Allmänna villkor för RikaTillsammans.se

Allmänna villkor för RikaTillsammans.se

Dessa allmänna villkor gäller för RikaTillsammans AB med org. nr. 559006-8960 (nedan benämnt “RikaTillsammans”) avseende information och tjänster på webbplatsen www.rikatillsammans.se (nedan benämnt “rikatillsammans.se”, ”webbsidan”, alternativt ”hemsidan”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om rikatillsammans.se

Rikatillsammans.se är en hemsida som drivs av RikaTillsammans AB. Hemsidan syftar till att inspirera läsare i olika frågor av privatekonomisk karaktär och att ge generell information om sparande och ekonomi. Besökare på rikatillsammans.se kan även välja att prenumerera på ett nyhetsbrev bestående av bland annat information som förekommit på rikatillsammans.se.

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan och nyhetsbrevet.

2. Otillåten användning

Du får bara använda rikatillsammans.se och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att RikaTillsammans eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Tjänsterna får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt RikaTillsammans särskilda anvisningar från tid till annan. Tjänsterna får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får tjänsterna inte användas till:

  • att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
  • att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
  • att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
  • att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till rikatillsammans.se eller dess tjänster tillhör RikaTillsammans. Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av RikaTillsammans tjänster eller utformning av dess webbplats.

4. Ansvar

Innehållet på rikatillsammans.se och tillhörande tjänster, så som RikaTillsammans nyhetsbrev, är enbart avsett som allmän information/inspiration och ska inte ses som ekonomisk rådgivning och är inte under några omständigheter avsedd att ligga till grund för någons ekonomiska beslut. Användande av information sker helt på egen risk.

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen. Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla RikaTillsammans skadelös för krav som tredje man riktar mot RikaTillsammans på grund av din användning av rikatillsammans.se. Vidare medger du att ersätta RikaTillsammans för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas RikaTillsammans genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

RikaTillsammans lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

RikaTillsammans ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar RikaTillsammans inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av rikatillsammans.se.

Med undantag för uppsåtliga och grovt oaktsamma handlingar orsakade av RikaTillsammans, ansvarar RikaTillsammans under inga omständigheter för eventuella direkta eller indirekta förluster eller skador.

5. Integritet

Personuppgifter

RikaTillsammans kan komma att hantera dina personuppgifter såsom namn, e-postadress och telefonnummer. Personuppgifterna du registrerar används för att verifiera din identitet samt för att, i förekommande fall, kommunicera med dig. Denna hantering sker i enlighet med personuppgiftslagen.

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på RikaTillsammans överförs inte till andra företag i marknadsföringssyfte.

Rättelse och radering av personuppgifter

Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse, uppdatera och begära att RikaTillsammans AB tar bort personuppgifter som vi behandlar om dig. Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. RikaTillsammans AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Cookies

Om Cookies
RikaTillsammans använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Den mängd reklam som visas på webbplatser påverkas inte av om du accepterar cookies eller inte, utan det kommer att visas samma mängd reklam.

Mer information om cookies
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige. Klicka här för att läsa mer om cookies och reglerna kring detta på PTS hemsida.

6. Publicering av kommentarer på rikatillsammans.se

Som besökare på rikatillsammans.se har du ibland möjlighet att kommentera på blogginlägg och artiklar. Kommentarerna granskas inte av RikaTillsammans och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

RikaTillsammans tjänster och webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om RikaTillsammans uppmärksammar eller blir uppmärksammade på som strider mot de allmänna villkoren eller i övrigt emot lag är RikaTillsammans berättigade att omedelbart ta bort dem från webbplatsen.

Du har möjlighet att uppmärksamma RikaTillsammans på kommentarer eller inlägg som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom att kontakta oss.

Genom att publicera material på rikatillsammans.se garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till RikaTillsammans enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att RikaTillsammans utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.

7. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av rikatillsammans.se ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

8. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: RikaTillsammans AB
Adress: c/o Jan Bolmeson, Kristianstadsgatan 41 B, 214 35 Malmö
Telefon: +46735128618
E-Mail: jan@rikatillsammans.se

Relaterade artiklar

Kommentera