningar mot guld som del av en portfölj blir allt mer intetsägande.

Hur får du en real avkastning om du får en kupong lägre än inflationen? Du känns inte riktigt logisk här.

Vad som är så ”bra beslut som möjligt” beror ju helt på vad man vill uppnå. Vill man ha så hög avkastning som möjligt över tid är det aktier som gäller, hands down. Då är det bara att glömma både räntor och guld.

Jag tycker det är ett fruktansvärt alternativ, särskilt för en svensk retail-investerare. Hur man ens kan överväga att köpa något som ger negativ avkastning övergår mitt förstånd.

1 gillning

Förväntad inflation över nästa 5 år är inte över 3.64% så det är väl positiv realavkastning?

Det är ett ganska stort antagande.