Replik från HSB: Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?
Sök:

Replik från HSB: Vad får spararna? Luftslott eller lägenhet?

Replik från HSB / Danske bank på avsnitt #160 om HSB Bospar (och totalgenomgång av deras fonder)

Idag fick jag en kommentar från HSB, via Danske Banks presstjänst, om att jag och Caroline i förra avsnittet riktat skarp kritik mot HSB. Dessutom anser HSB att den är full av faktafel och att den riskerar att vilseleda lyssnarna. Ingen blir gladare än jag om vi har fel. Vi har sparat drygt 60 000 kr till våra två döttrar hos HSB och sparar i dagsläget 1 000 kr i månaden. Vårt egenintresse ligger i att vi vill ha så bra tjänst som möjligt eftersom det i nästa steg hjälper våra barn. Här kommer hela deras replik, en rättelse där jag hade fel, ett förtydligande och våra kommentarer. Dessutom analyserar vi fonderna ännu mer i detalj och sedan får du som läsare – som vanligt – avgöra hur du vill göra själv.

Jag vill börja med att uppskatta HSB som tar sig tiden att kommentera och skriva en replik. Det ligger i allas intresse – särskilt i vårt som kunder till HSB – att få en så bra bild av HSB Bospar och Danske Bank som möjligt. Jag och Caroline har bosparat till våra döttrar i många år och gör det fortfarande. Vi har således egna pengar på spel.

Så låt oss hoppa rakt in i artikeln. Repliken finns i sin helhet på Danske Banks presstjänst nextconomy.se med titeln ”Vad får bosparare för pengarna? Luftslott eller lägenhet?”. Vilket för övrigt en briljant titel. Artikeln som de refererar till på vår sida är förra veckans avsnitt (#160) med titeln ”HSB Bospar: att spara eller icke-spara?”. Det avsnittet föranleddes av en läsarfråga och min och Carolines live-diskussion kring huruvida vi skulle fortsätta bospara eller ej.

Låt oss hoppa rakt in i deras replik:

Vad får bosparare för pengarna? Luftslott eller lägenhet?
Över 140 000 privatpersoner bosparar idag i HSB för att få chans till en bra bostad när man flyttar hemifrån, när familjen utökas eller när villan känns för stor. Oavsett varför man bosparar är sparandet viktigt. Men vad får man egentligen för pengarna? Är det bättre med ett sparande i madrassen? I podden Rika Tillsammans riktas skarp kritik mot sparformen – en kritik som är full av faktafel och som därmed riskerar att vilseleda lyssnarna.

Uppriktigt sagt var det inte meningen att artikeln skulle uppfattas som skarp kritik. Det är inte som att vi har ett ”RikaTillsammans Bospar” eller egna fonder som konkurrerar. Ambitionen är snarare att vi kunder ska få en så bra tjänst som möjligt så att våra barn kan få en bra start i livet eller den som bosparar ska få så mycket värde som möjligt. Något som förhoppningsvis är lika viktigt för både HSB och Danske Bank.

Notera även att vi varken i förra eller det här avsnittet går ut med någon avrådan eller rekommendation om att sluta spara. Tvärtom har vi våra egna pengar kvar och har till och med plockat fram förslag på hur man kan placera sina pengar med tanke på de nya fonderna.

Lyssna, titta eller bläddra i avsnittet

Precis som vanligt så kan du lyssna på hela den här artikeln som ett poddavsnitt via din poddspelare (iTunes, Acast, Spotify eller SoundCloud) eller titta på den tillhörande videon via Youtube.

Du kan även bläddra genom bildspelet som vi använde till inspelningen:

Uppriktig fundering på om vi ska fortsätta spara eller inte

Snarare var det en genuin diskussion och frågeställning om vi ska fortsätta spara pengar i deras tjänst eller inte. Vilket bör framgå av min och Carolines diskussion i avsnittet. Vårt sparkapital hos dem är för närvarande 60 000 kr och det är mycket pengar och vi har minst 10 års sparande framför oss. Vi har dessutom sparat pliktskyldigt i många år då vi liksom många andra vill vara ”goda föräldrar” och som en god förälder så vill man ju sina barns bästa. Även om man älskar sina barn vill man ju inte att de ska bo hemma resten av livet.

Sedan känner jag inte direkt igen mig i att det skulle vara bättre med ett sparande i madrassen. Det är det ju aldrig på så långa tidsperioder som vi pratar om ett HSB Bospar. Snarare jämför jag väl det med en fondrobot som LYSA eller andra likvärdiga sparande hos t.ex. Avanza eller Nordnet. Om jag har gjort fel i research – dvs. att jag har faktafel – då ska dessa självklart rättas till och korrigeras. Låt oss därför se längre ned i artikeln vilka dessa är.

HSB är Sveriges största bostadskooperation med både hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar i hela Sverige. Varje år bygger HSB ca 1000 nya bostadsrätter och HSB är en av Sveriges största hyresvärdar med drygt 25 000 hyresrätter. HSB erbjuder förvaltning och utbildar bostadsrättsföreningar och bedriver viktig opinionsbildning för goda villkor på bostadsmarknaden. En viktig del av HSBs verksamhet är bosparande. Man kan spara till sig själv, eller till någon man vill ge en god start i livet.

Jag tänker att i den här delen har vi väl ingen avvikande åsikt.

I ett avsnitt av podden ”Rika Tillsammans” tar man upp HSBs bosparande och diskuterar tillgång på bostäder. Det är positivt att HSB Bospar beskrivs och analyseras , men tyvärr förekommer en mängd faktafel i poddavsnittet som blir vilseledande och misskrediterande.

Ok, återigen hänvisning till faktafel, vilseledning och misskreditering. Inte så mycket mer att säga då det är påstående utan underlag.

Dåligt fondutbud och höga avgifter?
I avsnittet påstås att bosparanas pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och även i det nuvarande avtalet med Danske Bank vilket är direkt felaktigt. Tidigare fanns endast två fondalternativ. Idag finns elva olika fonder med olika avgifter och inriktning. Många sparare önskar en tydlig hållbarhetsinriktning i sina placeringar vilket vi har tillgodosett i det nya avtalet. Vissa av fonderna i utbudet är aktiefonder och andra är räntefonder.

Jag förstår faktiskt inte hur det här är felaktigt.

Dubbelt så dyra fonder i jämförelse med alternativ på marknaden

Om vi utgår från Danske Banks sida: ”Bospara i fonder” samt pdf:en ”Fonder i HSB Bospar” så listas de 11 fonderna som kommer erbjudas. Dessa har jag listat i tabellen nedan i kolumn ett och deras respektive avgifter i kolumn två. I de andra kolumnerna har jag kompletterat med deras jämförelseindex (enligt fondfaktabladen) samt fonder som följer samma index.

Dessa är i stora drag likvärdiga (då jämförelseindex är samma eller liknande). I många fall har dessutom dessa exempel på alternativfonder dessutom en bättre utveckling. Jag har alltså inte cherry-pickat enskilda fonder utan har flera alternativ på alla posterna. Dessutom har de flesta av de föreslagna fonderna varit med på mina listor ”Bästa fonderna” flera år i rad. Det är alltså inte någon sned jämförelse där vi pratar om ”förra årets vinnare” utan vi pratar om bra fonder som har låga avgifter och har presterat väl i flera år.

Fond Avgift Typ Jämförelse index Medel
avgift fonder med samma index
Exempel på alternativa fondera
BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation 2.23% Aktiv globalfond MSCI World NR 0.2 – 0.8 % Proethos, SPP Global Plus, LF Global, Avanza Global, Nordnet Global
BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation 2.68% Aktiv globalfond MSCI World Small Cap 0.2 – 0.8 % Proethos, SPP Global Plus, LF Global, Avanza Global, Nordnet Global, HB Gl Småbolag
Danske Invest Europe High Dividend Class A 1.87% Aktiv Europafond MSCI Europe 0.2 – 0.4 % Avanza Europa, SPP Europa
Danske Invest Global Emerging Markets, klass SEK 1.92% Aktiv Tillväxtmrkd MSCI Emerging Markets 0.3 – 0.5 % Avanza EM, LF Tillväxtmrkd
Danske Invest Global StockPicking Class A 1.87% Aktiv globalfond MSCI ACWI 0.2 – 0,34 % Avanza Global, Nordnet Global, LF Global, SPP Global
Danske Invest SRI Global Class SA (Bäst val) 0.53% Passiv globalfond MSCI World 0.2 % Avanza Global, Nordnet Global, LF Global
Danske Invest Sverige Beta Class SA (Näst bäst val) 0.32% Passiv Sverigefond OMXSBGI 0.0 – 0.3 % Nordnet Sverige, SEB Sverige index, Avanza Zero
Danske Invest Sverige Class SA 1.32% Aktiv Sverigefond SIXPRX 0.0 – 0.3 % Nordnet Sverige, SEB Sverige index, Avanza Zero
Danske Invest Sverige Kort Ränta Class SA (ok val) 0.20% Kort ränta OMRX TBill 0.11 – 0.12 % AMF Räntefond Kort, Swedbank Räntefond kort
Danske Invest Sverige Ränta Class SA 0.50% Lång ränta OMRX Total Market 0.14 % AMF Räntefond Lång, SPP Obligationsfond
Danske Invest Sverige Småbolag Class SA 1.52% Aktiv Sverige småbolag Carnegie Small Cap 0.3 – 0.45 % XACT Småbolag, PLUS Småbolag

På sin höjd var det felaktigt (nämns inte i repliken) att jag på de första två fonderna pratade om insättnings- och uttagsavgift i förra avsnittet. Jag utgick från fondfaktabladen (här och här) där insättningsavgift faktiskt beskrivs. Jag missade att man hade en separat pdf där man skrev i en not att:

Banken tar inte ut några avgifter för HSB Bosparkonto och HSB Depå och inte heller för bospararens förvärv eller försäljning av fondandelar.

Min miss kring insättnings och uttagsavgift

Det tar jag absolut ansvar för och ber om ursäkt för. Samtidigt tycker jag att det är väldigt oklart med avgifterna. Tittar man i fondfaktabladen så säger de en sak, sammanställningen säger en annan och sedan finns det oklarheter såsom vad som avses med provision om den inte går till HSB, huruvida transaktionskostnaden ingår eller ej, interna skatteeffekter och giltighetstider för kampanjräntor etc.

Jag står absolut fast vid att fonderna har dyra avgifter

Men att:

… bospararens pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och nuvarande avtalet…

Det står jag absolut fast vid. Det är i min värld fakta och inte en åsikt, särskilt när man börjar jämföra med andra exakt likadana fonder som finns på marknaden. Till alla deras fonder kan jag ta fram flera alternativ som har en betydligt lägre avgift och i många fall dessutom en bättre historik. Det är ju bara att jämföra själv i tabellen ovan.

Dessutom, jag förstår inte riktigt varför HSB invänder mot mig kring fondavgifterna eftersom:

På vilket sätt motverkar låga fondavgifter HSBs syfte med bosparande?

Det borde ju ligga i HSB:s intresse att spararna har ett så bra sparande som möjligt. Särskilt när de dessutom inte får betalt på kapital. Då finns det ju verkligen ingen anledning mot att vilja att vi sparare ska få så låga avgifter som möjligt. Höga avgifter ligger ju då snarare i Danske Banks intresse. Lite märkligt.

Samma fonder finns med ca 20 % rabatt hos SAVR 🤔

Ännu konstigare blir det när man upptäcker exakt samma fonder hos SAVR fast med billigare avgifter. Nedan är en förteckning av de fonder som både finns hos SAVR och i det HSB Bospar erbjudande som ges till oss kunder.

* – inte exakt samma fond enligt ISIN-nummer, men väldigt lik i allt annat
Fondnamn Avgift i HSB Bospar Avgift hos SAVR Skillnad i avgift
Danske Invest Europe High Dividend A 1.87 % 1.16 % ca -38 %
Danske Invest Global Emerging Markets (*) 1.92 % 1.43 % ca -26 %
Danske Invest Global Stockpicking A 1.87 % 1.16 % ca -38 %
Danske Invest SRI Global 0.53 % 0.47 % ca -11 %
Danske Invest Sverige 1.32 % 0.96 % ca -27 %
Danske Invest Sverige Kort Ränta 0.20 % 0.23 % ca +15 %
Danske Invest Sverige Ränta 0.50 % 0.40 % ca -20 %
Danske Invest Sverige Småbolag 1.52 % 1.33 % ca -13 %
Medel: 1.21 % 0,89 % -20 %

Det visar ju åtminstone att Danske Bank har marginaler och möjlighet till att antingen ge provision, ge rabatt eller på annat sätt se att priset inte är fix på den nivån som vi erbjuds.

Förmodligen har HSB gjort så gott de kunnat och blivit uppfintade av Danske Bank på läktaren

Som du kommer att se den detaljerade genomgången av fonderna nedan är det min upplevelse och spekulation att HSB har kanske fallit i den klassiska fällan i finansbranschen. Finansbranschen är briljant på att skapa och sälja det det som ”låter och ser bra ut” (och därmed är är enkelt att sälja in) snarare än det som är ”tråkigt och fungerar”.

Finansbranschen har aldrig haft som prioritet att småspararna ska tjäna pengar eller prata om det som fungerar då. Det är en story som är lika gammal som gatan. En av de roligaste böckerna på temat är ”Where are the customers yachts? / A good hard look at Wall Street”. Det går nämligen inte att ta mycket betalt för råd som:

Spara långsiktigt och regelbundet i en global och marknadsviktad indexfond med så låga avgifter som möjligt. Låt pengarna vara i fred och ändra endast din strategi om dina mål ändras. Balansera risken med räntor och bankkonto.

Jag tror tyvärr att det är Danske Bank här som skrattar hela vägen till (bank)kontoret. Det ser i alla fall ut så från utsidan. Man verkar ha lyckats med att:

 • sälja in 11 fonder som alla ter sig kosta mer än genomsnittet för respektive fondkategori,
 • sälja in aktiv förvaltning som bättre än passiv förvaltning (då 9 av 11 är aktivt förvaltade)
 • sälja in att hållbart sparande ska vara dyrare än brett / vanligt sparande
 • sälja in fonder som ger höga provisionsintäkter (oklart vem som får dem dock)
 • sälja in fonder som förmodligen inte är skattemässigt optimala pga Luxemburgbasering
 • man slipper uppenbarligen (se längre ned) betala 50 % av avgiften i provision till HSB som är kutym
 • bara betala HSB en administrativ avgift och ingen avgift för marknadsföring / distribution
 • man får 4 miljarder i nytt kapital i inlåning som man kan tjäna pengar på i nästa steg
 • låta HSB stå för utvecklingen av datasystem (eller iaf ISK-lösningen) och administration.
 • erbjuda fonderna ca 20 procent dyrare än vad de gör t.ex. hos SAVR

Man kan väl sammanfatta det med att säga:

”Well played Danske Bank”. 😥

Så skuggan ska kanske inte ens falla på HSB i det här fallet. Deras intention och idé är både bra och god, men tyvärr lämnar ju fonderna nedan en hel del att önska. Som en läsare skriver, man kunde ju önskat att HSB med alla sina 140 000 medlemmar och 4 000 miljoner i kapital gjort en bättre upphandling. Visst, det är bättre nu än det var hos Swedbank, men det lämnar ju en del att önska.

Kommentarer och detaljgenomgång av de fonder som HSB och Danske Bank erbjuder oss småsparare

Jag bortser här att utvärdera de befintliga två Swedbank-fonderna då de inte kommer att ingå i framtida val (även om man kan behålla dem). I resonemangen nedan utgår från den konsensus som finns inom forskningen kring aktiv vs passiv förvaltning som vi har gjort många artiklar om (bl.a. del 1, del 2, del 3 och del 4). Grundregeln är fortfarande konsensus i forskningen som säger, något förenklat:

Investera i hela världen i alla bolag i förhållande till deras storlek (=global indexfond) så billigt och regelbundet som möjligt över en så lång tid som möjligt.

Vidare bör man också så klart hålla i bakhuvudet att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning.

BNP Paribas Funds Aqua Classic Capitalisation

Fonden säljs in med att den investerar i företag som har med vatten att göra. Det är en sanning med modifikation då det räcker att 20 procent av ett företags verksamhet har med vatten att göra för att de ska inkluderas. Tittar vi på utveckling (”performance”) har fonden underpresterat mot sitt index (MSCI World NR EUR) i alla perioder (6 mån, 12 mån, 3 år, 5 år och 10 år) utom på 3 mån. Den underpresterar dessutom mot det indexet som fondanalysbolaget Morningstar tycker att den borde ha.

För att jämföra så kan man säga att Avanza Global följer exakt samma index (i USD istället för EUR) till en avgift som är 22 gånger lägre(!) på en totalt avgift om 0.10 %. Sedan finns det en hel uppsjö globalfonder på runt 0.2 % som t.ex. Nordnet Global, Länsförsäkringar Global m.m. Vän av ordning kommer då att säga att de inte investerar i vatten, det stämmer i och för sig.

Här behöver således prioritera om det är värt att ha en fond som investerar i dessa företag och inte levererar någon överavkastning, tvärtom underpresterar den mot sitt eget jämförelseindex, den är aktivt förvaltad vilket forskningen har visat inte ger bäst odds och investerar majoriteten av sina pengar i USA och Europa. Vill man göra gott då finns det fonder som t.ex. SPP:s PLUS fonder eller Proethos som kostar betydligt mindre och sannolikt har en större påverkan.

Den spännande frågan jag tänker mig här:

Varför valde man ut just vatten som specifik bransch av alla möjliga?

samt

Hur motiverar man en fond med en avgift på 2.23 % som underpresterar mot sitt index och mot andra fonder som kostar en tiondel?

I grunden kommer det således ner till frågan vad man som investerare är ute efter:

Ha en positiv påverkan på miljö och klimat?
Då faller den här fonden eftersom den är dyr och det finns andra fonder somhar en liknande eller större miljöpåverkan.
Ha en överavkastning genom att investera i en sektor (vatten)?
Då faller argumentet eftersom den presterar sämre än en global indexfond.

Jag är hemskt ledsen man jag kan inte komma från att det här en riktigt bra paketering och marknadsföring. Vem vill inte ha en investering ”I världens viktigaste resurs?” eller ”Ha en investering som kan göra skillnad”. När jag bläddrar i pdf:en så blir till och med jag känslomässigt sugen på att köpa den och får fånga mig i att det inte är optimalt.

Tyvärr hamnar den här fonden – kanske felaktigt och orättvist – i kategorin att man tar betalt för folks vilja att göra gott och levererar ett tveksamt resultat. Man kan ju inte skylla folks okunnighet på HSB/Danske Bank, men det är ett klassisk knep i finansbranschen. Folk vet inte vad beta-, r2-värde eller tracking error betyder, hur stor roll avgiften spelar vilka alternativen finns och när man då får frågan om man vill spara i vatten som det kommer bli brist på i framtiden, får se bilden på barnet så kommer man känslomässigt säga: ”Självklart!”

Särskilt om man dessutom som säljare formulerar frågan på ett sådant sätt att man får dåligt samvete eller skam kring att man inte bidrar till att spara hållbart, etiskt och socialt. Men tittar man på värdena (alpha=-2.38, beta= 1.07, r2=92.74) så ser man att det kanske inte är världens bästa fond.

BNP Paribas Funds Climate Impact Classic Capitalisation

Det här är på riktigt den dyraste fonden (2.68 %!!) jag har sett på rätt länge som erbjuds i ett vanligt sammanhang. I det här fallet presenteras den som en av elva fonder. Med tanke på klimatsamtalet i samhället, Gretas sommarprat och annat så är känslan nästan att man är en dålig människa om man inte väljer den här fonden. Vilket för övrigt går i linje med inflöden i fonder med ESG-inriktning. Det är på många sätt positivt, men har ett antal underliggande problem som vi har pratat om i andra avsnitt.

Den första spännande frågan som dyker upp för mig är?

Hur motiverar man att hållbara sparande ska vara dyrare än vanligt sparande när andra aktörer som t.ex. LYSA klarar att ha hållbart sparande till samma kostnad som vanligt sparande?

Fonden följer enligt egen utsago MSCI World Small Cap (=globala småbolag) och vid snabb anblick verkar de ha slagit index i flera av sina perioder. Men precis som vi har pratat om i tidigare avsnitt, så visar forskningen att det ofta inte går att utesluta ren slump. Nedanstående bild är tagen från Morningstar som jämför på egna nyckeltal och längre tidsperioder.

Det positiva i sammanhanget är att det är en aktivt förvaltad fond på riktigt med ett beta på 0.8 vilket innebär att bara 80 % av volatiliteten ges av det underliggande indexet. Men å andra sidan är r2-värdet – som är ett mått på hur stor del av avkastningen som förklaras av det underliggande index – hela 92.8. Det vill säga 92.8 % av utvecklingen förklaras av jämförelseindexet. De flesta ansera att i en aktiv förvaltad fond bör det ligga under 85.

Men frågan att ställa sig är varför betala för en aktiv förvaltning som ger sämre avkastning än index? Den går ju sämre än t.ex. Avanza Global (avgift på 0.10 %) eller SPP Global Solutions med en avgift på 0.8 % (som redan det är högt). Ännu mer spännande blir det när man jämför med Proethos (också 0.8 %) som sprungit rundor runt fonden. Dessutom består Proethos till 20 procent av räntor(!). Sedan har vi återigen hållbarhetsargumentet – men fonden bidrar till ”climate impact”. Ja, förvisso enligt egen utsago. Men det finns fonder som t.ex. SPP Global Solutions på 0.8 %, Proethos som gör det för 0.8 % eller LYSA som gör det för 0.4 %.

Är den här fonden verkligen 3-6 gånger bättre än t.ex. Proethos, LYSA Hållbar eller SPP Global Solutions som har samma hållbara profil, en bättre avkastning och en 3-6 gånger lägre avgift.

Återigen, snygg paketering, briljant namn och en förkastlig avgift. Ledsen att behöva skriva det.

Danske Invest Europe High Dividend Class A

Återigen en aktivt förvaltad fond där någon ska sitta och välja ut vilka företag som ska gå bättre än andra i framtiden. Något forskningen gång på gång har visat att det inte går. Fonden följer indexet MSCI Europe och har lyckats med bedriften att underprestera mot sitt index i alla perioderna som de har redovisat (från 3-mån till 10 år) per 7 juli. 

Det som jag gör mig lite upprörd med den här typen av fond är att den säger sig vara aktivt förvaltad, tar betalt för att vara aktivt förvaltad, men sedan har den ett beta på 0.98 (=volatilitet som förklaras jämförelseindex) och r2-värde på 95.8 (=rörelse som förklaras jämförelseindex) vilket gör att resultatet inte kan skiljas från en passivt förvaltad fond med samma index. 95 % av rörelsen i fonden ges alltså av det underliggande indexet. Det gör den här fonden till en mer eller mindre förklädd passivt förvaltad indexfond med en avgift på 1.87 %(!). 

Fonder som är direkt jämförbara med den här är t.ex. Avanza Europa med en avgift på 0.17 % som dessutom tar ett etiskt och hållbart anslag. Andra exempel är Länsförsäkringar Europa Indexnära med en avgift på 0.25 %. Notera att vi pratar en skillnad på 6-8 gånger högre avgift för att få ett sämre resultat.

Hur motiverar man den här fonden som har ett sämre resultat än motsvarande fonder på marknaden som dessutom är 7 gånger billigare?

eller

Varför säger man att den är aktivt förvaltad, tar betalt för att den är aktivt förvaltad när den har nyckeltal som beta på 0,98, R2 på 95.8 och tracking error på 3?

För att citera t.ex. Investopedia:

Mutual fund investors should avoid actively managed funds with high R-squared ratios, which are generally criticized by analysts as being ”closet” index funds. In such cases, it makes little sense to pay higher fees for professional management when you can get the same or better results from an index fund.

Som jämförelse kan man säga att man vill, på en aktivt förvaltad fond ha:

 • Beta-värden skiljda från 1.0 (dvs lägre eller högra volatitlitet)
 • Ett tracking-error på mellan 4 och 7 (indexfonder ska ha så lågt som möjligt, helst 1-2)
 • Ett så lågt R2-värde (85 – 100 antyder en rörelse i linje med index)

Jag kan inte annat än att hålla med Frida Bratt om att man betalar för oxfilé och får varmkorv. Om du vill läsa mer om det här så rekommenderar jag Joel Dahlbergs bok ”Sammansvärjningen: så luras fem miljoner svenska fondsparare”.

Danske Invest Global Emerging Markets, klass SEK

Återigen en aktivt förvaltad fond som ska hitta ”de bästa investeringsalternativen för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen”. Eftersom fonden startades förra året finns det inte särskilt mycket historik eller nyckeltal att titta på. Per 2020-06-30 låg fonden enligt Morningstar -7,3 % när jämförelseindex låg på +2,9. Ingen direkt lysande start.

Återigen förstår jag inte varför Danske Bank och HSB ska ta 1.92 procent för något som Avanza Emerging Markets klarar av att leverera till en kostnad på 0.29 % i avgift, Länsförsäkringar Tillväxtmrkd Indexnära klarar på 0.5 %.

Hur motiverar man avgiften på den här fonden när andra motsvarande fonder är 3-6 gånger billigare för exakt samma avkastning och profil?

Det är som att välja att köpa samma mjölk för 1.50 kr eller 19.20 kr. Ja, du får välja själv om det är värt 10 gånger högre avgift. Särskilt intressant blir det när de släpper beta- och R2-värdena.

Danske Invest Global StockPicking Class A

Återigen en aktivt förvaltad fond. Låt oss citera själva produktbladet:

The objective of this fund is to achieve above-market performance. The fund invests mainly in equities from anywhere in the world that are expected to deliver highest returns.

Danske Banks produktblad för fonden

Låt oss då titta på hur det har gått i den här strävan att leverera en överavkastning mot marknaden. Fonden följer MSCI All-Country-indexet, det vill säga det som alla vanliga globala indexfonder också följer.

Den här fonden – där vi alltså betalar 1.87 % för att ha en förvaltare som ska välja ut aktier som ska ge den högsta avkastningen – lyckas alltså inte slå en vanlig billig indexfond för 0.1 procent i avgift. Återigen ses det i beta-värdet och r2-värdet som ligger på 0.9 respektive 90.5 som innebär att 90 % av förändringen ges av den underliggande marknaden. Men återigen tar de betalt 18 gånger mer än Avanza Global och 8 gånger mer än Länsförsäkringar Global indexnära eller 3.5 gånger mer än sin egen globala indexfond.

Hur kan man motivera en fond som är dyr, underpresterar mot sitt eget index sedan nästan 20 år tillbaka och dessutom inte ens försöker avvika mot index iom ett beta-värde på 0,9 och r2 på 90.5?

Jag kanske missar något uppenbart här men för mig är det här en förklädd dålig indexfond med sjukt hög avgift.

Danske Invest SRI Global Class SA (bästa alternativet)

I ljuset av de andra fonderna kommer äntligen en valbar fond. Det är en passivt förvaltad global indexfond som går i linje med forskningen. Den har dessutom en någorlunda okej etisk och hållbar inriktning. Fonden har gått i linje med sitt index de flesta år även om jag själv upplever att avvikelsen är lite för stor än vad den borde vara, men det kan hänga ihop med avgiften på 0.53.

Återigen kan man ju tycka att avgiften är rena kapet jämfört med de andra fonderna, men återigen låt oss jämföra med konkurrenterna. Avanza Global har en avgift på 0.1 %, Nordnet Global har en avgift på 0.2 % och sedan finns det en hel uppsjö konkurrenter med Swedbank, Länsförsäkringar, SPP och andra som också ligger på 0.2 %.

Vad är det som gör att Danske Bank och HSB behöver ta 5 gånger mer betalt än den billigaste globala indexfonden eller 2.5 gång mer än alla konkurrenter?

Om man nu ändå väljer att bospara hos HSB och Danske Bank så är det den här fonden man bör välja. Om vi fortsätter att spara hos dem så skulle jag lägga ca 85 % – 90 % av pengarna i den här fonden och resterande i Sverige Beta-fonden. Antagandet jag har gjort är att tidshorisonten är lång, över 10 år. På kortare tidshorisonter skulle jag förmodligen valt den här fonden och ett bankkonto hos dem enligt tumregeln ”10 procent i aktier per år i sparhorisont”.

Danske Invest Sverige Beta Class SA (näst bästa alternativet)

Återigen en i sammanhanget av de andra fonderna en okej fond. Det här är en passivt förvaltad Sverige fond med en avgift om 0.32 procent. Precis som den andra indexfonden har den gått i linje med sitt index. HSB hänvisar dessutom till just den här fonden när de skriver att de visst har billiga fonder. Ja, den är billig jämfört med de andra.

MEN, återigen tricket är ju att jämföra äpplen med äpplen och päron med päron. Låt oss istället jämföra med andra liknande fonder. Nordnet har en EXAKT likadan fond (=följer samma index) som kostar 0.0 %. Avanza har en motsvarande fond, som iof följer ett lite snävare index, som också kostar 0.0 %. Tittar man på andra stora banker som Länsförsäkringar så kostar deras Sverige fond 0,22 % i avgift vilket också är en procentuellt skillnad mot 0.32 %.

Varför är Danske Banks passiva Sverigefond mer än 30 % dyrare än Länsförsäkringars och hur kommer det sig att flera andra banker klarar av att erbjuda den gratis och inte en gigant som Danske Bank?

Dock, i brist på andra alternativ, så är den här fonden en av två minst dåliga fonder. Den passar dessutom väl ihop med globalfonden enligt tidigare resonemang. Här tycker jag således att man får godkänt även om gärna

Danske Invest Sverige Class SA

Återigen en aktivt förvaltad fond, den här gången med inriktning mot Sverige. Så här skriver de i fondfaktabladet:

Genom en aktiv förvaltning väljer förvaltningsteamet värdepapper som man anser har attraktiva avkastningsmöjligheter. Det förväntas inte att fondens innehav eller avkastning kommer att avvika signifikant från benchmark.

Redan här blir jag fundersam. Jag ska alltså betala 1,32 procent för en förvaltare och ett team som ska välja ut värdepapper som har attraktiva avkastningsmöjligheter. Men jag kommer inte få något för det eftersom det inte kommer att signifikant avvika från index som är likt (SIXPRX vs OMXSBGI) den passiva Sverige-fonden.

Låt oss titta på hur det har gått:

Återigen är det här en sådan sak där jag gärna skulle velat sitta med och höra motiveringen till hur man valde ut den här fonden. Liksom, hur svarar man på frågan:

På vilket sätt får jag värde för den 1 procent extra i avgift som jag betalar i avgift i jämförelse med Sverige Beta-fonden?

gärna med följdfrågan:

På vilket sätt motiverar ni en avgift som är 1.32 % högre än motsvarande fond Nordnet Indexfond Sverige eller Avanza Zero som följer samma index, har högre framtida odds att lyckas, har presterat bättre samtidigt som de har 0 % i avgift?

Sammanfattningsvis är fonden dyrare, den har sämre odds över tid, den har presterat sämre och verkar inte ens ha ambitionen att vara en aktivt förvaltad fond som avviker från sitt index (beta = 0.4). Återigen en förklädd indexfond som tar hutlöst betalt och levererar inte. Tyvärr.

Danske Invest Sverige Kort Ränta Class SA

Dags för den första räntefonden med en avgift på 0.2 %. Återigen låter det lågt i jämförelse med de andra fonderna, men då måste man komma ihåg att den investerar i räntepapper som i princip inte har någon förväntad avkastning. De senaste tre åren har t.ex. den här fonden gett 0.2 % totalt. I det här fallet är de Bosparkonto som Danske Bank erbjuder bättre då de ger 0,55 eller 0,65 procent utan risk.

Precis som förut så blir jag fascinerad av att den här fonden finns på Avanza för 0.16 % i förvaltningsavgift medan den erbjuds i HSB-lösningen för 0.2 %. Återigen inte så mycket i absoluta tal, men ganska intressant procentuellt och signalmässigt. Sedan finns det absolut många konkurrenter som har lägre avgifter, t.ex. Öhman Kort ränta eller AMF Räntefond Kort som ligger på 0.1 procent i förvaltningsavgift.

Vilket värde får jag i den här fonden som motiverar en dubbelt så hög avgift som konkurrenterna?

Samtidigt tycker jag att den här dippen som fonden gör i år är lite obehaglig för en kort räntefond. Jämför t.ex. med Öhman eller AMF-fonden.

Danske Invest Sverige Ränta Class SA

Den nästa sista fonden som också är en mellanlång räntefond (duration 1- 5 år). Precis som den förra är målet för den här fonden att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Något som verkar ha gått sådär enligt Morningstar som ger fonden två stjärnor av fem. Fonden har en väldigt hög avgift för att vara en räntefond om 0,5 %.

Då det är lite klurigt med olika jämförelseindex inom räntor har jag valt att gå på Morningstars klassificering av fonden som en lång svensk räntefond. I en sådan jämförelse är det rimligt att jämföra fonden med t.ex. AMF Räntefond Lång som har en avgift på 0.14 %. Det är en avgift som är nästan 3 gånger lägre och en utveckling som är hästlängder bättre.

Återigen blir den spännande frågan:

Vilket värde får jag som sparare i den här fonden jämfört med AMF Räntefond Lång som är 3 gånger billigare och har presterat väsentligt bättre?

Det är dessutom inte som att jag har cherry-pickat då andra alternativ är t.ex. SPP Obligationsfond med en avgift om 0.22 eller till och med en hållbar obligationsfond i SPP Grön Obligationsfond med 0.32 % i avgift.

Danske Invest Sverige Småbolag

Återigen en aktivt förvaltad fond med en jättehög avgift på 1.52 %. Tittar man på konkurrenter så är det t.ex. PLUS Småbolag Sverige så är avgiften nästan en fjärdedel (0,44 %). Fonden har bara funnits i ett år så det är svårt att titta på nyckeltal. Fonden verkar ha haft ett bra år där man faktiskt har fått värde för pengarna. Det blir ett plus i kanten.

Samtidigt så återkommer den ständiga frågan – berodde resultatet på skicklighet eller tur? Forskningen visar ju väldigt tydligt att det inte finns någon ”persistence”, det vill säga att man konsekvent kommer att lyckas slå index. Tiden får utvisa den här men jag vågar sätta pengar på att de kommande 10 åren kommer underprestera mot PLUS-fonden.

Bospararnas pengar äts faktiskt upp av dyra avgifter

Låt oss ännu en gång återvända till invändningen:

I avsnittet påstås att bospararnas pengar äts upp av dyra avgifter både i det tidigare och även i det nuvarande avtalet med Danske Bank vilket är direkt felaktigt.

HSB / Danske Banks svar till oss

Låt oss göra några jämförelser över tid. Vi började spara 2011 till Freja (tror jag), först 300 kr i månaden och sedan 500 kr när gränsen höjdes 2014. Något förenklat, genom att bara räkna på insättning, fondernas utveckling enligt deras fondfaktablad och ingen skatt får jag följande teoretiska utveckling:

Jag upplever att det är en ganska stor skillnad mellan att efter dessa 9 år ha 70 470 kr (Danske Invest Global Stockpicking) eller 91 108 kr som jag hade haft i kombinationen Länsförsäkringar och DNB Global Indeks (då LF startade först 2013). Fonderna är jämförbara eftersom de följer samma eller liknande jämförelseindex. Här ser man också varför jag föredrar deras passiva globalfond Danske Invest Global. Den ligger helt klart närmast index och LF-fonden.

Ännu tydligare blir det i den sista bilden som sätter den ackumulerade avgiften i förhållande till avkastningen. Den spännande frågan blir:

Hur kommer det sig att man betalar högst avgift för den sämsta avkastningen? Borde det inte vara tvärtom – ju dyrare desto bättre?

Du som har följt bloggen ett tag bör ju inte bli förvånad av att när det gäller långsiktigt sparande så finns det tyvärr inget samband mellan hög kostnad och bra kvalitet. Tvärtom gäller ofta, som syns tydligt ovan, att ju billigare desto bättre. Föga förvånande blir det samma resultat på de svenska fonderna. Observera att det inte är de enskilda värdena som är de viktiga, utan förhållandet och trenden. Dessutom är det här på en relativt begränsad 9 års period.

Slutvärde 2019 efter 9 års sparande. Stapeln visar värdet på sparandet och den orange linjen visar totalt betald avgift.
Slutvärde 2019 efter 9 års sparande. Stapeln visar värdet på sparandet och den orange linjen visar totalt betald avgift.

Vi pratar om en skillnad mellan att ha 83 224 kr om man investerar i en svensk indexfond utan avgift (Nordnet Indexfond Sverige), 81 166 kr om man tar en annan storbanks Sverigefond, SEB Sverige Index, så får man 81 166 kr. Med Danske Bank / HSB:s två alternativ får man 77 209 kr resp 73 542 kr. Det motsvarar 88,4 % och 92,8 % av värdet, eller omvänt 11.6 procent resp 7,2 % lägre avkastning. Men man har å andra sidan betalat in 4 gånger mer i avgift på den aktivt förvaltade fonden. 🤦‍♂️

Nu kan HSB och Danske Bank argumentera för att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning, att siffrorna ovan stämmer inte då fonderna inte varit valbara och mycket annat. Min poäng är som vanligt inte att ha rätt på kronan, utan att visa de stora penseldragen. Forskningen är tydlig att en av de bästa prediktorerna för framtida utveckling på en fond är dess avgift och ju lägre avgift desto bättre.

Avgifter, avgifter och avgifter…

Notera att jag i ovan inte ens har tagit hänsyn till den årliga avgiften om 300 kr till HSB som vid ett maxsparande om 6 000 kr per motsvarar nästan 5 % av det insatta kapitalet. Sparar man mindre än så så blir ju den procentuella satsen dessutom betydligt högre. SEB Tryggliv och andra aktörer har ju fått mycket kritik för belopp lägre än så.

Dessutom har jag ytterligare inte heller tagit hänsyn till den förmodade interna skatteavbränningen i fonderna till följd av att de är baserade i Luxemburg. Det går inte att säga med 100 procents säkerhet utan att gräva i fonderna, men det är inte ett långsökt att tro att samma princip gäller. För dig som minns så hade vi den diskussionen i julas kring Avanza Global som också är Luxemburg-baserad. Då konstaterade vi:

Japp, det stämmer att Lux fonder belastas m 30 procent US definitiv källskatt på utdelning från US bolag. Irländska o även svenska investeringsfonder belastas med 15 procent US källskatt på utdelning från US bolag. Det blir därför förmånligare från detta perspektiv att investera i irländska eller svenska investeringsfonder. Även finska investeringsfonder har normalt 15 procent US källskatt.

Vilket innebar att det oftast är bättre att investera i fonder som är baserade i Sverige, Finland eller Irland än i Luxemburg. Det kunde ha en påverkan på uppemot 0.2 procent i intern skatteavbränning som inte syns utåt. Återigen, det är en misstanke som jag har som är svår att bekräfta utan Danske Banks hjälp.

Tragiskt att 90 % sparar på sparkonto och inte har investerat i fonder

Om vi fortsätter titta på HSB:s replik, så skriver de:

Om vi ser på avgifterna så har den billigaste fonden idag en avgift på 0,32 procent. Det är i nivå med det de flesta andra fondaktörerna erbjuder.

Jag tror att när det gäller ovan, så får vi väl bara vara överens om att vi inte är överens. Jämför man äpplen med äpplen och päron och päron så går det inte att komma runt att fonderna som erbjuds är 1) bättre än de som har erbjudits tidigare men 2) fortfarande i stora drag är dyra och dåliga och 3) med undantag från indexfonderna har oddsen starkt emot sig. Dessutom är det ju en ganska bra ”cherry-pick” eftersom de hänvisar till den billigaste fonden om 0.32 procent när snittet för aktiefonderna ligger på 1,59 procent.

Av det totala sparandet så väljer ca 90% att spara på sparkonto. Det innebär att de går miste om utvecklingen på börsen över tid och därför har vi utökat fondutbudet för att fler ska hitta alternativ som passar just dem.

Det här var faktiskt ny information och min spontana tanke är att det är tragiskt. Jag tycker att det är rimligt antagande att se ett bosparande som ett långsiktigt sparande, på minst 5 till 10 år. Särskilt under förutsättning att man behöver få ihop poäng för att få förtur. Att då ha ett sparande på bankkonto är dubbel förlust. Först har man alternativ kostnaden i form av förlorad avkastning över tid. Utöver det har man förlusten i form av inflation i form av urholkad köpkraft.

Om vi istället använder en 19-åring som exempel. Det vill säga att vi har föräldrar som 2000 sparade 100 kr, så har värdet på den utvecklats enligt nedanstående bild. Hundralappen har förlorat 22 procent i värde(!) på 20 år enligt Ekonomifakta. Det betyder att till och med de usla fonderna ovan skulle varit bättre.

Värdet på en 100 lapp har de senaste 20 åren urholkats med mer än 20 procent.
Värdet på en 100 lapp har de senaste 20 åren urholkats med mer än 20 procent.

Här kan man ju önska att både HSB och Danske Bank hjälpte sina 126 000 bosparare att placera sina pengar bättre. En utbildningsinsats hade kanske inte skadat, eller varför inte en digital onboardingprocess eller årlig uppföljning precis så som t.ex. LYSA gör? Det är ju på gränsen till ekonomisk misshandel att låta sina sparare förlora så mycket pengar i onödan.

Då har vi ovan inte ens tagit hänsyn till att man betalar 300 kr om året i avgift till HSB vilket bara det är 5 % av insatt kapital varje år.

Sedan kan man ju argumentera för att det här problemet kommer inte lösas genom att man får fler fonder att välja på. Men det är ju bara jag.

Sunt av HSB att förhandla en bra ränta på sparkontona

Jag tycker ju att man ska ära dem som äras ska. Givet förutsättningarna ovan så tycker jag att det är bra att HSB har förhandlat en bra ränta på sparkontona:

Samtidigt har vi förhandlat oss till en bra ränta på sparkonton för de som fortfarande väljer den formen av sparande.

Men samtidigt så blir jag fundersam.

Varför har HSB Bosparkonto lägre ränta än t.ex. Avanza erbjuder på sina Sparkonto+?

Om vi tittar på ränteerbjudandet så är det idagsläget enligt HSB 0.65 % på sparkonto utan bindningstid. Läser man det finstilta (på en annan sida) upptäcker man är det bara en kampanjränta fram till april 2021. På Sparkonto med bindningstid erbjuds 0,55 %. Återigen blir det intressant att jämföra t.ex. med Avanza som just nu (200709) erbjuder 0,65 utan bindningstid och 0,9 % på 12 månader eller 1.05 % på 24 månader.

Återigen gör jag ingen extrem jämförelse eftersom om jag går till Collectors hemsida direkt (dvs skippar mellanhanden Avanza som ska ha betalt) så får jag 1.25 % på 12 månader och 1.40 % på 24 månader. Det är alltså nästan dubbelt så mycket som HSB / Danske Bank erbjuder. Så Avanza blir en rimlig jämförelse om vi utgår från att HSB ska skära mellan och få betalt.

Visst är det på en något kortare tidsperiod, men varför erbjuda 3 år överhuvudtaget? Om jag är i början av mitt bosparande då är tidshorisonten längre än 3 år och då borde jag välja de passiva indexfonderna. Om min sparhorisont är kortare än tre år, då är de ju osmart att låsa pengarna. Jag har således svårt att se ett scenario där fasträntekontot är ett bra alternativ. Jag vågar gå så långt att slå vad om att Avanza Sparkonto+ kommer vara ett bättre alternativ än vad som kommer erbjudas inom ramen för HSB Bospar. Frågan blir således:

Varför är räntan på sparkontona så mycket lägre än konkurrenter såsom t.ex. Avanza, Collector, Santander m.fl.?

Vidare skulle jag ju gärna sett att man försökte ”nudge” spararna till ett mer optimalt sparande på lång sikt än att försöka fixa till symptomet (=mycket pengar på sparkonto). Bättre att lösa grundproblematiken tänker jag. Utifrån mitt perspektiv och jag tror de flesta läsares perspektiv är således bosparkontona ganska ointressanta, undantaget som ett bättre alternativ än räntefonderna.

Fel i min spekulation – men felet föranleder svårare följdfrågor…

Jag ska vara helt ärlig i att jag trodde inte att det var så dåligt ställt med sparandet att 90 % av pengarna stod på sparkonton. Som jag är tydlig med i poddavsnittet, så gjorde jag en spekulation i att HSB får samma ersättning som är brukligt i finansbranschen som är ca 50 % av fondavgiften. Det är t.ex. vad Avanza / Nordnet tar av fonderna på sin plattform. Men HSB skriver så här:

Delar HSB och Danske Bank på 25 miljoner av medlemmarnas pengar?
I podden påstår programledaren att HSB och Danske Bank ”delar på 25 miljoner”. Det stämmer inte. Det är tydligt att man vill skapa en negativ bild att uppröras över. Ersättningen till HSB utgörs av en administrativ ersättning som inte har någon koppling till sparprodukter, avkastning eller det totala sparkapitalet. Den administrativa ersättningen finansierar HSBs gemensamma bosparverksamhet. Programledarens vidlyftiga uträkning baseras på antaganden som är direkt felaktiga.

Jag ska inte sticka under stol med att enligt HSB har jag fel i min spekulation här. Jag kanske kunde vara ännu tydligare med att jag spekulerade, men lyssnar man noga så är jag ganska tydlig. Samtidigt så kan jag inte låta bli att få en hel del följdfunderingar som HSB gärna får svara på, som t.ex.:

Om man nu inte får någon ersättning från Danske Bank för fonderna, varför har man låtit Danske Bank behålla den ersättning som annars är bruklig att man betalar i provision istället för att ge den tillbaka till småspararna som t.ex. SAVR, LYSA, Opti och en mängd andra aktörer gör?

Det känns ju som att det borde vara det rimliga. Eller tänker jag fel? 🤔 Ta t.ex. fonden Danske Invest Global Stockpicking A. I HSB Bospar så får vi sparare den för 1.87 % i avgift men på SAVR så erbjuds den för 1.16 %. Samma sak med med Danske Invest Sverige, Danske Invest Sverige Ränta, Danske Invest Europe High Dividend.

Det vill säga att det ger ju upphov till frågan:

Varför får SAVRs kunder ca 20 – 30 % rabatt på fondavgifterna för EXAKT samma fonder som vi erbjuds i HSB?

Vidare så står det i dokumentet ”Fonder i HSB Bospar” tydligt ”Varav provision av förvaltningsavgiften”. Jag förstår t.ex. med BNP-fonderna, där man kan gissa att Danske Bank får provision av BNP Paribas, men vad händer i de andra fonderna?

Om inte HSB får provision på förvaltningsavgiften, vem går den till då? Eller, vad betyder den här kolumnen?
Om inte HSB får provision på förvaltningsavgiften, vem går den till då? Eller, vad betyder den här kolumnen?

Sedan tar jag gärna feedback av er läsare, tycker ni det här är klokt?

Ersättningen till HSB utgörs av en administrativ ersättning som inte har någon koppling till sparprodukter, avkastning eller det totala sparkapitalet.

eller

Varför har man inte förhandlat fram ett klassiskt distributions- och marknadsföringsavtal? Det är ju inte ovanligt med ca 50 % avgifterna går i provision (vilket också visas av pdf) och man kan alltid ge tillbaka dem till spararna.

Man kan ju jämföra t.ex. med SAVR som lyckades förhandla ner avgifterna mellan 30 och 60 procent för sina kunder. Fondroboten LYSA har ju t.ex. ett mycket mindre kapital och har förhandlat järnet för oss småsparares räkning. Både när det gäller växlingsavgifter, skatter, fondavgifter, provisioner och allt annat. Min tanke är att det borde ha gått att förhandla bättre med Danske Bank. Men det finns kanske faktorer som jag inte känner till.

På samma sätt kan man spekulera i avgifterna och hur förhandlringen har gått till utifrån sparkontona. Om vi utgår från Collector, så erbjuder de idag (200712) en rörlig ränta på 0.7 % utan bindningstid. Avanza Sparkonto+ via Collector på 0,55 %. Skillnaden på 0.15 kan vi gissa går till Avanza i ersättning. Notera gärna även att Avanza har fler och bättre alternativ än Collector och därmed bättre än Danske Banks ordinarie ränta och i paritet med Danske Banks kampanjränta och det med sin avgift tagen.

Vidare låter det även märkligt att man inte har tagit hänsyn till att man marknadsför Danske Bank mot 140 000 sparare. Det borde ju vara ett stort marknadsföringsvärde för Danske Bank som HSB borde kunnat ha förhandla på. Jag blir ju väldigt nyfiken på den här administrativa avgiften måste jag säga. 🤔

Investeringssparkonto har en stor påverkan

Vidare skriver HSB / Danske bank så här:

Bryr sig inte HSB om ISK?
Målsättningen är att utveckla bosparerbjudandet och att kunna erbjuda spararna ISK-konto inom snar framtid. I podden spekuleras det vilt om att det är något som vi inte bryr oss om. Inget kan vara mer fel. Just ISK är något som vi prioriterar högt. Initialt har vi prioriterat att investera i en IT-lösning för att säkra en enkel och trygg flytt för våra bosparare till Danske Bank.

Jag tänker så här. ISK lanserades i Sverige 1 januari 2012. Det är mer än åtta år sedan. Det betyder att HSB har haft mer än åtta år på sig att lösa frågan. När man tittar på deras hemsida så skriver de uttryckligen:

Kan jag spara i ett ISK-konto? Inte i dagsläget. Vi vill göra det möjligt att spara i ett investeringssparkonto (ISK) men det krävs en del teknisk utveckling innan vi är där. Vår ambition är att kunna erbjuda ett sparande i ISK inom ett par år.

Tolkar du det här som att det är högprioriterat?
Tolkar du det här som att det är högprioriterat?

Jag tolkar inte meningen ”inom ett par år” som något som prioriteras särskilt högt. Men jag kanske har fel. Sedan tänker jag att t.ex. SAVR som är ett helt nytt företag lyckades få till ISK-konto, likaså fondrobotar som Opti, LYSA m.fl. När jag pratar med folk i finansbranschen i företag som har lyckats ordna ISK-konto till många så säger de alla att det är inte särskilt svårt så länge man är ett svenskt bolag (t.ex. Degiro fick problem) och inte vill ha in specialfonder och specialinvesteringar. Men alla fonderna kan man ju få in i sitt ISK på Avanza, HSB är ett svenskt företag och Danske Bank erbjuder ISK till andra; således borde förutsättningarna finnas på plats. Frågan blir således?

Varför skulle inte HSB med 4 miljarder i kapital, 140 000 sparare och en samarbetspartner som Swedbank eller Danske Bank klara av det på åtta år?

Men återigen, ingen blir lyckligare än jag om det är prioriterat och det kommer. Som jag skrev om i förra artikeln så spelar ju ISK en ganska stor roll för slutresultatet i form av en mer skatteeffektiv lösning. Sedan förstår jag helt klart – givet att 90 % av pengarna är i sparkonton – att ISK då inte är ett prioriterat projekt. Så jag har både empati och förståelse för det.

Kommentar på bloggen från HSB om att vi anser att det bara är vissa gator man kan bo på…

Vi har även fått en kommentar på bloggen från Sofie Kjellin, VD på HSB Finanstöd, hon skriver så här:

Vi noterar bland annat att ni refererar till äldre påståenden, från en eller två andra bloggare/plattformar, som heller inte stämmer och som redan är bemött och klargjort. Felaktigheterna i ert inlägg gäller främst: ISK (som är en högprioriterad fråga för oss), insättnings- och uttagsavgifter (som inte stämmer), ersättning till HSB och administration (som är helt taget ur luften), dyra fonder (den billigaste fonden har en avgift på 0,32 procent, vilket är i nivå med andra fondaktörer) och tillgången på bostäder.

Vad det gäller ISK har vi den senaste tiden satsat på ett nytt förbättrat bankavtal och en trygg flytt för omkring 140 000 befintliga bosparare mellan bankerna under 2020 (som svar på er fundering vad vi har för oss). HSB har drygt 25 000 hyresrätter över hela Sverige och bygger cirka 1000 nya bostadsrätter per år. Att ni anser att det bara går att bo på vissa gator i några av Sveriges största städer får stå för er, samt att det skulle vara mindre bra att bo så att man behöver åka tunnelbana. Det är vanligt att adresser i centrala lägen är populära, oavsett kösystem.

Det som återstår att svara på (som inte har tagits upp ovan) är att vi skulle anse att det bara går att bo på vissa adresser. Njae, det stämmer inte riktigt. Jag själv bodde de första 8 åren på Rosengård i Malmö för att sedan bo på Nydala/Gullvik. Inga gräddhyllor direkt men jag trivdes väldigt bra. Min argumentation handlar snarare om värdet i förhållande till tillgänglighet och pris på boende i andra områden. Återigen så utgår vi ju från vår egen situation och många läsares – således inte alla – där ekonomin är god och alternativet är att köpa en bostadsrätt / betala en marknadsmässig hyra.

Det är i centrala områden (de vi tar upp i avsnittet, t.ex. Vasastan i Stockholm) som det är svårt att få en hyresrätt. Det är ju till en sådan som man då önskar att utnyttja sina bosparpoäng till. Enligt Boplats Syd som jag känner till så syns det t.ex. att lägenheter med höga hyror (=marknadsmässiga hyror) eller lägenheter i oattraktiva områden (t.ex. Hermodsdal) har inte ett så högt söktryck. VD vid Boplats Syd Krister Hjelm, uttryckte det så här:

Kan du betala hög hyra, får du en hyresrätt i Stormalmö på en dag.

Krister Hjelm, vd vid Boplats Syd

I min värld kan man översätta det till att för att hitta ett boende i ett område som är mindre efterfrågat alternativt att jag är villig att betala en hög marknadsmässig hyra behöver jag ju inte ha en mängd bosparpoäng sparade. Det kommer att gå att hitta ett sådant boende i alla fall. Något som går i linje med berättelser hos bloggrannar t.ex. Cornucopia som skrivit ”160 dagars kö till förstahandskontrakt i bostadsbristens Göteborg”, ”En månad för central hyresrätt i Uppsala” eller ”Någon vecka till förstahandskontrakt i Stockholm”.

Något som bekräftades i Svd Näringsliv ”Bostadskön: Nya lägenheter släpptes utan väntetid”. Tyvärr kan jag inte länka på grund av den nya EU-lagstiftningen. Men de skriver:

Den som är beredd att betala hög hyra för en stor lägenhet i ett mindre attraktivt läge kan slippa bostadskön.

Så det handlar således inte om att det inte skulle gå att bo på vissa gator, men att det för dessa gator sällan krävs 20 års bosparande (till en alternativkostnad om 10 000 – 30 000 kr) för att få ett boende. Då har vi dessutom bara pratat om hyresrätter. Bostadsrätter tenderar ju också att skilja väldigt mycket i pris mellan populära och mindre populära områden.

Vad skulle jag önskat som bosparare att man gjort istället?

En av de första sakerna jag fick lära mig i en styrelse är att man inte ska kritisera förslag om man inte har ett bättre själv. Det är nämligen lätt att sitta på läktaren och ha en åsikt och en annan att vara på spelplanen. Det som jag skulle önskat i bästa av världar det är att HSB tog ett större ansvar för sina bosparares bästa.

Konsensus i forskningen är tydlig kring vad som fungerar och inte. Således skulle det vara fullt rimligt att mer eller mindre bara erbjuda forskningsbaserat alternativ ungefär på samma sätt som Pensionsmyndigheten gör i PPM med förvalet AP7 SÅFA. Man ger det till alla som inte har gjort ett val och sedan applicerar man forskningsprinciper på förvaltningen och minskar t.ex. exponeringen mot aktier med ålder. Exakt samma sak skulle HSB kunnat gjort.

Man skulle kunnat göra det mer eller mindre som LYSA i en process där man anger sin sparhorisont, sin riskvillighet och sitt sparmål och sedan skulle man fått en fördelning mellan:

 • Ett sparkonto med en ränta (som man förhandlat nu)
 • En global, billig, etisk, hållbar och marknadsviktad indexfond (typ LYSA Hållbar)
 • En ränteportfölj bestående av globala räntor

Sedan skulle man haft möjligheten att månadsspara in i den. Ganska identiskt till hur fondrobotarna LYSA, Opti, Fundler m.fl. gör. Jag gissar att man till och med skulle kunnat gå till en av dessa och göra det tillsammans med dem. LYSA har ju ett förvaltat kapital runt 4 miljarder och de andra ligger en bra bit bakom. Jag har svårt att se hur de skulle tackat nej till det. Dessutom erbjuder de ju redan ISK-konton, årlig uppföljning och alla krav från Finansinspektionen. I min värld skulle det vara ett engångsjobb i överflytten (som man ändå gör nu) och en utbildningsinsats.

Vad får man för pengarna?

I sin replik avslutar de med att skriva:

Vad får man för pengarna?
Genom det nya avtalet får man möjlighet till bra avkastning på sina insatta medel samtidigt som man får poäng och plats i HSB-bostadskö. Visst kan man spara i madrassen, genom en sparrobot eller på ISK-konto. Det bästa sparandet är alltid det som blir av. Men det är just kombinationen av avkastning, poäng och långsiktigheten som gör HSB-bospar intressant. För de som sparar till sina barn eller till ett framtida egna boende är det också bra att ha ett tydligt mål och syfte så att pengarna öronmärks till en kontantinsats.

Jag håller helt och hållet med om att det här är den springande frågan. Vad får man för pengarna och är det värt det? Som jag är tydlig med i avsnittet så tycker jag att det är väldigt klurigt och vi har faktiskt inte tagit ett eget beslut än. Vi har sparat plikttroget i många år men samtidigt så behöver man ju ställa sig den här frågan.

Vi har kanske olika åsikt och uppfattning om vad som är bra avkastning. Jag tycker ju inte att 9 av 11 fonder är särskilt bra alternativ eftersom jag betalar mer pengar än vad jag borde. Således är det ju rimligt att som vi gör i avsnittet försöka värdera själva Bospar-poängen. Eftersom pengarna till kontantinsatsen finns där oavsett om jag sparar i en fondrobot eller i HSB:s fonder, blir ju frågan bara:

Är HSB Bosparpoängen värda alternativkostnaden i form av högre avgifter, sämre avkastning och högre skatt?

Mitt försök till kvantifiering av den här alternativkostnaden är någonstans i häraden 10 000 – 30 000 kr lite beroende på hur man räknar över en 20 års period. Intressant att notera är att ingen invändning kom i repliken mot den beräkningen. Således kommer det till min slutsats kring att det blir en fråga som får två svar.

Ett rationellt och matematiskt svar som – i vårt fall med två barn, en god ekonomisk situation och ett långsiktigt sparande – är att vi inte borde spara eftersom det inte är lönsamt. Ett känslomässigt svar i form av att ”man borde spara”, ”tänk om” och en mängd andra känslomässiga faktorer.

Jag är dock genuint intresserad och nyfiken på om Sofia / Caroline från HSB som kommenterat, tycker att är värt för mig och Caroline att bospara med en alternativ kostnad på 20 000 – 60 000 kr plus 6 000 kr i medlemsavgifter under 20 år för de poäng 2 x 1 200 poäng som vi får till döttrarna.

Det är ändå ett beslut som över tid kommer att kosta oss mellan 26 000 och 66 000 kr grovt räknat i förlorad avkastning som vi skulle haft om vi hade använt LYSA eller någon de föreslagna fonderna hos Avanza/Nordnet ovan. Det är således inte en fråga om att bospara eller ej, det är en fråga om att bospara i:

 1. HSB där jag får 26 – 66 tkr mindre i slutbelopp, men får 2 x 1 200 bosparpoäng
 2. En fondrobot där jag får ett högre belopp men inga bosparpoäng

Har jag räknat fel så får någon gärna korrigera både antaganden och uträkningar. Det skulle göra beslutet enklare om det kom ut mer till HSB:s fördel. Dessutom har vi i ovan inte tagit höjd för risken, att som en läsare skrev att barnen inte ens kommer ha behov av poängen. Något man egentligen borde ta hänsyn till också i en sannolikhetsberäkning. Den hängande frågan kastar Annelie i kommentarerna ljus på:

På vilket sätt motverkar låga avgifter på fonderna HSB:s syfte om bosparande?

Till syvende och sist handlar det om att tänka själv och fatta sitt eget beslut. Hemma hos oss pågår fortfarande diskussionen. Ironin är att det är jag (Jan) som skrivit repliken här på bloggen som är mest positiv och argumenterar för att behålla bosparandet. 🤦‍♂️

Bjuder gärna in HSB till podden för att prata

Idag (200709) skrev jag följande mejl till Sofie Kjellin, VD på HSB Finansstöd, då jag gissar att hon skrev repliken då hon signerade kommentaren i förra artikeln.

Hej Sofie,

Tack för din kommentar till vår artikel. Jag har skrivit ett komplett svar på både din kommentar och repliken på nextconomy. Du hittar den här.

Jag kommer även i söndagens avsnitt publicera en rättelse kring det med insättningsavgifterna. Ni får gärna förtydliga det då fondfaktabladen faktiskt anger insättningsavgifter. Sedan påverkar det ju helhetsargumentationen väldigt lite.

Du är gärna välkommen till podden och förklara er syn och ståndpunkt. Jag är ju för er, jag bosparar ju sedan flera år tillbaka och vill ju ha en så bra tjänst som möjligt. Men det blir ju svårt när Danske Bank erbjuder aktivt förvaltade fonder som egentligen är förklädda indexfonder. Något som Swedbank till och med blev stämda för för ett par år sedan.

Tittar man på t.ex. beta- och r2-värdena för några fonderna så är det precis samma sak – höga avgifter, dålig performance och nyckeltal som inte stämmer överens med utsagor. MEN – det är ju inte upp till dig att försvara, ni varken förvaltar eller skriver fondfaktablad. Som någon skrev, en önskan vore ju att ni använde mina frågor gentemot Danske Bank.

Många hälsningar,
Jan

To be continued så att säga. 🙂


Den här artikeln publicerades 2020-07-08 klockan 06:30 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Bostadsbubblan och bostadspriser.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

72 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Tack för eran genomgång av HSB/ Danske bank ! Ensak jag inte förstår om jag inte följde med med mitt tidigare bo sparande !
  Så förlorade jag mina poäng som var sparade på gamla regler vilket känns som en stöld ! det är ju mina poäng ?
  Över 500 poäng
  Har redan flyttat över på grund av det men ångrar mig även med ett privat sparande som hamnat i Luxemburg med rådgivarens råd !
  Behöver hjälp för å rädda mina pengar !

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Kjell-Åke Frödell
 2. Vit pil

  Tack för att du driver på och ifrågasätter hur HSB hanterar sina bosparare. Helt bedrövligt och tragiskt.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Per-Arne Hansson
 3. Vit pil

  Hej, hur går era tankar kring HSB? Bosparar sedan 8 år tillbaka till 2 barn. Är osäker på om jag skall stanna eller flytta pengarna till Lysa. Flytten till Danske Bank behöver göras senast den 12 september för att behålla bospararpoängen.

  HSB verkar fortsatt ducka för Jans befogade kritik eller har du fått något svar Jan?

  OM man väljer att stanna kvar så blir det Danske Invest SRI Global ( 80% om man kan styra?) 20% i Sverige Beta som Jan föreslog. Övriga tankar?

  Ha det gott!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alexander
 4. Vit pil

  Go Jan och Caroline!

  Min farfar började spara i HSB till mig för länge sedan och när jag började jobba tog jag över det sparandet själv. Blev först mycket glad när jag såg att HSB skulle flytta till Danske Bank och att möjligheten att själv fondspara skulle öka blev jag mycket glad och började planera för en Global Barnportfölj. Men när jag såg vilka fonder det fanns att välja på och vad avgifterna på de var samt hur de hade presterat gentemot liknande fonder gick jag nästan i taket. Tråkigt att än en gång se hur småsparare utnyttjas av de stora aktörerna.

  Blev med andledning av detta mycket glad att ni uppmärksammade detta i er podd. Vi får se vad HSB gör framöver, förhoppningsvis tar de tag i problemet så snart de kan och gör detta till den fantastiska produkt det kan vara. En produkt där du kan bospara med möjlighet till förtur till lägenheter samtidigt som individen inte förlorar för mycket pengar.

  Sannolikheten för att HSB gör något åt detta är större nu när ni hjälpt oss bosparare att göra oss hörda. Stort tack för det och en otroligt innehållsrik poddcast som inspirerat och hjälpt mig mycket i mitt sparande.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 5. Vit pil

  Mycket intressant avsnitt!!

  Jag tycker att det mest häpnadsväckande inte är de dyra fondavgifterna som HSB inte verkar få ta del av, utan allt oinvesterat kapital som ligger på sparkonton. Vad händer med dessa pengar? Vad får HSB för dem?

  Det måste bli ca 3,6 miljarder som, om jag förstått det rätt, också ligger hos Danske Bank. Detta är ju en guldgruva, ett stabilt kapital (spararna tar ju inte ut dem för då förlorar de sina köpoäng (jmf. Spiltan räntefond under corona-krisen:)) som Danske Bank själva kan investera alternativt paketera och sälja vidare och göra stora vinster på! Allt mot en avgift/ränta på 0,5% plus de administrativa avgifterna.

  Dessa miljarder hade HSB själva kunnat investera/få investerat åt sig och, även utan att behöva ta för stora risker, tjänat in en bättre ränta än 0,5% till sina medlemmar.

  Jag hoppas det är något jag inte vet och att inte HSB låter hundratals miljoner rinna deras medlemmar ur händerna.

  22+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan K
 6. Vit pil

  Har ni semester eller har ni hamnat i problem med HSB? Hör av er! ❤️

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anton Jönnervik
  1. Vit pil

   Vad menar du? De har ju precis släppt ett nytt avsnitt (bitcoin). Så de tar definitivt inte semester.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Johan
 7. Vit pil

  I vanlig ordning så har du levererat en välskriven och intressant artikel!
  Tack så mycket :)

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Wilhelm Merisaari
 8. Vit pil

  Antar att du inte fått något nytt svar av HSB?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Jonatan Grönhaug
 9. Vit pil

  HSB är en typisk gammal socialdemokratisk relik. Bra förr men har spelat ut sin roll lite. Många pampar i toppen som behöver avlönas och ineffektiv organisation.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Adam
 10. Vit pil

  Går man in på https://danskebank.se/privat/produkter/sparkonton/hsb finns en räknare där man kan plugga in sin investering. I fotnoten står det ”Skatter, avgifter och inflation har ej tagits med i uträkningen”.

  Jag har inte räknat på det, men de kan öl inte mena att de frångpr från deras höga avgifter? Närmaste brottsligt i sådana fall…

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jbl
 11. Vit pil

  Hur förvaltas våra pengar i reparations fonden? Är det lika illa där?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tim
 12. Vit pil

  Antingen ”spelar” Jan bara eller så är han naiv som verkligen tror på HSB utsago om att de inte får ta del av förvaltningsavgiften. Jag utgår ifrån att HSB och Danske Bank gjort den här kuppen tillsammans och delar på kakan. Sen kanske de väljer att kalla det ”administrativ avgift” för att det ska se snyggare ut vid granskning.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Joppa
 13. Vit pil

  Ett genuint Tack för detta avsnittet! Mycket bra jobbat.

  Danske Banks svamlande och HSB oförmåga till att få till bra avtal alt. chansning till större avkastning på bekostnad av sina kunders lathet eller okunskap är olustig. Jag är illa berörd och irriterad.

  Tack för ett bra jobb och intressant podd.
  /Mattias

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
 14. Vit pil

  Helt underbart avsnitt, nu slipper jag känna mig besviken på mig själv för att jag aldrig började HSB-spara.
  25 år för en lägenhet är ju helt otänkbart att det ska ta även med de vanliga köerna.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Viktor
 15. Vit pil

  Hej och tack för ett bra avsnitt. Jag avslutade mitt HSB-bospar för många år sedan. Detta är jag glad för efter att ha lyssnat på detta. Oprofessionellt bemötande från HSBs sida. Oavsett rätt eller fel borde de vara tacksamma över ert engagemang.
  Ni kom med många bra synpunkter som de borde ta till sig. Tack för ert engagemang och drivkraft.
  Mvh, Maria Karlsson

  4+
  Gravatar ikon för användaren
  Maria
 16. Vit pil

  Någon som vet hur lång det här nya avtalet mellan HSB och Danske Bank är? När löper avtalet ut och när som tidigast kan HSB göra en ny upphandling om medlemmarnas bosparande hos en annan bank eller aktör?

  Det sorgliga är ju att även om en stor del av ekonomer och medlemmar skulle vara missnöjda kan inte såna här avtal brytas hur som helst. Det är också sorgligt att HSB har känt till problematiken sen flera år tillbaks men inte förmått hitta en bättre lösning.

  Men ledningen hos HSB är nog inte helt naiva och blåögda, så jag misstänker att det kan finnas något mer mellan HSB och Danske Bank. Även om HSBs bospar i sin nuvarande form är långt ifrån den optimala lösningen är det möjligt att det här avtalet och partnerskapet med Danske Bank kan gynna HSB – eller dess ledning (kanske även medlemmar) – på något annat sätt som vi ännu inte känner till. I annat fall är det ett mysterium som är mycket svårt att begripa.

  142+
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
  1. Vit pil

   Hej Tale
   Jag läser ofta dina kloka kommentarer Jag tycker också avtalet
   med Dansk Bank kunde varit bättre Men tycker det det är en sak mellan
   HSB och Medlemmarna att lösa Jag tror inte alla som kommenterar detta
   är medlemmar i HSB ISK är jättebra som nysparande men men sälja gammla fonder
   och betala skatt troligen även missa Bosparpoeng vet jag inte är så klogt
   Många vet inte vad en Indexfond är dess utom finns det många index mellan 30-300 bolag
   Avanza har nyligen gjort en undersökning under 50% visste inte vad en indexfond var
   Över 50% trodde ISK var statligt nog om detta
   Låt HSB och deras medlemmar sköta detta
   Tack för dina kloka inlägg Jag sparar detta
   Vänliga Hälsningar
   LASSE

   138+
   Gravatar ikon för användaren
   Lars Håkansson
   1. Vit pil

    Jag håller med. Ingångna avtal ska hållas.

    Samtidigt ÄR jag faktiskt medlem, jag har mina pengar hos dem och därmed har jag ”skin in the game” sedan flera år. Det var ju så hela den här storyn började att jag funderade om vi skulle fortsätta ha våra pengar hos oss. Där var det i min värld över, sedan kom ju repliken vilken gav upphov till den här artikeln. Det är ju inte som att jag är ”ute efter HSB”. Tvärtom.

    Läser man min kritik så är den i mångt mycket inte ens riktad mot HSB utan snarare Danske Bank. Jag ställer gärna upp själv i nästa förhandlingsomgång och upphandlar fonder/en lösning för HSB:s räkning. Jag kan till och med göra det pro bono (givet att råden värderas) eftersom det finns en uppsida för så många sparare som redan har fått betala dyra pengar till finansbranschen de senaste åren.

    En kommentar angående att de flesta inte känner till vad en indexfond är. Jag håller med om att det är synd, men det ställer ju (i min värld) ännu högre krav på dem som upphandlar eftersom man har ett ansvar och informationsövertag mot dem vars pengar man ska ta hand om.

    Det syns iom att 90 % av kapitalet är på sparkonto. Återigen – i min värld – är ju inte lösningen att göra ett bättre sparkonto utan att göra en bättre helhetslösning. Även den sämsta fonden är över en 5-20 års period bättre än ett sparkonto.

    Det är ju därför jag förespråkar en standardlösning som t.ex. en fondrobot där det blir ”svårt att göra fel” och man mer eller mindre kör ”en lösning som passar alla”. Inte helt olikt Pensionsmyndigheten och AP7 SÅFA som har en identisk problematik (=ointresserade sparare med låg kompetens och intresse). De lyckades ju leverera en lösning i absoluta världsklass och för de som anser sig vara bättre finns X antal fonder där man kan avvika från standardlösningen.

    11+
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 17. Vit pil

  Fantastiskt bra avsnitt! Pinsamt från HSB, det ska bli väldigt intressant hur de svarar på detta (eller inte svarar, vilket antagligen hade varit klokt från deras synvinkel)

  9+
  Gravatar ikon för användaren
  Emil
  1. Vit pil

   BAAM

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Nalle
 18. Vit pil

  Du och Caroline är helt fantastiska i ert grävjobb. Flaggan i topp för er!

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  Cavatus
 19. Vit pil

  Hej Jan och Carro,
  Fel av HSB att skjuta budbäraren.

  Hoppas att HSB klarar att seriöst ta till sig din input, ser vad de kan göra och blickar framåt.
  De borde se till den framtida värdeutveckling på det sparande de har åt sina kunder över 20 års horisont. Det som de har tagit fram nu är inte bra sett över 20 år.

  Det du skrivit har ju istället många förslag på hur de kan bli det bästa bosparalternativet, något värt att uppnå om man satt sig i sitsen att man tar på sig rollen som sparhjälp åt sina kunder istället för att enbart hålla en vanlig kö.
  Som kuriosa kan nämnas att Riksbyggen för några år, ca 3år, sedan övergav bosparformen och gjorde om till vanlig kö.

  Om jag förstått det rätt så,
  – genom att bospara hos HSB får man en köplats till en hyreslägenhet alt en bostadsrätt som de bygger. Antalet insamlade poäng baseras på sparandet där man kan spara ihop ett visst antal poäng per år.
  – HSBs syfte med att ha bospar som kö-variant är att den hopsparade bufferten ska kunna användas som insats/del i insats den dagen man vill och får chansen att köpa en bostadsrätt? Är detta syftet måste HSB jobba hårdare för att förvaltningen av de 4 miljarderna ska bli bättre för spararna, madrassen (bankkonto) är inte det bästa sättet över 10 års tid, vilket ca 90% av pengarna stod ”placerade” på om jag kommer ihåg rätt.

  Ni är själva sparare i HSB och vill vara kvar som sparare. Samtidigt ser ni problem i vad HSB åstadkommer med sin sparhjälp.
  Fritt tolkat vill ni att HSB ska hjälpa sina kunder med sparprodukter/sparalternativ som motsvarar jämförbara, moderna, prisvärda sparprodukter på marknaden,
  dvs produkter som är lätta att förstå, där man som kund kan lita på att man blir rätt vägledd, att produkterna har rätt pris och rätt utveckling över tid samt att risken i placeringen avtar ju närmare behovet man kommer.

  Ni har en önskan att HSB seriöst ser över och åter överväger vad de i sparväg erbjuder sina sparare.
  HSB vägleder spararna om förvaltning av 4 miljarder kronor och HSB har själva här ett stort förtroendekapital att förvalta.
  – Ta bort de 9 aktivt förvaltade fonderna som bosparalternativ.
  – Ta med en fondrobot. Diversiering och hållbarhet uppnås till låg kostnad.
  – Många sparare är dåligt insatta i ränta på ränta effekten, fondval etc.
  Låt/ställ krav på företaget som håller fondroboten att hjälpa till med administrationen och upplägget så det gynnar spararen, tex årligen ställa frågan om placeringshorisont för att vikta av från aktiefonder till bankkonto(/räntekonto) så att pengarna som sparas(investeras) följer index till låg avgift.
  Då administration av detta outsourcas bör rimligen HSBs kostnad för administration minska, vilket gynnar alla. Det kan vara så att etablerade uppstickare, yngre banker har lättare ”body” och är mer flexibla, till en mindre kostnad för spararen än storbankerna.
  – Som jag förstod det så bosparar väldigt många till sina barn, alternativt sparar till sig själva över lång tid, mer än 10 år.
  Har man tagit på sig att hjälpa sina medlemmar med att agera ”sparhjälp” är det inte rimligt att endast 10% av spararna har sina pengar i fonder och resten på bankkonto. Då har man missat hela sin uppgift, det man vill hjälpa till med. Snälla HSB, rätta till, ni agerar sparhjälp åt 126’000 bosparare!
  – Fonderna hos HSB sparas idag i aktiedepå vilket med dagens låga ränta är helt felaktigt om man förväntar sig en värdeökning över tid på mer än ca 2% per år.
  HSB måste som självutnämnd sparhjälp fixa isk snarast, inte inom ett par år. Det är inte seriöst.
  När detta är gjort, att isk finns som alternativ borde man tipsa spararna att flytta över från depå till isk?
  Hade isk redan funnits hos HSB, oh man varit kall och påläst, hade man kunnat kunnat tipsa sina medlemmar att flytta över till samma innehav fast i isk under Coronans inledande dip.

  Enligt mig,
  HSB borde tacka dig för att du coachat dem med din input!
  Får de ordning på madrasspengarna och nedviktningen så kan din input tjäna miljoner/miljard över 10-20 år åt spararna! (90% ligger idag på bankkonto!!)
  Och HSBs bosparare har chans till en fin insats/uttag, det som var deras mål. Det kan bli en riktigt fin produkt.

  8+
  Gravatar ikon för användaren
  Ulf
 20. Vit pil

  Bra jobbat så jäkla bra avsnitt

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 21. Vit pil

  Heja Jan och Caroline! 💪

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Charlotte
 22. Vit pil

  Kan profilera mig som måttligt kapabel till att hänga med i ”the nitty gritty” av alla termer här.. Får dock en rätt bra helhetsbild av skeendet när Jan och Caroline bryter ner det. I vilket universum är beslutsfattarna i HSB inte väl införstådda i allt detta och, varför har man valt ett sämre alternativ?
  Luktar lite illa om det helt ärligt…

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Per
 23. Vit pil

  Stort tack för ett mycket gediget jobb Jan och Caroline! Er argumentation är rak, logisk och faktabaserad… men jag blir faktiskt mycket besviken på HSBs replik, man blandar och ger mellan madrass-sparande, ISK och fondrobotar… och avslöjar en häpnadsväckande inkompetens

  12+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 24. Vit pil

  Tack för granskningen! Mycket intressant och värdefull infornation. Också bra att HSB faktiskt svarat på ursprungliga kritiken, vilket ger oss HSBsparare möjligheten till bättre förståelse. Hoppas de vågar fortsätta svara på följdfrågor/dina kommentarer.

  Keep up the good work! /David

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  David
  1. Vit pil

   Tror tyvärr inte HSB riktigt varit kunniga i upphandlingsskedet. De har, som du skriver, säkert haft bra intentioner.

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   David
 25. Vit pil

  Bra jan, detta är klassiskt storbolags kommunikationsavdelning, de skriver ett svar som inte svarar på frågan och cherry pickar sin data för att styrka sin tes (exempelvis vi har en fond med låg avgift, medans de flesta andra är dyra, sen rekommenderar de sina kunder säkerligen fördela pengarna mellan dyra och billigare fonder i ett standardval)

  Ni gör ett otroligt bra jobb, fortsätt med detta!

  9+
  Gravatar ikon för användaren
  carl
 26. Vit pil

  HSB gjorde verkligen bort sig med den repliken

  10+
  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 27. Vit pil

  Detta avsnittet var SKITBRA. Janne briljerar med konkreta jämförelser och fakta.
  Hoppas att HSB tar åt sig av kritiken.

  HSB är en ekonomisk förening och kooperation, det betyder att föreningen ska verka för medlemmarnas bästa, gör man inte det finns ingen anledning att ha en ekonomisk förening.

  Jag vet inte vad jag är mest upprörd för helt ärligt, att nya medlemmar får betala höga sparavgifter, eller att provisioner inte går tillbaka till gamla medlemmar.

  Jag är medlem sedan 12 år och är mycket intresserad av finansbranschen.
  Jan har 100% rätt i sin kritik och den är definitivt inte vilseledande.

  SJÄLVKLART ska VD vara insatt i betavärden och nyckeltal, man ska veta EXAKT vad man säljer till medlemmar, det finns inga bortförklaringar!

  17+
  Gravatar ikon för användaren
  Iris
 28. Vit pil

  ”Banken tar inte ut några avgifter för HSB Bosparkonto och HSB Depå och inte heller för bospararens förvärv eller försäljning av fondandelar.”

  När det på faktabladet står en insättnings- eller uttagsavgift avser det vanligtvis den maxavgift som fondbolaget (inte banken eller fondplattformen) kan ta ut under speciella omständigheter (t.ex. när fonden har blivit för stor och fondbolaget önskar inga ytterligare köp, eller när det är många som vill sälja sina fondandelar samtidigt, som kan ske vid en börskrasch). I normalfall tas dessa avgifterna inte och är därför inget att bry sig om.

  Det är alltså helt rätt att banken inte tar ut dessa avgifter. Men i fall fondbolaget – till följd av någon extraordinär händelse på finansmarknaden – skulle ta ut en köp- eller säljavgift misstänker jag ändå att det i slutändan är kunden som får betala den avgiften, även hos Danske Bank.

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Tale
 29. Vit pil

  Bra gräv av Jan och Caroline! ❤️❤️❤️

  Fortsätt kriga för bättre villkor för småspararna och dra ner byxorna på storskojarna!

  Tillsammans är vi starka och er kanal har stor genomslagskraft ❤️❤️❤️

  10+
  Gravatar ikon för användaren
  PpP
 30. Vit pil

  Hej, som alla säger så detta mycket bra information och diskussion , MEN det som e tråkigt är också att all publicitet är bra publicitet, så även om både HSB och den Danskebank är i luppen så är det sjukt bra marknadsföring till deras favör tyvärr.

  Men ni gör ett sjukt bra jobb och hoppar ner i alla hål och vänder på alla stenar, fortsätt med det. !

  Jag bor själv i HSB bostad men har inga pengar i deras bospar.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 31. Vit pil

  Som Fredrik skrev! Jag vill att HSB och Danske Bank ska få försvara sig och lägga fram sin version. För övrigt måste detta vara era bästa avsnitt överhuvudtaget. Jag måste tillochmed varit mera upprörd än vad Caroline verkar vara.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Jbl
 32. Vit pil

  Sjukt intressant och bra avsnitt!
  Härlig energi!

  Ser fram emot nästa episod där representanter från Danske bank och HSB får bryta argument tillsammans med er!

  Då laddar jag med mer popcorn.. 🙂

  Tack!

  9+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Om jag jobbade på ett konsultföretag som har medierådgivning och krishantering som specialitet skulle jag råda HSB och Danske Bank att INTE försöka försvara sig. Och om man ska göra en pudel gäller det att göra det trovärdigt, annars inte alls. Det bästa i den uppkomna situationen är nog helt enkelt att lägga locket på och inte ge några ytterligare kommentarer för att inte dra onödigt uppmärksamhet till sig och sina affärer. Om man ändå känner sig tvungen att svara med en replik gäller det att vara försiktig och kortfattad, och helst på ett annat forum som har mindre läsare (trampa inte på tigerns svans).

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Tale
   1. Vit pil

    Tråkigt men sant.

    Det mest realistiska att hoppas på är väl att det blir en kortlivad intern diskussion på HSB. Men till nästa upphandling lär det vara glömt.

    Så länge den stora massan av kunderna är lyckligt omedvetna och inte sätter press på HSB lär inte nåt hända. Alternativt att nån större tidning börjar gräva, men storyn är väl inte tillräckligt smaskig.

    1+
    Gravatar ikon för användaren
    Björnen
 33. Vit pil

  Bravo Jan. Du har dragit ner byxorna på dem, minst sagt (men på ett helt korrekt sätt). Deras överreaktion avslöjar att du kommit åt själva kärnan i upplägget. Det är ju så här: majoriteten förstår inte det finstilta i sparprodukter, och det blir en liten (eller stor menar jag) kassako för banker och finansföretag. Tråkigt att en organisation som HSB, vars historiska uppgift varit sympatisk, inte lyckats bättre.
  Vi som läser din blogg är inte det minsta förvånade över bristerna. Jag bosparar inte till min dotter, och saknar det inte.
  En eloge till ditt engagemang och din schyssta debattstil. Däremot bör HSB skämmas för sina fräcka (och vilseledande) kommentarer, jag blev faktiskt lite förvånad.

  7+
  Gravatar ikon för användaren
  Mathias
 34. Vit pil

  Bra avsnitt med mycket matnyttigt (uppenbarligen med tanke på HSBs svar).

  Men.. Vinkeln jag tycker ni utelämnar är möjligheten för ens barn att få en hyresrätt i ett attraktivt läge vid 20-23 års åldern (visst med ett tapp på ca 20-30 K, men det är en billig kostnad jämfört med att sätta sig i ett dyrt andrahandskontrakt, vilket är realiteten iaf i gbg för de flesta). Ovanpå det håller jag med om att bostadsrätt är att föredra, men det är förmodligen inte en investering man vill att barnen ska ta vid 20 års ålder, då allt är mycket oklart.
  Då hade jag hellre sett dem ta ett förstahand, flytta över pengarna ifrån HSB och in på ett isk och fortsätta investera i några år tills dom är redo att köpa.

  Men uppskattar genomgången av fonder och givetvis i kritiken att dom inte har isk (under all kritik 2020)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin Selfors
  1. Vit pil

   Håller helt med. Det är ju den vinkeln som gör det intressant överhuvudtaget och att vi inte har slutat spara hos HSB. Sedan blir ju den andra frågan – för 30 000 kr så kan du betala mellanskillnaden på ett antal hyror för en liten lägenhet som det ofta rör sig och på det sättet få en med marknadsmässigt hyra. Det säger ju flera aktörer.

   Det är inte brist på hyresrätter med marknadsmässiga hyror. Det är brist på de hyresreglerade centrala hyresrätterna. Men min upplevelse från att pratat med kompisar som äger hyresfastigheter är att även det håller på att förändras.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 35. Vit pil

  Man brukar säga att Sverige är nordens finnanscentrum, men detta visar på hur mycket det finns kvar att göra på marknaden. Älskar startups som utmanar de stora aktörerna som sitter kvar som blodiglar i systemet. Dem tjänar grova pengar på att ”du vet minsann vad du får hos oss!” Mysiga förklädda indexfonder…

  Tack Jan för att du tar dig tid att analysera, kul att du nämner Frida Bratt också, hon är ”one of the good guys” som faktiskt tar ställning för småspararna. Förhoppningsvis leder nya aktörer/produkter som t.ex. LYSA till att förenkla för vanligt folk. Marknaden genomgår en mognadsprocess fortfarande.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fotvårtan
  1. Vit pil

   Tack! Ja, jag gillar Frida jättemycket också. 👍

   Håller med om att det behövs fler snabbfotade aktörer som inte är lika baktunga som de med decenniers historik. Vi har ju i Sverige en prispress på fonder tack vare många av dessa aktörer.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 36. Vit pil

  Mycket jobb bakom artikeln – så vilka av fonderna är minst dålig att välja?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nils
  1. Vit pil

   Danske Invest Global Index och Danske Invest Sverige Beta är överlägset bäst. 👍

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 37. Vit pil

  Otroligt bra skriven artikel. Ni gör ett så viktigt och helhjärtat jobb för oss småsparare!
  Glädjande att se all fakta du kommer med som belyser tveksamheter. En allmän regel som jag har på min ekonomiska investeringschecklista är att, om produkten har otydliga regler/avgifter/faktaunderlag så håller jag mig borta. HSB bospar kommer jag inte ens ta i med tång! (om den nu inte byter till ex. Lysa dvs.)

  En sak som jag tycks gavs alldeles för liten vikt var statistk på, hur många som faktistk utnyttjar sina poäng?
  Det är/blir säkert en ren förlustaffär (i jämförelse med f.ex. ett eget sparande i global indexfond med låg avgift på ISK) för de flesta.
  Sen kan man ju också ideologiskt mera diskutera sundheten i att man med denna typ bosparande med poängsystem indirekt göder den dåligt hanterade bostadsmarknaden..

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Melker
  1. Vit pil

   Ja, håller med. Tyvärr har jag inte den statistiken. Men den vore intressant att titta på. Hittar den inte heller på HSB:s hemsida.

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 38. Vit pil

  Grymt jobb Jan, riktigt bra grävt och sammanställt.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Markus Malmgren
 39. Vit pil

  Bra artikel, tack!

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Eric Oest
  1. Vit pil

   Ni gör ett fantastiskt jobb och bidrar sannerligen till folkbildning inom ekonomi o sparande. Det aktuella programmet tangerar grävande journalistik av hög klass och förtjänar spridas till en större publik. Eller faktiskt, det gäller det mesta ni gjort.

   Dock, jag är övertygad om att ni skulle vinna mycket på att redigera ner era inslag utan att förlora substans o budskap. Jag är rädd att de långa inslagen avskräcker många och bara fångar de redan mest engagerade..

   Många häls
   Per

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Per-Olov Norstedt Sjögren
 40. Vit pil

  Herregud vad sura de verkar på HSB.

  3+
  Gravatar ikon för användaren
  Joel
 41. Vit pil

  Jan,
  mitt uppriktiga Tack för Ditt engagemang. Som 65-plussare hade jag en gång i tiden ögonen på HSB som ett eventuellt alternativ för en framtida bostadsförsörjning. Vet du, min slutsats då blev densamma som jag idag drar efter att ha tagit del av Ditt inlägg här ovan.
  Därtill, så argumenterar du så fantastiskt bra i sak! Det är en sann njutning att ta del av Dina ord.
  Efter att ha tagit del av Din dialog här med HSB, är mitt intryck att HSB idag, precis som tidigare, är en tung administrativ belastning som kostar pengar, och vars primära funktion består i att försörja sina sysselsatta.
  Varmt Tack för Ditt engagemang.
  /Senior -52

  15+
  Gravatar ikon för användaren
  Harald von Knorring
 42. Vit pil

  Mycket bra och uttömmande svar. Jag tycker att det är skämmigt av storbankerna att det fortfarande finns aktiva fonder som i princip följer index men tar en hög avgift. Sedan tycker jag att dom hade kunnat ordna med mycket bättre fonder än vad dom har med främst lägre avgifter.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Sparslösarn
 43. Vit pil

  En eloge för arbetet du lagt ner och för att du håller diskussionen tydlig trots HSB:s retorik Jan! Tack!

  9+
  Gravatar ikon för användaren
  Jonathan
 44. Vit pil

  HSB borde ta denna artikeln till Danske Bank och be dem att antingen kunna besvara frågorna eller erbjuda andra billigare indexfonder.

  Jag kan förstå att DB vill försvara sig, men det intressanta är ju hur HSB ser på det hela. Om HSB ställer sig på spararnas sida och kräver svar, eller om de ställer sig på sig på DBs sida. Om det förblir tyst från HSB så vet vi.

  Det är också väldigt svårt att förstå hur en ISK lösning kan ta åratal att hitta en lösning på.

  Med de usla två Swedbank fonderna är det inte så konstigt att så mycket av HSB pengarna ligger på bankkonto. Synd att HSB inte kan komma med en bättre lösning ens med 4 miljarder i kapital som säkert många banker skulle vilja få in hos sig.

  PS: 0.65% ränta på HSB kontot är en kampanjränta till 1/4 2021 därefter 0.4%. Det är därför det ser konstigt ut jämfört med de 0.55% ränta med 3 års bindningstid.

  5+
  Gravatar ikon för användaren
  JFB
 45. Vit pil

  Som någon skrev tidigare, du är för snäll. Bra inlägg.
  Mina föräldrar bosparade i HSB till mig under min uppväxt och sedan fortsatte jag efter 18 års ålder. Fick en hyresrätt i ett ganska bra läge ganska lätt som 21-åring vilket såklart var mycket kul! Jag tittade även på bostadsrätter, men de som HSB producerade var bra mycket dyrare jämfört med flera andra bolag, så det blev aldrig aktuellt.
  Jag tänker dock att det varit mycket mer gynnsamt att spara i passiva indexfonder, då kanske jag hade kunnat köpa en bostadsrätt också.
  500 kr/månad i 21 år blev cirka 126,000 kr på HSB (räntan i princip obefintlig, tror den låg på 0,05% eller något senast jag kollade för 2 år sedan via Swedbank där mitt sparande låg). Med dessa pengar kom jag inte så långt på bostadsmarknaden och i synnerhet inte inom HSBs egna bostadsrätter.
  500 kr i 21 år till 8% årsränta på ISK/KF blir istället 300,000 kr vilket räcker till en rätt saftig handpenning.
  Jag har sedan en tid lämnat HSB och har inga planer på att använda det till framtida barn. Jag kommer använda gratisköer alternativt köer som kostar väldigt lite per år och sedan investera resten.
  /Arbetsplanen

  6+
  Gravatar ikon för användaren
  Arbetsplanen
 46. Vit pil

  HSBs bosparande blev ju utsett att ha Sveriges ”Top 5 Finansiella Skitprodukter 2019” av Småspararguiden. Din analys ger för handen att de definitivt är fortsatt kvalificerade till priset även efter att de erbjuder fonder för sina sparare. Så trist att HSB inte erbjuder ett bra bosparande, det är ju vad de flesta bosparare tror att de gör. https://www.smaspararguiden.se/blogg/topp-fem-skitprodukterna-pa-finansmarknaden-2019/

  7+
  Gravatar ikon för användaren
  Lotta H
 47. Vit pil

  Jan, kasta handskarna och dra av dig tröjan. Du är för snäll.

  Gud vilka dåliga fonder. Kan du snälla kontakta förvaltaren till Sverigefonden som inte kommer att avvika mycket från index. Vad betalar man för??

  Jag också gärna veta vad hindrar HSB att erbjuda Lysa som bosparalternativ?

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Jbl
  1. Vit pil

   Ja, eller flytta HELA bosparandet till dem eller annan fondrobot. 🤔

   3+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 48. Vit pil

  Jan: Det enda jag kan ha anmärkning emot och som gör att jag tycker artikeln är vinklad är jämförelsen kring de bra fonderna, dvs. Danske Invests indexfonder. Tar vi Sverige som exempel så väljer du att jämföra med SEB Indexfond som följer ett bredare index (fler småbolag) än Danskes fond. Hade du istället jämfört med Avanza Zero (0,0% i avgift) eller Länsförsäkringar Sverige Indexnära (0,22% i avgift) så spöar ju Danske Invest Sverige Beta skiten ur dessa billigare indexfonder på både 1, 3 och 5 års sikt, precis som SEBs fond är ännu bättre än Danskes fond. Vilket index man följer har alltså större betydelse för utfallet än avgiften.

  Min poäng är att du vinklar exemplen så de passar ditt budskap, men för mig som redan vet att indexfonder nästan alltid är bättre än en aktiv fond, så gör det bara att jag blir besviken att artikeln är vinklad. Det hade varit mer korrekt (enligt mig) att säga att Danske Invest Sverige Beta Class SA och Danske Invest SRI Global Class SA är riktigt bra val och hade alla sparare hållit sig till de två fonder hade spararna gjort riktigt bra val.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
  1. Vit pil

   Hmm. Jag håller helt med dig att val av index spelar stor roll.

   • Avanza Zero – SIX30RX – ca 30 bolag
   • SEB Sverige Index – SIXRX – ca 300 bolag
   • Nordnet Indexfond Sverige – OMXSBGI – ca 80 bolag
   • Länsförsäkringar Sverige Indexnära – OMXSBCAP – ca 90 bolag
   • Danske Invest Sverige Class SA – SIXPRX – ca 300 bolag
   • Danske Invest Sverige Beta – OMXSBGI – ca 80 bolag

   Jag tycker således att det är rimligt att jämföra Danske Invest Sverige med SEB Sverige Index. Danske Invest Sverige Beta borde således jämföras med Nordnet Indexfond Sverige, men den jämförelsen är svår att göra. Anledningen till att jag ändå gjorde jämförelsen med SEB Sverige Index som kanske är lite att jämföra äpplen med päron är att om man ska ha en svensk indexfond då bör man ju välja SIXRX-indexet som tar hela marknaden och inte en delmängd. Jag är ju t.ex. inte ett fan av varken Avanza Zero eller Nordnet Indexfond Sverige av just den anledningen.

   Men jag håller med om att i sammanhanget så är Danske Invest Sverige Beta och Danske Invest Global är riktigt bra val. Jag har förtydligat det i artikeln. Men samtidigt så kvarstår frågan – varför måste de vara minst dubbelt så dyra mot alla andra liknande fonder?

   Marknadsavgiften för en global indexfond är ju ca 0.2 % och inte ca 0.5 %. På samma sätt som marknadsavgifterna för en svensk indexfond ligger på runt 0 – 0.2 % och inte över 0.3 %. Man kan absolut argumentera för att 0.1 % är marginell skillnad, men det är ju ändå 30 procent skillnad.

   Tack för din kommentar och för att du bidrog till att göra artikeln bättre. 🙏

   12+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
   1. Vit pil

    Vad bra. Då är vi överens att det gäller att både kolla avgift och vilket index man följer. Det verkar dock vara mer än den synliga avgiften som styr, t.ex. verkar ofta Länsförsäkringars indexfonder få stryk av de som är snäppet dyrare och som följer samma index, men skillnaderna är marginella, så det kan också vara slumpen i formlerna bankerna använder för att följa index (gissar jag).

    Att få HSB och därmed Danske Bank att erbjuda 0%-produkter tror jag däremot blir svårt. De är ju marknadsföringsprodukter från Avanza och Nordnet för att få in nya kunder på sina plattformar och är enskilt förlustprodukter för dem :-).

    Däremot hade det varit snyggt om HSB/Danske hade gjort som är vanligt i tjänstepensionslösningarna, dvs. om man inte gör annat eget val så får man en ”entrélösning” som skulle kunna vara precis som du föreslår 70% global index och 30% Sverige index för typ genomsnittliga avgiften 0,4. Då hade man ”vallat” kunderna rätt och de dåliga alternativen hade bara varit för dem som aktivt väljer dem.

    Sedan tror jag mig veta svaret på din fråga om vem som får provisionen för Danskes egna fonder. Jag tror det är Danske Bank! Danske Invest är eget bolag och ger provisionen till dem som säljer produkterna, dvs. ingen skillnad om det är Avanza, Nordnet eller Danske Bank själva. Men själv har jag börjat handla fonder via SAVR, för då får man i alla fall som kund vara med att dela på provisionen, även Danske Invests :-)

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Fredrik
 49. Vit pil

  Stort tack för detta och er uthållighet. Att man betraktar logiskt resonerande som ”skarp kritik” är bara ett retoriskt trix för att tysta ner er. Jättebra att hålla det logiskt och matematiskt. Ni har en gedigen track record av att basera era uttalande på fakta.

  14+
  Gravatar ikon för användaren
  Laurent
 50. Vit pil

  Älskar dig, satt på riktigt förra månaden och försökte räkna ut om det var värt för mig som 23:åring, med cirka 80 000 i endast SPARKONTOT, att börja investera i deras tveksamma fonder, för att nyttja bosparpoängen för att i framtiden få en bostadsrätt.

  Frågan för mig låg mellan, ja jag förlorar avkastning men däremot kommer jag kunna få en bostadsrätt för 2 miljoner, varken mer eller mindre, då min bosparpoäng kommer vara otroligt hög om cirka 5 år. Ligger på 904 i nuläget (15 års sparande).

  Är det värt att förlora potentiell avkastning men i sin tur få en prioritet till en nybyggd lägenhet på cirka 2 miljoner (ingen budgivning på deras bostadsrätter, den med högst poäng får bostadsrätten) eller investera genom en fondrobot/Avanza och få en högre avkastning så du kan välja fritt?

  Ingen enkelt val för en ungvuxen..

  0
  Gravatar ikon för användaren
  RG
  1. Vit pil

   Som sparare är man självklart intresserad av avkastning OCH få möjlighet till en nyproducerad lägenhet. Förstår inte riktigt kopplingen till att därför tvingas investera i dyra fonder. Skulle billigare fonder motverka den möjligheten?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Annelie
 51. Vit pil

  Inte helt oväntat att de kommer med en replik :) för många människor är det kanske så att detta är ett bra sparande, då det kanske blir av. Men för den medvetne som sparar på annat håll känns det inte värt det. Det här med avgifter och dess betydning för avkastningen är inte något många förstår och de är ju vana vid bankernas rekommendationer (höga avgifter) och jämför inte med det billigaste (min analys). Då kan HSB verka bra. Tack för att du publicerade den och dina kommentarer! Jag står över :)

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 52. Vit pil

  Lite Sverker över denna artikel och jag älskar det! Bra jobbat!

  10+
  Gravatar ikon för användaren
  Patrik
 53. Vit pil

  Angående HSB bospar och er diskussion om att göra det eller ej. Jag tänker som så att vi inte har en aning om vad som kommer hända framtiden med vår ekonomi. Även om jag räknar med att ha miljoner på mitt konto så kanske det händer något som påverkar detta (missbruk, olycka, sjukskrivning, brand och annat som vi inte kan föreställa oss) och att jag inte kommer kunna hjälpa mina barn med en insats. Utifrån detta worst case-scenario så tycker jag att hsb bospar för en framtida hyreslägenhet är en fin försäkring. Jag som jobbar på bank ser även många bra familjer där barnen hamnar i missbruk och då vill inte föräldrarna köpa en bostadsrätt åt barnen, men man vill ju såklart att ens barn har tak över huvud.
  Jag uppskattar verkligen era diskussioner och all information. Tack för att ni gör hushållsekonomi och sparande så enkelt <3
  Mvh Lina

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Lina Sjöstrand
  1. Vit pil

   Det är ju som du säger, mer än försäkring än ett bra sparande. Så det kan absolut ha en plats. Men att försäkra sig för mycket kan också vara dåligt då kostnaderna för detta kan bli mycket höga.

   2+
   Gravatar ikon för användaren
   Fredrik
  2. Vit pil

   Jobbar på bank? Danske Bank?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jbl

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.