Allmänna villkor för RikaTillsammans.se
Sök:

Allmänna villkor för RikaTillsammans.se

Detaljerad information om villkoren för bloggen, kommentarer, nyhetsbrevet, podden m.m.

Dessa allmänna villkor gäller för RikaTillsammans AB med org. nr. 559006-8960 (nedan benämnt “RikaTillsammans”) avseende information och tjänster på webbplatsen www.rikatillsammans.se (nedan benämnt “rikatillsammans.se”, ”webbsidan”, ”nyhetsbrevet”, alternativt ”hemsidan”).

Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om rikatillsammans.se

Rikatillsammans.se är en kombinerad blogg, podd och vlogg som drivs av RikaTillsammans AB. Hemsidan syftar till att inspirera läsare i olika frågor av privatekonomisk karaktär och att ge generell information om sparande och ekonomi.

Besökare på rikatillsammans.se kan även välja att prenumerera på ett nyhetsbrev bestående av bland annat information som förekommit på rikatillsammans.se, kommentera på artiklar, frågor och svar samt ställa frågor och få svar av andra läsare.

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan, nyhetsbrevet, podd- och videoavsnitten, frågor och svar samt andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av RikaTillsammans. RikaTillsammans är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen. Det gäller även personuppgifter som samlas in vid avtal för produkter och kurser.

2. Otillåten användning

Du får bara använda hemsidan och dess tjänster för privat bruk och får inte använda dem på ett sådant sätt att RikaTillsammans eller annan drabbas av olägenhet eller skada.

Tjänsterna får inte användas i strid mot dessa allmänna villkor, gällande lagar och regler samt RikaTillsammans särskilda anvisningar från tid till annan. Tjänsterna får inte användas till direktreklam, spam, tävlingar, pyramidspel, kedjebrev m.m. Vidare får tjänsterna inte användas till:

 • att förtala, smäda, trakassera, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter.
 • att publicera, posta, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämplig, stötande, vulgär, obscen eller oanständig.
 • att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos någon annans dator eller egendom.
 • att göra inlägg eller ladda upp bilder som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

3. Immateriella rättigheter

Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd m.m. vilka är hänförliga till hemsidan eller dess tjänster och produkter tillhör RikaTillsammans.

Du har inte rätt att ändra, kopiera, visa, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som härleds från eller utgör en del av RikaTillsammans tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

4. Ansvarsbegränsning

4.1. Ansvarsbegränsning

Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls under RikaTillsammans presentationer (oavsett om detta sker vid i artiklar, poddar, vloggar, föreläsningar, seminarier eller webbinarier m.m.) lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument.

Den allmänna informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som RikaTillsammans bedömer vara tillförlitlig. RikaTillsammans kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Framåtblickande information i analyser baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för besökare, läsare, tittare och deltagare i Sverige.

Syftet är att ge en allmän information till deltagarna vid RikaTillsammans presentation och utgör således inga personliga investeringsråd eller en personlig rekommendation. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du och deltagare bör inhämta råd från andra rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

RikaTillsammans påminner om att handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans.

Ingen del av materialet eller informationen som tillhandahålls under RikaTillsammans presentation får reproduceras eller distribueras till någon annan person.

4.2. Användning av RikaTillsammans

Du ansvarar ensamt för de åtgärder som du vidtar vid användandet av tjänsterna och webbplatsen.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att hålla RikaTillsammans skadelös för krav som tredje man riktar mot RikaTillsammans på grund av din användning av rikatillsammans.se. Vidare medger du att ersätta RikaTillsammans för samtliga förluster och skador, vare sig direkta eller indirekta, som åsamkas RikaTillsammans genom ditt handlande i strid med dessa villkor.

RikaTillsammans lämnar inga garantier avseende tjänsternas eller webbplatsens funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet och användbarhet eller för publicerat materials riktighet.

RikaTillsammans ansvarar inte för obehörig åtkomst eller ändring av material som publicerats på webbplatsen. Vidare ansvarar RikaTillsammans inte för handlingar som är brottsliga eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, vilka sker genom användning av rikatillsammans.se.

5. Integritet

Personuppgifter som behandlas

RikaTillsammans kan komma att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är:

 • Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn då dessa är valfria.
 • Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är angivet tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar, ip-adress och eventuell angiven url.
 • Frågor och svar – du kan fråga/svara anonymt, de uppgifter som sparas är angivet namn, epostadress, fråga/svar, tidsstämpel och ip-adress.
 • Partners – normal kundadministration.
 • Övrigt – Information om användningen av webbplatsen, i form av bland annat vilka undersidor som besökts, browserinställningar och IP-adress.

Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet (t.ex. vid mejl av notiser av kommentarer, frågor eller svar). RikaTillsammans samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Hur hämtar vi information?

RikaTillsammans hämtar in upplysningar genom formulär på våra webbsidor. Det är frivilligt att uppge denna information. Om du väljer att inte uppge personuppgifter, kan vi vara förhindrade från att ge dig tillgång till vissa produkter eller tjänster. Exempel är formulär för: kommentarer, nyhetsbrev, frågor, svar och kalkylatorer.

Ändamålet med informationen

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

Hur lagras informationen?

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom t.ex. MailChimp för nyhetsbrev.

Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

Som användare av RikaTillsammans, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR.

När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att RikaTillsammans inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Överföring av personuppgifter

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på RikaTillsammans överförs inte till tredje part. Däremot kan RikaTillsammans använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å RikaTillsammans vägnar.

Övrigt

När det gäller nyhetsbrevet så kan du göra ändringar och radering själv via MailChimps hemsida.

Kontaktuppgifter hittar du längst ner i dessa allmänna villkor. Vi sparar inte personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för insamlandet enligt dessa villkor.

Vi använder oss av lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. RikaTillsammans AB kan dock aldrig garantera 100 % säkerhet för de uppgifter som du registrerar hos oss.

Cookies

Om Cookies
RikaTillsammans använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Den mängd reklam som visas på webbplatser påverkas inte av om du accepterar cookies eller inte, utan det kommer att visas samma mängd reklam.

Mer information om cookies
Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige. Klicka här för att läsa mer om cookies och reglerna kring detta på PTS hemsida.

6. Publicering av kommentarer på rikatillsammans.se

Som besökare på rikatillsammans.se har du ibland möjlighet att kommentera på blogginlägg, frågor och svar. Kommentarerna granskas inte av RikaTillsammans och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

RikaTillsammans tjänster och webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om RikaTillsammans uppmärksammar eller blir uppmärksammade på som strider mot de allmänna villkoren eller i övrigt emot lag är RikaTillsammans berättigade att omedelbart ta bort dem från webbplatsen.

Du har möjlighet att uppmärksamma RikaTillsammans på kommentarer eller inlägg som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom att kontakta oss.

Genom att publicera material på rikatillsammans.se garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till RikaTillsammans enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att RikaTillsammans utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.

7. Uppmärkning av annonslänkar och samarbeten

Från tid till annan genomför RikaTillsammans samarbeten med andra företag vars tjänster och produkter bedöms som relevanta för RikaTillsammans läsare. I de fall att RikaTillsammans har fått ersättning för en artikel så kommer det tydligt att märkas upp och anges som ”I samarbete med [företagsnamnet]”. I de fall att RikaTillsammans får ersättning då du klickar på en länk, så kallade annons- eller affiliatelänkar, kommer dessa att också tydligt märkas upp med ”(annonslänk)”. Du kan läsa mer i vår annonspolicy.

RikaTillsammans är aldrig part i en transaktion med dig som läsare, åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på webbplatsen eller med en eventuell partner.

8. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av rikatillsammans.se ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

9. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per telefon, e-post eller brev enligt nedan:

Företag: RikaTillsammans AB
Adress: c/o Jan Bolmeson, Önskegatan 15, 214 58 Malmö
E-postadress: jan@rikatillsammans.se

Relaterade artiklar


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera

2 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej
  Era artiklar som jag läser då o då undrar jag följande:
  – Ni är ett AB, hur tjänar Ni Era pengar till bolaget? ( g.m) Institut?
  – Då Ni har relevanta åsikter som överstämmer med mkt av mina (jag 69år) och varit egen företagare så undrar jag:
  – Seriösa?
  – Erfarenheter?
  Era/Dina synpunkter bra förhållandevis!
  Vänligen

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Kjell Sävhed
  1. Vit pil

   Ja, jag och Caroline driver verksamheten i ett AB. Det är enklast på de flesta sätt. Pengarna vi tjänar på bloggen är genom annonssamarbeten, vi fakturerar då samarbetspartners enligt den överenskommelse som vi har gjort.

   Jag hänger inte riktigt med på dina sista två frågor – du får gärna förtydliga så återkommer jag. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson