Räkna på ränta på ränta baklänges

Räkna på ränta på ränta baklänges

Beräkna genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) och internränta utifrån ett start- och slutbelopp

Den genomsnittliga årliga tillväxttakten, eller CAGR, är ett mått på avkastningen på en investering, t.ex. en fond, aktie eller hela dina portfölj, under en given investeringsperiod, t.ex. 5 eller 10 år.

Det här är praktiskt i de fall då du t.ex. vet att avkastningen var totalt 50 procent över en viss tidsperiod. Alternativt så vet du hur mycket du satte in och hur mycket du fick ut, men inte vad medelavkastningen var över ett antal år.

Metoden att räkna ut det här kallas för ”utjämnad avkastningsgrad” eller mer vanligt CAGR. CAGR står för ”Compound Annual Growth Rate”. CAGR mäter investeringens tillväxt under antagandet av en konstant tillväxttakt baserat på en årlig bas.

Ett exempel på problem är t.ex. Morningstar som visar avkastning över flera år som en procentsiffra men inte per år. Det är inte heller ovanligt att en fond marknadsför sig som 200 % avkastning på 10 år.

Tyvärr kan man inte bara dela 200 / 10 för att få ett genomsnitt på 20 % eftersom man då inte tar hänsyn till ränta-på-ränta. Därför har jag skapat nedanstående omvandlare som omräknar en totalavkastning över en lång tidsperiod till en korrekt avkastning per år.

OBS! Om du vill räkna på ”vanlig” ränta på ränta-effekt framlänges, då har vi en annan räknare här:

Räkna ut årsavkastningen om räntan är känd

Använd kalkylatorn nedan då du vet vad den totala avkastningen är i procent över en tidsperiod. T.ex. om du vet att en fond har gått 344 % procent över en 10 års period.

Ställ in den ackumulerade räntan och tidsperioden

En ackumulerad avkastning på % över
en tidsperiod om 25 år motsvar en avkastning om
5 % per år
i genomsnitt.

Räkna ut avkastningen mellan två specifika datum

Välj datum och totalavkastning

Motsvar en årlig avkastning
5 % per år
Tidsperiod: år

Räkna ut årsavkastningen om beloppen är kända

Använd kalkylatorn för att räkna ut årsavkastningen om du vet ett startbelopp och ett slutbelopp och tidshorisonten. Det här kallas även för internränta eller internränteberäkning med ett startbelopp i början av investeringsperioden och inga ytterligare.

Ställ in beloppen tidsperioden

Med en värdeökning på över en
tidsperiod om 25 år motsvar det en avkastning om
5 % per år
i genomsnitt.

Fråga eller kommentar till artikeln? Besök gärna forumet. 😊

Om du har fråga, kommentar eller fundering till denna artikel så får du väldigt gärna skriva den i RikaTillsammans-forumet. I forumet får du betydligt fler och bättre svar, dessutom snabbare. Självklart kan du vara anonym eller bara läsa vad andra skrivit.

PS. Du kan komma i kontakt med oss via den lila "Hjälp"-knappen nere till höger. På grund av bloggens storlek klarar vi tyvärr inte längre svara personligt på alla mejl eller ens svara i rimlig tid, därav hänvisningen till forumet.