Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)
Sök:

Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)

Hur mycket blir en total avkastning över flera år i genomsnitt för alla åren?

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten, eller CAGR, är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en fond eller obligation, under en given investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år.

Ofta används benämningen ”utjämnad avkastningsgrad” eftersom CAGR mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas. Ett problem med Morningstar är nämligen att de visar avkastning över flera år som en procentsiffra, det är inte ovanligt att en fond har avkastat t.ex. 200 % på 10 år.

Tyvärr kan man inte bara dela 200 / 10 för att få ett genomsnitt på 20 % eftersom man då inte tar hänsyn till ränta-på-ränta. Därför har jag skapat nedanstående omvandlare som omräknar en totalavkastning över en lång tidsperiod till en korrekt avkastning per år.

Medelavkastning i procent enligt Morningstar (hela procent utan procenttecken, t.ex. 344 för 344 % medelavkastning):

%

Medelavkastningen över hur många år?

år

Beräkna genomsnittlig avkastning per år »

En medelavkastning på % över år motsvarar en medelavkastning per år på .


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

5 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Gäller detta om man kollar hur en aktie tex investor som har gått 130% på 10år? Om ja skulle investerat 500 000kr i investor för 10år sedan hur mycket hade jag haft idag? Det går väll inte att multiplicera 1,30•500 000 för att få fram avkastningen? får man då med ränta på ränta effekten?
  Ursäkta om ja ställer en dum fråga, men ja förstår inte riktigt hur det fungerar.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ivan
  1. Vit pil

   Du hade 500k för 10 år sedan. Ökningen var 130% d.v.s mer än dubbelt(=100%) så mycket
   Du har då idag: 1*startkapitalet + ökningen (1.3*startkapitalet) = 1+1.13 = 2.3*startkapitalet = 1150K
   ty ökningen var = 100% = 500K och dessutom ytterligare 30% av 500K = 150K därför är 130% av 500K = 650K eller 1.3*500K
   och ditt kapital efter 10 år blir då Starkapitalet = 500K + din ökning=650K
   Summa= 500K+650K = 1150 K
   Ränta-på-Ränta-effekten är liksom ”inbyggd” i dessa 130% på 10år vilket, i snitt, motsvarar en medelÅRSRÄNTA på 8.69%/år den är alltså alltid lägre än 130%/10år = 13% just p.g.a ränta-på-ränta-effekten!
   Eftersom (1.0869) ^10 = 2.3
   (Kom ihåg att procent betyder 100-del så 130% = 130 st 1/100 d.v.s 130*1/100 = 130/100=1.30)
   Du nämner avkastningen: och den är ju ökningen d.v.s 1.3*500K=650K så du har rätt där och det inbegriper ,som sagt, ränteeffekten

   0
   Gravatar ikon för användaren
   BigChang_
 2. Vit pil

  Förslag till alternativt sätt att beräkna och presentera.

  Skapa ett fält för Startvärde ……………………..kronor, alt andra valutor, som val då med angiven valutakurs
  Skapa ett fält för Slutvärde ……………………… kronor, alt andra valutor, som val då med angiven valutakurs
  Skapa ett fält för antal år …….. år Exempel #1
  Skapa ett fält för antal år …….. år Exempel #2
  etc, etc.
  Om presentationen erbjuder möjligheten att öka antalet alternativa årliga inmatningsfält kanske en tabell kunde presentera resultaten. En tanke.

  Ytterligare en utbyggnad av den grundläggande ide´n vore att erbjuda möjligheten att i ett fält ange investeringens namn eller aktien. En annan tanke. Det går nog att brodera ut möjligheterna en hel del allt efter egen fantasi och infall. Man kan givetvis tänka kurvor där de årliga slutvärdena stoppas in i egna fält, samt kurvan, som visar den genomsnittliga årliga tillväxttakten för de antal år om önskas.

  Beräkna sedan n:te roten ur förhållandet Slutvärde / Startvärde
  eller
  förhållandet Slutvärde / Startvärde upphöjt till 1 dividerat med antal år.

  Presentera möjlighet till en utskrift med de ingående värdena, en värdefull egenskap för senare användning i andra sammanhang.
  M.v.h.
  Bo H.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Bo Haeggström
 3. Vit pil

  För den som är nyfiken på matte så är CAGR identisk med den n:te roten ur medelavkastningen. För att t.ex. räkna ut medelavkastningen per år under 5 år med en total medelavkastning på 30% så räknar man ut den 5:e roten ur 1,3 vilket blir 1,0538 alltså 5,38%

  N:te roten ur X kan också uttryckas som X upphöjt med 1/N.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rot_av_tal

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Per
  1. Vit pil

   Tack! :-D

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson