Om man ändå ska övervikta mot något - varför inte övervikta mot "value"? Stöds av forskning och är oälskat på historisk nivå

Eftersom vi spekulerar mycket i t.ex. hur mycket överexponering vi ska ha mot Sverige, vissa tycker att man ska övervikta mot IT, Hälsa och Energi alternativt svenska investmentbolag, att historisk avkastning är viktigt etc.

Därför kommer jag här med ett annat förslag på överviktning som faktiskt har forskningen på sin sida. Om jag skulle göra ett “vad” de kommande 10 åren då skulle jag faktiskt sätta mina pengar och göra en tilt mot “Value”.

För det första finns det gedigen forskning som stödjer det. T.ex. Fama/French 3-faktor modell. Det andra är att Value har varit oälskat de senaste 10 åren. Faktiskt på Nivån att på rullande 3 år ligger de sämre än någonsin.

Återigen, historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning, men om vi ändå ska spekulera. Varför inte spekulera i något som faktiskt är solitt underbyggt?

Value vs growth

Oälskat barn de senaste åren

Historisk överprestation

På Amerikanska marknaden

Utanför den amerikanska marknaden (developed ex-USA)

Källor

Bl.a.

6 gillningar

Rational reminder pratar ofta om tilt mot small cap value. Vid nåt tillfälle visade de på att om man har blandat small cap growth och value så går mycket av effekten förlorad. Lär vara lite pill för att inte det ena ska ta ut det andra. Även tror det var Vanguards small cap value etf gav ganska låg faktorexponering trots namnet, enligt Ben Felix på Rational reminder.

1 gillning

För någon som inte är så insatt, hur kategoriserar man mellan value och growth? Är det baserat på P/E?

1 gillning

Har du något bra exempel på fond/ETF med låg avgift som man kan använda för investering i value?

2 gillningar

Hejsan jag satt och funderade på ett avsnitt där du Jan sa att forskningen har visat att små bolag tenderar att gå bättre än stora bolag och att värdebolag är bättre än tillväxtbolag. Borde man då inte ha nån etf i modellportföljen som följer typ US small cap value eller liknande. Tyvärr har jag bara hittat amerikanska etfer som inte går att handla i Sverige.

Detta youtube klippet visar att US small cap value slår S&P 500 under dom allra flesta tidperioderna sedan 1928 vad tycker ni andra här forumet om denna idén?

Helt nytt för mig detta och jätteintressant. Kommer viktningen growth/value bli en parameter i framtida portföljer precis som aktier/räntor(/ädelmetaller)?

Men inte utan att man blir lite nojig, särskilt när det börjar surras om börsnedgångar i USA inom några kvartal.

Billigaste värdebolagsfonden jag hittade är SPP Aktiefond Stabil. Kan den vara en quick-fix för att dämpa fallet i brist på annat?

Knappast så mycket small cap, men riktigt trötta och säkert stadiga bolag. Fonden har gått riktigt knackigt i fjol vilket ju följer mönstret. Inte katastrofdyr, kostar 0,73% eller (0,49% på SAVR).

Jag tror inte vi kommer få se det här i modellportföljerna, i alla fall inte i år.

Jag brukar ju köra följande frågor:

  1. Vad är strategin?
  2. Vad är tesen om investeringsstrategin bygger på?
  3. Stöds tesen av historisk data?
  4. Vad är den teoretiska förklaringsmodellen till att det fungerar?
  5. Hur vet du att strategin / tesen kommer fungera även i framtiden?
  6. Hur följer man strategin som småsparare?

Jag tror att den här delen, likt 5-faktormodellen här, tyvärr kommer falla på fråga sex. Vi kommer inte få ihop den med de fonder vi har tillgängliga. Trots att vi kan svara på de fem första frågorna.

1 gillning

Potentiell USP för fondrobotarna, med andra ord!

Lysa då? Vad säger Oscar om detta?

Jag och @OscarLysa och Patrik på LYSA diskuterade det här vid ett tillfälle. Deras ståndpunkt då var - om inte mitt minne sviker mig typ något åt det här hållet. Ej ordagrant.

Ja, det finns ett visst stöd för det i forskningen. Dock är det inte lika solitt som annan forskning och man diskturerar fortfarande orsak och verkan kring de olika faktorerna. Har de t.ex. ökat i värde för att det har kommit större inflöden? Eller är det verkligen en grundläggande faktor.

Problemet som vi ser är att det är svårförklarat för våra kunder. Vi lovar hellre något som är enkelt att förstå och som vi kan hålla: “Vi kommer leverera samma avkastning som marknaden i genomsnitt” än att lova en överavkastning och sedan som Value underprestera i 10 år.

@OscarLysa får gärna rätta mig om jag har fel. Tror snarare att det här är något som passar @David_BW på BetterWealth snarare än Lysa. Men jag kan ha fel. :slight_smile:

1 gillning

Men value är ju som sagt bara en faktor :slight_smile: De behöver med andra ord djupdyka lite mer och uppdatera sig.

1 gillning

Ett stort tack till dig Jan jag såg i en annan tråd att du hittat en etf som följer Us small cap value jag trodde det va kört nu när det inte går att handla amerikanska ETFer.

  • SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF

Jag kommer lägga till den så fort som möjligt.

@janbolmeson angående momentum. Skulle säga att Momentum idag är minst lika mycket en faktor som Fama-French originalfaktorer - value och size. Trots att momentum är en faktor som inte bygger på fundamentala egenskaper är det viktigt att komma ihåg att faktorer används för att beskriva avkastning. Utan tvekan kan historisk avkastningen förklaras av momentum, d.v.s. investerare tenderar att köpa de tillgångar som historiskt levererat en bra avkastning och sälja de tillgångar som levererat en dålig avkastning. Oberoende av tillgångens fundamentala egenskaper. Kolla historiken för Bitcoin om ni inte tror mig :slight_smile: Gällande den förväntade avkastningen så likt andra tillgångar finns det aldrig en garanti att momentum kommer leverera bättre eller sämre avkastning i framtiden, oavsett historisk. Som för alla andra tillgångar så passar olika marknadsförhållanden bättre för olika typer av faktorer. Mer intressant är snarare att momentum historiskt haft en mycket låg korrelation till exempelvis småbolag, och marknaden i det stora hela. D.v.s. genom att investera i momentum kan man öka diversifieringen inom aktier och därmed diversifieringen i sin portfölj.

1 gillning

Är det någon som vet någon fond motsvarande “SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF” fast för hela världen? Hade gärnat hittat globalfonder är är tiltade mot både små och value. Men jag kan bara hitta de som antingen går mot små, eller mot value men inte båda delar!

1. Vad är strategin?

Att investera i bolag som har rimlig värdering och en historia av att ge ersättning till aktieägarna, främst genom utdelning men där även återköp och återinvestering i bolaget kan ske (tex. Berkshire H).
Utdelning är dock det säkraste sättet att försäkra sig att vinster verkligen finns (inte finansiell manipulation). Bara riktiga pengar kan delas ut. Ju längre ett bolag utdelat, desto säkrare är det sannolikt. Tex. dividend aristocrats som inte bara delat ut, utan även höjt utdelningen, i minst 25 år i följd. Dessa finns dock huvudsakligen på USA börsen, och en del i EU.
Fördelen med utdelningar är också att du får kassaflöde varje år som du kan använda eller återinvestera i samma eller ett annat bolag.
Man ska dock ha koll på skuldsättningen eftersom under senare år (nollränta) så har en del bolag tenderat att låna till utdelningen. Tex. H&M. Inte bra.
Dock bara för ett bolag är en dividend aristocrat så behöver det inte ha en vettig värdering.

2. Vad är tesen om investeringsstrategin bygger på?

Per definition, köper man värde så har det ett värde :slight_smile:
Eller som Warren B säger: Price is what you pay, value is what you get.

3. Stöds tesen av historisk data?

Ja, i långa perioder. Dock inte i manias/bubblor då pengarna flockas till senaste flugan (som nu, som under IT bubblan). Kanske just därför det inte gått som en raket just nu, så gillar jag värde. Det är out of favor men stabila bolag tenderar att både överleva och lyckas på sikt.

4. Vad är den teoretiska förklaringsmodellen till att det fungerar?

I allt annat i livet så köper man gärna det som har ett vettigt värde, så det borde även gälla aktier.
Eller som Warren B säger: Price is what you pay, value is what you get.

5. Hur vet du att strategin / tesen kommer fungera även i framtiden?

Det vet man ju såklart inte. Ingen vet vad som händer i framtiden. Men som sagt, i allt annat brukar man vilja köpa “värde” och om det är good enough för Warren är det good enough för mig.

6. Hur följer man strategin som småsparare?

Ja, detta är väl det svåraste. Passar nog bäst i Lekhinken eller åtminstone Passiva hinken.
Jag har inte hittat några fonder med vettiga avgifter som är värde fokuserade, även om man skulle kunna argumentera för att åtminstone en stor del av Coeli Global Selektiv är värdeorienterad.

6 gillningar

Jag tycker verkligen att value-vikt har plats i någon/några av portföljerna. Speciellt som du säger pga att det är solitt underbyggt av forskning.
Portföljerna bör inte skygga undan för relevant forskning bara för att det kanske skulle vara “krångligt att förklara” eller för att det eventuellt inte går att månadsspara i value-ETF:en som det skulle vara snack om. För den ointresserade eller för den som “inte orkar” så finns fondrobotarna.

Någonting jag har funderat på de senaste dagarna är:

  • Vad är en “korrekt” övervikt tilt mot value?

Att helt utesluta growth känns ju dumt… :flushed:

Det här har du kanske redan tänkt på, Men om jag fattar det rätt så verkar det som att idén är att försöka utesluta small cap growth då det är de som har sämre riskjusterad avkastning.

Kanadensaren Ben Felix, som Purjo nämnde i andra posten, på Rational reminder/PWL har också en hel del forskningsbaserade idéer om exakt detta ämnet, och säger mycket av det du säger
bl.a. här: Small Cap and Value Stocks - YouTube
Här har han satt ihop en modellportfölj med viktningar som kanske kan ge inspiration till vilken övervikt du sätter: Factor Investing with ETFs - PWL Capital
(klicka på pdf:en)

Nu säger jag inte att jag vet att han inte har någon agenda eller att jag är i stånd att slå hål på något av det han säger. Men det verkar väl underbyggt…

1 gillning

Att investera i värde och/eller andra faktorer är givetvis mycket intressant. Det finns ett antal aspekter som har gjort att vi i dagsläget har valt att inte ha en tydlig övervikt mot just värdefaktorn men ingen av dessa utesluter att vi i framtiden kommer se över portföljerna och införa en allokering mot en eller flera faktorer.

Tillgänglighet och kostnad
Vi bedömer att i dagsläget är utbudet något begränsat och en allokering mot faktorer skulle medföra en ökad kostnad för våra kunder som vi har svårt att motivera.

Avkastning på kort sikt
Som vi har sett de senaste 10+ åren så är det inte självklart att värdefaktorn (som får anses vara en av de mest väletablerade och undersökta faktorerna) levererar överavkastning i jämförelse mot index på kort sikt. Tvärtom så är det stora tillväxtbolag som har avkastat mest under en period. Detta gör att man som investerare antingen måste ha lång horisont eller mycket god förståelse för vilka risker man utsätter sig vid denna typ av investering.

Icke-investerare
En annan aspekt som inte direkt påverkar vår analys av investeringar i faktorer med som är intressant att reflektera över är skillnaden mot marknadsfaktorn (alltså den överavkastning en investerare får genom att investera i aktiemarknaden). Alla kan investera i marknadsfaktorn genom att spara hos Lysa eller köpa en billig indexfond. Däremot kan inte alla investera i värdefaktorn eftersom det kräver att någon är överinvesterad i tillväxtfaktorn. Annars blir per definition värdefaktorn index. Vem är då denna tillväxtinvesterare som inte anses vara en lämplig kund eller investerare? Kanske en något filosofisk fråga men ändå värt att fundera över.

Jag hoppas vi får många anledningar att titta närmare på detta i framtiden.

4 gillningar

Hej, den här forum tråden är ju väldigt intressant med tanke på all forskning & evidens som talar för Value tiltningen! Men var hittar man dessa Value eller Blend fonder tro? Någon som vet?

1 gillning