Amortera eller spara?
Sök:

Amortera eller spara?

En jämförelse mellan att bara amortera eller både amortera och spara samtidigt

Med tanke på Finansinspektionens förslag om amorteringskrav, riksbankens räntesänkning och min artikel ”Tänk om du har för lite lån” vill jag ställa amortering i relation till att ha en pengamaskin. Den här artikeln jämför ett scenario där man bara amorterar och ett scenario där man amorterar mindre och sparar överskottet i en pengamaskin.

Finansinspektionen vill nämligen införa en krav på att man måste amortera med 2 % per år ner till 70 % och därefter med 1 % per år ner till 50 %. I grunden tycker jag att det är bra – eftersom de flesta tyvärr inte amorterar och än värre bygger inte ens en egen pengamaskin. Men i den här artikeln kommer du se hur en amortering slår i förhållande till om man lade pengarna i en pengamaskin.

Grundläggande antagande

I alla scenarion räknar jag utifrån ett köp av en bostad (bostadsrätt eller villa) för 3 000 000 kr där man sätter in 600 000 i egen insats. Det vill säga en initial belåningsgrad på 80 %. Jag räknar dessutom på en ränta på 3 % (dock utan ränteavdrag.

Exempel #1 – Endast amortering

I det första scenariot så antar jag följande:

 • Man amorterar 5 000 kr per månad under 25 år.

Det ger följande resultat:

Inte särskilt förvånande ger det en rak amortering och efter 25 år så har man amorterat ner till en belåningsgrad på 30 %.

Exempel #2 – Amortering + pengamaskinsparande

I det andra scenariot så antar jag följande:

 • Man amorterar 2 500 kr per månad under 25 år
 • Man investerar 2 500 kr per månad till en genomsnittlig avkastning om 8 % per år

Det ger följande resultat:

Här syns tydligt pengamaskinens påverkan som gör att kurvan inte längre är linjär utan mer avrundad. Vad man gör är att man låter pengamaskinen jobba och om man skulle avveckla den efter 22 år, så skulle den kunna betala hela restskulden. Det vill säga efter 22 år är huset obelånat.

Exempel #3 – Bara pengamaskin

I det sista scenariot så antar jag följande:

 • Man investerar 5 000 kr i en pengamaskin till 8 % avkastning per år.

Det ger följande r esultat:

Här skulle man potentiellt kunna betala av hela lånet redan efter ca 18-19 år.

Sammanställning

Ställer vi samman alla de olika graferna så ger det följande resultat:

Det är egentligen inget förvånande att se att en investering till en avkastning (8 %) högre än räntan på lånet (3 %) är smartare än att bara amortera. Däremot hade jag faktiskt inte tänkt att skillnaden skulle vara så stor.

Dessutom skulle man faktiskt även kunna lägga till en jämförelse av en totala mängden ränta som har betalats under perioderna samt det innestående värdet på pengamaskinen efter 25 år:

Total betald ränta Resterande belåningsgrad Värde på pengamaskinen Differens mot #1
Endast amortering 1 417 500 kr 30 % 0 kr — kr
Amortering + pengamaskin 1 582 350 kr 0 % 286 361 kr +121 511 kr
Endast pengamaskin 1 512 000 kr 0 % 753 312 kr +658 812 kr

Tabellen visar med ganska stor tydlighet hur stor skillnaden faktiskt blir. Notera att du i det första exemplet dessutom har ytterligare ett antal års amortering kvar för att få ner belåningsgraden till 0 %.

Eftersom tidsperioden dessutom är så lång (25 år) blir ju risken för pengamaskinen dessutom relativt liten (läs: här och här). Investerar man enligt principerna jag beskriver på bloggen, där man tar låg risk, har ett långt tidsperspektiv så tycker jag att det är ett fullt rimligt alternativ.

Relaterade artiklar

 


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

34 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hur ser formeln ut för att räkna ut kostnaden för den totala räntan inkl amortering under en viss period.
  Sedan undrar jag hur den totala räntekostnaden kan bli lägre i pengamaskinscenariot (1.512.000), där man inte amorterar något än på alternativet när man väljer att amortera hälften (1.582.250).

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Alexander
 2. Vit pil

  Hej, intressant artikel. Dock anser jag att resonemanget kring ”bara amortering” är felaktigt. Då ett lån i verkligheten består av ränta + amortering anser jag att det är felaktigt att räkna ensidigt med en fast amortering. Gör man det kommer man nämligen felaktigt lyfta fram amorteringen som ett dåligt alternativ.

  Vad menar jag då?
  Om vi tar samma exempel med 2,6 miljoner i lån till 3% ränta där man amorterar 5000 i månaden. Då kommer ränteutgiften vara 6000 kr i månaden. Den totala utgiften för lånet kommer därför till en början vara 11 000 kr i månaden.

  Om man behåller en amorteringstakt på 5000 kr i månaden i takt med att lånet minskar innebär det att utgiften för lånet successivt minskar.

  Om vi ska jämföra amorteringsscenariot med att investera i en pengamaskin är det såklart vansinnigt att utgiften ska minska. Åtminstone om man jämför med en pengamaskin där man återinvesterar utdelningar och drar nytta av ränta på ränta.

  För en ”amorteringsmaskin” skall man givetvis öka amorteringen i takt med att ränteandelen sjunker. På så sätt uppnås en amortering-på-amortering effekt.

  Följaktligen borde grafen för amortering också därför visa en kurva som viker av nedåt i takt med att amorteringen blir högre och den borde då vara ett alternativ till pengamaskinen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 3. Vit pil

  Hej,

  Jag undrar hur man ska tänka när man har amorteringsfritt? Vi har precis flyttat in i vår nybyggda villa och har som sagt 5år amorteringsfritt.

  Mitt mål till 2023 är att hamna under 70% belåning vilket i dagsläget blir 360.000kr som måste in år 2023.
  72.000kr om året eller 6000kr i månaden.

  Mitt sparande idag per månad:
  Resespar: 500kr
  Buffert: 1000kr
  Fonder: 530kr i indexfonder hos banken p.g.a. bättre bolåneränta
  Aktier: 10000kr, vissa månader blir det ännu mer men målet är 8000kr för att spara 100.000 om året.

  Min strategi är kort sagt, buy-n-hold-4-ever. Jag köper bra bolag och vill behålla för alltid som Buffet kort sagt. Sover gott om natten vid nedgångar men är lite orolig över att behöva sälja något om 5år så har det dippat en hel del.

  Vi är 32 respektive 27år gamla, ett barn på 6 månader och planer på ett barn till inom 1-2år
  Hushållets nettolöner: 37.000kr + Mammapenning så vill endast ta med min lön i frågan.
  Husvärde: 4 200 000
  Lån: 3.300.000kr (1,49% ränta)
  Likvida medel/Buffert: 25000kr (0,5% ränta) + 2st kreditkort med 30.000 vid behov
  Aktier och aktiefonder: 300.000kr (75% Large-cap och 20% mid och 5% small)
  Förstår om du inte ger direkt rådgivning, men hittar inget liknande i något denna tråd. Tar gärna upp lite tänket som jag bör ha.

  Tack,

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Robban
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Hur står sig den här artikeln idag anno 2017 när vi möjligen går mot ökade räntor fr.o.m. mitten av 2018?

  Om man köper en bostadsrätt idag på t.ex. 2 miljoner, varav säg 80% är belånat – är det fortfarande rekommenderat att inte amortera (eller endast amortera så lite som reglerna kräver) och investera allt i den långsiktiga pengamaskinen?

  Rent intuitivt/känslomässigt känns det lite läskigt. Borde man inte passa på att amortera av så mycket som möjligt innan räntorna ökar och det blir dyrare att ha lån? Ju mer man amorterar av desto mindre skuld har man kvar som räntan multipliceras med (typ omvänd ränta-på-ränta)?

  Fast det är väl just det här artikeln handlar om, att så länge räntorna är lägre än förväntad avkastning på pengamaskinen så är det mer logiskt att man lägger det på pengamaskinen.

  Men man bör ju egentligen inte kolla på räntan i dagsläget, utan på vad räntan i genomsnitt visar sig bli de kommande 15-25 åren (om man köper en bostadsrätt idag).

  Är det troligt att den genomsmittliga räntan de kommande 15-25 åren är lägre än 6%? Lägre än 4%? Om det inte är troligt, eller inte tillräckligt troligt, att den genomsnittliga räntan i det kommande 15-25 årsspannet är lägre än 6%, ja då är det väl inte rekommenderat att satsa allt på pengamaskinen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Victor
  1. Vit pil

   Jag skulle säga att resonemanget i artikeln definitivt fortfarande håller. Skulle man sammanfatta artikeln i en enda mening så är det:

   • ”Så länge avkastningen på ditt kapital är större än räntan för lånet, ha pengarna investerade. ”

   Precis som du säger behöver man också kolla på ett längre perspektiv, då det inte är praktiskt/lämpligt genomförbart på månads- eller ens 12 månadersbasis. Det handlar om att ha det över en större tidsperiod.

   Sedan behöver man självklart även ta hänsyn till känslorna, sover man dåligt om natten med ovanstående lösning, så är det ju betydligt bättre att amortera tänker jag.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej Jan,

  Jag har en fråga då jag precis köpt en bostadsrätt på 770 000kr och har ett lån motsvarande detta:

  1. 50 000kr topplån till räntan 4%
  2. 654 500kr bolån till en rörlig ränta på 2%

  Jag har tänkt amortera ca 10000kr/månad. Minimalt på bolånet och resterande på topplånet. Topplånet kommer att vara betalt inom 6 månader och därefter har jag bara bolånet kvar. Förutsatt att räntan fortfarande är under 2,5% är det värt att spara i en pengamaskin eller fortsätta amortera så mycket som möjligt på bolånen?

  Jag förstår ditt resonemang i artikeln, men tänkte på en mer realistikt avkastning för mig på 6% samt ett bolån på 2,5%.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ardi
  1. Vit pil

   Jag skulle absolut säga topplånet först, det är ju som en garanterad avkastning om 4 %. När det gäller det andra så skulle jag säga att i dagsläget med låga räntor inte amortera mer än nödvändigt enligt resonemanget i artikeln – under förutsättning att du har buffert och höjd för eventuell räntehöjning.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 6. Vit pil

  Hej och tack för en fantastisk blogg, jag lär mig mycket av dig! Jag står i valet mellan att amortera eller spara på aktiemarknaden och tänkte fråga efter din åsikt givet det låga ränteläget och vad jag tror är högt värderade aktiemarknader. Premisser

  35 år gamla, tre barn under 4 år
  Hushållets nettolöner: 46.000kr+37.000kr
  Husvärde: cirka 8.500.000kr
  Lån: 3.600.000kr (1,16% ränta)
  Likvida medel: 1.100.000kr (0,7% ränta)
  Aktier och aktiefonder: 950.000kr

  Förstår om du inte ger direkt rådgivning, men lite guidning i hur jag ska tänka skulle verkligen uppskattas! Tack!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
  1. Vit pil

   Jag tror ju personligen inte på att förutsäga framtiden, utan jag tror ju på att ha en strategi som inte förutsätter det. Samtidigt med tanke på er mycket goda ekonomiska situation skulle jag nog prioritera ett långsiktigt sparande i aktier och fonder. Jag skulle även övervägt bli private banking-kund på Avanza/Nordnet för att få tillgång till deras låga räntor på bolån på under 1 procent. Då får du dessutom spelrum med investeringarna.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Förstår inte hur du menar med pengamaskinens värde efter 25 år. Poängen var väl att man skulle avveckla den helt när dess värde tillslut uppnår lånets storlek? Utgår du ifrån att man börjar om från scratch med ny pengamaskin när lånet är återbetalt och att den då kommer vara värd 286 361 respektive 753 312 kr när det totalt sett har gått 25 år, eller hur har du räknat?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik
  1. Vit pil

   Hänger inte riktigt med på frågan. Det är ju ett teoretiskt exempel med total återbetalning. Kanske inte något man behöver göra då.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Alltså såhär, ska försöka förklara lite tydligare. Det jag undrar över är tabellen, närmare bestämt kolumnen ”Värde på pengamaskinen”. Om vi tar förslaget ”Endast pengamaskin” som exempel så förefaller det för mig orimligt att pengamaskinen endast skulle vara värd 753 312 kr efter 25 år. Så kan ju uppenbarligen inte vara fallet eftersom att hela ditt räkneexempel bygger på att pengamaskinen ska ha uppnått ett värde av 2 600 000 kr för att lånet ska kunna återbetalas (vilket du skriver redan har gjorts efter 18-19 år). Så hur menar du när du skriver att pengamaskinen är värd 753 312 kr efter 25 år?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Erik
   1. Vit pil

    Jag tänker att värdet är 753 000 efter att lånet är betalt. Alltså det man har utöver exempel 1.

    0
    Gravatar ikon för användaren
    Jan Bolmeson
 8. Vit pil

  Kan du förklara hur du räknat ut den totala räntan som blivit betald efter 25 år. I exemplet med 100% pengamaskin borde väl räntebeloppet bli 2400000 x 0,03 x 25 = 1,8M? Jag har gjort en egen kalkyl i excel och jag får inte samma belopp som dig, inte heller på de andra två exemplen. Istället får jag faktiskt en något högre räntekostnad totalt sett (fram tills att lånet är helt avbetalt) om man använder 100% investering. Dvs 1,47M vs 1,44M. Så hur har du räknat? Tack för en mycket intressant blogg.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
  1. Vit pil

   Skulle också vilja veta hur beräkningarna är gjorda, jag tror något är fel.

   Jag tror Jan har tänkt följande: Du kan med 100% pengamaskin redan efter 18-19 år betala av lånet. Därför betalar du ju inte ränta i 25 år. Räknar man 0,03 * 2400000 * 18 (eller 19) får man dock lite lägre belopp än den angett. Det verkar som Jan räknat med 21 år: 0,03 * 2400000 * 21 = 1512000. Vilket är helt okej, men det blir väldigt förvirrat i tabellen, är alla siffror där för 21 år? Om det är olika år för olika siffror i tabellen är det lite missvisande.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Victor
 9. Vit pil

  Hej,
  Jag är på gång att ändra mina amorteringar på huset. Vi har följande lån.
  875000 bundet (5år) går ut i sommar 4,90%
  875000 rörligt 1,45%
  875000 rörligt 1,45%
  För tillfället amorterar vi inget då jag precis betalat av topplånet.
  Vi amorterade på slutet 50.000kr i månaden och de är de jag tänkt att fortsätta med, då är huset betalt på lite över 4 år.
  Vad skulle du rekommendera oss att göra?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  David
 10. Vit pil

  En fundering.. Vi har bolån på 80% belåningsgrad. Är det i det läget bäst att först amortera ner till 70% och därefter starta pengamaskin parallellt med amortering eller att redan nu ha både amortering och start av pengamaskin? Såklart alltid svårt att säga vilket som är bäst men hur resonerar du? Enligt mina beräkningar så kan vi vara nere på 70% om 5 år med enbart amortering.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Frida
  1. Vit pil

   Det är tyvärr jättesvårt att säga – jag skulle försöka ta 10 % av lönen till pengmaskinen redan idag, sedan skulle jag amortera enligt amorteringskravet som inte blev av 2 % per år ner till 75 % och därefter 1 % per år ner till 50 %.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 11. Vit pil

  Hej!

  Vill börja med att tacka för en mycket bra blogg! Har faktiskt inte på något annat ställe funnit lika bra tankar och beräkningar gällande ISK vs depå, indexfonder och många andra privatekonomiska frågor.

  Dock en fråga gällande detta amortering vs pengamaskin: Är inte 8% ganska högt räknat för avkastning och 3% ganska lågt räknat för boränta? Visst kan man resonera att det är realtistiskt närmaste åren, men jag resonerar att amortering och / vs sparande måste ses på riktigt lång sikt och att de nännda talen då är ganska optimistiska (vs historisk ränta, risk för framtida börsras etc).

  Mvh
  Max

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Max
  1. Vit pil

   Vad roligt! Tack.

   8 % är en ganska rimlig avkastning över längre tidsperioder. De flesta börser – både den svenska och den amerikanska – snittar 8 % över 5-10 års perioder.

   Jo, 3 % är kanske lite i underkant. En mer rimlig ränta vid 2 % inflation ligger väl snarare runt 4-5 %, vilket också är det som riksbanken faktiskt räknar med över tid. Men i samband med dagens låga räntor, känns ju till och med 3 % som högt… :-|

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 12. Vit pil

  Anta följande då.
  Om man äger ett hus med ett värde på ca 3 000 000kr och inte har några lån på det.
  Är det då en klok idé att belåna huset med någon miljon eller två och trycka rakt in i en pengamaskin?
  Enligt kalkylerna med 3% kontra 8% är det ju en fördelaktig affär.
  Jag misstänker att detta INTE rekommenderas av så många, eller? Men om detta INTE är en sund idé, hur kan det då vara en sund idé att ha kvar ett lån på 2 000 000kr och bygga på en pengamaskin vid sidan av i så fall, istället för att amortera?

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
  1. Vit pil

   Hej Andreas – det beror på vem du pratar med och i vilket sammanhang. Jag tycker personligen att det är en bra idé, under vissa omständigheter. Det är ju riskspridning om något. De flesta sitter i Sverige idag med en tickande bomb med att alla pengar är stående i en enda tillgångsform.

   Är det dessutom inte så att man klarar av att få en avkastning som överstiger räntan så kan man alltid sälja av tillgången och betala tillbaka lånet på huset. Precis som du skriver så är ju jämförelsen inte så ”galen” som man först vill tro, eftersom många andra köper ju boende som de belånar till 85 %. Om jag belånar till 50 % så har jag ändå lägre belåningsgrad än de flesta och dessutom pengarna kvar eftersom jag har köpt riktiga tillgångar för pengarna…

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  En sak att tänka på när man väljer att amortera eller bygga sin pengamaskin är hur pengamaskiner kommer beskattas i framtiden. Mycket hinner hända på 25 år just på hur beskattning av ’inkomst/kapital’ hanteras. Att amortera ger en ’säker’ minskning av skulden som är svårt för staten att beskatta.
  Tack för en bra blogg, den har fått mig att se över mitt sparande!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Hans
  1. Vit pil

   Ja, det stämmer. Fast å andra sidan så är det ju väldigt svårt – vi hade ju fastighetsskatt bara fram till för något år sedan. Jag tror att risken där är lika stor oavsett. Nu verkar ju t.ex. ISK vara kvar i ett antal år i befintlig form och det är ju väldigt förmånligt.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej,

  Vad bra att du tar upp amortering!

  Jag har startat din pengamaskin för nybörjare som både innehåller aktie- och räntefonder. Men har man bolån är det mer fördelaktigt att amortera istället för att investera i räntefonder. Min fundering är därför om man inte borde modifiera pengamaskinen för de med bolån! Samma belopp som du tänkt lägga på räntefonder bör du lägga på att amortera istället. Jag funderar därför på att skapa en pengamaskin med bara aktiefonder och göra allt mitt räntesparande i form av amortering.

  Hur tänker du om det?

  Vänliga hälsningar,
  Annelie

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Annelie Forslund
  1. Vit pil

   Låter ju som ett sunt tänk.
   Vore intressant att höra Jans reflektion på det!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
  2. Vit pil

   Jag mailade Per om denna fråga och han tyckte det lät som en sund idé (det du skriver Annelie).
   Om någon undrade….

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
  3. Vit pil

   Det beror på. Man köper ju ränte/obligationsfonder i portföljen av två anledningar. Det ena är för att hantera recessions-scenariot och det andra är deflationsscenariot. Jag har faktiskt inget riktigt bra svar på frågan och måste få be att återkomma.

   Jag är bara rädd för att man introducerar en risk i Allvädersportföljen som gör att den inte beter sig på det sättet som man önskar. Men i övrigt så kan man göra det absolut. Att amortera är ju som att få en ”säker” avkastning i nivå med räntan på lånet som man amorterar på.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 15. Vit pil

  Hej, bra blogg och intressant analys, har endast läst ovan så kanske har missat lite – saknar dock en viktig komponent ovan:
  På samma sätt som en pengamaskin bygger på ränta-på-ränta antagande, så måste man väl anta att amortering följer en ”minskad” ränta-på-ränta effekt?
  Jag är entusiast både av en utdelningsportfölj – men också av att gradvis försöka befria mig från bostadslånet och ”köpa tillbaka” kvadratmeter efter kvadratmeter av ”min” bostad från banken (och på sikt även bli av med det förmånliga men irriterande studielånet).
  Vissa (domedagsprofeten cornucopia mfl) talar sig varma för att ha minst en årslön på banken, i alla väder, det kanske är lite att ta i, men man bör väl fundera på behov av likviditet i sammanhanget.

  En viktig drivkraft när man amorterar – för mig – är att se hur räntekostnader minskar månad för månad – så att man kan amortera ännu mer, så att räntan minskar ännu mer, osv osv.

  Andra mer intressanta komponenter som kanske skall diskuteras i en mer seriös jämförelse om man bör snickra på sin utdelningsmaskin eller riva ner sitt ”amorteringsberg” kanske är;
  – Faktorer som påverkar en boränta jämfört med faktorer som påverkar utdelningstillväxt, och vad som styr där
  – Skatteavdrag på räntekostnader jämfört med val av skattemetod på kapitalvinst, och sannolikheter som styr dessa
  – Och, för mig den viktigaste: disciplin att kunna se ”tillgångar”, utan att gå in och röra. En för mig svår hantering – men amorterar man har man ju fördelen att man inte ”ser” vart pengarna tagit vägen. Det är för mig oftast lättare att amortera än att se marknadens åsikter om ens (förvisso orörbara) utdelningsportfölj variera, utan att det ska trigga säljimpulser. Å andra sidan – det är kanske roligare att följa aktier och bolag än att följa förändringar Swedbanks 3-månadersränta ;)

  Keep up the good work!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Anonym amorteringsentusiast
  1. Vit pil

   Ja, jag delar din uppfattning. Dock är det många gånger en ”mental bokföring” – för t.ex. i dagsläget påstår jag att det är mer lämpligt att investera istället för att amortera. En amortering ger oss en ”skön känsla” för vi har ofta en snedvriden relation till lån för vi har lärt oss att lån ska man inte ha. Jag är mer för att se att pengar är en resurs som ska flyttas mellan de ställen där de gör mest nytta. Om jag har pengarna på min Avanza depå och jag får mer pengar där än om de ligger i bolånet så kan de få ligga där till den dagen att bolånet sticker iväg och då flyttas de från Avanza dit istället. Hänger du med på hur jag menar?

   Sedan tycker jag att det är svårt att sia om de andra faktorerna som du skriver.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 16. Vit pil

  Jag började med våran pengamaskin i Maj enligt din modell. Just nu ligger det ca 40 tkr i de indexfonder du rekommenderat, 50 tkr var i Berkshire-Hathaway och HM, och minsta posten i din senaste tips med Klövern. Så ca 150 tkr. Vi sparar 6000 kr/mån, och ungefär samma summa till konsumtion/hus varje månad. Nu tog jag beslutet att strypa amorteringen på 3000 kr/mån och istället sätter in summan i pengamaskinen.

  Om ca 8 år med 8% avkastning, kan jag lösa resterade lån på 1,4 miljoner. Inga andra lån i hushållet. MEN varför ska jag då lösa det? Kan inte fonderna och aktierna få stå och växa på sig, så länge man inte konsumerar (vilket de flesta som kör amorteringsfritt gör) är det väl ett smartare val att låna lånet vara kvar? Pengamaskinen skulle ju vara tömd, och andra sidan kanske man ska göra det och tanka in säg 15000 kr/månaden sedan och glädja sig åt att man inte har några lån?

  Bara lite funderingar från mig, finns ju många alternativ när man tänker efter…

  Med vänlig hälsning,
  Erik

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Erik Sundkvist
  1. Vit pil

   Jag håller helt med dig. Där finns ju egentligen ingen anledning att amortera om man har en fungerande pengamaskin. Enda gången det blir intressant är ju om räntorna är så pass höga att räntenettot mellan pengamaskinen och amorteringen blir för litet för att motsvara risken. T.ex. om vi räknar med 8 % på pengamaskinen och räntorna sticker uppemot 6 %, då skulle jag nog avveckla pengamaskinen för då har jag 6 % ”garanterat” medan de 8 % har ju en risk.

   Problemet är ju dock att de flesta har inte en pengamaskin vid sidan av, vilket gör att även vi med pengamaskiner kommer att drabbas av t.ex. de hårdare amorteringskraven som Finansinspektionen vill införa och för oss kostar det pengar i form av utebliven avkastning. Men det är en annan historia. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.