Starta AB - några frågor

Hej alla kloka!

Inspirerad av Jan och andra här på forumet är jag nu i färd med att starta AB. Inledningsvis kommer jag gå en del formella utbildningar inom sjöfart för att sedan under kommande år köra taxibåt åt annans båttaxifirma helt provisionsbaserat. Tanken är att mitt bolag fakturerar båttaxifirman. Detta kommer ske utöver mitt heltidsjobb. På sikt får vi se hur det utvecklar sig men just nu ser jag det som att jag får extraknäcka med något jag tycker är roligt :slight_smile: . Frågor som har dykt upp hitintills:

Övriga frågor mer relaterade till min verksamhet:

Ersättning
Ersättningen som mitt bolag fakturerar båttaxifirman är tänkt att vara helt provisionsbaserad. Jag fakturerar alltså en del av beloppet som jag drar in när jag kör. Hur stor andel är rimligt? 50 %? 75 %? Man bör beakta att båt och drivmedel är en relativt stor kostnad för båttaxifirman. I de fall jag eventuellt gör annat arbete för båttaxifirman såsom att vara behjälplig vid underhåll eller administration tänker jag att jag tar ut ett timpris á 300 kr. Rimligt?

Ta stora kostnader innan intäkter?
Kostnaderna för de kurserna jag tänkte genomföra i höst skulle jag vilja ta på företaget. De riskerar dock att belasta bolaget med mer än hälften av aktiekapitalet innan jag har några intäkter. Jag har förstått att man i sådana fall måste upprätta en kontrollbalansräkning och riskerar att bli personligt betalningsansvarig. Det tycker jag känns överkomligt, eller tänker jag fel nu? Är det ett alternativ att jag bekostar kurserna privat nu, sparar kvitton och sedan registrera dem som utlägg när jag väl fått inkomster i bolaget framåt vårkanten? Jag planerar att första räkenskapsåret är minst 12 månader.

Det var allt för ikväll. Stort tack på förhand till er kloka och erfarna som kan hjälpa till att räta ut en del av dessa frågetecken!

Bank: tycker personligen det finns en poäng om de har kontor på orten och är BRA.

Redovisningskonsult: ännu större fördel att de finns lokalt eftersom man ibland fysiskt vill kunna bläddra i papper osv.

Bokföringsprogram: tycker definitivt du ska ha ett onlinebaserat. Har numera fortnox och är väldigt nöjd. Det är också ett ”std-program” som i princip alla redovisningskonsulter kan. Ett tips är att låta redovisningskonsulten ställa in alla grundparametrar i programmet. Sen att sitta med och bokföra de första 1-2 månadernas verifikat tillsammans. Då kommer du rätt från börja och har ett ”facit” att kolla på.

Deklaration/Bokslut: samma här. Ta hjälp åtminstone första gången. Inklusive årsomställning/uppstart nästa år. Då har du något att titta på om du gör det själv.

Räkenskapsår: du kan byta från brutet till kalenderår men inte tvärt om. I övrigt tycker jag enklare köra kalenderår. Har du koll och är på hugget så kan du göra bokslut i slutet av januari/början februari. Då har den hekriska perioden för redovisningskonsulterna inte startat. Deras rusch börjar ofta i mitten av mars till juni.

Ersättning: pass just nu. Men 300kr/tim för övrigt okvalificerat känns ok som extra ”marginalintäkt”.

Stora kostnader: Jag TROR att du ska kunna ta utbildningarna privat och sen redovisa som utlägg när du börjat då intäkter. Under ”uppstartsförloppet” finns olika specialregler för att hantera liknande saker (i positiv bemärkelse)

Låter spontant billigt med tanke på att jag vet din erfarenhet och kompetens utanför forumet. Särskilt om du tar ett ansvar för genomförande och inte behöver arbetsledning.

Angående KBR och personligt betalningsansvar, läs gärna denna tråd. Finns mycket myter om det:

Jag hade gjort så här istället. Låna ut pengarna till bolaget privat. Skriv en skuldsedel, ta ränta på 3 % och sedan finansierar bolaget kurserna. Sedan betalar bolaget tillbaka lånet när de har tjänat in pengarna.

Ni har fått med det mesta tycker jag. Vill bara förtydliga att det inte hjälper att göra ett utlägg, för det belastar företagets balans exakt lika mycket som om företaget tar kostnaden direkt.
Utlägg kan vara bra för likviditeten (kronor på kontot) men inte för balansen (alla tillgångar minus alla skulder). Istället för att dina tillgångar minskar med X så ökar dina skulder med X…vilket ger samma balansomslutning.

Som Jan skriver är KBR chill. Särskilt om du kan återställa kapitalet inom 8 månader, då uppstår ingen period av personligt ansvar. Och om du återställer kapitalet efter 9 månader bär du bara personligt ansvar för avtal som ingicks mellan 8e och 9e månaden.

Eftersom jag utgår från att man är personligt ansvarig i alla fall (att jag inte kommer kursa mitt bolag) så kan man i 9 fall av 10 bortse från KBR i ett 100 % ägt, nystartat bolag.

Om man vill göra det korrekt på överkurssätt, så kan man ju göra ett ovillkorat aktieägartillskott. Men det är enligt mig överkurs.

300kr låter lite, det är ju mindre än vad typ en grovarbetare kostar.

Hur är det tänkt att fungera med båten är det båttaxibolagets, ditt bolags, eller din egen?

Beträffande ersättning; gjorde ett snabbt överslag på landbaserade taxichafförers genomsnittslön och landade på ca 270kr/tim (inkl sociala avgifter). Gissningsvis är det färre som kan ratta en båttaxi och därmed borde priset vara högre.
Hur mycket kostar det att åka båttaxi i jämförelse med biltaxi?

Kolla även upp ansvars- och försäkringssituationen! Om du kör firmans båt som egenföretagare och råkar köra sönder något kan det bli dyrt. Utlägg för ev försäkringslösning måste läggas på priset.

Edit: såg nu att timpriset rörde andra uppgifter än själva körandet. För lite kaffe…

@PerPortfolj
Tanken är att jag kör båttaxibolagets båt. Även att båttaxibolaget har nödvändiga tillstånd och försäkringar. (Gällande försäkringar behöver jag nog undersöka det i särskild ordning. Bra tillägg @Skogen!)

Jag förstår nu att timpris på 300 kr är lågt. Min tanke var att branschen är ny för mig och att jag ser detta som ett instegsbefattning där jag kan börja bygga kompetens oxh erfarenhet. Däremot finns det inget skäl att ta för lite betalt. Jag tänker nu att jag ska begära högre timpris. Timtaxa är dock endast ett undantag. Huvudregeln kommer vara att jag fakturerar en andel av det som kunden betalar till båttaxibolaget när jag kör.

För att ge ett räkneexempel. En vanlig körning är 10 sjömil (18,5 km). Sträckan tar ca 30 min att köra, inkl tid för på och avstigning etc. Priset till kunden är då 2400 kr. Sedan ska jag normalt köra tillbaka utan kund och eventuellt tanka innan jag lägger till vid kaj igen. Hur stor del är det rimligt att jag fakturerar båttaxibolaget? Någon som har erfarenhet av att köra annans biltaxi med liknande upplägg?

Felet med detta – som jag förstått det – är att den inte är i enlighet med “god redovisningssed” att vänta med att bokföra kostnader. Bokföringen ska ge en rättvisande bild över företagets ekonomiska situation, men det kan variera beroende på företagsstorlek vad som är acceptabelt.

Som Jan nämner har jag uppfattat det som att detta löses med ett ovillkorat aktieägartillskott för att stärka företagets egna kapital. Som jag förstått det innebär detta i stort sett att du som ägare skänker pengar till bolaget; om du sedan vill ta ut dem från bolaget kan du behöva skatta (uttag i form av utdelning) eller betala arbetsgivaravgifter + skatt (uttag i form av lön).

Jag hade tagit en diskussion med redovisningskonsulten om båda dessa frågor.

Jag förstår. Jag ska göra som du säger och diskutera med redovisningskonsulten.

Idag ringde jag på måfå runt till diverse båttaxibolag och ställde oblygt frågor om hur de skulle se på ersättning till en annan skeppare som kör deras båtar. Otroligt generösa personer som var villig att resonera med mig kring detta ämne! Det var ingen av de jag talade med som svarade att de skulle kunna betala mer än 50% till skepparen. Snarare mindre. Detta med hänsyn just till de höga kostnaderna för båt och drivmedel. Vi får se hur min förhandling med båttaxifirman utfaller :slight_smile:

Jag har även gett mig på en beräkning om vad jag skulle behöva fakturera i timpris för att uppnå den lön jag har i mitt vanliga arbete. Jag tjänar 36000 kr brutto. Med 173 arbetstimmar på en månad blir min timlön då:

36 000 kr / 173 = 208 kr

Enligt företagarna.se är tumregeln att fakturera 1,5 - 2 ggr timlönen + moms.

208 kr * 1,5 = 312 kr
208 kr * 2 = 416 kr

Med det sagt för att motsvara lönen jag har i min ordinarie anställning bör jag fakturera 312 - 416 kr / h + moms. Efter att ha lyssnat på era kommentarer och även hört mig för på annat håll, och inte minst genom att jämfört med exempelvis hantverksfakturor (vilket vi har några liggandes i det här hemmet :sweat_smile:) så tycker jag till och med de siffrorna låter lågt. Jag tror jag ska begära kring 500 kr + moms. Synpunkter?

Tänk på att ovan resonemang bygger på att du har full beläggning på de 173 timmarna, vilket du sannolikt inte kommer ha. Ju lägre beläggning desto högre timtaxa måste du ta…

1 gillning