Bästa fonderna 2017 | Topplista med rätt fonder att fondspara i
Sök:

Bästa fonderna 2017 | Topplista med rätt fonder att fondspara i

En sammanställning av de bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna för ditt fondsparande...
Det finns en nyare version av den här artikeln med de bästa fonderna 2018:

Den här artikeln sammanställer de bästa fonderna 2017 att spara i enligt mig. Du kan använda dessa bästa fonder som inspiration till din egen fondportfölj. Det är även dessa indexfonder och räntefonder som utgör basen i mitt eget fondsparande.

Du som har följt bloggen och dessa artiklarna om de bästa fonderna så är det inte särskilt mycket skillnad från föregående år. Några av fonderna som jag rekommenderade förra året har tappat eller fått en Morningstar-stjärna men det är inget att bry sig om. I stora drag behöver du således inte göra några förändringar i din portfölj till följd av årets lista. Förra årets lista duger fortfarande således utmärkt.

Urval och bedömning för att bli en av de bästa fonderna

Jag har bedömt de bästa fonderna enligt kriterierna i den här artikeln:

I tabellerna nedan kan du för varje kategori se följande egenskaper

En 1:a antyder lägst risk och lägst avkastning och en 7 är högst risk och möjlighet till högst avkastning.

Egenskap Förklaring
Fondnamn Fondens namn som den går att leta upp på.
Index Det index eller genomsnitt som fonden jämför sig mot.
Avgiften Den totala avgiften som du betalar till fonden varje år.
3 år medel Medelavkastningen de senaste tre åren. Inom parentes visas jämförelseindexet de senaste tre åren. De bör vara så lika som möjligt
5 år medel Samma som ovan fast för den senaste 5 års perioden
Std. av Standardavvikelse och det är ett riskmått på hur mycket fonden avviker från den genomsnittliga avkastningen. Ju lägre desto bättre
Sharpe-kvot Ett mått på hur bra fonden är på att ge en riskjusterad avkastning. Det vill säga det är ett mått på vilken risk som fonden har tagit för att uppnå avkastningen. Ju högre desto bättre.
KIID Det gemensamma EU-måttet som anger hur risken är i förhållande till avkastningen på en skala 1 till 7.
Bolag Antal bolag i fonden för att få en känsla för riskspridningen. Ju högre desto bättre.
PPM Det nummer som fonden har i PPM-sparandet. Om inget nummer anges så finns den ej.
Etisk Om fonden uppfyller hållbarhetskriterier enligt hållbarhetsprofilen.se eller har fått ett betyg av sparahållbart.se. Om en fond är med på sparahållbart anges det i form av ett betyg 1-10. Om en fond inte är med i sparahållbart men är med på hållbarhetsprofilen så får den ett Ja/Nej.
Antalet Morningstar-stjärnor Morningstar.se är en sajt som utvärderar och bedömmer fonder runt om i världen. De betygsätter på en skala 1-5 där de tar hänsyn till många faktorer samt hur bra fonden är i relation till fonder i samma kategori. Stjärnorna är även länkade till resp. Morningsstar-sida för mer info.

Externa sajter som jag använder för analysen är:

En kommentar om aktivt förvaltade fonder

Jag personligen tror inte på att aktiv förvaltning över tid slår en passiv förvaltning. Det har jag skrivit i många artiklar här på bloggen, inte minst:

Där finns ändå vissa aktivt förvaltade fonder som har presterat bra över tid och förtjänar att nämnas. Dessa har jag försökt ta med i den här sammanställningen. Sedan finns det en hel mängd fonder som presterar ett fantastiskt resultat ett enskilt år, får 5 stjärnor på Morningstar och vinner tävlingar som årets fond. Jag är tyvärr skeptisk till att ta med dessa fonder då de många gånger året efter inte klarar att prestera på samma nivå och försvinner från topplistorna.

Det är samma problem enligt mig med t.ex. Shareville hos Nordnet (annonslänk), det finns enskilda användare som under perioder når fantastiska resultat, för att året efter inte vara med överhuvudtaget. För mig handlar investerande om att vara sköldpaddan i fabeln om haren och sköldpaddan. Att investera är inte ett 100-meters lopp, det är ett marathon. Det gör att min lista nedan inte alltid matchar Morningstars, Fondmarknadens, Avanza eller Nordnets topplistor. Mitt mål med den här listan är att visa på fonder som man ska kunna hålla på i 10 år utan att sälja och fortfarande vara trygg med att man har valt bra fonder.

Du kan se andras rekommendationer längre ner i artikeln.

De bästa globala fonderna 2017

De bästa fonderna enligt mig är de så kallade globala fonderna. En global fond följer ofta ett världsindex som försöker matcha fördelningen av värde på bolag över hela världen. Det är breda fonder som oftast innehåller flera hundra, ibland mer än tusen bolag. Globalfonder är fonder som investerar i de största bolagen på de största marknaderna. Det ger både fördelar och nackdelar. Fördelen med globalfonder är att de har en relativt låg risk inom tillgångslaget aktier, vilket också märks på KIID-skalan där de ofta ligger på en 5 (av 7).

Den andra fördelen är att de största bolagen tenderar att gå med vinst vilket också minskar risken. Den uppenbara nackdelen är att bolagen är mogna vilket gör att det är sällan att dessa fonder ökar fantastiskt mycket, utan de följer den allmänna konjunkturen kan man säga.

Värdena har blivit något sämre till följd av ett svagt 2015 men dessa fonderna är fortfarande outstanding enligt mig. Det har varit bra börsår och jag tycker att på lång sikt >10 år så är genomsnittsavkastningarna lite för höga. På lång sikt tror jag att man ska räkna mer mot ett snitt på 7 – 8 % istället.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Länsförsäkringar Global Indexnära (ny) MSCI
World
0.22 % 16.2%
(16.5 %)

(16.8%)
±12.34% 1.29 5 1619 658997 5 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. DNB Global Indeks MSCI
World
0.31 % 16.1%
(16.5 %)
16.4%
(16.8%)
±10.01% 1.30 5 1594 Ja Fyra Morningstar-stjärnor.
3. SPP Aktiefond Global (ny) MSCI All Country World 0.31 % 15,2%
(16,5%)
15,1%
(16,8%)
±11.5% 1.22  5 1259 407064 6 Fyra Morningstar-stjärnor.
4. Danske Invest Global Index MSCI
World
0.50 % 16.0%
(16.5%)
16.3%
(16.8%)
±10.1% 1.3  5 1622 252411 5 Fyra Morningstar-stjärnor.
5. Evli Global B (ny, aktiv fond) MSCI
World
1.60 % 19.9%
(16.5%)
— %
(16.8%)
±13.16% 1.56  5 80 Nej Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Det här är den kategorin av fonder som jag påstår bör vara basen i en långsiktig portfölj, kanske till och med ha en portföljvikt på över 50 %.

OBS! Notera att om man inte handlar t.ex. fonden Länsförsäkringar Global Indexnära via Avanza eller Nordnet så kan de ha andra avgifter. T.ex. Länsförsäkringar fonden har då både en köp- och säljavgift vilken kan göra den högst oattraktiv och inte längre en av de bästa fonderna. Då kan ett alternativ vara t.ex. Swedbank Robur Access Global.

Fyra stjärnor mot förra årets fem

Förändringen från förra året i den här kategorin är att de flesta av globalfonderna har blivit av med en Morningstar-stjärna och har numer fyra stjärnor. Jag tycker inte att det är någon anledning till panik eller byta, då det bara är ett nyckeltal av flera.

Jag tycker själv att det här är lite intressant, så jag har grävt lite i det och jag hittar ingen passiv indexfond som just nu har fem stjärnor. De fonder som har 5 stjärnor i den här kategorin var i princip bara aktivt förvaltade fonder som verkar ha haft ett bra år. Eftersom Morningstar inte gör skillnad på om en fond eller aktivt eller passivt förvaltad och jämför alla dessa med varandra så föll dessa fonderna ur topp-10 %. Jag anser att det inte gör någonting eftersom målet i en passiv investeringsstrategi inte är att maximera avkastningen ett enskilt år utan ha en bra årsmedelavkastning.

Om jag bara skulle rekommendera en sparare en enda fond utan att veta något mer om spararen så skulle jag rekommendera DNB Global Indeks eller nykomlingen Länsförsäkringar Global Indexnära. Det är enligt mig de bästa fonderna alla kategorier. Vill man komplettera med en fond till kan SPP Aktiefond Global vara en idé eftersom den följer MSCI World All Country och därmed inkluderar även t.ex. Asien vilket de första inte gör.

Aktivt förvaltade globalfonder

I listan ovan finner du även en aktivt förvaltad fond (Evli Global B) och den kvalade in på grund av bra riskjusterad avkastning. Den puttade ut SEB Global C-fonden som var med förra året. Men den är med på nåder, särskilt eftersom avgiften är jättehög – nästan 8 gånger högre än Länsförsäkringar-fonden och den riskjusterade avkastningen är inte supermycket bättre.

Det är den dock som rekommenderas just nu i Avanzas portföljgenerator och den har gått bra. Man ser ju också skillnaden i form av andra globalfonderna har investeringar i över 1 000 bolag medan Evli-fonden inte ens har 100 st. Jag själv kommer dock sannolikt inte ta in den i någon av mina portföljer just nu. Ett liknande exempel är SPP Aktiefond Stabil.

Globalfonder på observationslistan

Observationslista på fonder i den här kategorin som kan vara värda att hålla ögonen på:

 • SPP Aktiefond Stabil
 • Spiltan Globalfond Investmentbolag

En bubblare i sammanhanget är Spiltans nya fond sedan förra året – Spiltan Globalfond Investmentbolag – som kan vara värd att hålla ögonen på. Den kommer inte med på listan i år eftersom den är för ny, saknar alla nyckeltal och har mycket att bevisa, men potentialen finns där. Spiltan har flera gånger visat att de är duktiga passiva förvaltare och avgiften på 0,5 % är fullt rimlig.

Jag kommer nog ta in den på en liten post i portföljerna för att ha ögonen på den. Men det är samma utmaning där, antalet bolag i fonden är 27(!) även om det är bolag som i sin tur äger andra bolag. Det säger ju mer eller mindre sig självt att det är svårt att jämföra en fond med 27 bolag med en annan som har 1 619 bolag. Väljer man rätt 27 bolag kan det bli fantastiskt, men det kan lika gärna gå åt andra hållet. Stock-picking är ju notoriskt svårt.

En pensionsparentes – AP7 Aktiefond

En parentes som jag tycker är värd att nämnas här är sjunde AP-fonden. Det är mer eller mindre en globalfond som alla som inte har gjort ett val i sitt PPM-sparande får via AP7 Såfa. Ironin är att med tanke på att den bäste investeraren är passiv så har den (och alla de som inte engagerat sig) varit vinnaren. Mig veterligen kan man inte spara i den på något annat sätt än i PPM. Skulle vi jämföra den enligt ovan blir värdena:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
AP7 Aktiefond MSCI
World
0.15 %  17,7%
(16.5%)
20.9%
(16.9%)
±13.7% 1.16 6 2652 581371  6 Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Den här fonden är ett bra alternativ till ditt PPM-sparande och kvalar utan problem in bland de bästa fonderna.

Om du ligger i AP7 Såfa så viktas automatiskt ditt sparande ner från den relativt höga risken som AP7-fonden har. Man bör även vara medveten om att den här fonden har en inbyggd hävstång om 1.5x som gör att avkastningen ökar i tider av uppgång men även har en större risk i perioder av nedgång. Men eftersom det är långa perioder och börsen tenderar att gå upp 6 av 10 år är det ett fullt rimligt och klokt antagande.

Jag vet att många av er läsare tycker det är viktigt med den etiska och hållbara aspekten. Jag delar Fondmarknaden.se:s uppfattning om att den bästa etiska fonden just nu är:

 • SEB Hållbarhetsfond Global

Den tar emot att rekommendera mer än så eftersom avgiften ligger på 1,50 % och den har inte presterat nästan 1 % sämre än de andra fonderna på listan. Förmodligen till följd av den 1 % högre avgiften.

De bästa USA-fonderna 2017

USA är fortfarande en av världens största marknader och om jag inte minns helt fel så står den för nästan 50 % av det totala börsvärdet i världen. Om man vill ha en speciell exponering mot USA så är följande fonder bra. Jag gjorde en jämförelse på dessa fonder 2015. Notera att om du investerar i en global fond så kommer du redan där få en exponering med nästan 60 % mot USA. Det gör att man kan skippa dessa fonder i sin portfölj i många situationer.

Om jag får välja de tre bästa fonderna så blir listan enligt nedan:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond USA MSCI USA 0.21 %  21.0%
(21.9%)
20.1%
(21.3%)
±11.41% 1.53 5 592 248161  6 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. Swedbank Robur Access USA Russel
1000
0.20%  21.0%
(21.9%)
20.1%
(21.3%)
±11.47% 1.52 5 620  150649  6 Fyra Morningstar-stjärnor.
3. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (valuta: USD) CRSP US Total Market Index 0.05 % 9.04 %
(9,7%)
13.77%
(13.89%)
±11.02% 0,77 5 3592 Fyra Morningstar-stjärnor.

Min analys är liknande som förra året. Det är samma fonder med på listan, skillnaden är att man även här har tappat den femte Morningstar-stjärnan. Precis som för globalfonderna är det inte jättesignifikant. De fonderna som har 5 stjärnor just nu är aktivt förvaltade fonder med höga avgifter. Där finns ytterligare ett antal indexfonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • Handelsbanken MSCI USA Index
 • Länsförsäkringar USA Indexnära
 • AMF Aktiefond Nordamerika

Jag har även i listan ovan tagit med en börshandlad fond (ETF) i form av Vanguard Total Stock Market Index. Den fonden är en jättebra amerikansk indexfond som de flesta amerikanska böcker om indexfonder tar upp. Det som sticker ut med den är framförallt den extremt låga avgiften om 0,05 %. Man kan däremot notera är att avkastningen skiljer sig ganska mycket från de svenska fonderna och en del av förklaringen är att den är noterad i USD.

De andra fonderna handlas i SEK vilket innebär att de får en extra skjuts när dollarn har stärkts och den svenska kronan därmed försvagats. Värt att notera är att den också består av nästan 3 600 bolag medan den andra bara består av ca 600 st. En sista skillnad är att Vanguard-fonden betalar ut kvartalsvis utdelning om jag minns rätt. Det ger upphov till en skatteeffekt som inte uppstår på samma sätt i de svenska fonderna.

De bästa svenska fonderna 2017

Om en internationell bloggare skulle göra en liknande sammanställning som den här så misstänker jag att Sverige aldrig skulle kommit på den listan. Sverige står globalt för mindre än 1 % av det totala börsvärdet och är således en marginell börs. Men eftersom vi bor i landet och det är enkelt för oss att investera i dessa bolag kommer det med som en egen kategori. Men i valet om man bara skulle ha en svensk eller global fond så skulle jag alltid välja en global framför en svensk fond.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag SIXRXFIIF 0.22% 16,1%
(7.7%)
21,8 %
(12,2%)
±14.51% 1.08 6 13  — Nej Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
2. Didner & Gerge Aktiefond (aktiv) MSCI Sweden 1.22 % 14.4 %
(7.7%)
19.3 %
(12.2%)
±16.39% 1.30 6 26  291906 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
3. Didner & Gerge Småbolag (aktiv) CSRXSE 1.62 % 20,9%
(18.8%)
24,8%
(21.1%)
±13.08% 1.59 6 57  842690 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
4. Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 0%  10,0%
(7.7%)
14.1%
(12,2%)
±12.30% 0,8 6 85  — 7 3
5. Avanza Zero SIX30RX 0% 13.5%
(12.3%)
8.5%
(7.0%)
±12.45% 0.7 6 30 734491 7 3

I den här kategorin med de bästa svenska fonderna har jag bara gjort ett byte där jag bytte ut Lannebo Småbolag mot Didner & Gerge Småbolag.

Noteras bör som vanligt att det är relativt stor skillnad på de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna ovan. I det här fallet är det tyvärr lite att att jämföra äpplen med päron eftersom de aktiva fonderna investerar även i svenska småbolag och det gör inte de två indexfonderna. Småbolag tenderar att ha en högre risk men även en bättre avkastning i goda tider. Jag har skrivit mer om det i artikeln:

Andra svenska och nordiska fonder

Andra bra fonder som inte hamnade topp-fem bland de bästa fonderna i år var:

 • Lannebo Småbolag – bra småbolagsfond
 • Carnegie Småbolagsfond – bra småbolagsfond
 • Länsförsäkringar Sverige Index – inte bättre än de andra

Om man vill vara mer exponerad mot de nordiska marknaderna (Sverige fast lite större) så kan man via Nordnet exponeras mot:

 • Danska marknaden via ”Nordnet Superfonden Danmark”
 • Finska marknaden via ”Nordnet Superrahasto Suomi”
 • Norska marknaden via ”Nordnet Superfondet Norge”

Om jag investerar 1 000 kr i Avanza Zero så brukar jag ta 250 kr i vardera de fyra Nordnet Superfonderna. Man bör vara medveten om att Avanza Zero består av lite drygt 30 bolag medan Nordnet Superfonden Sverige består av ungefär 80 bolag. Det ger alltså en större och bättre riskspridning med Nordnets fonder än med endast Avanza Zero-fonden.

En annan fond som jag har investerat i och som jag tycker är värd att hålla ögonen på är den börshandlade fonden XACT Svenska Småbolag. Den har en förvaltningsavgift på 0,3 % och följer samma småbolagsindex som t.ex. Lannebo Småbolag. Lite krasst kan man säga att det är ungefär samma sak, men 1,3 % billigare med XACT-fonden och du slipper risken med att någon ska försöka förutsäga framtiden.

De bästa Asien-fonderna 2017

Min upplevelse är att Asien-fonderna är underskattade i de stora indexen såsom MSCI World. Därför brukar jag försöka ta med eller öka exponeringen mot den här regionen via följande fonder:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Access Asien MSCI AC Asia Ex Japan 0.20 % 11.5%
(12.4%)
9,9%
(10.9%)
 ±12.46% 0.8 6 542 978981 8 3
2. AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific  0.60 %  10.5%
(13.3%)
10.9%
(12.9%)
 ±11.51% 0.80 5 161  823096 7 3

Det är samma fonder som förra året. Precis som de flesta andra fonderna har dessa förlorat en stjärna och gått från fyra till tre. Normalt sett brukar jag bara rekommendera 3-stjärniga fonder i undantagsfall och det här är ett sådant. Det finns inga andra riktigt bra alternativ för en bra exponering mot Asien. De bästa fonderna som har 5 stjärnor är alla nischfonder mot t.ex. Indien eller Thailand, det vill säga fonder som gått bra på relativt kort sikt och det är inte något som jag tycker är lämpligt för en långsiktig passiv portfölj.

Andra fonder i samma kategori som man skulle kunna kolla närmare på är:

 • iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

De bästa tillväxtmarknad-fonderna 2017

Det är en klurig kategori med hög risk eftersom marknaderna inte alls är lika mogna som alla de andra. Det gör att aktiva fonder tenderar att gå bättre än de passiva indexfonderna. Men på senare tid har där börjat komma indexnära fonder i form av dessa två.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära MSCI EM 0.4%  — 6 842 434274  Ja
2. SPP Tillväxtmarknad Plus MSCI EM 0.7% 6 370 971077 9

Jag har tagit bort Fidelity-fonden som var med förra året eftersom det var en aktivt förvaltad fond med en avgift över 1,5 %. Mycket riktigt så har den tappat sin stjärna och nu ersatts av t.ex. Evli Emerging Frontier B. Jag tycker det är svårt att ha med dessa eftersom vinnarna och de femstjärniga byts ut och det kan gå väldigt snabbt. Värt att notera att SPP fonden är fossilfri och får därmed ett bra hållbarhetsbetyg.

Det finns en del börshandlade fonder med exponering mot tillväxtmarknader i form av följande:

 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
 • iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)
 • iShares MSCI Frontier 100 ETF (inkl. Afrika)

De bästa europeiska fonderna 2017

Jämte USA så är den europeiska marknaden en av de som är mest utvecklade. Det är således en ganska stabil investering jämfört mex t.ex. tillväxtmarknaderna vilket också syns i siffrorna nedan. Förändringen mot förra året är att jag har lagt in SPP fonden. Jag har även tagit bort den aktivt förvaltade SEB fonden som presterade dåligt och ersatt den med SEB gratis indexfond. Det är ett bra initiativ och mig veterligen den enda gratis-fonden förutom Avanza Zero och Nordnets superfonder. Däremot behöver man vara medveten att den är rätt nischad mot de 50 st största bolagen i Europa men trots det kvalar den in bland de bästa fonderna.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond Europa MSCI Europe 0.21% 8,0%
(8.7%)
11.4%
(12.4%)
11.67% 0,65 5 354 140673  5 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. AMF Aktiefond Europa MSCI Europe 0.40% 9,4%
(7.3%)
14.5%
(11.7%)
12.59% 0,75 6 82 538462  7 Fyra Morningstar-stjärnor.
3. SEB Euroland Gratis MSCI EM 0,00% 8,7%
(9.0%)
15,35% 0,62 6 49 Nej 3

Bland de europeiska fonderna så skulle jag säga att dessa två fonderna är de bästa. Nedan följer andra förslag till bevakningslistan som är ungefär likadana.

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Länsförsäkringar Europa Index
 • Handelsbanken Europafond Index
 • iShares MSCI Europe Small-Cap IEUS (USD)

De bästa korta räntefonderna 2017

Alla fonderna ovan har varit aktiefonder som investerar i företag. Det betyder att avkastningen är relativt hög men även risken. I mina portföljer brukar jag alltid rekommendera att man ska ha en krockkudde i portföljen i form av korta- och långa räntefonder. Skillnaden på långa och korta räntefonder är löptiderna som räntorna löper. Korta räntefonder är ofta ett år eller mindre. Långa är mer än ett år.

De bästa korta räntefonderna är i skrivande stund (ingen förändring mot förra året):

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Penningmarknadsfond Citi Euro
Dep 3 Mon
0.00% 0.1%
(-0.1%)
0,6%
(0.6%)
 0.23% 1,35 1  717611 Ja
2. SPP Penningmarknadsfond Citi Euro
Dep 3 Mon
0.21%  0.2%
(-0.1%)
1.0%
(0.6%)
 0.36% 1.88 1 442897 Ja

Tittar man på avkastningarna är det ju ingen munter läsning. Det hänger ju ihop med de senaste årens extremt låga räntor. Samtidigt visar det ju också hur dessa två fonder fungerar som krockkudde eftersom de med över 96 % sannolikhet inte kommer att röra sig mer än max 1 % (=2 x std. av) i vardera riktning – jämfört med t.ex. Swedbank Access Asien som kan röra sig med 30 % i vardera riktning.

Vill man titta på fler alternativ så kan följande fonder vara intressanta:

 • AMF Räntefond Kort
 • Öhman Penningmarknadsfond
 • KPA Etisk Räntefond

En parentes i skrivande stund är att det finns bankkonton idagsläget som kan ge en avkastning i paritet med ovanstående fonder. Det kan således vara värt att titta på vad t.ex. sparkontona hos Avanza ger i dagsläget om man binder pengarna. Då slipper man risken för en nedgång.

De bästa långa räntefonderna 2017

Tittar vi på de långa ränte- och obligationsfonderna så är de bästa:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. AMF Räntefond Lång Citi
Swedish
0.10% 3.9%
(5.1%)
3.2%
(2.7%)
2.68% 1.87 3 574293 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
2. SPP Obligationsfond Citi
Swedish
0.21% 3.9%
(5.1%)
3.2%
(2.7%)
2.63% 1,66 3 534800 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Desssa två fonder var med på samma lista förra året. Jag har strukit Catella fonden för att förenkla.

En parentes här. Långa obligationsfonder i det här avseendet räknas mellan ungefär 3 – 7 år att jämföra med de korta där man pratar 0 – 12 månader. När jag dock på bloggen skriver om långa obligationsfonder till RikaTillsammans-portföljen då behövs ännu längre än 7 år, helst 15 – 30 år. Det finns mig veterligen tyvärr inga sådana fonder i dagsläget. Till RikaTillsammans-portföljen har jag därför följande fonder:

 • iShares Treasury Long Term Bond ETF (TLT) – Amerikanska obligationer
 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG) – Europeiska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer
 • BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL) – Kanadensiska obligationer
 • iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF (XLB) – Kanadensiska obligationer

De bästa (bland)räntefonderna

Efter mycket kommentarer om Spiltan Räntefond Sverige, som dessutom fick Fondmarknadens utmärkelse som bästa räntefond 2016, känner jag att det är på sin plats med en omvärdering och ta med den på listan.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Räntefond Sverige SSVX
T-BILL
0,1 % 1,9 %
(1,8%)
2,4%
(3,1%)
0,53 % 3.15 1 972497 Ja 3
2. IKC Avkastningsfond  SSVX
T-BILL
0,61% 2,7 %
(1,8 %)

(3,1%)
0,87 % 3.10 2 453100 Nej Fyra Morningstar-stjärnor.

En av anledningarna till att jag inte tog med den på listan ovan i den första versionen var att det inte är en ren kort eller lång räntefond. Tittar man på vad den innehåller så har den både korta och långa statsobligationer samt även företagsobligationer. Det gör att den kan ge (och har gett) en bättre avkastning än många räntefonder men det gör också att risken i den är något högre. Däremot har den en Sharpe-kvot i världsklass så den förtjänar att vara med. Tack för feedbacken i kommentarerna!

Jämför sparkonto med räntefond i dagsläget

I dagsläget när räntorna är låga är det svårt att få en bra avkastning från räntefonder. Många räntefonder presterar idag i paritet med, eller till och med sämre än, vissa bankkonto. Det kan således vara värt att överväga att lägga in pengar som man normalt skulle lagt i en räntefond på ett bankkonto. Följande fullgoda alternativ ser jag i dagsläget som har insättningsgaranti:

Vill man gå på ett konto utan insättningsgaranti således med högre risk och avkastning:

Fördelning av fonderna i portföljer

Jag kommer att inom kort skriva separata artiklar för de tre olika portföljerna som jag skriver om här på bloggen. Jag tror nämligen det blir mer pedagogiskt och lättöversiktligt om man har fonderna i form av ingredienser på ett ställe och portföljerna i form av recepten separat. Förra årets fördelningar är till stor del dock fortfarande relevanta.

Jag har gjort en ny kategori på bloggen där du kan följa mina portföljer:

 • Mina portföljer – En sammanställning av hur dessa fonder används i olika portföljer

Behöver man byta sina fonder?

En vanlig fråga i kommentarerna är huruvida man behöver byta sina befintliga fonder till dessa om man hade valt fonder på förra årets lista.

Jag påstår att man kan byta om man vill, både på eventuellt månadssparande och nuvarande innehav. Men, men behöver inte. Fonderna som jag skrev om förra året är fortfarande bra och man behöver verkligen varken skämmas för att man har dem eller känna att man går miste om supermycket genom att behålla dem. Alla fonderna på den här sidan är utvalda på ett sådant sätt att de ska kunna hålla i 10 år.

Slutkommentar till de bästa fonderna ovan

Jag har följt många av dessa bästa fonderna under flera år eftersom jag har haft mina egna pengar i dem. Det som förvånade mig lite var att i princip alla fonderna har gått från fem till fyra stjärnor. Som jag har skrivit ovan så spelar det inte någon större roll.

Jag vågar till och med påstå att det är snarare på det sättet som det bör vara. Att investera passivt handlar ju om att man, i det gamla betygssystemet om 1 till 5, siktar på en fyra. Med tanke på att vi pratar om att vi har en helt passiv strategi så tycker jag att det är ett ganska gott betyg. Ser vi även på fonderna så ligger de ju alla nära sitt jämförelseindex. Det är bra.

Min andra reflektion är att förra året tog jag för första gången även med aktivt förvaltade fonder. Många av de fonderna har inte alls i år presterat lika bra som de gjorde förra året. Det går ju också helt i linje med de vetenskapliga studier som finns. Man kan nämligen många gånger inte utesluta att en fond eller förvaltare bara hade tur ett enskilt år. Det är faktiskt ett mönster som jag har sett flera år i rad. Den som är vinnare ett år är väldigt sällan vinnare året efter.

En annan reflektion som gjorde mig lite glad är att många fonder som förra året inte var med i hållbarhetsregistret är det idag. Det tyder ju på att även fonderna lyssnar på den allmänna opinionen om att man vill investera sina pengar på ett etiskt sätt. I andra sammanhang tycker jag mig också se en tydlig trend i form av det som kallas för ”impact investing”. Man vill helt enkelt påverka med sina pengar. Kul!

För min personliga del är jag även nöjd med att den absoluta majoriteten av fonder är samma som förra året. Om man således skulle valt att inte göra någon förändring i sin portfölj överhuvudtaget, så hade man ändå varit bra på det. Men så bör det också vara med kvalitetsfonder.

Jag är ju inte ensam om att sammanställa de bästa fonderna och för att kunna göra dig en heltäckande bild, rekommenderar jag att även följande länkar:

Missa inte uppdateringar och kommentera gärna!

Jag brukar hålla koll på den här listan på kvartalsbasis och uppdatera den om det behövs. För att inte missa några uppdateringar så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.

Jag driver den här bloggen på min fritid och är verkligen en passiv investerare. Det betyder att jag inte har möjligheten att ha detaljkoll på alla fonder och alternativ som finns. Därför tar jag mer än gärna feedback och hjälp av dig som läsare, då jag vet att flera av er läsare har minst lika bra, om inte bättre, koll än vad jag har. Kommentera feedback så uppdaterar jag artikeln och så hjälps vi åt att ha en bra sammanställning.

Det finns en nyare version av den här artikeln med de bästa fonderna 2018:

Relaterade artiklar

Externa länkar:

Uppdateringshistorik:

 • 170306
  • Bytte index på fonden SPP Aktiefond USA
  • Lade till länk till sidan om nybörjarportföljen
 •  170131
  • Lade till video i artikeln
  • Uppdaterade med SBABs bankkont efter tips
  • Lade till fonden SEB Euroland Gratis
 •  170129
  • Lade till fonderna
   • SPP Tillväxtmarknad Plus
   • Spiltan Räntefond Sverige
   • SEB Hållbarhetsfond Global
  • Lade till antal bolag som fonderna investerar i
  • Satte KIID-betyg för alla fonder
  • Länkade till Fondmarknaden.se
  • Uppdatering med antal bolag i respektive fond.
  • Förtydligande om man behöver byta
  • Lade till stycke om aktivt förvaltade fonder
  • Förtydligade sparkonto som alternativ till räntefonderna
 • 170125
  • Adderade en kolumn med antal bolag på global fonderna.
  • Lade till fonden SPP Aktiefond Global till följd av kommentar från Daniel
  • Korrigerade fel PPM-nummer på AP7 Aktiefond till följd av kommentar från Nina
 • 170124:
  • Publicering

PS. Jag äger andelar i de flesta av fonderna ovan. Där utgår ingen ersättning för fondrekommendationerna i den här artikeln. Ersättning utgår till mig om du öppnar ett konto hos Akelius, det är inget som kostar dig något. DS. 

Relaterade etiketter och ämnen

akelius spar, AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Europa, AMF Aktiefond Nordamerika, AMF Aktiefond Sverige, AMF Räntefond Lång, AP7 Aktiefond, Avanza portföljgenerator, Avanza Zero, barnsparande, Carnegie Småbolagsfond, Catella Avkastning, Danske Invest Global Index, db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG), Didner & Gerge Aktiefond, DNB Global Indeks, Evli Emerging Frontier, Handelsbanken MSCI USA Index, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets, iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, iShares MSCI World Index ETF, Lannebo Småbolag, Länsförsäkringar Europa Indexnära, länsförsäkringar fastighetsfond, Länsförsäkringar Global Indexnära, Länsförsäkringar Sverige Indexnära, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Länsförsäkringar USA Indexnära, Nordnet Superfonden Danmark, Nordnet Superfonden Norge, Nordnet Superfonden Sverige, Nordnet Superfondet Norge, Nybörjarportföljen, SEB Hållbarhetsfond Global, spara till barnen, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Räntefond Sverige, SPP Aktiefond Global, SPP Aktiefond Stabil, SPP Aktiefond USA, SPP Obligationsfond, SPP Penningmarknadsfond, SPP Tillväxtmarknad Plus, Swedbank Robur Access Asien, Swedbank Robur Access USA, Swedbank Robur Indexfond Asien, Swedbank Robur Indexfond Europa, Swedbank Robur Penningmarknadsfond, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF

Kommentera

233 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Hej Jan.

  Jag är lite av en nybörjare men blev lite intresserad av dessa ETF:er. Jag fixade ett konto på Nordnet och kollade in några av de ETF:er du tipsade om. Problemet för mig är dock att många handlas på tyska börsen och som jag tolkar det är minimumcourtage 99kr. Det innebär att man får en väldigt hög procentuell avgift om man inte handlar för relativt stora belopp. Det känns helt enkelt inte realistiskt att månadsspara i dessa ETF:er då man då måste handla för 99/0.003 = 33000kr för att undvika minimumcourtage-avgiften och komma ned till det rörliga courtaget på 0.3%. Så handlar man då för säg 1000kr på månadsbasis så blir väl det en procentuell avgift på: 99/1000 = 9.9%. Sedan uppstår väl samma avgift då man säljer den?

  Då kollade jag in om man kunde månadsspara istället för att slippa courtaget men då var urvalet så dåligt att man inte kom åt speciellt många av de du rekommenderade.

  Har jag missförstått något eller är det helt enkelt inte realistsikt att månadsspara för relativt låga belopp (tusenlapp) per månad i en ETF på nordnet om de t.ex. ligger på tyska börsen?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Frågvis
  1. Vit pil

   Jag tänkte skriva om det om ett par dagar, men min analys går i linje med din. Det verkar väldigt svårt att få lönsamhet i ett månadssparande på låga belopp. Man kan variera lite med courtage-klasserna, men jag ser inte hur man får ihop det. Dessutom får man ju på en valutaväxlingsavgift på 0.25 för respektive köp och försäljning. Tufft.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 2. Vit pil

  Hej ..

  Jag undrar varför du inte har tagit med följande globalfonder i uppföljningen av 2017:

  MS INF Global Opportunity A
  IKC Opportunity A
  Tellus Fonder Investmentbolag

  De gav ca 30 % i årsavkastning för 2017 enligt Avanzas uppföljning

  0
  Gravatar ikon för användaren
  ca
 3. Vit pil

  Hej!
  Jag upptäckte nu när jag skulle köpa Länsförsäkringar Global Indexnära att förvaltningsavgiften förvisso är 0,20% per år, men det tillkommer även transaktionsavgifter om 0,15%, vilket gör att den verkliga avgiften blir 0,35%. Är det här något nytt som tillkommit? eller har det att göra med de nya reglerna som tvingar banker/mäklare att tydligare redovisa alla avgifter?

  Jag hade tänkt välja Länsförskringarfonden i och med att den hade lägst förvaltningsavgift, men med ovanstående information blir t ex SPP Global billigare. Inte mycket alls förstås, men ändå.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Primalisten
 4. Vit pil

  Länsförsäkringar Global indexnära har en avgift om 2 % vid köp och försäljning. De tar inte ut den, men kan göra det när helst de vill (se pdf-dokumentet långt ner till höger i infon om fonden på Avanza). Jag chansar inte, så jag säljer hela innehavet och byter till Swedbanks Globalfond som har samma förvaltningsavgift och samma fördelning (och typ identisk utveckling). DNS Global Indeks är ju bra också, men lite högre förvaltningsavgift. Ingen av dessa har dock någon klausul som gör att de kommer att ta ut en försäljningsavgift plötsligt.

  1+
  Gravatar ikon för användaren
  Anna
  1. Vit pil

   Jag kommer att återkomma om Swedbanks fond i uppdateringen som kommer om ungefär 14 dagar. Men LF tar inte ut den avgiften om du handlar via Avanza och Nordnet. Diskussionen har varit uppe här på bloggen innan. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Tack för svar. Jag minns inte om jag har läst om LFs avgift är, och jag hittar det inte nu. Men även om de inte tar ut avgiften, så kan de väl om de vill? Det skulle inte vara så kul om det realiseras vid fel tillfälle. Jag har nu bytt till Swedbank eftersom fonderna föreföll mycket lika.

   LF tog bort avgiften (som de inte tar ut) efter att den hade uppmärksammats i någon blogg, men nu är den tillagd igen.

   Så länge jag inte kan vara säker på att de inte plötsligt tar ut avgiften, så vill jag nog inte ha deras fonder.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Anna
 5. Vit pil

  Hej!
  Min favorit bland svenska indexfonder har hittills varit Länsförsäkringar Sverige Indexnära. Nu har jag efter alla år upptäckt SEB Sverige Indexfond. Den följer SIX Return Index vilket är betydligt bredare än LF:s index OMXSBGI som väl har 85 aktier.

  Tittar man på historisk avkastning har SEB:s fond gått bättre på både på 1,3, 5 och förmodligen 10 år än fonderna med ett smalare index. Avgiften är visserligen 0,4% i stället för 0,2% men det kan det vara värt.

  Det vore trevligt om du hade en kommentar om detta, och gärna att du tar med den i din uppställning 2018.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Nestor
 6. Vit pil

  Hej, du vet om att handel av utländska etf:er kommer stoppas fr.o.m. årsskiftet?

  Detta gäller alla banker i hela EU. Nya regler tydligen.

  0
  Gravatar ikon för användaren
  mw
 7. Vit pil

  För ett halvår sedan befann jag mig i samma sits som flera av dina läsare här och började då så smått investera i globala indexfonder av mitt kapital men fick kalla fötter och har nu sålt av mitt innehav. Flera av världens börser är eller har nyligen varit all time high och en finanskris borde (!?) inte vara allt för långt borta historiskt sett.

  Det är en sak att månadsspara med mindre summor över tid men att gå in med större delen av det tillgängliga kapitalet idag känns i alla fall för mig lite obehagligt. Nu kör jag en del råvaror, räntefonder samt vanliga bankkonton med max 1,25% i ränta. Hur ska man tänka här egentligen?

  Är det vettigt att börja månadspara av kapitalet redan idag oavsett hur konjukturen går eller ska man ha lite is i magen och vänta på nedgången som förr eller senare kommer och då köpa på sig lite mer för att sen gå över till vanligt månadssparande?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ivan
 8. Vit pil

  Hej Jan. Tack för en inspirerande och informativ blogg.
  Jag ska investera lite pengar nu, och undrar om det kommer ett inlägg med ”bästa fonderna 2018” och ifall det är bättre av mig att vänta ett par månader på din ”nya” analys än att gå på denna som snart är ett år gammal.
  Så min fråga är också om du kommer skriva ett inlägg med bästa fonderna 2018 och i så fall ungefär när?
  Med vänlig hälsning,
  Elisabet Asketorp

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Elisabet Asketorp
  1. Vit pil

   Tack för din fina kommentar. Ja, det kommer en ny artikel i januari. Med det sagt, så kommer den med stor sannolikhet se i princip likadan ut som de föregående. Hittills har nämligen skillnaden från år till år varit högst marginell, så du gör inget fel i att investera enligt fonderna i den här artikeln.

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 9. Vit pil

  Hej!

  Jag undrar lite hur du ställer dig till att undvika räntefonder helt och hållet, och placera alla pengar i globala aktieindex, så länge man är ung (20 – 40 ungefär).
  De här tankarna kommer från en bok och en blogg av JL Collins, där han menar att om man har en rejäl långsiktighet i sitt sparande så bör man fokusera helt på breda billiga indexfonder på aktiemarknaden.

  PS. Tack för inspirerande och värdefull information på Better Globes informationsträff förra veckan!

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Patriq Hansson
  1. Vit pil

   Ja, det är absolut en bra sak, under förutsättning att man klara svängningarna. För det kan svänga uppemot 50-60 procent i en sådan portfölj.

   Tack för att du kom på BG-informationen. :)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 10. Vit pil

  Hej Jan, bra sammanställning du har gjort. Jag vill upplysa dig om två småbolagsindexfonder som nyligen lanserades. PLUS Småbolag Sverige Index som följer Carnegie Small Cap Return index och PLUS Mikrobolag Sverige Index som följer Nasdaq OMX Small Cap GI. Avgiften för bägge fonderna är 0,4%. Mer information om fonderna finns på http://www.plusfonder.se. Med vänlig hälsning, Richard (VD PSG Capital/PLUSfonder)

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Richard Hellekant
 11. Vit pil

  Hej,
  Har i dag för första gången läst din blogg. Välskriven och lättfattlig.

  Står just i begrepp att placera kapital som vid årsskiftet frigörs efter att ha varit bundet av diskretionär förvaltning i ett s k karantänbolag.

  Det skall bli ett sant nöje att fortsätta läsa framöver eftersom jag behöver skolas ekonomiskt.

  Varmt tack för ditt arbete. Jag hoppas att din blogg kan ge dig någon typ av reveny.

  Bästa h
  Claes

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Claes Lauritzen
 12. Vit pil

  Hej! Tack för intressant läsning (på hela bloggen).

  Jag börjar sakta men säkert flytta över mitt kapital till fonder då jag precis som du börjat inse att jag inte kan förutspå framtiden.

  1. Du skrev att man inte behöver byta till dessa fonder om man valde från 2016 listan. OM(!) du hade rekommenderat att byta fonder, menar du då att sälja innehavet i tidigare fonder och gå över till nya eller ha kvar gamla och istället sätta in nytt sparande i dessa?
  2. Hur många fonder är lagom från varje kategori? Beror det på om man sparar 1000 eller 10000 i månaden?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Ivam
 13. Vit pil

  Hej,
  Tack för en grym blogg!
  Jag ska komma igång med fondsparande till min pension. Är idag 25 år och har därmed en sparhorisont på drygt 40 år. Vad tror du om att lägga upp portföljen likt nedan?

  Länsförsäkringar global indexnära 45%
  Nordnet Superfonden Sverige 15%
  Spiltan aktiefond investmentbolag Sverige 10%
  Länsförsäkringar tillväxt index 10%
  Spiltan räntefond Sverige 20%

  Har valt fonder med låga avgifter men har ändå försökt att sprida mina risker. Funderar däremot på ifall jag bör ha mindre exponering mot Sverige och istället köpa någon Europa fond?

  /Sebastian

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Sebastian
  1. Vit pil

   Tack för din kommentar och för att du läser på bloggen, men det är bättre att du ställer frågan i:

   Där får du svar även av andra läsare som inte hittar till den här kommentaren. :-)

   0
   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 14. Vit pil

  Hej Jan tack för en bra artikel. Jag hade tänkt börja handla med aktier. Jag bor i Australien men har pengar i Sverige. Avanza tillåter inte att man är folkbokförd i annat land. Jag sökt även till Nordnet men de avslog min ansöka pga att jag bodde i Australien. Har du något tips på annan en annan sajt som erbjuder även oss som är svenskar men utvandrade att handla aktier i Sverige?

  0
  Gravatar ikon för användaren
  Mikael

Få månadens bästa tips och artiklar!

Få de bästa tipsen, videoklippen och artiklarna från bloggen
till din mejl ungefär en gång i månaden. Tack! /Jan :-)

Genom att prenumerera godkänner du villkoren för nyhetsbrevet. Du kan avsluta när du vill.