Guldprisets historiska utveckling
Sök:

Guldprisets historiska utveckling

Guldprisets utveckling i procent 1976 - 2015

Det här är en sammanställning av årlig procentuell avkastning för guldet sedan 1976. Det har varit en hel del jobb att sammanställa det så håll till godo.

Guldets utveckling nedan är mätt i USD och inte i SEK. Inflationen är amerikansk också och inte svensk.

Om du vill ha realtidsvärden och priset i SEK så har du dessa här:

Guldprisets utveckling i procent 1976 – 2015

Guld nominellt Inflation Guld realt
2015 -10,01% 0,74% -10,75%
2014 -0,19% 0,72% -0,91%
2013 -27,79% 1,51% -29,30%
2012 5,68% 1,76% 3,92%
2011 11,65% 3,02% 8,63%
2010 27,74% 1,43% 26,31%
2009 27,63% 2,82% 24,81%
2008 3,41% -0,02% 3,43%
2007 31,59% 4,11% 27,48%
2006 23,92% 2,52% 21,40%
2005 17,12% 3,34% 13,78%
2004 4,97% 3,34% 1,63%
2003 21,74% 2,04% 19,70%
2002 23,96% 2,48% 21,48%
2001 1,41% 1,60% -0,19%
2000 -6,26% 3,44% -9,70%
1999 1,18% 2,68% -1,50%
1998 -0,61% 1,61% -2,22%
1997 -21,74% 1,70% -23,44%
1996 -4,43% 3,38% -7,81%
1995 1,10% 2,53% -1,43%
1994 -2,09% 2,60% -4,69%
1993 17,35% 2,81% 14,54%
1992 -5,80% 2,97% -8,77%
1991 -9,62% 2,98% -12,60%
1990 -2,49% 6,25% -8,74%
1989 -2,23% 4,64% -6,87%
1988 -15,69% 4,41% -20,10%
1987 24,46% 4,33% 20,13%
1986 19,54% 1,19% 18,35%
1985 5,83% 3,79% 2,04%
1984 -19% 4,04% -23,04%
1983 -14,84% 3,79% -18,63%
1982 12% 3,83% 8,17%
1981 -32,15% 8,91% -41,06%
1980 12,50% 12,35% 0,15%
1979 133,41% 13,25% 120,16%
1978 35,57% 8,99% 26,58%
1977 23,08% 6,68% 16,40%
1976 -4,06% 5,08% -9,14%

Relaterade artiklar

Det bästa ställena att köpa silver

Övrigt


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

Endast en kommentar till denna artikel:

 1. Vit pil

  Intressant.

  Jag har nyligen gjort en genomgång av vad som driver obligationsmarknaderna och guldpriset i ett ganska ingående inlägg. Jag har kommit fram till att utsikterna för guld ser väldigt ljusa ut samtidigt som att obligationsmarknaderna ser överköpta ut.

  2+
  Gravatar ikon för användaren
  Mr P