Pensionsbomben - ett problem?

Är det här något som vi bör oroa oss över och vilken effekt tror ni att detta kommer ha på våra och våra barns framtida pensioner? Stor eller ingen alls?

Kan vi fortsätta på den inslagna vägen eller behöver något förändras, och isf vad?


Edit: några flaggade detta inlägg som olämpligt eller kränkande utan vidare förklaring. Man får anta att dessa individer inte gillar när verkligheten kommer och knackar på. Forumreglerna är sådana att det räcker med att om några individer blir kränkta så ska meddelandet tas bort. Precis som i resten av det svenska samhället idag med andra ord.

Fortsätt med bra diskussioner!

11 gillningar

Jag skulle säga (obs: personlig åsikt) att vi borde vara väldigt oroliga. En allt större del av befolkningen är idag inte självförsörjande; än mindre försörjer sig själv och andra.

Eftersom pensionssystemet idag inte är uppbyggt för att leverera en uppskjuten lön (ni vet “lön” som i individuellt och prestationsbaserat, och som som man bara får när man jobbar), eftersom det både finns tak och golv. Pensionen som den är utformad idag är snarare väldigt socialistisk och mer att likna vid en skatt (när man “tjänar in” den) och bidrag (när man “får ut” den) snarare än just intjäning och återbetalning.

Om pensionssystemet, sett i isolation, ska fungera behöver det ställas om till att vara just uppskjuten lön. Man tjänar in till sin egen pension och får pension efter hur mycket man tjänat in till den. Har man inte jobbat får man inte pension, och har man jobbat dubbelt (eller rättare sagt tjänat dubbelt) så får man dubbelt i pension. Inga golv, inga tak. På så sätt kommer det alltid finnas pension till de som jobbat oavsett hur storlekarna på kullarna och demografin ser ut nu eller i framtiden. Väldigt hållbart system för just själva pensionen.

Men det skulle innebär miljontals pensionärer som inte får det att gå ihop eftersom de av en eller annan anledning inte jobbat så mycket och tjänat in till pensionen. Det skulle ju då behöva finnas någon annan mekanism som fångar upp dessa; t.ex. försörjningsstöd som kommer behövas i större utsträckning vilket skulle kräva högre skatt.

Jag tycker dock det sistnämnda är att föredra då det är mer transparent. Budskapet ska vara att “jobba mera, tjäna mera. Jobba mera få mer i pension.” och när det inte räcker till får vi helt enkelt höja skatten och tydligt säga att det beror på att vi måste försörja personer som inte jobbat. Idag är det så, men folk vet inte det eftersom det döljs i att man får minskade pensioner om 30 år. Man vet inte hur mycket pension man egentligen skulle fått, och pengarna är redan borta.

Enligt min mening så är det idag förkastligt att en person med något lägre lön än genomsnittet och jobbat i 40 år får lika mycket i pension som någon som aldrig jobbat. Det är det här som är bomben. Det är för få som jobbar så de som jobbar tvingas genom pensionssystemet försörja den andra växande delen av befolkningen som inte jobbar eller är självförsörjande.

Men lösningen enligt ovan tror jag tyvärr är lite radikal och “orättvis” (läs: vissa personer kommer få mindre än andra eftersom de inte jobbat), och man skickar istället den osäkrade handgranaten vidare till nästa generation och hoppas att det löser sig. Åtminstone att handgranaten inte exploderar medan man själv håller i den (=sitter i regeringsställning).

På det individuella planet har lösningen tidigare varit att spara till pensionen själv för att det ska räcka. Men så tog man bort IPS eftersom det gjorde att personer (just de personer som jobbade och försörjde andra) kunde sluta jobba tidigare än de annars skulle; och andelen jobbande skulle då inte räcka till de som inte jobbat. Istället blev folk förpassade till ISK; med konsekvensen (åter igen) att de som ansträngde sig kunde spara undan pengar och bli oberoende av staten och gå i pension tidigare. Och åter igen så ser Maggan (s) hotet mot socialdemokratin när de som jobbar och är drivna inte längre behöver vara det tills de är 75 utan kanske bara 55. Vem ska då betala för den andra hälften som inte jobbar? Och vipps så börjas det diskutera ISK-skatter och miljonärsskatter på en nivå som omöjliggör att spara undan tillräckligt för privata småsparare.

:bomb:

30 gillningar

Briljant analys av pensionssystemet. Jag håller med om att en reform är nödvändig och ditt förslag om att varje individ jobbar ihop sin egen pension, i kombination med något slags försörjningsstöd, vore en god idé.

Men, om vi aldrig vågar tala ut om grundorsakerna till problemen så är vi illa ute. Ett sådant är att Sverige helt enkelt har tagit emot för många invandrare. Det är en börda som vi inte klarar av att bära.

Våra gemensamma system håller på att kollapsa under vikten av att vi tar, och har tagit, emot för många invandrare. Skola, sjukvård, rättsväsende och pension tex. All välvilja och åsiktsstyrning i världen kan inte ändra på det. Det är som att bjuda in hela kvarteret att smaka på en tårta. Väntetiden blir lång och det blir inte mycket per person.

Det är helt förkastligt hur vi kastar vårt fina arv och vad vi gör med vårt land.

11 gillningar

Jag hänvisar till rapporten från Entreprenörsskapsforum i ämnet. Det är en stor grupp människor som inte försörjer sig själva under sina arbetsföra år och sedan ska uppbära pension under sin ålderdom. En betydande del av gruppen utrikesfödda vill sannolikt arbeta men har inte ett humankapital som är kompatibelt med svensk arbetsmarknad. Jag instämmer i vikten av att det här ämnet blir en del av en vuxen och legitim samhällsdiskurs, vilken det inte har varit sedan nuvarande migrationspolitik drog igång på 90-talet. Motsvarande en större svensk stad får varje år uppehållstillstånd i Sverige (SCB), varav en betydande del från länder med ovan problematik, utan att Sveriges befolkning någonsin tillfrågats om detta utan istället brunsmetats när (även rimliga) frågor ställts.

Särskilt provocerande blir det när politiker nyligen ger sig på på människors privata sparande med argumentet att de ekonomiska klyftorna i samhället ökar när problemet till stor del beror på samma partiers katastrofala migrationspolitik de senaste 30 åren. En av de statistiskt viktigaste markörerna för självförsörjning och arbete är nämligen om du eller dina föräldrar är födda i landet eller inte.

Nu vill jag inte avvika ännu mer från grundfrågeställningen, men pensionsunderlaget, framtida pensionstryck och växande klyftor är bara några av många allvarliga framtida samhällsproblem som är en direkt effekt av detta. Jag rekommenderar starkt Douglas Murrays “The strange death of Europe” för ett helhetsgrepp i ämnet (finns även på svenska, tror jag)

7 gillningar

Det är inte konstigt att självförsörjningsgraden för alla migranter är så låg. Som arbetsförmedlingens verksamhetssamordnare själv sa "Det finns ingen efterfrågan på utrikesfödda analfabeter” . Dom kommer från länder det det går att arbeta trots stora brister i förmåga att kunna läsa och räkna till ett av länderna i världen med högst krav på utbildning på arbetsmarknaden. Har man inte gått gymnasiet så har man svårt att få arbete. Dessutom ställs det alldeles för låga krav på att lära sig det svenska språket. Kravlösheten från statsapparaten är monumental.
Det måste vara extremt förnedrande för en som jobbat i ett låglöneyrke i 40 år bara har en dryg tusenlapp mer i pension än en utlandsfödd som aldrig har jobbat en dag i Sverige (garantipension + bostadstillägg)
Alla regeringar sedan 90-talet är ansvariga för den här utvecklingen. Vi behöver göra som Danmark och ha en 0-vision på asylinvandringen och därigenom få ett nettominus. Då kanske Sverige blir normalt igen om 50 år.

11 gillningar

Jag instämmer i att pensionsbomben är ett symptom på ett mycket större, numera kritiskt, samhällsproblem.

Frågan är inte längre om, utan när våra system bryter samman. Sjukvården, skolan och polisen är andra exempel som har blivit kraftigt underdimensionerade pga massivt ökad belastning. Resultatet syns överallt i välfärdssamhället.

1 gillning

Min bild av det hela är att vi behöver invandring då vi föder för få barn. Sen hur det ser ut med arbetande eller icke arbetande vill jag tro beror på byråkrati. Om det ens är så att invandrade har låg sysselsättning (har inte bemödat mig att kolla upp färska siffror). Syrier hade ett samhälle som vi. Med lärare, byggnadsarbetare, kockar, osv. Ibland känns det som att synen på vi och dom är som jorden och mars.

11 gillningar

Jag tror inte ett dugg på att pensionsystemet kommer lösa någonting för varken mig eller mina barn. Enda möjligheten att få en dräglig framtid är att se till att spara undan till sig själv och sina nära och kära.

2 gillningar

Jag håller helt med. Detta är inte på lösningen “hur får vi folk att arbeta”, och mitt svar ovan var mer direkt på frågan vad pensionssystemet kan göra för att bli hållbart. Sett till vad pensionssystemet kan göra (= hur pengarna i det förvaltas och fördelas) är det enligt mig så som jag skrev ovan.

Ur ett helhetsperspektiv / samhällsperspektiv är det precis som du skriver även andra saker i samhället som kan förbättras. Att ställa krav på medborgarna är ett av dem; oavsett religion eller födelseland eller utbildningsnivå. Och just språket är oerhört viktigt enligt min mening.

Jag håller helt med. Nuvarande regering ville dock jämna till det och göra det mer rättvist och detta s.k. respektavstånd har faktiskt minskat ytterligare denna mandatperiod. Allt i rättvisans namn. Och för att undvika alla eventuella tillrop om invandring / religion / rasism så menar jag att vi ska ställa samma krav på alla våra medborgare - och det är att antingen är man en del av samhället (talar språket, jobbar efter bästa förmåga, följer de lagar och regler som finns) och får ta del av samhällets resurser (bidrag, pension, ersättningar), eller så är man det inte. Här blir det ju uppenbart dock svårare för invandrare på grund av första punkten, språket. Någon som invandrar kommer helt enkelt behöva göra allt som alla andra gör plus lära sig språket vilket de inrikesfödda får gratis på köpet. Men alternativet att inte behöva lära sig språket får så mycket mer långtgående konsekvenser. Det är som en garanti för att “hamna” utanför och bli diskriminerad och inte ha samma information.

Tyvärr; och sorry, men att ställa krav på att kunna språket är faktiskt att göra utrikesfödda en stor tjänst i längden. Gällande inrikesfödda som inte jobbar (dessa finns ju så klart också) för att vara neutral; så ska dessa också så klart behöva jobba och tjäna in till sin pension och stå för sin del av samhället. Att inte jobba (och ändå få pengar!) ska vara reserverat för personer med sjukdomar och nedsättningar. Att vara invandrare är inte en sjukdom eller nedsättning. Vissa studier kan krävas utöver språk, men som tur är lever vi i ett land där utbildning är gratis och pengar under utbildningen fås i princip gratis från CSN i form av ett lån.

5 gillningar

En viss nivå av invandring gör ingen skada. Tvärtom. Det är när nivåerna blir fullständigt oproportionerliga som systemet inte orkar bära längre. Vi är sedan länge förbi gränsen för bisarra nivåer i vårat lilla land.

Sen, vem bryr sig egentligen om ifall Syrien har/hade ett fungerande samhälle eller inte? Vårt jobb är väl att se till att Vi lämnar ett fungerande välfärdssamhälle till våra barn. Med detta håller vi på att misslyckas.

4 gillningar

Vi kommer inte undan med passivitet. Politikerna kommer beskatta oss tillbaka i arbetslivet igen. Tex "miljonärsskatten"på ISK.

Med det sagt så gör jag som du förstås, men jag försöker ändå att höja rösten och lyfta problemet. Kanske finns det tid att göra skillnad?

1 gillning

Jag svarade på någon som jämställde med analfabeter.

Det brittiska systemet med uppehållstillstånd utifrån att en viss summa (vill minnas att det var £30.000) i inkomst/anställning är rationell. Jag tycker det vore positivt att premiera kompetens utifrån en inkomsttröskel ifråga om arbetskraftsinvandring. Problemet är väl att vi troligen behöver folk till låglönejobb och att svenskar inte är så intresserade av dessa.

Alla människor har lika stort värde, förutom på arbetsmarknaden. Här har vi pudelns kärna, enligt min åsikt. En allt för stor del av de som styr har gjort det efter den första parollen och tänkt att den andra ordnar sig med bara tillräckligt mycket politisk styrning. Jag är fullständigt övertygad om att de allra flesta vill försörja sig själva, men trösklarna in på den svenska arbetsmarknaden är skyhöga. Lägg till att vi aktivt börjar sålla bort arbetssökande när de närmar sig 50. Jag vet inte alls hur lösningen ser ut, men att bara göra tårtbitarna mindre tror jag är den sämsta lösningen.

I stället för att ta tag i de riktiga problemen så fastnar man i symbolpolitik och diskussioner om / hur man egentligen får beskriva problemet.

Att stora grupper står långt utanför arbetsmarknaden är ett problem oavsett hur man ser ut eller var man kommer från. Gör man inget radikalt åt det så blir problemet ännu större. Man kan inte ha en generös välfärd samtidigt som man har sjunkande deltagande i arbetsmarknaden. Ingen “miljonärsskatt” eller höjda skatter på ISK-konton kan lösa problemen vi står inför så länge som man inte är redo att införa en väldigt hög exit-skatt. Till slut får folk nog av höjda skatter och (upplevd eller inbillad) sjunkande känsla av “Vad får jag för pengarna?”.

Sveriges problem beror långt i från bara på ett högt mottagande, det finns allt för många överlag som inte kan få ett arbete (eller vill ta ett arbete som finns). Ser man till att trycket från omvärlden från drabbade områden är så stort att Sverige kan ändå inte lösa allt detta på egen hand, så är det enda rätta att strama åt tills vi har tagit hand om de som finns här. Det måste kombineras med att man använder biståndet på bäst tänkbara sätt.

4 gillningar

Pågår även tyvärr systematiskt fusk och utnyttjande av våra välfärdssystem tyvärr som inte heller är direkt gynnsam.

Kontrollen visar att mer än vartannat stickprov, 167 av 316 ärenden, innehöll beslut som har fattats på felaktig grund. Kontrollen har lett till återkrav om 4,4 miljoner kronor i felaktiga utbetalningar och 34,3 miljoner kronor i stoppade framtida felaktiga utbetalningar.

Ganska galet att en majoritet av granskningar är felaktiga vid en stickprovskontroll.

5 gillningar

Varför är det ett problem som fler födda barn skulle lösa? Fler som arbetar som kan försörja gamla och sjuka som inte kan arbeta? På vilket sätt hjälper det då att ge uppehållstillstånd till 2 miljoner invandrare på 20 år (SCB’s siffror) vilka de flesta inte är självförsörjande? Det dränerar välfärden ännu mer.
På vilket sätt var Syrien ett samhälle som vårt? Den enda likheten jag kan se är att det var människor i befolkningen, ganska jämt fördelade mellan män och kvinnor. Utbildningsnivån i Syrien var betydligt lägre än i Sverige. Andelen som hade gymnasieutbildning eller högre i Syrien ca 50%, i sverige 90%

3 gillningar

Det finns såklart andra politiska verktyg för att ändra trenden av minskad befolkning än invandring.

Ungern experimenterar en hel del med sådana politiska incitament:

1 gillning

Barnbidrag är ett sånt incitament i Sverige. Faktiskt ett som vissa vill avskaffa till och med.

Vårt samhälle är på en accelererande väg mot kollaps. ETT parti har varnat för detta i årtionden medan övriga 7 partier i riksdagen inte ens kan se att det finns ett problem.

3 gillningar

Alltså en relevant fråga att ställa sig är i så fall varför det föds så få barn inhemskt.

Samtidigt måste vi våga utforska alternativ till illusionen om oändlig ekonomisk tillväxt, som Greta så fint formulerade det. Det är kanske inte exponentiellt global befolkningsökning som är svaret. Allt fler jobb automatiseras, AI och robotteknologi utvecklas för kirurgi på distans så att spetskompetens kan bli globalt tillgängligt.

Vi behöver kanske inte ens ersätta oss själva, än mindre utöka befolkningen.

4 gillningar