Bästa Sverigefonderna 2015 (både småbolag och stora)
Sök:

Bästa Sverigefonderna 2015 (både småbolag och stora)

Klurigt att bestämma de bästa Sverigefonderna

Den här artikeln publicerades 2015-07-07 vilket innebär att den är mer än 3 år gammal vilket kan innebära att den inte är helt aktuell. Med största sannolikhet är artikeln fortfarande relevant då det är vårt mål med alla våra artiklar. Men är du osäker, skriv gärna en fråga i kommentarerna så svarar vi. Tack på förhand! 🙏

Att bestämma de bästa Sverige-fonderna visade sig vara mer klurigt än vad jag initialt trodde. För det första finns det enligt Fondkollen ca 130 st fonder, varav bara drygt hälften har funnits i 10 år eller mer. Däremot gör varken Fondkollen eller Morningstar någon skillnad på småbolags-, large cap eller indexfonder.

För ett par veckor sedan gjorde jag en sammanställning över de bästa USA-fonderna och hur dessa förhöll sig till sitt index. I min enfald trodde jag att det här skulle vara lika enkelt att göra för Sverige-fonder. Det första problemet som jag stötte på är att vi i Sverige slår ihop två helt (enligt mig) olika typer av fonder – de som investerar i små bolag (småbolagsfonderna) och de som investerar i de stora och kända bolagen bolagen (large-cap).

I det här fallet är dessutom definitionen ”små bolag” en något missvisande bild eftersom där ingår ganska stora bolag som t.ex. Avanza, Axis m.fl. – inte som t.ex. mina egna företag med mindre än 20 anställda. I korthet skulle man kunna säga att det är bolagen som är lite mindre kända än Volvo, SCA, H&M etc.

De bästa Sverige-fonderna enligt mig

För dig som inte vill läsa hela analysen nedan, påstår jag att de bästa Sverige-fonderna – utan inbördes ordning – är:

 • Avanza Zero & Nordnet Superfonden Sverige – två indexfonder utan avgift som slår 9 av 10 Sverige-fonder och kommer med hög sannolikhet göra det även i framtiden.
 • AMF Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Sverige – två förvånansvärt jämna fond som har fler bolag än indexfonderna ovan men fortfarande låga avgifter om 0.4 % respektive 0.2 %. Det är en ”mellanvariant” mellan en index-fond och en aktivt förvaltad fond som tar lite från de stora bolagen och lite från de små bolagen.
 • Didner & Gerge Aktiefond & Småbolagsfond – de utan tvekan bästa svenska aktiva förvaltarna – har historiskt gett mest pengar men är också dyrast och lite en chansning om det kommer vara så i framtiden.
 • Spiltan Aktiefond Investmentbolag – en av de nyaste fonderna och stjärnorna på den svenska fondhimlen är Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Den har legat oerhört bra mot index de senaste tre åren, men har också bara 3 års historik. Med sin avgift om 0.2 % bör den däremot vara med i varje seriös riskspridd portfölj.

Läs mer om motiveringen nedan.

Jämförelseindex – SIXRX, OMXS30 och CSRXSE

Jag ser sammanblandningen som ett problem eftersom Morningstar och Fondkollen jämför äpplen med päron – det är stor skillnad på ett småbolag och storbolag, både i form av avkastning, risk, tillväxtmöjligheter och en mängd andra faktorer. Det gör att en fond som t.ex. Avanza Zero eller Nordnet Superfonden Sverige som investerar i stora bolag jämförs mot Lannebo Småbolag som investerar i de småbolagen. Med t.ex. Morningstars rating som bedömmer antal stjärnor i konkurrens med andra fonder i samma kategori så gör det att fonderna inte tävlar på samma villkor. I korthet – en indexfond såsom Nordnets eller Avanzas kan omöjligen slå en småbolagsfond över tid.

Jag har därför i den här jämförelsen försökt ta de 10 st bästa Sverigefonderna som jämför sig mot SIXRX som är ett index för alla bolag på Stockholmsbörsen inkl. utdelningar och tagit de 10 st bästa småbolagsfonderna som jämför sig mot indexet Carnegie Small Cap Return Index (CSRXSE) som är ett index för just småbolagen. Notera här att SIXRX är ett svårare index att slå än t.ex. OMXS30 som bara består av de 30 största bolagen på Stockholmsbörsen. Det syns tydligt i hur olika resultat som de olika fonderna måste prestera för att slå sitt index.

Index  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
SIXRX (alla bolag inkl. utdelning) 36,32% 28,06% -2,60% -39,05% 52,51% 26,70% -13,51% 16,49% 27,98% 15,81%
OMXS30 (30 största bolagen) 29,40% 19,51% -5,74% -38,75% 43,69% 21,42% -14,51% 11,83% 20,66% 9,87%
CSRXSE (bara småbolag) 48,20% 37,50% -6,90% -44,40% 68,90% 30,70% -13,20% 12,70% 36,60% 21,60%

I tabellen syns det tydligt hur:

 • SIXRX har en högre avkastning än OMXS30 på grund av att utdelningarna ingår.
 • Småbolagsindexet (CSRXSE) har högst toppar men också lägst dalar

Det betyder att ett bolag som jämför sig med ovanstående har enklast att slå OMX30-indexet och har svårast att slå småbolagsindexet.

Jämförelse av ”stora” Sverigefonder

I min jämförelse av det som jag kallar för ”stora” Sverigefonder så har jag fått fram följande fonder som bäst under den senaste 5 och 10 års-perioden. På Morningstar använde jag urvalet med 5 stjärnor samt så kompletterade jag det med Fondkollens bästa fonder på 10 års sikt i kategorin ”Sverigefonder”. Följande var de 10 bästa Sverigefonderna:

Fond Avgift Stjärnor
Didner & Gerge Aktiefond 1,22% 5
Lannebo Sverige 130/30 1,44% 5
Carnegie Sverigefond 1,40% 5
Lannebo Utdelningsfond 1,60% 5
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 0,23% 5
Avanza Zero 0,00% 4
Nordnet Superfonden Sverige 0,00% 4
Cliens Sverige B 1,75% 4
AMF Aktiefond Sverige 0,40% 4
SPP Aktiefond Sverige 0,21% 4
Swedbank Robur Sverigefond 1,28% 3
ODIN Sverige 0,91% 3

När jag har gjort jämförelse av den historiska avkastning i förhållande till index och varandra så får man följande sammanställning:

150707-sixrx-fonder

Jag tycker det är ganska svårt att dra någon slutsats ovanifrån. Räknar man om det till värdet av en investerad 100-lapp på 5 år, så ser värdet ut som följer (räknat på 2009-01-01 till och med 2014-12-31):

Fond start 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Didner & Gerge Aktiefond 100 183 237 199 251 322 383
Lannebo Sverige 130/30 100 164 219 178 208 267 330
ODIN Sverige 100 162 203 167 202 282 305
Carnegie Sverigefond 100 150 181 159 183 239 290
Index (SIXRX) 100 153 193 167 195 249 289
AMF Aktiefond Sverige 100 154 194 168 196 249 287
SPP Aktiefond Sverige 100 149 185 164 192 241 279
Avanza Zero 100 150 186 165 192 240 274
Swedbank Robur Sverigefond 100 155 195 161 187 235 267
Cliens Sverige B 100 140 187 163 178 227 258
Spiltan Aktiefond Investmentbolag 100 100 100 100 126 171 204
Nordnet Superfonden Sverige 100 100 126 109 127 158 182
Lannebo Utdelningsfond 100 100 100 83 96 123 145

Utifrån ovanstående tabell kan man dra slutsatsen de två bästa fonderna – utifrån perspektivet högst avkastning – så är det ju utan tvekan Didner & Gerge Aktiefond och Lannebo Sverige. Notera dock att de sista tre fonderna – Spiltan, Nordnet och Lannebo, inte kom igång förrän 2011, 2009 respektive 2010. Att de ligger efter indexet beror således på att de inte var med 2009 som var ett fantastiskt år med indexet som ökade med nästan 50 %.

Tittar vi på Didner och Lannebo, så har en investerad 100-lapp hos dem ökat till 383 kr respektive 330 kr. Ett fantastiskt resultat. Om vi highlightar Didner & Gerge-fonden i bilden så ser den ut:

150707-didner

I bilden ovan syns ju också att den ligger väldigt, väldigt bra till.

Men, du brukar ju rekommendera indexfonder?

Det är ju ingen hemlighet att jag älskar mina indexfonder och brukar trasha aktiva-fonder – just som t.ex. Didner & Gerges Aktiefond. Är Didner & Gerge en fantastisk fond? Absolut. Samma sak faktiskt med de flesta fonderna i listan ovan.

Jag tycker fortfarande att mitt resonemang håller. Framförallt utifrån två perspektiv. Det första perspektivet handlar om mängden fonder – i listan ovan har jag gjort ett urval på 11 st fonder av 130 st. Det betyder att 119 fonder inte ens kom med i jämförelsen för att fonderna ovan var bättre redan i första sållningen. Det andra resonemanget handlar om utmaningen att konsekvent slå index. Det vill säga att man kan slå index bra några enskilda år, men i en aktivt förvaltad fond kan man också hamna helt ur fas. Det illustreras av nedanstående bild:

150707-lannebo

2011 hamnade de lite snett och plötsligt så kan en vinnare inte vara en vinnare längre. De har gjort bra ifrån sig, det är inget snack om saken – men frågan man behöver ställa sig själv är om man är ute efter att jaga den högsta avkastningen eller nöjer sig med en indexnära avkastning. En aktivt förvaltad fond ger således en möjlighet att slå index, men också en större risk. För det handlar inte bara om att träffa rätt fond, man måste träffa rätt fond vid rätt tillfälle.

Jag själv föredrar att inte jaga avkastning utan jag nöjer mig ofta med att ha en avkastning över tid som ligger nära index. Det är därför jag gillar gratisfonderna Avanza Zero respektive Nordnet Superfonden Sverige:

150707-gratisfonder

De kommer aldrig slå index, men de kommer heller aldrig ”ha ett dåligt år” där de rasar långt ifrån index. Det gör dem enligt mig mycket mer förutsägbara. Utifrån ovanstående bild så ligger ju dessa fonderna nästan alltid inom ±2 % från index. Dock ska jag helt ärligt säga att jag initialt blev lite förvånad att spridningen faktiskt var så pass stor. Men det förklaras av att jag jämför med det lite svårare SIXRX-indexet, hade jag jämfört mex OMXS30 så skulle variationen varit mindre. Fonderna säger sig nämligen inte investera i hela Stockholmsbörsen utan bara i de största bolagen vilket förklarar spridningen.

Jag skrev bara för ett par dagar sedan en artikel om en jämförelse att vinna på lotto eller att välja rätt fond bland 7 st i 10 år i rad:

Bubblarna i sammanhanget – AMF Aktiefond Sverige & SPP Aktiefond Sverige

Två fonder som jag däremot blev väldigt positivt överraskad av, var AMF Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Sverige:

150707-spp-amf

Dessa två fonder har enligt mig en fruktansvärt jämn avkastning i förhållande till index. De kommer nog kvala in på listan som nya favoriter, trots att de ligger på 0.4 % respektive 0.21 % i avgift. Dessa två fonder har också fler innehav än 50 st för AMF och ca 70 st för SPP vilket gör att de ligger lite närmare SIXRX-indexet än Nordnet och Avanza-fonderna.

En annan bubblare i sammanhanget är ju min favoritfond Spiltan Aktiefond Investmentbolag som legat på topp-3 de senaste tre åren. Den har dock fortfarande lite mer att bevisa i jämförelse med t.ex. AMF-fonden eller Didner & Gerge-fonden.

Jämförelse av svenska småbolagsfonder

I jämförelsen av småbolagsfonder så valde jag de bästa fonderna som jämförde sig med småbolagsindexet.

Fond Avgift Stjärnor
DNB Sweden Micro Cap 1,50% 5
Lannebo Småbolag 1,60% 5
Evli Swedish Small Cap Fund 1,60% 5
Carnegie Småbolagsfond 1,60% 5
Didner & Gerge Småbolag 1,40% 4
Skandia Småbolag Sverige 1,40% 4
Handelsbanken Svenska Småbolag 1,50% 4
DNB Småbolagsfond 1,50% 4
Spiltan Aktiefond Småland 1,54% 4
AMF Aktiefond Småbolag 0,60% 3
Swedbank Robur Småbolag 1,28% 3
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 1,56% 3

I princip alla de här fonderna är aktivt förvaltade och här fanns också fler fonder med 5 Morningstar-stjärnor. Jag har ingen egen erfarenhet av dessa fonder men motsvarande jämförelse såg ut som följer:

150707-smabolag

Räknar man om det till värdet av en investerad 100-lapp på 5 år, så ser värdet ut som följer (räknat på 2009-01-01 till och med 2014-12-31):

Fond start 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Didner & Gerge Småbolag 100 203 261 227 274 389 459
Evli Swedish Small Cap Fund 100 185 246 221 246 341 431
DNB Sweden Micro Cap 100 176 245 202 228 329 405
Handelsbanken Svenska Småbolag 100 170 227 199 226 311 382
Index (CSRXSE) 100 169 221 192 216 295 359
AMF Aktiefond Småbolag 100 175 231 201 224 310 347
DNB Småbolagsfond 100 166 219 197 215 288 346
Skandia Småbolag Sverige 100 165 217 195 213 286 343
Swedbank Robur Småbolag 100 165 211 185 212 291 336
Spiltan Aktiefond Småland 100 161 199 169 206 279 336
SEB Sverigefond Småbolag Chans/Risk 100 163 203 179 191 267 319
Carnegie Småbolagsfond 100 154 179 156 162 228 311
Lannebo Småbolag 100 100 131 111 121 175 214

Didner & Gerge kommer här också ut som den uppenbara vinnaren. Resonemanget är dock precis samma här som ovan kring aktiva respektive passiva indexfonder. Jag skulle dock till och med säga att svängningarna (volatiliteten) är mycket högre här också som synes. Till och med AMF-fonden som är stabil lyckades med ett bottenår mot index 2014:

150707-amf-smabolag

Jag ska försöka ta reda på vad som hände 2014 och återkommer om jag får reda på något. Det vore ju också nästan tjänstefel att inte nämna DNB Micro Cap:

150707-dnb

Som också har legat väldigt stabilt över de senaste 10 åren, dock enligt mig med en avgift i högsta laget om 1.5 % men här har ju överavkastningen varit värd den flera gånger om.

Slutsats

Som jag skriver ovan så är det alltid klurigt att välja ut något som är bäst eftersom det alltid beror på vilket perspektiv man tittar från eller vilka faktorer man tar hänsyn till. Jag i mitt fall tittar inte bara utifrån högst avkastning, utan jag gillar även saker som låg avgift och förutsägbarhet i form av en låg standardavvikelse eftersom jag vill kunna räkna på saker över tid.

Det gör att jag fortfarande lägger min röst på Avanza Zero och Nordnet Superfonden Sverige som basen i en portfölj. Dessa fonder kommer aldrig någonsin att vara bäst, men de kommer att bete sig som marknaden gör mest. Tittar man på de fonder som har gått absolut bäst i form av högst avkastning så är Didner & Gerge utan tvekan de som är bäst i Sverige. Jag själv ogillar ju aktivt förvaltade fonder, men dessa har haft en så bra utveckling att ett undantag skulle kunna vara motiverat.

Precis som jag skriver ovan så skulle jag sammanfatta det så här:

 • Vill du ha en förutsägbarhet med en fond som konstant kommer att ligga runt index – du kommer inte vinna stort men du kommer inte heller förlora stort mot index – välja Avanza Zero eller Nordnet Superfonden Sverige. Det är ett val som kommer att slå 9 av 10 alternativ. Då kan du känna trygg med att du har gjort en bra grej.
 • Vill du tävla och chansa på att slå index, få en bättre avkastning enskilda år och känna dig bäst i klassen – välj då en aktivt förvaltad fond. I det här fallet skulle jag rekommendera antingen Didners eller Lannebos fonder.
 • Vill du ha något mitt mellan ovanstående två alternativ då är AMF Aktiefond Sverige och SPP Aktiefond Sverige två bra mellanalternativ.
 • Det häftiga är dock att du inte behöver välja mellan alternativen ovan – du kan köpa alla fyra. :-)

När det gäller småbolagsfonderna så ingår ingen sådan i varken RikaTillsammans- eller Nybörjarportföljen, men det kanske kan övervägas att lägga in en kombination av t.ex. Didner & Gerge och Lannebo-fonderna. Men jag får klura lite och återkomma om det.

Relaterade artiklar

Externa länkar


Den här artikeln publicerades 2015-07-07 klockan 14:29 av Jan Bolmeson i kategorin(erna): Indexfonder, Så blir du rik.

Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

14 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej och tack för en fantastiskt bra och pedagogisk sida!

  Skulle du säga att Didner & Gerge småbolag är den bästa idag? Jag funderar på köpa den eller AMF Småbolag med lägre avgift, men bara tre stjärnor.

  Inte Sverige, men SEB Östeuropa är ju också intressant!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 2. Vit pil

  Hej!
  Borde inte D&G småbolag jämföras med andra småbolag i europa? Ex seb europafond småbolag är väl ett bättre alternativ i så fall?

  Med vänlig hälsning, Mattias

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
 3. Vit pil

  Hej Jan!
  Tack för en grymt bra blogg med mycket bra information! Jag började följa dig i januari och har lärt mig mycket om ekonomi faktiskt! :-) Jag har till och med lagt om den del av mitt sparande till fonder (nybörjare portfölj). Men nu blir jag lite orolig över krisen i Grekland och Kina (sjönk ner i rasande fart) kommer att påverka marknaden i hela världen. Vad tycker du om detta? Ska man behålla asienfonder, exempelvis Swedbank Robur Indexfond Asien? Vad bör/kan man göra? Skulle du kunna ge lite tips? Tack på förhand!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mia
  1. Vit pil

   Just nu gör jag själv ingenting eftersom portföljerna är långsiktiga och är designade för att ta höjd för svängningar.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 4. Vit pil

  Vad är din motivering att inte ta med SPP Aktiefond Sverige?

  Själv har jag denna i portföljen, och den liknar AMF Aktiefond Sverige till utvecklingen, men kostar bara 0,2% jämfört med 0,4% för AMF Aktiefond Sverige.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tomi
  1. Vit pil

   Hmm… har nog bara missat den i sammanställningarna. Jag har kollat på den och den är som du säger väldigt lik AMF. Jag gjorde snabbt en ny bild som ser ut som följer: Jämförelse SPP och AMF och den ligger också runt index.

   Tack för feedbacken. Nästa gång jag uppdaterar artikeln så får den komma med!

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej Jan och tack för en bra blogg. Har följt den ett tag nu och den har gjort att jag lagt om mitt sparande från aktier till fonder, med följden att jag har nu en bättre riskspridning i portföljen och sover bättre om nätterna när månadssparandet sköter inköpen åt mig =)

  Själv har jag precis sålt bort mitt innehav i Avanza Zero för att helt köra på Spiltan Investmentbolag. Den har ju bara funnits i några år (hade den funnits längre är jag säker på att du haft med den på din topp 3), men under dessa tre åren faktiskt presterat 15% bättre än D&G Aktiefond, och med den otroliga avgiften 0,2%. Jag ser mycket fram emot att se hur den kommer göra ifrån sig framöver, framför allt hur den står sig när börstiderna är lite dystrare.

  Tack,

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Martin
  1. Vit pil

   Jag delar din uppfattning. Jag hoppas mycket på den fonden också, men jag har också varit med om fonder som varit stjärnor initialt men sedan kollapsat – t.ex. Stella Nova för ett antal år sedan. Men den ingår ju i båda mina portföljer så jag delar din uppfattning. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Det som får investmentbolag till att kunna slå index är att de har innehav som är otillgängliga på börsen (onoterade bolag). Hade de haft bara noterade bolag i sina portföljer så hade deras utveckling inte bort slå index – ett investmentbolag skall inte kunna gå bättre än sina innehav nämligen (de har ju sina omkostnader som gör att de bör gå sämre än sina innehav).

   Ett investmentbolag ger dessutom en viss exponering mot småbolag (kan jag tänka mig), det kan kanske vara så att man kan få ett billigt sätt att exponera sig mot småbolagsindexet genom att satsa på investmentbolag (småbolagsfonder är ju normalt rätt dyra). Å andra sidan skall man ha klart för sig att en investmentbolagsfond liknar fond-i-fond-konceptet då investmentbolagen i sig innebär att man köper in sig i en portfölj (som har en förvaltningskostnad). Man kan fråga sig ifall det inte vore bättre att köpa aktier i investmentbolagen direkt istället, det kan väl inte finnas sådär blodigt många investmentbolag att investera i?

   0
   Gravatar ikon för användaren
   skyking
  3. Vit pil

   Tittar du på morningstar så är nästan alla dess innehav listade (listan av innehav summerar ihop till 98%), det verkar som att de har dispans/undantag från regeln att enstaka innehav bara får svara för 10% av innehaven. Dessutom är det bara fyra företag som står för 75% av innehaven och det femte största innehavet är en indexfond (XACT OMX). Man skulle alltså med fyra aktier och en gratisfond (Avanza Zero/Superfonden) kunna spegla närmare 80% av innehavet.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   skyking
 6. Vit pil

  Har också laggt några timmar på detta, och kommit fram till samma slutsatser som dig men också en liten sak till..,
  Undrar just när kommer någon på att öppna en indexfond som följer småbolagsindex?
  Sedan kan det vara värt att följa ett så stort index som möjligt för att ”få med” fler småbolag i sitt långsiktiga sparande.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Tomas
  1. Vit pil

   haha… EXAKT samma tanke slog mig också. Det är där AMF-fonden verkar vara den bästa avvägningen just nu.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Har tipsat Nordnets Sverigechef nu… får se om hon nappar. :-)

   1+
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Förlåt att jag tjatar, men jag är verkligen nyfiken på om du räknade med Vanguard-utdelningarna i din jämförelse av USA-fonder. Och, det skulle vara jätteintressant med en fördjupning kring valutarisker och eventuella skillnader mellan att investera i amerikanska fonder och svenska fonder med amerikanska aktier!

  Tack för genomgången av svenska fonder! Jag är inte förvånad över att 5 av 130 fonder gick bättre än Avanza Zero. Men hur skulle man kunna gissa vilka 5 i förväg!? Nä, stå på dig och fortsätt välj låga avgifter!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Myra

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.