Ekonomisk barnmisshandel är att spara till barnen på ett bankkonto…

Förväntade utfall och sannolikheter för ett barnsparande i aktier över 18 år

Ekonomisk barnmisshandel är att spara till barnen på ett bankkonto…

En vanlig invändning till att inte spara i aktier är att man kan förlora allt eller att det är riskabelt. Jag håller inte med. Den här artikeln visar varför.

De senaste två veckorna har jag skrivit ganska mycket om att spara till barnen och använt barnbidraget som exempel. Den här artikeln bygger vidare på följande tre artiklar, som du gärna kan läsa innan du fortsätter med den här.

Utfall av ett 18-årigt barnsparande från 1901-1996

I grafen nedan ser du grafen från den senare artikeln där jag jämför utfallet av ett 18 årigt barnsparande. Den modellen bygger på att man:

 • Sparar 1 000 kr i månaden i 18 år i Stockholmsbörsen
 • Den totala insättningen över de 18 åren är 216 000 kr

Det vill säga att grafen visar att om jag hade börjat spara 1981, när jag föddes, så skulle det 18 åriga sparandet med 1000 kr i månaden varit värt ca 2.3 miljoner kronor 1999. Om jag hade börjat 1985, så skulle det vara värt ungefär 670 000 kr efter 18 år och så vidare.

Jag är medveten om att modellen har några brister såsom att den inte tar hänsyn till skatt, inflation och så vidare men jag påstår att de är försumbara i sammanhanget och spelar bara en mindre roll för resonemanget.

141205-omxafgx-barnspar-transparent

Medel, median och standardavvikelse för ett 18-årigt barnsparande

Nedan följer ett histogram på samma data, det vill säga att vi delar upp det i intervall om 100 000 kr i taget och så ser vi hur många utfall som hamnar i respektive intervall.

Histogram som visar fördelningen per intervall

Den här grafen ska t.ex. tolkas enligt följande; av de 96 åren mellan 1901 och 1996 så skulle 21 st utfall hamnar i intervallet 300 000 – 400 000 kr och så vidare.

Analys av datan ger följande statistiska parametrar:

 • Medelvärdet för ett 18-årigt sparande är: 633 024 kr
 • Medianvärdet är: 423 925 kr
 • Standardavvikelsen är: 510 488 kr.

I mina artiklar brukar jag skriva att ett genomsnittligt barnsparande bör efter 18 år ge ca 450 000 kr. Det har jag då baserat på ett sparande på 1 000 kr i månaden, 18 år, 8 % genomsnittlig avkastning och matat in det i ”Ränta-på-ränta”-kalkylatorn här.

Slutsatsen är att det stämmer rätt bra där median på det historiska utfallet är 423 000 kr och det beräknade värdet ligger på ca 450 000 kr. Resonemangen ter sig stämma även om viss risk för cirkelargumentation förekommer eftersom prognosen baserar sig på historisk medelavkastning om 8 %.

Vad är sannolikheten för att inte få tillbaka sina pengar?

Jag fortsätter resonemanget om att det inte är annorlunda nu än det har varit historiskt. Nej, det är inte fler kriser nu än det har varit tidigare, det är bara andra sorters kriser. Då kan man räkna sannolikheter på ovanstående utfall.

Först plockar vi dock fram extremvärdena:

 • Minsta värde efter 18 år: 102 326 kr (Period: 1914 – 1932)
 • Största värde efter 18 år: 2 322 297 (Period: 1981-1999)

Jag påstår att dessa två värden kan man mer eller mindre bortse från, sannolikheten för respektive värde är mindre 2 %. Eftersom man har satt in 216 000 kr (=18 x 12 x 1000 kr) så är det intressant att titta på, vad är sannolikheten för att få ut mindre än 200 000 kr.

 • Sannolikheten för ett utfall i intervallet 100 000 – 200 000 kr är: 5,21 %

Det vill säga med 94.79 % sannolikhet kommer du att få ut minst lika mycket eller mer pengar som du har satt in – även om du som i det här fallet har satt in allt i Stockholmsbörsen.

Beräkna sannolikheterna för olika utfall (överkurs)

För att beräkna sannolikheterna har jag använt den statistiska formeln:

Bild tillhörande artikeln på RikaTillsammans

Där:

 • x är värdet som jag vill ha sannolikheten för
 • μ är medelvärdet (i det här fallet 633 024 kr)
 • σ är standardavvikelsen (i det här fallet: 510 489 kr)

När z-värdet är framräknat behöver man plocka fram sannolikheten med hjälp av tabell eller kalkylator.

Till exempel – vad är sannolikheten för att få ett belopp som är 200 000 kr eller mindre – det vill säga samma som jag har satt in eller mer?

 • z = (216000-633024)/510489 = -0,8169

Slår vi upp z = -0,8169 får vi sannolikheten ca 20 %.

På lång sikt är risken väldigt låg…

Jag har fler än en gång skrivit att på lång sikt går aktiemarknaderna upp och ger ett positivt utfall. På 10 års sikt har den svenska börsen alltid gett ett positivt utfall, samma sak med den amerikanska på en 20-års period.

10 års sparhorisont, genomsnittlig årlig avkastning för aktier.

Läs gärna artikeln:

Sannolikheterna för olika utfall

Om du alltså sätter igång ett sparande – det behöver inte vara barnsparande – och låter pengarna vara i minst 10 år så är verkligen oddsen på din sida. Tittar vi på fallet med ett månadssparande om 1 000 kr per i 18 år, så kan man säga följande om sannolikheterna för att få:

100 000 kr eller mer 85.1 %
216 000 kr eller mer 79.4 %
300 000 kr eller mer 74.2 %
500 000 kr eller mer 60.3 %
633 000 kr eller mer 50.0 %
1 000 000 kr eller mer 23.6 %
2 000 000 kr eller mer 0.4 %

Tittar vi historiskt så finns där ingen 18-års period under 1901-2014 som skulle ge ett utfall mindre än 100 000 kr. Det betyder inte att det inte skulle kunna hända, bara att det är extremt osannolikt. I hela 79 fall av 100 kommer du att få ut mer än vad du har satt in.

Är du garanterad pengarna?

En annan vanlig fråga som jag får är huruvida man är garanterad den här genomsnittliga avkastningen om 8 % per år. Nej, inte enligt ovanstående resonemang. Å andra sidan kan jag tycka att just ”garanti”-diskussionen är intressant. Jag påstår att där egentligen bara är en enda sak som är garanterad i livet (och kanske snart inte ens den) och det är att vi någon dag kommer att dö.

Det som många hänvisar och frågar om är insättningsgarantin men jag påstår att inte ens det är en garanti. Vi kan fråga cyprioterna om vad som skedde för något år sedan, när deras riksbank – trots insättningsgaranti – bestämde sig för att ”beskatta” innehav på bankkonto. Sedan dess har EU drivit genom en liknande lagstiftning att i händelse av kris så ska bankernas bankmedel kunna användas för att rädda banken. Ridå.

Så nej – du är inte ens garanterad pengarna på ditt bankkonto.

Bankkonton är så tråkiga att pengarna som står där dör av tristess…Jag

Ska jag vara helt korrekt så dör de på grund av inflationen. Pengar minskar nämligen i värde över tid. Riksbankens och statens mål är att de ska dö med ca 2 % per år. Så det innebär dessutom de 216 000 kr som du har satt in under de 18 åren, egentligen efter 18 år bara är värde 179 000 kr. Därav liknelsen till ekonomisk barnmisshandel att låta dina barns pengar stå där – särskilt som det finns så mycket bättre alternativ.

Slutsats och rekommendationer

Jag rekommenderar således alltid att ett längre sparande (5 – 10 år) ska göras i indexfonder eftersom sannolikheterna ligger så pass mycket i din egen favör. Sannolikheten att förlora är minimal (<5.2 %). Dessutom har man alltid möjligheten att låta pengarna stå kvar vara ytterligare något år om man nu skulle ha oturen att det 18:e året är ett riktigt skitår.

Tittar vi specifikt på barnsparandet så rekommenderar jag följande artiklar där jag går genom det steg-för-steg:

Om du vill titta hur jag applicerar det här i verkligheten så rekommenderar jag följande artiklar:

Övriga relaterade artiklar

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

Endast en kommentar till denna artikel:

 1. Det finns många som inte tänker på inflation. Många i min familj tänker inte ens i banorna ”investera” ens en gång. Att diskutera sådant med de är som att prata med ”handen”. Noll respons. De vet inte ens vad jag menar när jag nämner ordet. De kan inte heller se den distinkta skillnaden mellan spekulation och investering. Två helt skilda koncept med två helt skilda ingångsvärden.

  Jag har en bror som har en liten dotter. Jag öppnade upp en kapitalförsäkring åt henne för över ett års sedan (jag har inga egna barn, så jag har anammat brorsdottern som en ”surrogat dotter”). I och med detta tänkte jag väcka liv i lillbrorsans intresse för att investera lite på börsen. Det var en oerhört naiv föreställning, då responsen fram tills nu har varit noll (åter igen).

  Gravatar för användaren
  Mathias

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök