Guldprisets historiska utveckling

Det här är en sammanställning av årlig procentuell avkastning för guldet sedan 1976. Det har varit en hel del jobb att sammanställa det så håll till godo.

Guldets utveckling nedan är mätt i USD och inte i SEK. Inflationen är amerikansk också och inte svensk.

Om du vill ha realtidsvärden och priset i SEK så har du dessa här:

Guldprisets utveckling i procent 1976 – 2015

Guld nominellt Inflation Guld realt
2015 -10,01% 0,74% -10,75%
2014 -0,19% 0,72% -0,91%
2013 -27,79% 1,51% -29,30%
2012 5,68% 1,76% 3,92%
2011 11,65% 3,02% 8,63%
2010 27,74% 1,43% 26,31%
2009 27,63% 2,82% 24,81%
2008 3,41% -0,02% 3,43%
2007 31,59% 4,11% 27,48%
2006 23,92% 2,52% 21,40%
2005 17,12% 3,34% 13,78%
2004 4,97% 3,34% 1,63%
2003 21,74% 2,04% 19,70%
2002 23,96% 2,48% 21,48%
2001 1,41% 1,60% -0,19%
2000 -6,26% 3,44% -9,70%
1999 1,18% 2,68% -1,50%
1998 -0,61% 1,61% -2,22%
1997 -21,74% 1,70% -23,44%
1996 -4,43% 3,38% -7,81%
1995 1,10% 2,53% -1,43%
1994 -2,09% 2,60% -4,69%
1993 17,35% 2,81% 14,54%
1992 -5,80% 2,97% -8,77%
1991 -9,62% 2,98% -12,60%
1990 -2,49% 6,25% -8,74%
1989 -2,23% 4,64% -6,87%
1988 -15,69% 4,41% -20,10%
1987 24,46% 4,33% 20,13%
1986 19,54% 1,19% 18,35%
1985 5,83% 3,79% 2,04%
1984 -19% 4,04% -23,04%
1983 -14,84% 3,79% -18,63%
1982 12% 3,83% 8,17%
1981 -32,15% 8,91% -41,06%
1980 12,50% 12,35% 0,15%
1979 133,41% 13,25% 120,16%
1978 35,57% 8,99% 26,58%
1977 23,08% 6,68% 16,40%
1976 -4,06% 5,08% -9,14%

Relaterade artiklar

Det bästa ställena att köpa silver

Övrigt

Kommentar, fråga eller fundering? Skriv gärna!

Fyll i dina uppgifter för att kommentera. E-postadressen publiceras ej.

Gravatar ikon för användaren

Endast en kommentar till denna artikel:

  1. Intressant.

    Jag har nyligen gjort en genomgång av vad som driver obligationsmarknaderna och guldpriset i ett ganska ingående inlägg. Jag har kommit fram till att utsikterna för guld ser väldigt ljusa ut samtidigt som att obligationsmarknaderna ser överköpta ut.

    Gravatar för användaren
    Mr P

Fråga, få svar, hjälpa andra, diskutera och träffa likasinnade i vårt forum. Besök