Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) | RikaTillsammans

Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR)

Hur mycket blir en total avkastning över flera år i genomsnitt för alla åren?

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten, eller CAGR, är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en fond eller obligation, under en given investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år.

Ofta används benämningen ”utjämnad avkastningsgrad” eftersom CAGR mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas. Ett problem med Morningstar är nämligen att de visar avkastning över flera år som en procentsiffra, det är inte ovanligt att en fond har avkastat t.ex. 200 % på 10 år.

Tyvärr kan man inte bara dela 200 / 10 för att få ett genomsnitt på 20 % eftersom man då inte tar hänsyn till ränta-på-ränta. Därför har jag skapat nedanstående omvandlare som omräknar en totalavkastning över en lång tidsperiod till en korrekt avkastning per år.

Medelavkastning i procent enligt Morningstar (hela procent utan procenttecken, t.ex. 344 för 344 % medelavkastning):

%

Medelavkastningen över hur många år?

år

Beräkna genomsnittlig avkastning per år »

En medelavkastning på % över år motsvarar en medelavkastning per år på .

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Förslag till alternativt sätt att beräkna och presentera.

  Skapa ett fält för Startvärde ……………………..kronor, alt andra valutor, som val då med angiven valutakurs
  Skapa ett fält för Slutvärde ……………………… kronor, alt andra valutor, som val då med angiven valutakurs
  Skapa ett fält för antal år …….. år Exempel #1
  Skapa ett fält för antal år …….. år Exempel #2
  etc, etc.
  Om presentationen erbjuder möjligheten att öka antalet alternativa årliga inmatningsfält kanske en tabell kunde presentera resultaten. En tanke.

  Ytterligare en utbyggnad av den grundläggande ide´n vore att erbjuda möjligheten att i ett fält ange investeringens namn eller aktien. En annan tanke. Det går nog att brodera ut möjligheterna en hel del allt efter egen fantasi och infall. Man kan givetvis tänka kurvor där de årliga slutvärdena stoppas in i egna fält, samt kurvan, som visar den genomsnittliga årliga tillväxttakten för de antal år om önskas.

  Beräkna sedan n:te roten ur förhållandet Slutvärde / Startvärde
  eller
  förhållandet Slutvärde / Startvärde upphöjt till 1 dividerat med antal år.

  Presentera möjlighet till en utskrift med de ingående värdena, en värdefull egenskap för senare användning i andra sammanhang.
  M.v.h.
  Bo H.

  Bo Haeggström
 2. För den som är nyfiken på matte så är CAGR identisk med den n:te roten ur medelavkastningen. För att t.ex. räkna ut medelavkastningen per år under 5 år med en total medelavkastning på 30% så räknar man ut den 5:e roten ur 1,3 vilket blir 1,0538 alltså 5,38%

  N:te roten ur X kan också uttryckas som X upphöjt med 1/N.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Rot_av_tal

  Per