Bästa fonderna 2017 | Topplista med rätt fonder att fondspara i

Bästa fonderna 2017 | Topplista med rätt fonder att fondspara i

En sammanställning av de bästa indexfonderna och aktivt förvaltade fonderna för ditt fondsparande...

Den här artikeln sammanställer de bästa fonderna 2017 att spara i enligt mig. Du kan använda dessa bästa fonder som inspiration till din egen fondportfölj. Det är även dessa indexfonder och räntefonder som utgör basen i mitt eget fondsparande.

Du som har följt bloggen och dessa artiklarna om de bästa fonderna så är det inte särskilt mycket skillnad från föregående år. Några av fonderna som jag rekommenderade förra året har tappat eller fått en Morningstar-stjärna men det är inget att bry sig om. I stora drag behöver du således inte göra några förändringar i din portfölj till följd av årets lista. Förra årets lista duger fortfarande således utmärkt.

Urval och bedömning för att bli en av de bästa fonderna

Jag har bedömt de bästa fonderna enligt kriterierna i den här artikeln:

I tabellerna nedan kan du för varje kategori se följande egenskaper

En 1:a antyder lägst risk och lägst avkastning och en 7 är högst risk och möjlighet till högst avkastning.

Egenskap Förklaring
Fondnamn Fondens namn som den går att leta upp på.
Index Det index eller genomsnitt som fonden jämför sig mot.
Avgiften Den totala avgiften som du betalar till fonden varje år.
3 år medel Medelavkastningen de senaste tre åren. Inom parentes visas jämförelseindexet de senaste tre åren. De bör vara så lika som möjligt
5 år medel Samma som ovan fast för den senaste 5 års perioden
Std. av Standardavvikelse och det är ett riskmått på hur mycket fonden avviker från den genomsnittliga avkastningen. Ju lägre desto bättre
Sharpe-kvot Ett mått på hur bra fonden är på att ge en riskjusterad avkastning. Det vill säga det är ett mått på vilken risk som fonden har tagit för att uppnå avkastningen. Ju högre desto bättre.
KIID Det gemensamma EU-måttet som anger hur risken är i förhållande till avkastningen på en skala 1 till 7.
Bolag Antal bolag i fonden för att få en känsla för riskspridningen. Ju högre desto bättre.
PPM Det nummer som fonden har i PPM-sparandet. Om inget nummer anges så finns den ej.
Etisk Om fonden uppfyller hållbarhetskriterier enligt hållbarhetsprofilen.se eller har fått ett betyg av sparahållbart.se. Om en fond är med på sparahållbart anges det i form av ett betyg 1-10. Om en fond inte är med i sparahållbart men är med på hållbarhetsprofilen så får den ett Ja/Nej.
Antalet Morningstar-stjärnor Morningstar.se är en sajt som utvärderar och bedömmer fonder runt om i världen. De betygsätter på en skala 1-5 där de tar hänsyn till många faktorer samt hur bra fonden är i relation till fonder i samma kategori. Stjärnorna är även länkade till resp. Morningsstar-sida för mer info.

Externa sajter som jag använder för analysen är:

En kommentar om aktivt förvaltade fonder

Jag personligen tror inte på att aktiv förvaltning över tid slår en passiv förvaltning. Det har jag skrivit i många artiklar här på bloggen, inte minst:

Där finns ändå vissa aktivt förvaltade fonder som har presterat bra över tid och förtjänar att nämnas. Dessa har jag försökt ta med i den här sammanställningen. Sedan finns det en hel mängd fonder som presterar ett fantastiskt resultat ett enskilt år, får 5 stjärnor på Morningstar och vinner tävlingar som årets fond. Jag är tyvärr skeptisk till att ta med dessa fonder då de många gånger året efter inte klarar att prestera på samma nivå och försvinner från topplistorna.

Det är samma problem enligt mig med t.ex. Shareville hos Nordnet, det finns enskilda användare som under perioder når fantastiska resultat, för att året efter inte vara med överhuvudtaget. För mig handlar investerande om att vara sköldpaddan i fabeln om haren och sköldpaddan. Att investera är inte ett 100-meters lopp, det är ett marathon. Det gör att min lista nedan inte alltid matchar Morningstars, Fondmarknadens, Avanza eller Nordnets topplistor. Mitt mål med den här listan är att visa på fonder som man ska kunna hålla på i 10 år utan att sälja och fortfarande vara trygg med att man har valt bra fonder.

Du kan se andras rekommendationer längre ner i artikeln.

De bästa globala fonderna 2017

De bästa fonderna enligt mig är de så kallade globala fonderna. En global fond följer ofta ett världsindex som försöker matcha fördelningen av värde på bolag över hela världen. Det är breda fonder som oftast innehåller flera hundra, ibland mer än tusen bolag. Globalfonder är fonder som investerar i de största bolagen på de största marknaderna. Det ger både fördelar och nackdelar. Fördelen med globalfonder är att de har en relativt låg risk inom tillgångslaget aktier, vilket också märks på KIID-skalan där de ofta ligger på en 5 (av 7).

Den andra fördelen är att de största bolagen tenderar att gå med vinst vilket också minskar risken. Den uppenbara nackdelen är att bolagen är mogna vilket gör att det är sällan att dessa fonder ökar fantastiskt mycket, utan de följer den allmänna konjunkturen kan man säga.

Värdena har blivit något sämre till följd av ett svagt 2015 men dessa fonderna är fortfarande outstanding enligt mig. Det har varit bra börsår och jag tycker att på lång sikt >10 år så är genomsnittsavkastningarna lite för höga. På lång sikt tror jag att man ska räkna mer mot ett snitt på 7 – 8 % istället.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Länsförsäkringar Global Indexnära (ny) MSCI
World
0.22 % 16.2%
(16.5 %)

(16.8%)
±12.34% 1.29 5 1619 658997 5 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. DNB Global Indeks MSCI
World
0.31 % 16.1%
(16.5 %)
16.4%
(16.8%)
±10.01% 1.30 5 1594 Ja Fyra Morningstar-stjärnor.
3. SPP Aktiefond Global (ny) MSCI All Country World 0.31 % 15,2%
(16,5%)
15,1%
(16,8%)
±11.5% 1.22  5 1259 407064 6 Fyra Morningstar-stjärnor.
4. Danske Invest Global Index MSCI
World
0.50 % 16.0%
(16.5%)
16.3%
(16.8%)
±10.1% 1.3  5 1622 252411 5 Fyra Morningstar-stjärnor.
5. Evli Global B (ny, aktiv fond) MSCI
World
1.60 % 19.9%
(16.5%)
— %
(16.8%)
±13.16% 1.56  5 80 Nej Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Det här är den kategorin av fonder som jag påstår bör vara basen i en långsiktig portfölj, kanske till och med ha en portföljvikt på över 50 %.

OBS! Notera att om man inte handlar t.ex. fonden Länsförsäkringar Global Indexnära via Avanza eller Nordnet så kan de ha andra avgifter. T.ex. Länsförsäkringar fonden har då både en köp- och säljavgift vilken kan göra den högst oattraktiv och inte längre en av de bästa fonderna. Då kan ett alternativ vara t.ex. Swedbank Robur Access Global.

Fyra stjärnor mot förra årets fem

Förändringen från förra året i den här kategorin är att de flesta av globalfonderna har blivit av med en Morningstar-stjärna och har numer fyra stjärnor. Jag tycker inte att det är någon anledning till panik eller byta, då det bara är ett nyckeltal av flera.

Jag tycker själv att det här är lite intressant, så jag har grävt lite i det och jag hittar ingen passiv indexfond som just nu har fem stjärnor. De fonder som har 5 stjärnor i den här kategorin var i princip bara aktivt förvaltade fonder som verkar ha haft ett bra år. Eftersom Morningstar inte gör skillnad på om en fond eller aktivt eller passivt förvaltad och jämför alla dessa med varandra så föll dessa fonderna ur topp-10 %. Jag anser att det inte gör någonting eftersom målet i en passiv investeringsstrategi inte är att maximera avkastningen ett enskilt år utan ha en bra årsmedelavkastning.

Om jag bara skulle rekommendera en sparare en enda fond utan att veta något mer om spararen så skulle jag rekommendera DNB Global Indeks eller nykomlingen Länsförsäkringar Global Indexnära. Det är enligt mig de bästa fonderna alla kategorier. Vill man komplettera med en fond till kan SPP Aktiefond Global vara en idé eftersom den följer MSCI World All Country och därmed inkluderar även t.ex. Asien vilket de första inte gör.

Aktivt förvaltade globalfonder

I listan ovan finner du även en aktivt förvaltad fond (Evli Global B) och den kvalade in på grund av bra riskjusterad avkastning. Den puttade ut SEB Global C-fonden som var med förra året. Men den är med på nåder, särskilt eftersom avgiften är jättehög – nästan 8 gånger högre än Länsförsäkringar-fonden och den riskjusterade avkastningen är inte supermycket bättre.

Det är den dock som rekommenderas just nu i Avanzas portföljgenerator och den har gått bra. Man ser ju också skillnaden i form av andra globalfonderna har investeringar i över 1 000 bolag medan Evli-fonden inte ens har 100 st. Jag själv kommer dock sannolikt inte ta in den i någon av mina portföljer just nu. Ett liknande exempel är SPP Aktiefond Stabil.

Globalfonder på observationslistan

Observationslista på fonder i den här kategorin som kan vara värda att hålla ögonen på:

 • SPP Aktiefond Stabil
 • Spiltan Globalfond Investmentbolag

En bubblare i sammanhanget är Spiltans nya fond sedan förra året – Spiltan Globalfond Investmentbolag – som kan vara värd att hålla ögonen på. Den kommer inte med på listan i år eftersom den är för ny, saknar alla nyckeltal och har mycket att bevisa, men potentialen finns där. Spiltan har flera gånger visat att de är duktiga passiva förvaltare och avgiften på 0,5 % är fullt rimlig.

Jag kommer nog ta in den på en liten post i portföljerna för att ha ögonen på den. Men det är samma utmaning där, antalet bolag i fonden är 27(!) även om det är bolag som i sin tur äger andra bolag. Det säger ju mer eller mindre sig självt att det är svårt att jämföra en fond med 27 bolag med en annan som har 1 619 bolag. Väljer man rätt 27 bolag kan det bli fantastiskt, men det kan lika gärna gå åt andra hållet. Stock-picking är ju notoriskt svårt.

En pensionsparentes – AP7 Aktiefond

En parentes som jag tycker är värd att nämnas här är sjunde AP-fonden. Det är mer eller mindre en globalfond som alla som inte har gjort ett val i sitt PPM-sparande får via AP7 Såfa. Ironin är att med tanke på att den bäste investeraren är passiv så har den (och alla de som inte engagerat sig) varit vinnaren. Mig veterligen kan man inte spara i den på något annat sätt än i PPM. Skulle vi jämföra den enligt ovan blir värdena:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
AP7 Aktiefond MSCI
World
0.15 %  17,7%
(16.5%)
20.9%
(16.9%)
±13.7% 1.16 6 2652 581371  6 Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Den här fonden är ett bra alternativ till ditt PPM-sparande och kvalar utan problem in bland de bästa fonderna.

Om du ligger i AP7 Såfa så viktas automatiskt ditt sparande ner från den relativt höga risken som AP7-fonden har. Man bör även vara medveten om att den här fonden har en inbyggd hävstång om 1.5x som gör att avkastningen ökar i tider av uppgång men även har en större risk i perioder av nedgång. Men eftersom det är långa perioder och börsen tenderar att gå upp 6 av 10 år är det ett fullt rimligt och klokt antagande.

Jag vet att många av er läsare tycker det är viktigt med den etiska och hållbara aspekten. Jag delar Fondmarknaden.se:s uppfattning om att den bästa etiska fonden just nu är:

 • SEB Hållbarhetsfond Global

Den tar emot att rekommendera mer än så eftersom avgiften ligger på 1,50 % och den har inte presterat nästan 1 % sämre än de andra fonderna på listan. Förmodligen till följd av den 1 % högre avgiften.

De bästa USA-fonderna 2017

USA är fortfarande en av världens största marknader och om jag inte minns helt fel så står den för nästan 50 % av det totala börsvärdet i världen. Om man vill ha en speciell exponering mot USA så är följande fonder bra. Jag gjorde en jämförelse på dessa fonder 2015. Notera att om du investerar i en global fond så kommer du redan där få en exponering med nästan 60 % mot USA. Det gör att man kan skippa dessa fonder i sin portfölj i många situationer.

Om jag får välja de tre bästa fonderna så blir listan enligt nedan:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond USA MSCI USA 0.21 %  21.0%
(21.9%)
20.1%
(21.3%)
±11.41% 1.53 5 592 248161  6 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. Swedbank Robur Access USA Russel
1000
0.20%  21.0%
(21.9%)
20.1%
(21.3%)
±11.47% 1.52 5 620  150649  6 Fyra Morningstar-stjärnor.
3. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (valuta: USD) CRSP US Total Market Index 0.05 % 9.04 %
(9,7%)
13.77%
(13.89%)
±11.02% 0,77 5 3592 Fyra Morningstar-stjärnor.

Min analys är liknande som förra året. Det är samma fonder med på listan, skillnaden är att man även här har tappat den femte Morningstar-stjärnan. Precis som för globalfonderna är det inte jättesignifikant. De fonderna som har 5 stjärnor just nu är aktivt förvaltade fonder med höga avgifter. Där finns ytterligare ett antal indexfonder som är bra, men de är i princip identiska. De som inte kom med på listan var:

 • Handelsbanken MSCI USA Index
 • Länsförsäkringar USA Indexnära
 • AMF Aktiefond Nordamerika

Jag har även i listan ovan tagit med en börshandlad fond (ETF) i form av Vanguard Total Stock Market Index. Den fonden är en jättebra amerikansk indexfond som de flesta amerikanska böcker om indexfonder tar upp. Det som sticker ut med den är framförallt den extremt låga avgiften om 0,05 %. Man kan däremot notera är att avkastningen skiljer sig ganska mycket från de svenska fonderna och en del av förklaringen är att den är noterad i USD.

De andra fonderna handlas i SEK vilket innebär att de får en extra skjuts när dollarn har stärkts och den svenska kronan därmed försvagats. Värt att notera är att den också består av nästan 3 600 bolag medan den andra bara består av ca 600 st. En sista skillnad är att Vanguard-fonden betalar ut kvartalsvis utdelning om jag minns rätt. Det ger upphov till en skatteeffekt som inte uppstår på samma sätt i de svenska fonderna.

De bästa svenska fonderna 2017

Om en internationell bloggare skulle göra en liknande sammanställning som den här så misstänker jag att Sverige aldrig skulle kommit på den listan. Sverige står globalt för mindre än 1 % av det totala börsvärdet och är således en marginell börs. Men eftersom vi bor i landet och det är enkelt för oss att investera i dessa bolag kommer det med som en egen kategori. Men i valet om man bara skulle ha en svensk eller global fond så skulle jag alltid välja en global framför en svensk fond.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Aktiefond Investmentbolag SIXRXFIIF 0.22% 16,1%
(7.7%)
21,8 %
(12,2%)
±14.51% 1.08 6 13  — Nej Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
2. Didner & Gerge Aktiefond (aktiv) MSCI Sweden 1.22 % 14.4 %
(7.7%)
19.3 %
(12.2%)
±16.39% 1.30 6 26  291906 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
3. Didner & Gerge Småbolag (aktiv) CSRXSE 1.62 % 20,9%
(18.8%)
24,8%
(21.1%)
±13.08% 1.59 6 57  842690 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
4. Nordnet Superfonden Sverige OMXSBGI 0%  10,0%
(7.7%)
14.1%
(12,2%)
±12.30% 0,8 6 85  — 7 3
5. Avanza Zero SIX30RX 0% 13.5%
(12.3%)
8.5%
(7.0%)
±12.45% 0.7 6 30 734491 7 3

I den här kategorin med de bästa svenska fonderna har jag bara gjort ett byte där jag bytte ut Lannebo Småbolag mot Didner & Gerge Småbolag.

Noteras bör som vanligt att det är relativt stor skillnad på de aktivt förvaltade fonderna och indexfonderna ovan. I det här fallet är det tyvärr lite att att jämföra äpplen med päron eftersom de aktiva fonderna investerar även i svenska småbolag och det gör inte de två indexfonderna. Småbolag tenderar att ha en högre risk men även en bättre avkastning i goda tider. Jag har skrivit mer om det i artikeln:

Andra svenska och nordiska fonder

Andra bra fonder som inte hamnade topp-fem bland de bästa fonderna i år var:

 • Lannebo Småbolag – bra småbolagsfond
 • Carnegie Småbolagsfond – bra småbolagsfond
 • Länsförsäkringar Sverige Index – inte bättre än de andra

Om man vill vara mer exponerad mot de nordiska marknaderna (Sverige fast lite större) så kan man via Nordnet exponeras mot:

 • Danska marknaden via ”Nordnet Superfonden Danmark”
 • Finska marknaden via ”Nordnet Superrahasto Suomi”
 • Norska marknaden via ”Nordnet Superfondet Norge”

Om jag investerar 1 000 kr i Avanza Zero så brukar jag ta 250 kr i vardera de fyra Nordnet Superfonderna. Man bör vara medveten om att Avanza Zero består av lite drygt 30 bolag medan Nordnet Superfonden Sverige består av ungefär 80 bolag. Det ger alltså en större och bättre riskspridning med Nordnets fonder än med endast Avanza Zero-fonden.

En annan fond som jag har investerat i och som jag tycker är värd att hålla ögonen på är den börshandlade fonden XACT Svenska Småbolag. Den har en förvaltningsavgift på 0,3 % och följer samma småbolagsindex som t.ex. Lannebo Småbolag. Lite krasst kan man säga att det är ungefär samma sak, men 1,3 % billigare med XACT-fonden och du slipper risken med att någon ska försöka förutsäga framtiden.

De bästa Asien-fonderna 2017

Min upplevelse är att Asien-fonderna är underskattade i de stora indexen såsom MSCI World. Därför brukar jag försöka ta med eller öka exponeringen mot den här regionen via följande fonder:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Access Asien MSCI AC Asia Ex Japan 0.20 % 11.5%
(12.4%)
9,9%
(10.9%)
 ±12.46% 0.8 6 542 978981 8 3
2. AMF Aktiefond Asien Stilla Havet MSCI AC Asia Pacific  0.60 %  10.5%
(13.3%)
10.9%
(12.9%)
 ±11.51% 0.80 5 161  823096 7 3

Det är samma fonder som förra året. Precis som de flesta andra fonderna har dessa förlorat en stjärna och gått från fyra till tre. Normalt sett brukar jag bara rekommendera 3-stjärniga fonder i undantagsfall och det här är ett sådant. Det finns inga andra riktigt bra alternativ för en bra exponering mot Asien. De bästa fonderna som har 5 stjärnor är alla nischfonder mot t.ex. Indien eller Thailand, det vill säga fonder som gått bra på relativt kort sikt och det är inte något som jag tycker är lämpligt för en långsiktig passiv portfölj.

Andra fonder i samma kategori som man skulle kunna kolla närmare på är:

 • iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF

De bästa tillväxtmarknad-fonderna 2017

Det är en klurig kategori med hög risk eftersom marknaderna inte alls är lika mogna som alla de andra. Det gör att aktiva fonder tenderar att gå bättre än de passiva indexfonderna. Men på senare tid har där börjat komma indexnära fonder i form av dessa två.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära MSCI EM 0.4%  — 6 842 434274  Ja
2. SPP Tillväxtmarknad Plus MSCI EM 0.7% 6 370 971077 9

Jag har tagit bort Fidelity-fonden som var med förra året eftersom det var en aktivt förvaltad fond med en avgift över 1,5 %. Mycket riktigt så har den tappat sin stjärna och nu ersatts av t.ex. Evli Emerging Frontier B. Jag tycker det är svårt att ha med dessa eftersom vinnarna och de femstjärniga byts ut och det kan gå väldigt snabbt. Värt att notera att SPP fonden är fossilfri och får därmed ett bra hållbarhetsbetyg.

Det finns en del börshandlade fonder med exponering mot tillväxtmarknader i form av följande:

 • Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO)
 • iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG)
 • iShares MSCI Frontier 100 ETF (inkl. Afrika)

De bästa europeiska fonderna 2017

Jämte USA så är den europeiska marknaden en av de som är mest utvecklade. Det är således en ganska stabil investering jämfört mex t.ex. tillväxtmarknaderna vilket också syns i siffrorna nedan. Förändringen mot förra året är att jag har lagt in SPP fonden. Jag har även tagit bort den aktivt förvaltade SEB fonden som presterade dåligt och ersatt den med SEB gratis indexfond. Det är ett bra initiativ och mig veterligen den enda gratis-fonden förutom Avanza Zero och Nordnets superfonder. Däremot behöver man vara medveten att den är rätt nischad mot de 50 st största bolagen i Europa men trots det kvalar den in bland de bästa fonderna.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID Bolag PPM Etisk Betyg
1. SPP Aktiefond Europa MSCI Europe 0.21% 8,0%
(8.7%)
11.4%
(12.4%)
11.67% 0,65 5 354 140673  5 Fyra Morningstar-stjärnor.
2. AMF Aktiefond Europa MSCI Europe 0.40% 9,4%
(7.3%)
14.5%
(11.7%)
12.59% 0,75 6 82 538462  7 Fyra Morningstar-stjärnor.
3. SEB Euroland Gratis MSCI EM 0,00% 8,7%
(9.0%)
15,35% 0,62 6 49 Nej 3

Bland de europeiska fonderna så skulle jag säga att dessa två fonderna är de bästa. Nedan följer andra förslag till bevakningslistan som är ungefär likadana.

 • Swedbank Robur Access Europa
 • Länsförsäkringar Europa Index
 • Handelsbanken Europafond Index
 • iShares MSCI Europe Small-Cap IEUS (USD)

De bästa korta räntefonderna 2017

Alla fonderna ovan har varit aktiefonder som investerar i företag. Det betyder att avkastningen är relativt hög men även risken. I mina portföljer brukar jag alltid rekommendera att man ska ha en krockkudde i portföljen i form av korta- och långa räntefonder. Skillnaden på långa och korta räntefonder är löptiderna som räntorna löper. Korta räntefonder är ofta ett år eller mindre. Långa är mer än ett år.

De bästa korta räntefonderna är i skrivande stund (ingen förändring mot förra året):

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. Swedbank Robur Penningmarknadsfond Citi Euro
Dep 3 Mon
0.00% 0.1%
(-0.1%)
0,6%
(0.6%)
 0.23% 1,35 1  717611 Ja
2. SPP Penningmarknadsfond Citi Euro
Dep 3 Mon
0.21%  0.2%
(-0.1%)
1.0%
(0.6%)
 0.36% 1.88 1 442897 Ja

Tittar man på avkastningarna är det ju ingen munter läsning. Det hänger ju ihop med de senaste årens extremt låga räntor. Samtidigt visar det ju också hur dessa två fonder fungerar som krockkudde eftersom de med över 96 % sannolikhet inte kommer att röra sig mer än max 1 % (=2 x std. av) i vardera riktning – jämfört med t.ex. Swedbank Access Asien som kan röra sig med 30 % i vardera riktning.

Vill man titta på fler alternativ så kan följande fonder vara intressanta:

 • AMF Räntefond Kort
 • Öhman Penningmarknadsfond
 • KPA Etisk Räntefond

En parentes i skrivande stund är att det finns bankkonton idagsläget som kan ge en avkastning i paritet med ovanstående fonder. Det kan således vara värt att titta på vad t.ex. sparkontona hos Avanza ger i dagsläget om man binder pengarna. Då slipper man risken för en nedgång.

De bästa långa räntefonderna 2017

Tittar vi på de långa ränte- och obligationsfonderna så är de bästa:

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. AMF Räntefond Lång Citi
Swedish
0.10% 3.9%
(5.1%)
3.2%
(2.7%)
2.68% 1.87 3 574293 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.
2. SPP Obligationsfond Citi
Swedish
0.21% 3.9%
(5.1%)
3.2%
(2.7%)
2.63% 1,66 3 534800 Ja Fem Morningstar-stjärnor gör att fonden tillhör de allra bästa fonderna i sin kategori.

Desssa två fonder var med på samma lista förra året. Jag har strukit Catella fonden för att förenkla.

En parentes här. Långa obligationsfonder i det här avseendet räknas mellan ungefär 3 – 7 år att jämföra med de korta där man pratar 0 – 12 månader. När jag dock på bloggen skriver om långa obligationsfonder till RikaTillsammans-portföljen då behövs ännu längre än 7 år, helst 15 – 30 år. Det finns mig veterligen tyvärr inga sådana fonder i dagsläget. Till RikaTillsammans-portföljen har jag därför följande fonder:

 • iShares Treasury Long Term Bond ETF (TLT) – Amerikanska obligationer
 • db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG) – Europeiska obligationer
 • iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (IBCL) – Europeiska obligationer
 • BMO Long Fed Bond Index ETF (ZFL) – Kanadensiska obligationer
 • iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF (XLB) – Kanadensiska obligationer

De bästa (bland)räntefonderna

Efter mycket kommentarer om Spiltan Räntefond Sverige, som dessutom fick Fondmarknadens utmärkelse som bästa räntefond 2016, känner jag att det är på sin plats med en omvärdering och ta med den på listan.

Fond Index Avgift 3 år
medel
5 år
medel
Std. av. Sharpe KIID PPM Etisk Betyg
1. Spiltan Räntefond Sverige SSVX
T-BILL
0,1 % 1,9 %
(1,8%)
2,4%
(3,1%)
0,53 % 3.15 1 972497 Ja 3
2. IKC Avkastningsfond  SSVX
T-BILL
0,61% 2,7 %
(1,8 %)

(3,1%)
0,87 % 3.10 2 453100 Nej Fyra Morningstar-stjärnor.

En av anledningarna till att jag inte tog med den på listan ovan i den första versionen var att det inte är en ren kort eller lång räntefond. Tittar man på vad den innehåller så har den både korta och långa statsobligationer samt även företagsobligationer. Det gör att den kan ge (och har gett) en bättre avkastning än många räntefonder men det gör också att risken i den är något högre. Däremot har den en Sharpe-kvot i världsklass så den förtjänar att vara med. Tack för feedbacken i kommentarerna!

Jämför sparkonto med räntefond i dagsläget

I dagsläget när räntorna är låga är det svårt att få en bra avkastning från räntefonder. Många räntefonder presterar idag i paritet med, eller till och med sämre än, vissa bankkonto. Det kan således vara värt att överväga att lägga in pengar som man normalt skulle lagt i en räntefond på ett bankkonto. Följande fullgoda alternativ ser jag i dagsläget som har insättningsgaranti:

Vill man gå på ett konto utan insättningsgaranti således med högre risk och avkastning:

Fördelning av fonderna i portföljer

Jag kommer att inom kort skriva separata artiklar för de tre olika portföljerna som jag skriver om här på bloggen. Jag tror nämligen det blir mer pedagogiskt och lättöversiktligt om man har fonderna i form av ingredienser på ett ställe och portföljerna i form av recepten separat. Förra årets fördelningar är till stor del dock fortfarande relevanta.

Jag har gjort en ny kategori på bloggen där du kan följa mina portföljer:

 • Mina portföljer – En sammanställning av hur dessa fonder används i olika portföljer

Behöver man byta sina fonder?

En vanlig fråga i kommentarerna är huruvida man behöver byta sina befintliga fonder till dessa om man hade valt fonder på förra årets lista.

Jag påstår att man kan byta om man vill, både på eventuellt månadssparande och nuvarande innehav. Men, men behöver inte. Fonderna som jag skrev om förra året är fortfarande bra och man behöver verkligen varken skämmas för att man har dem eller känna att man går miste om supermycket genom att behålla dem. Alla fonderna på den här sidan är utvalda på ett sådant sätt att de ska kunna hålla i 10 år.

Slutkommentar till de bästa fonderna ovan

Jag har följt många av dessa bästa fonderna under flera år eftersom jag har haft mina egna pengar i dem. Det som förvånade mig lite var att i princip alla fonderna har gått från fem till fyra stjärnor. Som jag har skrivit ovan så spelar det inte någon större roll.

Jag vågar till och med påstå att det är snarare på det sättet som det bör vara. Att investera passivt handlar ju om att man, i det gamla betygssystemet om 1 till 5, siktar på en fyra. Med tanke på att vi pratar om att vi har en helt passiv strategi så tycker jag att det är ett ganska gott betyg. Ser vi även på fonderna så ligger de ju alla nära sitt jämförelseindex. Det är bra.

Min andra reflektion är att förra året tog jag för första gången även med aktivt förvaltade fonder. Många av de fonderna har inte alls i år presterat lika bra som de gjorde förra året. Det går ju också helt i linje med de vetenskapliga studier som finns. Man kan nämligen många gånger inte utesluta att en fond eller förvaltare bara hade tur ett enskilt år. Det är faktiskt ett mönster som jag har sett flera år i rad. Den som är vinnare ett år är väldigt sällan vinnare året efter.

En annan reflektion som gjorde mig lite glad är att många fonder som förra året inte var med i hållbarhetsregistret är det idag. Det tyder ju på att även fonderna lyssnar på den allmänna opinionen om att man vill investera sina pengar på ett etiskt sätt. I andra sammanhang tycker jag mig också se en tydlig trend i form av det som kallas för ”impact investing”. Man vill helt enkelt påverka med sina pengar. Kul!

För min personliga del är jag även nöjd med att den absoluta majoriteten av fonder är samma som förra året. Om man således skulle valt att inte göra någon förändring i sin portfölj överhuvudtaget, så hade man ändå varit bra på det. Men så bör det också vara med kvalitetsfonder.

Jag är ju inte ensam om att sammanställa de bästa fonderna och för att kunna göra dig en heltäckande bild, rekommenderar jag att även följande länkar:

Missa inte uppdateringar och kommentera gärna!

Jag brukar hålla koll på den här listan på kvartalsbasis och uppdatera den om det behövs. För att inte missa några uppdateringar så är mitt bästa tips att anmäla dig till mitt nyhetsbrev nedan. Det är gratis och kommer ut ca en gång i månaden och brukar även innehålla tips för din privatekonomi.

Jag driver den här bloggen på min fritid och är verkligen en passiv investerare. Det betyder att jag inte har möjligheten att ha detaljkoll på alla fonder och alternativ som finns. Därför tar jag mer än gärna feedback och hjälp av dig som läsare, då jag vet att flera av er läsare har minst lika bra, om inte bättre, koll än vad jag har. Kommentera feedback så uppdaterar jag artikeln och så hjälps vi åt att ha en bra sammanställning.

Relaterade artiklar

Externa länkar:

Uppdateringshistorik:

 • 170306
  • Bytte index på fonden SPP Aktiefond USA
  • Lade till länk till sidan om nybörjarportföljen
 •  170131
  • Lade till video i artikeln
  • Uppdaterade med SBABs bankkont efter tips
  • Lade till fonden SEB Euroland Gratis
 •  170129
  • Lade till fonderna
   • SPP Tillväxtmarknad Plus
   • Spiltan Räntefond Sverige
   • SEB Hållbarhetsfond Global
  • Lade till antal bolag som fonderna investerar i
  • Satte KIID-betyg för alla fonder
  • Länkade till Fondmarknaden.se
  • Uppdatering med antal bolag i respektive fond.
  • Förtydligande om man behöver byta
  • Lade till stycke om aktivt förvaltade fonder
  • Förtydligade sparkonto som alternativ till räntefonderna
 • 170125
  • Adderade en kolumn med antal bolag på global fonderna.
  • Lade till fonden SPP Aktiefond Global till följd av kommentar från Daniel
  • Korrigerade fel PPM-nummer på AP7 Aktiefond till följd av kommentar från Nina
 • 170124:
  • Publicering

PS. Jag äger andelar i de flesta av fonderna ovan. Där utgår ingen ersättning för fondrekommendationerna i den här artikeln. Ersättning utgår till mig om du öppnar ett konto hos Akelius, det är inget som kostar dig något. DS. 

Relaterade etiketter och ämnen

akelius spar, AMF Aktiefond Asien Stilla havet, AMF Aktiefond Europa, AMF Aktiefond Nordamerika, AMF Aktiefond Sverige, AMF Räntefond Lång, AP7 Aktiefond, Avanza portföljgenerator, Avanza Zero, barnsparande, Carnegie Småbolagsfond, Catella Avkastning, Danske Invest Global Index, db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 25+ UCITS ETF (DBXG), Didner & Gerge Aktiefond, DNB Global Indeks, Evli Emerging Frontier, Handelsbanken MSCI USA Index, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, iShares Core Cdn Long Term Bond Idx ETF, iShares Core MSCI Emerging Markets, iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF, iShares MSCI Frontier 100 ETF, iShares MSCI World Index ETF, Lannebo Småbolag, Länsförsäkringar Europa Indexnära, länsförsäkringar fastighetsfond, Länsförsäkringar Global Indexnära, Länsförsäkringar Sverige Indexnära, Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära, Länsförsäkringar USA Indexnära, Nordnet Superfonden Danmark, Nordnet Superfonden Norge, Nordnet Superfonden Sverige, Nordnet Superfondet Norge, Nybörjarportföljen, SEB Hållbarhetsfond Global, spara till barnen, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Globalfond Investmentbolag, Spiltan Räntefond Sverige, SPP Aktiefond Global, SPP Aktiefond Stabil, SPP Aktiefond USA, SPP Obligationsfond, SPP Penningmarknadsfond, SPP Tillväxtmarknad Plus, Swedbank Robur Access Asien, Swedbank Robur Access USA, Swedbank Robur Indexfond Asien, Swedbank Robur Indexfond Europa, Swedbank Robur Penningmarknadsfond, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF

Kommentera

198 kommentarer finns till denna artikel:

 1. Vit pil

  Tjena!! Har läst på dina tips och valt att placera i tre olika fonder. Svenska Småbolag (HandelsbBanken), SPP USA samt Swedbank Robur Global. Målet är att 10 000 ska fördelas på tre varje månad, eftersom jag är ung tänker jag ju på en långsiktlig avkastning. Är dessa tre relevanta och bra? Tacksam för svar.

  Gravatar ikon för användaren
  Alex
 2. Vit pil

  Eller så köper du bitcoins och du får en avkastning på flera hundra procent. Den bitcoin jag köpte för 600 dollar förra sommaren är nu ett år senare värd 3400 dollar. Försök slå det med fonder =)

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas
 3. Vit pil

  Nyfikna frågor bara. Varför väljer du Didner och Gerge aktiefond före dito småbolag? Och SPP Europafond före AMF Europafond? Jag skulle ha rankat dessa tvärtom, mest för att när jag tittar så går D&G småbolag så mycket bättre hela tiden, än aktiefonden, och AMF Europa går så mycket bättre än SPP (kortare tid än 10 år).

  De som du satt sist (småbolag och AMF) är dyrare, men det äts upp med marginal, av högre tillväxt (som ser ut att vara konstant över tid).

  Annars är det intressant att du har valt exakt samma fonder som jag har valt, fast jag inte kan så mycket om sharp m.m. utan i stort sett bara studerar tillväxt och stabilitet (inte avviker för märkligt mot index och övriga jämförbara fonder) över tid kombinerat med avgift.

  Jag har inte haft Europafonder förut, men ska nog börja köpa på mig det med. Annars har jag global, svenska, USA, Asien samt en lång och en kort räntefond. Får en strid ström av mindre summor, så det blir köp var och varannan dag, varför jag upprätthåller min valda balans hela tiden. Jag har inte valt D&G som svenska än, eftersom jag är så glad i Spiltans investmentbolag. Kanske tar jag in D&G som nya svenska när det dippar nästa gång och jag ska sälja av min blandfond som ligger och väntar på rejäl dipp eller ras.

  Gravatar ikon för användaren
  Emma
  1. Vit pil

   BTW, du har stavat fel på DNB global indeks i din tabell över globalfonder. Det ska inte vara x. Petitess, men kan göra skillnad på vissa siters sökfunktioner. Jag har fått problem vissa andra gånger när det har varit felstavat eller förkortat på något sätt, och inte hittat.

   Gravatar ikon för användaren
   Emma
 4. Vit pil

  Hej min fråga är varför vanguard presterar så mycket sämre när båda är index fonder. Är dina siffor exklusive utdelningar? För då blir det lite missvisande skulle gärna se siffrorna inklusive vanguards utdelningar för att se vilken av dessa fonder som presterar bäst totalt sätt då Swedbank access USA inte har någon utdelning vad jag vet.

  2. Swedbank Robur Access USA
  Russel
  1000

  (21.9%)

  3. Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (valuta: USD)
  CRSP US Total Market Index

  (9,7%)

  Gravatar ikon för användaren
  kalle
  1. Vit pil

   Jag vet inte riktigt, men min spontana gissning är att det mycket kan vara en valuta-effekt som du ser, då den ena handlas i USD och den andra i SEK.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 5. Vit pil

  Hej
  Jag har två fonder och ska lägga till en tredje och sista, och i det valet står det mellan DNB Global Indeks och Länsförsäkringar Global Indexnära. Min fråga är, varför skulle man välja DNB Global Indeks över LF när DNB har 0,30% i avgift mot Länsförsäkringars 0,20 och båda följer MSCI World Index?

  Min andra fråga är att på Avanza så står det att LF’s fond har valutarisk, men detta står inte på DNB’s fond. (På Avanzas sida över fonderna och inte i prospekten, jag hittar faktiskt inte den informationen i prospekten).

  Det stämmer väl att båda (alla?) indexfonder har valutarisk när de investerar utanför Sverige?

  Tack!

  Gravatar ikon för användaren
  Simon
 6. Vit pil

  Hej!
  Du är mycket bra på att förklara. Några frågor: När skrev du den här artikeln? (ser ingen datum)? Var hittar jag de mesta av fondernas innehav – för det mesta står det bara de största? Hur försiktig bedömer du dig vara på en skala 0-10? Har haft AMF global index + DNB gobal index och i den senare har varit skral avkastning på. Kollat och den har mycket i USA (mer än AMF) så jag tänker det kan vara anledningen? Har du någon kommentar? Blir glad att få svar!

  Gravatar ikon för användaren
  Monica Bergfelt
  1. Vit pil

   Det står i högerspalten om du är på webbläsaren eller under kommentarerna på mobil enhet. Angående dina frågor:

   1. För att få reda på fondernas innehav, kontakta fondbolaget.
   2. Jag är en ganska försiktig general, skulle säga 6-7. I Nordnet/Avanzas rankingar hamnar jag på medelrisk
   3. De flesta indexfonder följer ju MSCI World Index så skillnaden bör vara marginell.

   Tack för att läser på bloggen!

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 7. Vit pil

  Hej

  Jag är 38 år och min sambo är 34 år. Vi vill skapa oss en bra pensionsportfölj på avanza. Jag tänker mig en insättning per person per månad på 1000:- . Hur bör jag bäst fördela denna 1000:- enligt dig? Vilka fonder ska jag välja? Jag tänker att vi kommer vara väldigt passiva och aldrig eller sällan byta fonder som vi valt från början. Jag hade tänkt fördela tusenlappen per månad på 5 st fonder men det kanske finns bättre strategi där också?

  Tacksam för svar.

  Mvh
  En som vill kunna resa som pensionär men inte vet hur fonderna ska ta mig dit.

  Gravatar ikon för användaren
  Carl Holm
 8. Vit pil

  Hej Jan, jag heter Henrik Ivarsson och sparar med Solidar sen ca 7 år tillbaka. Jag känner mig lurad av dem och undrar om du har ngn åsikt hur man ska förvalta sina PPM/pensionsspar bäst och i vilka fondförmedlare?

  Gravatar ikon för användaren
  henrik ivarsson
 9. Vit pil

  Fy tusan vad jag uppskattar din sida! Tack!

  Kort fråga.

  Om jag 2016 sparar (ISK) till barnen i DNB Global Indeks och midsommar 2017 bestämmer mig för att byta till LF Global Indeksnära. Skulle du då sälja DNB och lägga allt i LF eller finns det en poäng att låta de tidigare pengarna ligga kvar?

  Kram

  Gravatar ikon för användaren
  Erik Johnsson
 10. Vit pil

  Min modellportfölj efter mycket tankemöda…. på 30 års sikt ….

  Avanza Zero 20 %

  AMF Aktiefond Småbolag 20 %

  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10 %

  Swedbank Robur Ny Teknik 10 %

  SPP Aktiefond Global 15 %

  Swedbank Robur Access Asien 15 %

  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 10 %

  PS. rikatillsammans trevlig läsning

  Gravatar ikon för användaren
  tomas
 11. Vit pil

  Hej Jan,
  Som alternativ till Vanguards börshandlade USA-fond kan jag föreslå iShares S&P 500 (noterad på Londonbörsen med ticker CSPX). Den är ackumulerande så utdelningar återinvesteras automatiskt till skillnad från Vanguards där du först måste betala skatt på utdelning innan du kan återinvestera. Avgift 0,07% så något dyrare än Vanguard men fortfarande långt billigare än de traditionella fonder du föreslår. Dock skall man komma ihåg att när man köper fonder på utländska börser så får man betala valutaväxlingsavgift – 0,25% på Avanza tror jag det är.

  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
 12. Vit pil

  Jag är ny på dina sidor, suveränt! Det enda jag är lite skeptisk till är att placera i långa räntefonder. När jag skall vikta över på säkrare så blir det korta.

  Jag tror som en del andra att nästa kris blir inom det offentliga, länder, stater och städer som gett ut bonds kommer att krascha.

  Gravatar ikon för användaren
  Gunnar Nilsson
  1. Vit pil

   Absolut, så kan det vara. Problemet är alltid timingen. Man kan ha rätt i sak, men fel i timing och det hjälper en föga. T.ex. sa man redan 2010 att räntan inte kan gå minus att långa räntefonder kommer rasa och i snart 8 år har de gått rakt upp. Därför försöker jag inte längre tajma marknaden utan sätta upp en portfölj som jag kan köra på över tid.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 13. Vit pil

  Varför finns inte SPP Global Plus med på listan? Den har både fint omdöme från sparahallbart.se och den kostar bara 0,4 i avgift.

  Gravatar ikon för användaren
  Madeleine
 14. Vit pil

  En trist sak med en av toppmoderna (Länsförsäkringar global index) är att den är med och finansierar skövling av Borneos sista regnskogar. Vore mycket upplyftande att få tips på bra fonder som också är etiska.

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik
 15. Vit pil

  Avanza Zero har 0 i förvaltningsavgift, men som anges i artikeln innehåller den enbart de 30 största aktierna. Sedan några månader har fonden motflyt, då flera stora bolag har gått dåligt: HM, Ericson, Telia och Fingerprint.

  Robur Access Sverige och Länsförsäkringar Indexnära Sverige har liksom Nordnets Superfond cirka 85 aktier i sitt Index vilket gör att risknivån blir något lägre. Robur och LF har 0,2% i förvaltningsavgift, medan Nordnet har 0. Kanske värt att betala 0,2%, om man har Avanza och inte vill bemöda sig att byta till Nordnet.

  Gravatar ikon för användaren
  Ingvar Kvartsberg
 16. Vit pil

  Hej! Mycket bra tips nu när jag fått loss pengar från lägenhetsförsäljningen. När de gäller de globala indexfonderna ser jag att regionsfördelningen på i princip alla fonderna ligger med majoritet mot Nordamerika. När du skriver att denna kategori av fonder bör utgöra uppåt 50% av portföljen antar jag du menar att man bör sprida fonderna över hela världen och inte med majoritet mot Nordamerika? Eller finns det någon tanke med detta? Hur många av dessa globala indexfonder tycker du man bör ha i sin portfölj? Min spontana tanke är att månadsspara halva mitt kapital under ett par år i 1-2 globala indexfonder, 1-2 asienfonder, 1-2 europafonder och så möjligen någon svensk fond. Vad tror du om upplägget?

  Gravatar ikon för användaren
  Ivan
 17. Vit pil

  Hej Jan!
  Är väldigt nyfiken på storebrand global multifaktor. Har för tillfället dnb och spp vad gäller globala fonder men ska jag ha med storebrand eller byta ut en av de andra fonderna. Den har en avgift på 0.75 men ser väldigt stabil ut. Vad är din syn på fonden?

  Mvh
  Solve

  Gravatar ikon för användaren
  Solve
 18. Vit pil

  Vad anser ni om avgifterna som LF Global Indexnära har? 2 % på insättning och uttag vad jag kan tolka av fondfaktabladet. Är det schysst och gör det att fonden verkligen platsar i topp?

  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
  1. Vit pil

   Hej!. Se sida 2 i fondfaktabladet. Där står det 2 % på insättning och uttag. Med vänlig hälsning Oskar

   Gravatar ikon för användaren
   Oskar
  2. Vit pil

   Precis som Jan nämnde så tar bl.a. Avanza Bank 0% i det fallet, så även många andra institut.

   De 2% du nämner finns även i ”Länsförsäkringar Europa Indexnära”, något jag aldrig betalt hos Avanza, exempelvis.

   I faktabladet står det i direkt anslutning till de 2% även:
   ”Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut”.
   Du kan lugnt utgå från den information som ståt på din banks fondinformation.

   Finns enstaka fonder där det kostar, såväl som prestationstillägg, men det framgår vanligtvis väldigt tydligt i avgifts-segmentet på respektive fond hos det institut du handlar, exempelvis Avanza, Nordnet, m.fl.

   Gravatar ikon för användaren
   Bengt Jönsson
  3. Vit pil

   Oskar, Du kan vara lugn. Jag har själv LF Sverige Indexnära och betalar 0,2% i förvaltningsavgift och inget annat. Jag var inne och dubbelkollade på Internet just nu.

   Gravatar ikon för användaren
   Ingvar Kvartsberg
  4. Vit pil

   Oskar, Du kan vara lugn. Jag har själv LF Sverige Indexnära och betalar 0,2% i förvaltningsavgift och inget annat. Jag var inne och dubbelkollade på Internet just nu.

   Gravatar ikon för användaren
   Ingvar Kvartsberg
 19. Vit pil

  En sak slog mig; varför är aldrig Japan med på sådana här listor? Det är ju ett billigt och lätttillgängligt index (typ Swedbank Robur Access Japan, som ligger på 0.20%).

  Jag förstår att Japan ingår med någon procent i globalfonderna, men om vi kan motivera Sverige-index, varför inte Japan?

  Gravatar ikon för användaren
  Ulf
 20. Vit pil

  Liksom Magnus tidigare i tråden är hållbara investeringar viktigt för mig och kan motivera en högre avgift. Är total nybörjare men efter att ha gjort lite research tror jag at jag är nöjd med följande sammansättning. Jag sparar långsiktigt (10+ år). Är riskspridningen i marknader bra, och vad sägs om fonderna i sig?

  AMF Aktiefond Asien 10 %
  SPP Tillväxtmarknad Plus 20 %
  SPP Global Plus 20 %
  Annan global fond (ej bestämt än) 10 %
  AMF Aktiefond Nordamerika 10 %
  AMF Aktiefond Europa 10 %
  SPP Sverige Plus 10 %
  AMF Räntefond Lång 10 %

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
 21. Vit pil

  En sak som inte belyses är fondernas strategier för att uppnå index, jag själv tycker det har ganska stor betydelse om en indexfond köper olika derivat eller om fonden köper fysiska aktier. Ju mer komplicerad en produkt är desto svårare bli det också att ge ett bra riskmått.

  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 22. Vit pil

  Hej!

  Skulle vilja ställa en fråga då vi sålt en fastighet och då får ca 500 000 kronor kvar att investera efter skatt. Har i nuläget ett pensionsparande i Swedbank med deras traditionella förvaltning. Samt ett övrigt sparande i fonder (övervägande del i aktier). Har nu suttit och tittat och tycker att indexfonder verkar vara ett spännande alternativ. Men då detta kommer vara en typ av pensionssparande vill jag gärna ha ett hyfsat säkert alternativ men såklart med bästa möjlighet till ökning.

  Hur hade du fördelat dessa?

  Med vänlig hälsning

  Anna 47 år.

  Gravatar ikon för användaren
  Anna Carlsson
 23. Vit pil

  Hej,
  Om man sparar 300 kr/mån för pension, då har jag läst att man kan gå efter ”Barn portföljen”, jag har sett över aktiefonder du ha i din portfölj på Shareville. När jag ska dela upp mina 300 kr på de procent som du har gett förslag så ”räcker” inte 300 kr till 4 olika delar (60%, 20%, 10%, 10%), då man ”minst” måste månadsspara 100kr/aktiefond eller 50kr/aktiefond. Därmed kan jag inte dela upp det på sättet du rekommenderar. Hur tkr du jag ska dela upp då jag spara 300 kr i pension?

  Gravatar ikon för användaren
  Sofie
  1. Vit pil

   Jag sparar småsummor som jag får in på försäljningar via Tradera. Inte en chans att fördela varje summa. Jag har bestämt min fördelning, och köper av det som halkat efter hela tiden. På så sätt fyllar jag också automatiskt på högriskfonderna när de är billiga och börsen backat, och mer i räntefonder när det närmar sig en topp.

   Det är ju inte automatiskt då, utan jag gör ofta fondköp varje dag. Men om man är lite aktiv med att kolla eller så, så kan man ju lika gärna vara aktiv med månadssparande. Jag månadssparar själv också förresten, men sätter bara summan automatiskt på kontot, och köper sedan enligt samma princip som ovan, försöker alltid jämna ut så att den fördelning jag bestämt ska hållas.

   Gravatar ikon för användaren
   Anna
  2. Vit pil

   Då skulle jag säga att sätta allting i en global fond och därefter ombalansera en gång om året. Lycka till med sparandet!

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 24. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag funderar på att spara en större summa pengar till låg risk under 2,5 år. Syftet med pengarna är att köpa en lägenhet. Tror du att ”Spiltan räntefond Sverige” är ett bra alternativ? Hur tycker du att jag ska göra för att få lite avkastning till lägst möjliga risk?

  Gravatar ikon för användaren
  Erik
 25. Vit pil

  USA-fonderna
  -SPP Aktiefond USA 10%

  Svenska fonderna
  -Spiltan Aktiefond Investmentbolag 10%
  -Didner & Gerge Aktiefond 10%
  -Didner & Gerge Småbolag 5%
  -AVANZA ZERO 20%

  Asien-fonderna
  -Swedbank Robur Access Asien 15%
  -AMF Aktiefond Asien Stilla havet 15%

  europeiska fonderna
  -SPP Aktiefond Europa 15%

  Tror du detta är bra upplagt?

  Gravatar ikon för användaren
  Oskar
 26. Vit pil

  Hej Jan!
  Tack så jättemycket för all kunskap du delar med dig av på den här bloggen. Jag såg först för två års sedan på en balansekonomi kickoff i gbg. Du är var en väldigt duktig föreläsare, tack för det! Jag går nu ”du o din ekonomi” o jag känner att jag har stor nytta av din blogg nu när jag ska börja med min långsiktiga pengarmaskin.
  Jag skulle vilja ge feedbacken att jag tycker avslutningsmelodin i denna videon och ett par andra jag sett är för hög. Jag lyssnar med hörlurar och det gör nästan ont i öronen när truddilutten kommer i slutet.

  Något annat som jag tänkt på som skulle vara väldigt intressant är dina beräkningar på ungefär hur mycket du räknar med att Nybörjarportföljen, Globala barnportföljen och RikaTillsammans-portföljen kommer öka i värde på sikt. Detta är förstås omöjligt att veta men det skulle vara väldigt intressant att höra din åsikt på cirka hur mycket du tänker dig att portföljerna kommer att öka i värde på 10-20 års sikt. Även då genomsnitts ökningen per år.
  Om inte detta går att säga så kanske hur stor skillnad du tror att värdeökningen kommer vara i portföljerna jämfört med varandra.

  Grymt att du har denna bloggen Jan! Ha en riktigt go vecka!

  //Max Gunhamn

  Gravatar ikon för användaren
  Max Gunhamn
  1. Vit pil

   TACK för feedbacken. Jag ska fixa till trudellutten.

   Jag räknar ungefär med följande årsmedelavkastningar över en 10 års period:

   • Barnportföljen 7 – 10 % per år
   • Nybörjarportföljen 6 – 8 % per år
   • RikaTillsammans-portföljen 5-6 % per år

   Däremot kommer de skilja sig mycket i risk (svängningar runt medelvärdet).

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 27. Vit pil

  Xact Småbolag som nämns i artikeln replikerar innehaven syntetiskt, inte fysiskt. Hur ser du på det? I min värld är det en nackdel. Men jmft med den dyra Lannebofonden är det ju intressant.

  Gravatar ikon för användaren
  NK
 28. Vit pil

  Satt och läste KIID:en för dbxg. Jag kanske läser den fel men jag tolkar det som att den har en köp- resp. säljavgift på 3%. Svårförsvarbart om det är så.

  Gravatar ikon för användaren
  Bnd
  1. Vit pil

   Min datormognadsgrad förhindrar mig från att framgångsrikt kopiera länkade pdf-dokument från Google-sökningar. Googla på KIID DBXG. Det som gjorde mig fundersam återfinns på sida 2. Kan som sagt vara jag som tolkar innehållet där fel så med reservation för det.

   Gravatar ikon för användaren
   Bnd
  2. Vit pil

   Förklaringen verkar finnas längre ner i dokumentet. Och det verkar som om du har rätt. Däri anges att köp- resp. ej utgår vid fondköp över börs utan endast vid direkta uttag ur fonden (vad som nu menas med det).

   Gravatar ikon för användaren
   Bnd
 29. Vit pil

  Hej!
  Du skriver att spp aktiefond Usa följer Russell 1000 men på deras fondfaktablad står det att dem följer MSCI USA Index, net return. Är det samma index med två olika namn? Mvh

  Gravatar ikon för användaren
  vilket index?
 30. Vit pil

  Är siffrorna i ”etisk” spalten en rankning? Står ja på vissa och nej på andra och 5 eller 6 på många. Hittar inte vad den siffran innebär? Skala 1 – 10?

  Gravatar ikon för användaren
  Joel Albertsson
  1. Vit pil

   Han säger i videon att det är en skala 1-10, jag drar slutsatsen att ”ja” betyder 10.

   Gravatar ikon för användaren
   Max Gunhamn
  2. Vit pil

   Jag citerar:
   ”Etisk – – – Om fonden uppfyller hållbarhetskriterier enligt hållbarhetsprofilen.se eller har fått ett betyg av sparahållbart.se. Om en fond är med på sparahållbart anges det i form av ett betyg 1-10. Om en fond inte är med i sparahållbart men är med på hållbarhetsprofilen så får den ett Ja/Nej.”

   Gravatar ikon för användaren
   Max Gunhamn
 31. Vit pil

  Är det korrekt att det är endast inom tillgångslaget Korta Räntefonder/Kontanter som man kan fundera på Sparkonto som alternativ till Kort Räntefond? Du menar alltså inte som alternativ även till Långa Räntefonder?

  Gravatar ikon för användaren
  Tobbe
 32. Vit pil

  Tack för bra sammanställning! Jag måste bara framföra min åsikt att jag inte gillar Avanza Zero riktigt, då SIX30RX är i mitt tycke alldeles för smalt. 30 bolag låter visserligen som mycket, men då indexet är viktat som så att de mest omsatta är störst osv, så domineras det av några få bolag, tex 12% H&M och 11% Nordea sist jag kollade. Dessutom är det bara 29 bolag om man ska vara petig, då både Atlas Copco A och B ingår som separata delar. Precis som du skriver är ju Nordnet Superfonden Sverige betydligt bredare med 80 bolag. Jag tycker dock att det bästa Sverigeindexet att följa är SIX Return Index, med hela Stockholmsbörsen. Den billigaste fond jag känner till som följer detta index är SEB Sverige Indexfond med 0,4% i avgift och som innehåller 265 bolag både stora och små. 4 Morningstar-stjärnor i skrivande stund. Jag tycker den väger upp för avgiften då jag gillar bredd, gratis är inte alltid bäst i mitt tycke. Dessutom presterar den i regel bättre än de fonder som följer de smalare indexen även om avgiften är högre. Denna fond kör jag själv i Sverigedelen av min portfölj jämte Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Skulle dock byta direkt om någon billigare dyker upp, men vill inte ha någon smalare fond!

  Gravatar ikon för användaren
  bushcrafting
  1. Vit pil

   Jag håller med dig i sak, men det är värt att poängtera en unik fördel med Avanza Zero: vi kan använda den som säkerhet för Avanza’s ”Superlån”. Upp till 35% av värdet kan belånas, till <2% ränta.

   Även om jag inte själv vågar utnyttja lånet som en hävstång, så gillar jag verkligen möjligheten att använda min portfölj som säkerhet för ett riktigt billigt lån!

   Gravatar ikon för användaren
   Ulf
  2. Vit pil

   Absolut. Jag håller med, dock tycker jag att Nordnet är lite bättre – både för att fler saker ingår i deras knockout-lån, men framförallt för att räntan är betydligt lägre. Avanza har lovat att de skulle kolla över möjligheten med fler fonder. Tycker personligen det är konstigt att deras nischade fond med ca 30 bolag ingår, men inte andra fonder med lägre risk.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 33. Vit pil

  Hej,

  jag har för avsikt att investera 10-15% i Europa och vill försöka styra sparandet till nordueuropa baserat på historisk stabilitet med mera.

  Nordnet superfonderna för Sverige, Norge, Danmark och Finland ger vad jag kan se andelar i de största företagen i respektive land och till i princip ingen förvaltningskostnad. Det är en given början.

  Näst på tur står en lämplig fördelning mellan främst Tyskland, Schweiz, Frankrike, Nederländerna och Norditalien. Där har jag gjort ett antagande att dessa länder/regioner hyser majoriteten av Europas största och stabilaste företag.

  Jag har för dessa länder utanför Skandinavien börjat luta mot att börshandlade fonder, ETF-er, är bästa valet om man vill detaljstyra sitt val. Nordnet verkar ha en liten men dock avgift om man månadssparar i ETF-er och det verkar samtidigt vara bättre att lägga utlands-ETF-er i en kapitalförsäkring än på ISK för att undvika krångel med källskatt och avdrag. Det blir lite extra bry med manuell handel t.ex. fyra gånger om året. Dessutom verkar de flesta ETF-er dela ut vinsten istället för att återinvestera den, även om jag sett att det finns ETF-er som återinvesterar. Det blir också lite extra pyssel att hantera jämfört med en fond.

  Några tankar kring denna strategi att försöka plocka delar ur regioner och hitta ETF-er med hyfsat låga avgifter? Är det värt besväret för en småsparare med belopp < 100 000 SEK att satsa för Nordeuropa exklusive Skandinavien?

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Larsson
 34. Vit pil

  Hej,

  är det någon som lyckats hitta SEB Euroland Gratis hos Avanza eller Nordnet?

  Jag har läst om den och den verkar tyvärr inte vara helt gratis men avgiften blir ändå väldigt låg, så den är klart intressant som komplement i portföljen.

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael Larsson
 35. Vit pil

  Hej,

  Tack för väldigt bra blogg. Nyss upptäckt den. En fråga som dyker upp när jag läser vilka olika indexfonder du rekommenderar de olika åren och ur det hänger ihop med det strategiska långsiktiga valet att ha is i magen och låta pengarna jobba för en i fonderna.
  Hur gör man om en fond ena året verkar vara bra att ha i sin portfölj men efter 2-3 år sämre? Säljer man av innehavet och köper nytt i ny bättre fond eller ska man behålla innehavet? Om man behåller innehavet ska man bara justera framtida placeringar i enlighet med den nya för tillfället mer attraktiva fonden?

  Vänligen
  /Jonas

  Gravatar ikon för användaren
  Jonas Andersson
 36. Vit pil

  Hej Jan!
  Tack för en bra blogg med läsvärda kommentarer!
  Jag har knåpat ihop en pensionsportfölj med 5-10 års tidshorizont.
  Jag är inte helt nöjd och skulle vilja veta vad du tycker och helst vilka förändringar du tycker jag borde göra.
  Mindre Sverige? Mer ränta/obligationer? Afrika, Ryssland eller Latinamerika?
  Startade 1/2 i år och har 50.000:-/fond. Jag har ytterligare 50.000:- att placera.

  AMF Aktiefond Mix 9,0
  First State Glbl Lstd Infras A GBP Acc 9,0
  SPP Generation 70-tal 9,0
  SPP Generation 60-tal 9,0
  AMF Aktiefond Europa 9,0
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 9,0
  SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag 9,0
  Lannebo Europa Småbolag A 9,0
  Didner & Gerge Aktiefond 9,0
  AMF Aktiefond Asien Stilla havet 10,0

  Regionfördelning:
  Afrika och Mellanöstern 0,2. Asien exkl Japan 6,9. Australien och Nya Zeeland 2,7
  Japan 6,5. Latinamerika 0,5. Nordamerika 25,3. Sverige 33,6.
  Västeuropa exkl Sverige 24,2. Östeuropa 0,1

  10 största innehaven:
  Investor AB B Finans SWE 2,7
  Industrivarden AB C Finans SWE 2,4
  Nordea Bank AB Finans SWE 1,5
  Hennes & Mauritz AB B Konsument Cyklisk SWE 1,4
  Volvo AB B Industri SWE 1,2
  Trelleborg AB B Industri SWE 1,2
  Swedbank AB A Finans SWE 1,1
  Kinnevik AB B Finans SWE 1,0
  L E Lundbergforetagen AB B Finans SWE 0,9
  Skandinaviska Enskilda Banken AB A Finans SWE 0,9

  Fortsätt med ditt fantastiska bloggande och ha de gött!
  Vi hörs!
  Claes Carlsson.

  Gravatar ikon för användaren
  Claes Carlsson
 37. Vit pil

  Jan,
  som alltid en fantastisk sammanställning. Har hämtat mycket inspiration från dina fondval. Framförallt har jag sänkt avgiftsnivån även om jag inte valt exakt samma som dig.

  När jag ser din sammanställning tänker jag dock på att du är väldigt generell i dina val. Vi lever idag i en tid då teknikutvecklingen går i rekordfart. Automatisering, Internet of Things och AI är stora trender idag.

  Varför inte utnyttja denna trend och under några år vara med i den avkastning som denna utveckling ger. Du som jag vet att många teknikfonder har gått fantastiskt bra under de senaste åren. Frågan är om de inte kommer att slå index de närmaste åren också iom att trenden är så stark över hela världen!

  Visserligen är ju dessa aktivt förvaltade med högre avgifter. Men det finns en del ETFer med ganska bra avgiftsstrukturer!

  Vore kul att höra din syn på saken!

  /Mikael

  Gravatar ikon för användaren
  Mikael
 38. Vit pil

  Gällande småbolag, har du kikat in ”Humle Småbolagsfond”? Inte sett den tidigare, inte så lång historik. Men finner den högst intressant! Bland den med högst avkastning, högre än D&G och bäst sharpe ratio. Avgiften är 1.0% men prestastionsbaserad också på 10% vid en viss avkastning, så normanbeloppet blir högt men avkastningen fortfarande bäst…

  Gravatar ikon för användaren
  jakobssonjohan
 39. Vit pil

  Jan, har du fortfarande inte förstått att skillnaden mellan dina svenska usa-fonder och etf:en inte har något med valuta att göra utan handlar om att den skiftar ut utdelningen istället för att återinvestera i fonden som de svenska fonderna gör?

  Gravatar ikon för användaren
  jonas
  1. Vit pil

   Det har jag svårt att tro för dessa fonder

   Utvecklingen i kronor inkl utdelning kommer ju vara densamma.

   Men de svenska fonderna rapporterar ju sin avkastning inklusive valutavinster då de handas i sek. ETF:en handlas i dollar, så även om man som svensk skulle fått samma totalavkastning som med de svenska ETF:erna så redovisas ju varken utdelningar eller starkare dollar i ETFens kursutveckling

   Gravatar ikon för användaren
   jonas
 40. Vit pil

  Tack för en bra artikel igen!

  Flera har redan nämnt Sevenday, jag har kört med Sevenday i många år utan problem. Men nu jag börjat använda Avida Finance som ger 0,9% (med riksgäldsgaranti såklart) och det har funkat bra. Med Sevenday så får man utbetalt räntan varje månad (0,7% är effektiva årsränta) vilket är lite ”roligare” än t.ex. Avida och SBAB som betalar ut vid årsskiftet eller vid uppsägning av kontot. Sevenday har 3-månadersräntor ibland som är bra och enkla att använda, innan jul låg den på 1,3% t.ex.

  Gravatar ikon för användaren
  Dahl
 41. Vit pil

  Hej!
  Tack för en mycket informativ och bra blogg! Jag har sedan 1 månad tillbaka intresserat mig för aktiefonder och satt upp eget sparande i avanza och gjort ungefär som din nybörjarportfölj med månadssparande. Jag var även på banken igår och kikade över mitt sparande samt pensionssparande. sedan drygt 1 år tillbaka pensionssparar jag i en fond som heter Handelsbanken pension aktiv 80. men jag såg nu att den hade en avgift på 1,3 % ungefär. Tycker jag låter helt galet?? Borde jag omplacera mina pengar i detta fall? Rådgivaren på banken tyckte jag skulle sätta in ännu mer pengar i detta sparande men det låter ju inte alls bra då jag ser dina råd med så låga avgifter som möjligt!

  Gravatar ikon för användaren
  Sofi Isaksson
  1. Vit pil

   Jag får tyvärr inte ge personlig rådgivning, utan mitt tips är att jämföra hur bra fonderna presterar och därefter fatta beslutet själv. :-)

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 42. Vit pil

  Hej!
  Du skriver om att inte ha mer än en viss andel i en enskild fond, och att ha två i varje kategori.

  Nu hamnar jag i en situation där ett eller båda av följande inträffar:
  1. Välja två fonder trots att båda följer varandra exakt, men ha två för att inte ha för hög andel i en enskild fond. Båda har följt varandra exakt sedan de startades.
  2. Samma som ovan, fast den ena kostar 0,2 % per år, den andra kostar 0,5 % per år.

  Är det motiverat att ha två fonder för att sprida risker när de följer varandra så nära och den ena kanske t.o.m. är mycket dyrare än den andra? T.ex. USA-fonderna följer varandra exakt i stort sett. Globalfonden från Spiltan är ju ny, så man kan inte säga jättemycket än, men den är ju 2,5 gånger så dyr. Alla de globalfonder jag har koll på följer varandra exakt, utaom Spiltan som gick något bättre de senaste veckorna, så jag håller koll på den.

  Men alltså: Vad är anledningen till att ha flera fonder som följer varandra exakt, särskilt om det betyder högre avgifter ifall det bara är en som är riktigt billig?

  Gravatar ikon för användaren
  Emma
  1. Vit pil

   Nej, där är inte så mycket mening med det. Jag kommer ge en mer detaljerad förklaring inom kort när jag får tid att sätta ihop min artikel om det. :-)

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 43. Vit pil

  Hej,
  Jag tror starkt på indexföljande fonder över tid. Någon som känner till någon studie som jämför index i de kategorier som man väljer nedan mot fallet att man tex tidigt 2015 väljer de bästa fonderna 2014 i några olika kategorier, tidigt 2016 väljer de bästa 2015, tidigt 2017 de bästa 2016 etc… ? Om fonden man valt ett år inte blir den bästa så hoppar man på den som blev den bästa. Det kan likna processen så som många gör när de egentligen väljer men bygger ju på en tro hela tiden att de ansvariga för fonden hela tiden ska bevisa att de inte bara hade tur utan är minst lika bra år ett som två. Vore intressant att läsa. Mvh Fredrik Olsson

  Gravatar ikon för användaren
  Fredrik Olsson
 44. Vit pil

  Jag vill att en del av min portfölj ska vara lättillgängliga kontanter som inte är låsta på nåt sett. Är det smartare att låta dessa pengar åtminstone ligga på Avanzas sparkonto (utan bindningstid 0.15-0.3%) och inte använda Avanza till något annat än detta syfte eftersom min fond portfölj ligger på nordnet istället för att lägga dessa pengar på ett vanligt 0% ränta konto på swedbank? Vad heter detta konto på Avanza? Kommer man att fortfarande att ha dessa pengar på ett ISK-konto på Avanza?

  Gravatar ikon för användaren
  Joakim Lindvall
 45. Vit pil

  Hej jan!
  Jag tycker Avanza är kanon och tycker dom har många bra funktioner. Bland annat att du kan koppla sparkonto med ränta hos dom så man kan smidigt flytta mellan sparande och investeringar. Det tråkiga är att väljer man Santander sparkonto via Avanza eller sparar direkt hos Santander så blir det 0,5% lägre ränta via Avanza. Om jag minns rätt 0,25% mot 0,75%. Är det rimligt att de ska ta 0,5% i avgift för en sådan tjänst? Jag sparar själv hos Santander och tycker det fungerar bra.

  Gravatar ikon för användaren
  Andreas
 46. Vit pil

  Fantastiskt inlägg, tack igen!
  En fråga om sparkonto, förr har du nämnt Hoist Spar som nu har 0,75% ränta obundet. Varför nämns inte det?
  Anser du det vara bättre att ha en del av kapitalet investerat i korta räntefonder med lägre genomsnittsavkastning än ett sparkonto? Om än som krockkudde, gör det annat än avkastningen inte framstår som lika låg?

  (och om du är extremt petnoga saknas det en bokstav i sista ordet, i sista meningen under De bästa europeiska fonderna 2017 ;)

  Gravatar ikon för användaren
  Kim
  1. Vit pil

   Det är nog bara en miss att jag inte gjort en komplett analys av sparkonto, å andra sidan verkar jag få bra hjälp av er läsare vilket jag uppskattar.

   Idagsläget är det nog bättre att ha pengarna på ett bankkonto med en förutbestämd ränta än räntefond om man bara tittar på risk/avkastning isolerat.

   Tack för feedbacken! :)

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 47. Vit pil

  Hej och tack för en fantastisk blogg. Här spenderar jag en timme varje dag efter att jag nattar barnen och gå genom dina artiklar.
  jag har läst flera av dina artiklar och har några dumma frågor

  Du nämnde att det är bäst att investera i indexfondar. Då kommer mina frågor
  1. Spelar det roll när man köper en indexfond? Alltså finns nån tid där de är billiga eller man köper egentligen ”tjänsten”
  2. finns nån skillnad att köpa indexfond direkt från bolaget än att man köper dem från t ex Avanza?

  Gravatar ikon för användaren
  Laith
  1. Vit pil

   1. Nej, det spelar ingen roll. Viktigast att månadsspara.
   2. Det går oftast inte, utan man behöver köpa dem via Avanza / Nordnet. Skulle även rekommendera det för störst utbud.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 48. Vit pil

  Hej, du verkar glömt Swedbank Robur Access Global, 0,20% på MCSI World index som LF Global, med den skillnaden att du hos Swedbank kan få ett vettigt bolån etc, vilket är svårare med LF och övriga alternativ. Går alltså att få ett ”bra helhetsupplägg” med 0,2% global index fond hos samma bank. Ex.vis kan du låna 85% av bostadens värde, och om du har låg belåningsgrad investera överskott upp till 85% av fastighetens värde i Robur Global och få ett sammanlagt bra upplägg.

  Gravatar ikon för användaren
  Henrik
 49. Vit pil

  Hej! Tack för en fantastisk blogg. Ska precis starta ett sparande hos Avanza för min son. Skulle du rekommendera att ha denna fond Länsförsäkringar Global Indexnära i en barnportfölj? Tack på förhand!

  Gravatar ikon för användaren
  Nadia
 50. Vit pil

  Hej Jan!
  Det kanske kommer snart, men hade varit intressant att se en uppdatering av din PPM portfölj så här i början av året . =)

  Sedan nästa fundering. Startade en konto hos Avanza för ett tag sedan och som nedanstående kommentar förtäljer så tycker jag inte Avanzas portföjlgenerator håller måttet. Alldeles för hög avgift. Jag valde istället enligt följande (dagens procentfördelning):

  Global:
  DNB Global Indeks 24,8%
  SPP Aktiefond Global 11%

  Sverige:
  Spiltan Aktiefond Investmentbolag 11,3%
  Avanza Zero 8,6%
  Didner & Gerge Aktiefond 8,3%

  Europa:
  AMF Aktiefond Europa 8,5%

  Asien:
  Swedbank Robur Access Asien 6,1%

  Tillväxtmarknad:
  Länsförsäkringar Tillväxtmarknad Indexnära 6,3%

  Räntefonder:
  AMF Räntefond Lång 9,1%
  Spiltan Räntefond Sverige 6,1%

  Ser detta ut som ett bra upplägg eller skulle du ändra något. Hade en USA fond innan men tog bort den kändes som jag ville minska exponeringen mot USA i dessa tider och jag har två ju globalfonder. Rätt eller fel?
  Funderar lite också hur du tänker kring räntefonderna. Ska jag ha kvar dem, öka eller minska fördelningen där, vad tycker du?

  Tacksam för lite feedback :)

  Och så vill jag avsluta med att tacka dig för en grym blogg!

  Gravatar ikon för användaren
  Solve
  1. Vit pil

   Det kommer snart. Jag tycker det ser bra ut. Man skulle kunna argumentera för att slagsidan mot Sverige är väldigt hög på nästan 28 %. Sverige står ju för 0,8 % av världsmarknaden.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 51. Vit pil

  Jag tycker avanza’s portföljgenerator har blivit rätt dålig helt plötsligt, är det på grund av deras krav på 5 morningstar stjärnor och många har numer hamnat på 4..?

  Jag gick in och valde framtidsportfölj, månadssparande på 1000 kr i månaden, fick ett förslag på 10 fonder varav endast 1 hade en avgift på under 1%.

  Snittavgiften hamnade på 1.42% för alla tillsammans.

  Gravatar ikon för användaren
  johd
  1. Vit pil

   Kan ju posta resultat här också.

   Enda som inte är dåligt är väl Sverige.

   Global:
   Evli Global B 15 % 1,60 %
   S (Lux) Global Security Equity B USD 15 % 1,92 %

   Tillväxt:
   Evli Emerging Frontier B 12,5 % 1,90 %
   BGF Emerging Markets Eq Inc A2 USD 12,5 % 1,50 %

   USA:
   Fidelity America A-USD 5 % 1,50 %
   MS INVF US Advantage A 5 % 1,40 %

   Europa:
   UBS (Lux) ES Eurp Opp Uncons EUR P 5 % 1,63 %
   Invesco Pan Eurp Structured Eq A Acc 5 % 1,30 %

   Sverige:
   Spiltan Aktiefond Investmentbolag 12,5 % 0,20 %
   Didner & Gerge Aktiefond 12,5 % 1,22 %

   Gravatar ikon för användaren
   johd
 52. Vit pil

  Hej Jan!

  Har nyligen upptäckt din blogg och är mycket imponerad – alltid bra läsning. Keep it up.

  Jag har en fråga, som möjligen redan blivit besvarad så ursäktar isåfall ifall det här blir en repetition.

  Som du har nämnt så innehåller en typisk globalfond (t.ex. LF Global Indexnära) cirka 50-60% USA. Finns det då någon egentlig poäng att t.ex också ha SPP Aktiefond USA? Eller blir det kaka på kaka?

  Har haft båda fonderna sedan i somras och USA-fonden har ju onekligen gått väldigt bra sedan i höstas, men nu verkar det som att det är dags att åtminstone dra ner på USA-proportionerna en del. Dra ner, eller ta bort helt? Vad är din rekommendation?

  Jag är en väldigt passiv sparare och justerar inte våldsamt mycket eller ofta. Har för närvarande följande fonder som jag är mycket nöjd med:

  – LF Global Index
  – Spiltan Global
  – Spiltan Invest
  – SPP Sverige
  – SPP Europa
  – SPP USA
  – Robur Ny Teknik
  – LF Tillväxt Index

  Har cirka 35% i global, cirka 25% i USA, 5% i tillväxt och resten i Europa och Sverige.

  Min fråga är då alltså om det är dags o klippa bort de där 25% USA eller om jag ska låta det vara.

  Vad tycker du?

  Tack!

  Gravatar ikon för användaren
  Isak
  1. Vit pil

   Om det är kaka på kaka beror på vilket sätt man resonerar och hur ens portfölj ser ut. En specifik USA fond har ju fler bolag och kan på det sättet skilja sig från USA-komponenten i en Globalfond. Så jag skulle säga att om man har en liten portfölj då fungerar en globalfond utmärkt. Har man en större mängd pengar att man kan vikta själv, så kan man ju skapa ett alternativ till globalfonden genom att ta t.ex. en USA-fond, en Europa-fond och så vidare och själv skapa en egen viktning. Det ger en exponering mot fler bolag. Sedan är frågan om det är värt jobbet i form av avkastning. Så svaret är tyvärr att där inte är ett klockrent svar, under förutsättning att jag inte missar något.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Ett bra tips:

   Testa Morningstars X-ray-funktion. Lägger man in alla fonder man har samt viktning så får man fram exakt data på hur man investerat världen över.

   Ser man till att hålla USA-delen runt index på 55-60% så gör man ju inte bort sig mer än vad man gör i en vanlig Globalfond.

   Med hjälp av X-ray så kan man se om man ligger tungt någonstans. Själv upptäckte jag att jag låg alleles för tungt mot Sverige. Fick vikta ned lite.

   Gravatar ikon för användaren
   Daniel
 53. Vit pil

  Hej och tack för en otroligt lärorik hemsida!

  Jag har dock en fundering. Du säger att man ska investera i de två bästa fonderna i varje kategori. Varför finns det en mening med dessa då de i många fall båda två är indexfonder som knappt skiljer sig alls? Tror du att det finns en risk att en indexfond på något sätt ”gör bort sig” eller vad är anledningen?

  Gravatar ikon för användaren
  Niklas
  1. Vit pil

   Det är en klurig fråga. Om vi tar t.ex. Globalfonderna så skiljer de inte särskilt mycket vid första anblicken, ta t.ex. DNB Global Indeks och Länsförsäkringar Global Indexnära. Det är mycket same same. Men i den kategorin rankas även t.ex. Spiltan Global Investmentbolag. Det är två högst olika fonder. Den ena investerar i över 1 600 bolag och den andra i 13. Så ja, där skulle man kunna gå bort sig.

   Annars beror det på portföljens storlek också. Det är skillnad på att investera 1 000 000 kr mot 10 000 kr. I det senare fallet är färre fonder motiverade medan i 1 Mkr fallet kan man unna sig både DNB och LF-fonden.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 54. Vit pil

  Tack för intressant läsning i väntan på (försenat) tåg. Hur anser du att man bör tänka kring räntefonder när man är 22 år och sparar långsiktigt?

  Stora svängningar påverkar inte mig i den mening att jag säljer (möjligtvis att jag köper på mig mer). Vilken fördel har jag då att ligga i räntefonder? Tycker mest det känns som bortkastad möjlig hög avkastning, och att jag då hellre placerar de pengarna i ”vanliga” fonder.

  Gravatar ikon för användaren
  Felix Nilsson
  1. Vit pil

   Om du inte påverkas som du skriver, då finns det ingen anledning för dig att vid den åldern och ett långsiktigt sparande äga mer än säg 10 % räntefonder. 10 % är bra om man behöver ta ut pengar oförutsett eller vill köpa på sig i mer i händelse av en överreaktion på börsen tänker jag.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 55. Vit pil

  Vill bara säga TACK för din blogg och för denna artikel som jag sett framemot sen november! Började spara långsiktigt i höstas och det var mycket att sätta sig in i till en början men dina inlägg gjorde det så mycket lättare.

  Gravatar ikon för användaren
  Maria S
 56. Vit pil

  Som nybörjare så är det lite svårt att se vilket av avanzas sparkonton + som är bäst att lägga pengarna på, som ska motsvara räntefondsdelen. Är det bäst att välja sparkonto med eller utan bindningstid i dagsläget, och eventuellt vilken bindningstid? (3,6 eller 12 månader).

  Gravatar ikon för användaren
  Nybörjaren
  1. Vit pil

   Med bindningstid får du bättre ränta. Angående bindningstiden så beror det på om du behöver pengarna eller inte. Ju högre ränta desto bättre.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Tack för det snabba svaret och tack för en fantastiskt bra blogg!
   Jag undrar också om det går att på ett år ha t.ex pengarna låsta i 3mån (avanza-klarna) för att sedan låsa dem i 6 månader, och efter det 3 månader till -> 1 år.
   Om räntan betalas ut när bindningstiden upphör så bör ju detta alternativ ge en bättre ränta vid årets slut än att placera pengarna i 12-månaders-sparkonto?
   Hoppas du förstår frågan :)

   Gravatar ikon för användaren
   Nybörjaren
 57. Vit pil

  Hej Jan,

  Kul med ny blogg uppe. Boken är kanonbra!

  I liknande artikel från 2016 ger du en portfölj med totalt 15 fonder som man ska spara i varje månad. Problemet har varit (för mig och för andra) att handla dessa 15 fonder till ett månadssvarande på cirka 2000 kr/månaden (som du rekommenderar, alltså 10 % av inkomsten) då varje fond har olika ”minsta köpbelopp” som varierar mellan 100-500 kr. Jag har varit tvungen att spara 3 månader för att kunna handla i alla 15 fonder samtidigt.

  Jag ser det inte som ett alternativ att ”samla pengarna på en hög” i 3 månader för att handla var tredje månad.

  Har du därför andra förslag än det ovan? Kommer du ta hänsyn i din kommande portfölj i nästa inlägg det där med ”minsta köpbelopp”? Kommer du minska på antalet fonder i din portfölj? Något du kommer du nämna i nästa veckobrev?

  MB

  Gravatar ikon för användaren
  MB
  1. Vit pil

   Ja, jag har förstått den problematiken och jag har undersökt det under året. När jag har tittar på forskning så visar den att man får fördelar i den riskjusterade avkastningen upp till ungefär 7-10 fonder. Jag kommer därför att dra ner på antalet fonder när jag gör mina portföljförslag nu inom kort.

   Jag kommer även göra några alternativ med både 1, 2, 8 och 16 fonder. Men det kommer inom kort. Annars är som du skriver alternativt att ”poola” pengarna helt okej också.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej, vill kapa frågan :)

   Om du ”månadsspar” via Nordnet som jag gör så kan du fördela procentuellt på nästan hur många fonder som helst och slippa minimibelopp helt på alla fonder som Jan rekommenderat vad jag vet. Det står även angivet på Nordnets hemsida om du söker på fonden i faktabladet.

   Jan kan du bekräfta eller förneka detta ^^

   Gravatar ikon för användaren
   Youngskywalker
 58. Vit pil

  Hej Jan! Har 10 fonder i min portfölj och ville påpeka att SEB har en Europafond utan förvaltningsavgifter. Något som kan vara värt att nämna i din lista (SEB Euroland Gratis)?

  Sen undrar jag också vad du tycker om att skippa den globala fonden och öka motsvarande andel i europa/norden/asien/USA då dessa fonder har lägre avgifter i genomsnitt? Finns det någon vits i att ha den globala fonden i sig?

  Undrar även vad riskerna är med USA ETFen? Förlorar man sitt innehav av banken som ETFen kommer ifrån går i konkurs?

  Mvh
  Artin

  Gravatar ikon för användaren
  Artin
 59. Vit pil

  Du pratade om att du hade intervjuat Swedbanks ”Roburs” finanschef.
  Du vet vilket bolag han kommer ifrån. Akta och det gick ju inte så bra för detta företag.

  Gravatar ikon för användaren
  Stefan Johansson
 60. Vit pil

  Tack før super uppdatering.
  Bra att det i stort sett speglade førra årets urval. Inte før att det spelar någon roll men du har skrivit ”2016” i øverskriften på de långa ræntefonderna.

  Vad tænker du om obligationer i nuvarande ræntelæge? Tim Price hævdar, som du redan kommenterat på andra stællen på bloggen, att Browns portfølj ær ogynnsam i nuvarande rænte och værldsekonomiska bostadssituation just før att de inte kan førvæntas stiga alls. Jeg ær medveten om att din strategi ær att investera jæmnt øver alla tillgångslag men just på grund av den extremt låga ræntan så ær det inte missplacerat att omværdera innehavet i obligationer.

  Gravatar ikon för användaren
  Pontus
  1. Vit pil

   Jag tycker det är klurigt, minst sagt. Reglerna för portföljen säger ju att ”inte ha egna åsikter” utan låta portföljen vara. Skulle jag haft åsikter så skulle jag bytt redan vid krisen 2008, eller något av de efterföljande åren då man pratade om att räntorna skulle öka.

   Vår egen riksbank har ju skapat en berömd igelkott-graf över alla gånger de har trott att räntan ska gå upp, eller hur räntebanan ska ligga. Om de inte vet, som gör det här på heltid, hur ska jag ha någon chans. Därför biter jag ihop lite och gör inget särskilt utan låter portföljen bara löpa på faktiskt utan några förändringar – även om det känns ”fel”. Man behöver inte alltid lita på det man känner eller tänker, tänker jag. :-)

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 61. Vit pil

  Ang räntefonder.
  Bör man ha både långa och korta räntor i portföljen?
  Har för tillfället bara långa. Men funderar nu på att länga till kort alt eller byta till blandräntefond.

  Gravatar ikon för användaren
  Joaikm
 62. Vit pil

  Så klokt och flexibelt av dig att nämna sparkonto som ett möjligt alternativ till räntefonder i dessa lågräntedagar. Vad gäller Avanza Sparkonto+, kan sägas att räntan blir ännu något bättre om man väljer att öppna upp ett konto direkt hos aktuell samarbetspartner. Avanza Sparkonto+Collector ger till exempel sämre ränta än om man vänder sig direkt till Collector. När jag ändå skriver, gör jag också en digital tumme upp för ditt val att trots allt ta med Spiltan Räntefond Sverige i den här utmärkta sammanställningen. Tack för allt engagemang och all öppenhet, alltså!

  Gravatar ikon för användaren
  Oliver
  1. Vit pil

   Ja det var riktigt bra, håller på att flytta just nu faktiskt.

   Har letat runt till och från under 2016 och använt jämförelsesidor och enligt mig finns det bara två alternativ om man inte vill låsa upp pengarna för länge, sevenday och bluestep som sparalternativ på vanligt bankkonto. (inkl. skydd)
   Låser man i 12-24månade ökar utbudet. Har iaf tröttnat på att leta efter andra alternativ så håller mig till dom två.

   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
 63. Vit pil

  Jag ber om ursäkt! – Om du inte vill välja fonder själv placeras dina pengar i den statliga fonden AP7 Såfa. som t.o.m 55 år är enbart AP7 Aktiefond, f.o.m 56 år inträder årskullsförvaltning. Alternativt då är att välja AP7 Aktiefond som är ett eget
  valbart alternativ och behöver ej väljas till 100%, men då kan man ej vara kvar i AP7 Såfa som väljs till 100% av premiepensionen.

  Gravatar ikon för användaren
  ISK
 64. Vit pil

  Hej Jan.

  Tackar liksom alla andra för en super blogg.
  Jag har läst en del på dina sidor och har lagt upp ett sparande på 6000 – 8000/ månaden enligt följande:
  × Spiltan Globalfond Investmentbolag 15%
  × Spiltan investmentbolag 15%
  × Didner & Gerge Aktiefond 10%
  × Didner & Gerge småbolag 10%
  × Länsförsäkringar tillväxtmarknad 15%
  × Länsförsäkringar global indexnära 15%
  × SPP Aktiefond USA 5%
  × Robur Ny Teknik 15%

  Vad tycker du om detta upplägg?

  Gravatar ikon för användaren
  Tobias
 65. Vit pil

  Om du inte vill välja fonder själv placeras dina pengar i den statliga fonden AP7 Såfa. – Ej i AP7 Aktiefond som är ett eget
  valbart alternativ och behöver ej väljas till 100%.

  Gravatar ikon för användaren
  ISK
 66. Vit pil

  Hej
  Är följande rätt förstått gällande din rika tillsammans portfölj .
  1 ditt sparande är uppdelat i 4 lika stora (25 %) kategorier.
  – 25% aktie/indexfonder
  – 25 % korta räntor
  – 25 % långa räntor
  – 25 % ädelmeraller ( t.ex. Guld och silver ETFer)

  Vid nyår och midsommar ballanserar du portföljen så att den/de fjärdedelar som överpresterat säljer du tills du nått 25% innehav igen. Du köper i den/de fjärdedelar som tappat mot övriga.
  Om allt ( mot förmodan ) tappar i reellt värde men behåller innebördes förhållande (25%) så skulle ingen omballanserng behöva göras. Du skulle dock fundera på om du behöver byta ut kandidaterna mot bättre?

  Man kan göra så att man investerar enligt ovanstående fördelning varje månad , elller sätter in 40% direkt och övrigt av sitt kapital successivt.
  Har jag förstått korrekt ?

  Jag tror att Mikael Syding kallat detta för en quatroo stagioni pizza portfölj .

  Gravatar ikon för användaren
  Hasse
  1. Vit pil

   Vill också minnas att det är +-10% som gäller av vardera tillgångsslag. Så om något väger 30% behövs ingen omfördelning.

   Gravatar ikon för användaren
   Andreas
 67. Vit pil

  Jag har precis fått upp intresse och ögonen för ett sparade via fonder.
  Jag sparar 500kr till min nyfödda dotter tills hon blir ”stor” dvs 18-25år.

  Jag har fördelat det på 400kr läns global index och 100kr på spiltan aktie invest.

  Är det en ”ok” början? Eller hur bör jag fördela 500kr i månaden till min dotter.

  Gravatar ikon för användaren
  Mattias
 68. Vit pil

  Hej! Tack för en bra blogg och denna sammanställning! Efter egen reserach bekräftade du att jag är inne på ”rätt” spår. Funderar lite kring om det finns någon anledning till att välja DNB Global Indeks framför Länsförsäkringar Global Indexnära?

  Gravatar ikon för användaren
  Adrian
 69. Vit pil

  Hej Jan!

  Tack för en superblogg! Och stort tack för den årliga återkommande artikeln om de bästa fonderna för året! En populär artikel som jag läser många gånger under året! Väl uppskattad!

  Jag undrar varför du inte har med Spiltan Räntefond Sverige under rubriken ”De bästa korta räntefonderna 2017”?

  3 stjärnor hos morningtar. 0,10% i avgift. Avkastning 1år: 2,69%, 3år: 5,54% och 5år: 12,52%.

  Mvh
  Oli

  Gravatar ikon för användaren
  Oli
 70. Vit pil

  Hej

  När jag år för år byter fond, bör jag helt enkelt bara ändra månadssparandet till dessa nya fonder eller ska man sälja av de gamla också och köpa in på nya?

  Gravatar ikon för användaren
  johd
  1. Vit pil

   Jag skulle nog rekommendera byta.

   Jag vill dock betona, att man gör inte bort sig med de gamla fonderna. Så det är inget akut som man måste göra.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   Hej, jag förstod inte riktigt vad du menade Jan med att du rekommenderar att man byter fonder. Ska man också sälja sina gamla fonder och köpa in på de nya eller enbart ändra månadsparandet?

   Gravatar ikon för användaren
   Mustafa
  3. Vit pil

   Jag skulle säga att man kan byta om man vill – på både månadssparandet och de fonder man har. Med det sagt så vill jag också säga att skillnaderna är marginella och att man inte gör något fel i att behålla de fonder som vi hade förra året.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 71. Vit pil

  Finns det någon anledning att företagsobligationsfonderna t.ex. IKC Avkastningsfond och Spiltans korträntefond, inte är mer? Då båda har sharpe på 3,10-3,15 och IKC avkastning kring 4,5% som verkar tuffa på bra.

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Hjälp mig att resonera, men jag ser inte någon anledning till Spiltans korträntefond när det finns grattis penningmarknadsfond i form av Swedbank. Eller tycker du att jag tänker fel?

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  2. Vit pil

   När det gäller IKC-fonden så får den ju placera i aktier och derivat och har en relativt hög avgift på 0,6 %. Så känns som att det är lite mer risk i en sådan.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
  3. Vit pil

   Well. Jag resonerar så att Swedbanks penningmarknadsfond i princip har stått still de senaste tre åren, den har stagnerat och går nu utför. Tittar vi på fem år är spiltan upp mer än 12% och Swedbank 3%. På nio års sikt har spiltan +14% mer än Swedbank. Vidare så har Spiltan dubbelt så hög riskjusterad avkastning, det om något talar för Spiltans. Swedbanks är gratis, 0,1%-enheter billigare, vilket jag helt enkelt inte bryr mig om mtp. resultatskillnaden. En ska ju skatta också, har man kapitalet på ett ISK känns det onödigt att stå still. Men ja, jag ser inte alls att avgiftsskillnaden ska motivera skillnaden i (riskjusterad) avkastning.

   Visst, IKC skiljer sig en del. Avgiften är lite högre, absolut. Men själv är jag intresserad av avkastning. Med en sharperatio på över 3, god historik och trend, och en avkastning på över 4,5% har jag inget emot avgiften. Std ligger på låga 0.8% också. Som nämnt är jag intresserad av avkastning, och gärna god riskjusterad sådan. Men visst, jag kollar till mina fonder frekvent och IKC-fonden får man väl se upp med.

   Gravatar ikon för användaren
   Johan
  4. Vit pil

   Såg det, snyggt. IKC Avkastningsfond får man förstås ha koll på och beakta att en del (10%?) får handlas inom aktier o dyl. Men med den sharpekvoten har jag den gärna i fondportföljen. Lite som korträntefond-aktie-hybrid, inom sammanhanget, ”stabil” avkastning.

   Gravatar ikon för användaren
   Johan
  5. Vit pil

   Ja, precis. Det var flera år sedan jag såg en fond med en sådan Sharpe-kvot. Får se om de klarar att hålla den. Ungefär som Catella Avkastning var på sin tid.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 72. Vit pil

  Hej Jan!

  Jag har sparat enligt dina strategier och råd kring indexfonder i snart över 1 år. Mitt val av fonder har i princip gjorts enligt din artikel som behandlar indexfonder för 2016. Nu när det är 2017 har vi fått ytterligare en utmärkt artikel från dig som behandlar indexfonder för 2017. Min fundering ligger kring konceptet att ha en lång sparplan på 5-10 år och bytet av fonder.

  Eftersom fonden för tillväxtmarknader har byts ut detta året ska man gå emot planen att behålla tillväxtfonden från 2016 under en längre tid och istället byta denna portfölj-andel mot tillväxtfonden för 2017 som har en lägre avgift?

  Gravatar ikon för användaren
  Anders
 73. Vit pil

  Åh jag har längtat efter det här inlägget :) Tusen tack för att du gör det här! För en nybörjare som är aningens feg (och lite lat såklart som inte undersöker mer själv) så är den här sammanfattningen som att ”hålla i handen”. Jag är så tacksam!

  Gravatar ikon för användaren
  Helen Löhr
 74. Vit pil

  Hej!

  Tack för ett nytt inlägg, har som så många andra flitigt lästa motsvarande inlägg 2016.

  ”En parentes i skrivande stund är att det finns bankkonton idagsläget som kan ge en avkastning i paritet med ovanstående fonder. ”
  Jag har också funderat en del på detta. Till exempel Norwegian erbjuder en ränta på sitt sparkonto som är 1,75 %. 1 av 3 av mina räntefonder som jag sparar i har kommit upp i det.
  Vore det skäl att skippa månadssparande i räntefonder och istället sätta motsvarande del på ett sparkonto? Vad tycker du? Min tidshorisont är 10-15 år åtminstone och har hittills sparat ungefär 20-25% i räntefonder och resten i aktiefonder och en del aktier mest för skojs skull.

  Gravatar ikon för användaren
  Nisse
 75. Vit pil

  Hej Jan.
  Hur tänker du kring kring tracking error för indexfonder? Länsförsäkringar ligger på 1,8% vs Dnb som ligger på 0,2%
  Är det den faktorn som gör att du rekommenderar Dnb om man bara väljer en globalfond? Men att länsförsäkringar ändå tar förstaplatsen pga fondavgiften? Försökt kolla igenom innehav/brancher/global spridning och de två är ju väldigt snarlika förutom just tracking error.

  Tack för att du delar med dig av din kunskap :)
  Vänligen
  Elin

  Gravatar ikon för användaren
  Elin Vedin
 76. Vit pil

  Hej Jan!

  Kul att du fortsätter din genomgång av svenska fonder. Tycker du har bäst information på nätet i detta ämne.
  Nu har du inte publicerat artikeln om fördelningar av respektive fondtyp, men gissar att den ser ut ungefär som tidigare år.
  Jag har tidigare följt en liknande fördelning (t.ex Global 30%, USA 20%, EU 20%, SE 20%, Asien
  10%) men på senare tid funderat på om det inte är bättre och enklare att skippa USA- och Europafonder och köra mycket större andel Globalfond? (Exempelvis 80% Global, 10% Sverige, 10% Asien). Detta liknar Claes Hembergs nybörjarportföljer.

  Är syftet med fler fonder att få med fler aktier? Eller är det möjligheten att balansera om mellan regioner regelbundet? (Köp EU billigt och sälja USA dyrt för att återställa balansen t.ex)

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
  1. Vit pil

   Jag kommer inom kort att komma med modellportföljer samt ta exempel på hur man kan bygga dem med få och fler fonder. :-) Men det kommer vara ganska likt som tidigare.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 77. Vit pil

  Varför har Spiltan Räntefond Sverige försvunnit bland de korta räntefonderna?

  Förra året så rekommenderade du t.ex. Spiltan Räntefond Sverige som enda kort-räntefond om man skulle göra en förenklad nybörjarportfölj (60% DNB Global Indeks, 20% Spiltan Räntefond Sverige, 20%, SPP Obligationsfond).

  Är t.ex. Swedbank Robur penningmarknadsfond att föredra framför Spiltan under 2017 i din mening?

  Gravatar ikon för användaren
  Malte
  1. Vit pil

   Ja, jag skulle säga det, den ligger nu på 3 stjärnor också. Men återigen, skillnaden är dock fortfarande marginell. Har man kvar Spiltans fond så gör man inget fel. Det är fortfarande en kvalitetsfond.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 78. Vit pil

  Hej Jan,
  Tack för en bra artikel, har precis fått blodad tand kring fonder och har investerat i både Avanza & Nordnet.
  Har även börjat titta på min pension, har förstått att man kan göra ett val kring sin premiepension om pengar ska vara i AP7 eller någon annan fond. Hur tänker/resonerar du kring att ”förvalta” pengar? Bättre och låta bra vara kvar i AP7?

  Gravatar ikon för användaren
  Martin R
 79. Vit pil

  Hej, tack för en bra blogg. Har en fråga angående nybörjarportföljen. Min tjej vill börja spara hos nordnet, men hon har inte en jättehög lön, så 10% på hennes lön blir 1600 i sparande varje månad. Ska man börja med att skjutsa in dessa pengar i globala fonder för att få bra spridning? Och när man fått ihop ett bra sparkapital på nordnet, dela upp pengarna enligt nybörjarportföljen?

  Mvh Robin

  Gravatar ikon för användaren
  Robin
 80. Vit pil

  Tack för denna underbara sammanställning även detta år. Det känns tryggt att det inte händer så mycket på den passiva marknaden, så att man kan månadsspara och sova gott samtidigt. Personligen har jag använt dina listor som grund, för att sedan skruva lite till på hållbarhets-ratten, då jag är en stark miljövän men även gillar avkastning.

  Utöver de hemsidor du använt för din analys, så jag även hämtat data från
  * morningstars hållbarhetsindex
  * http://www.sparahallbart.se
  * samt läst lite extra hos respektive fondförvaltares egna hemsidor

  Jag vet att jag får betala lite mer för denna hållbara förvaltningen, men det när något jag är beredd att göra för att bla slippa fossila företag. Det jag skulle vilja komplettera till din lista med är SPPs fossilfria fonder och AMF då gått över till index med ESG fokus.

  SPP Global Plus MSCI World 0,41% 473702 4 glober
  AMF Aktiefond Nordamerika MSCI USA ESG 0,46% 520692 5 glober
  SPP Sverige Plus MSCI Sweden 0,31% – 5 glober
  AMF Aktiefond Asien Stilla havet MSCI ACWI ESG Asia Pacific 0,64% 823096 5 glober
  SPP Tillväxtmarknad Plus MSCI Emerging Markets 0,81% 971077 5 glober
  AMF Aktiefond Europa MSCI ACWI ESG Europe 0,43% 538462 5 glober

  Nu skulle man lätt kunna tro att jag representerar SPP och AMF, men så är det ej. Däremot önskade jag verkligen att fler förvaltare tog ett större ansvar för vår framtida hållbara utveckling, utan att man skall behöva betala höga avgifter.

  MSCI USA ESG INDEX (här finns exempelvis inte Exxon Mobile med)
  https://www.msci.com/documents/10199/8cfbc6c0-b4c1-4ddf-a8f2-3c0ec1f38dd5

  MSCI USA INDEX
  https://www.msci.com/documents/10199/67a768a1-71d0-4bd0-8d7e-f7b53e8d0d9f

  Tack för en bra blogg

  /magnus

  Gravatar ikon för användaren
  Magnus Kallin
  1. Vit pil

   Kanonkommentar! Själv kände jag bara till SPP Tillväxtmarknad Plus – fosilfri tillväxtmarknad med 0.75% i avgift – /helt/ klockrent. :)

   Nu blir det kanske att styra om portföljen i år trots allt. Stort tack för den här sammanställningen!

   Gravatar ikon för användaren
   Ulf
  2. Vit pil

   Tack själv, Magnus, för ett klokt, intressant och framtidslovande inlägg som manar till eftertanke – kommer framöver att betänka ett par av de fonder som du tipsade om. Väljer själv spontant att tipsa tillbaka, genom att (åter, i denna tråd) nämna att den avkastningsstabila korträntefonden Spiltan Räntefond Sverige (0,10 %) har 5 jordglobar i hållbarhetsbetyg på Morningstar (Fondmarknaden.se utsåg även fonden till bästa räntefond 2016). Och nej, jag jobbar lika lite för Spiltan som du jobbar för SPP eller AMF. :)

   Gravatar ikon för användaren
   Oliver
  3. Vit pil

   Tack Magnus för jättebra kommentar. Har nu uppdaterat artikeln med både betyg från sparahållbart.se men även några av dina förslag på fonder.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 81. Vit pil

  Vad tycker du om fonden ”AMF aktiefond småbolag” ? själv lockas jag av den lägre förvaltningsavgiften jämfört med exempelvis D&G eller Lannebo

  Gravatar ikon för användaren
  K24
 82. Vit pil

  Hej hej,

  Kollade på Pensionsmyndigheten, det numret du angav går till ”SPP Aktiefond USA M/E”. Är de så att du menar ”581371” (AP7 Aktiefond M/E) som har en avgift på 0,11 och inte 0,15?

  Gravatar ikon för användaren
  Nina
  1. Vit pil

   Det stämmer, det blev fel. Den sjunde AP-fonden (AP7 Aktiefond) som jag avsåg har nummer 581371. Det är korrigerat i artikeln nu. Tack för feedbacken!

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson
 83. Vit pil

  En kommentar till :)

  Du skriver:

  ”Min upplevelse är att Asien-fonderna är underskattade i de stora indexen såsom MSCI World.”

  Det är till och med så att Asien generellt inte är med alls i MSCI World. (Undantaget Japan, Hong kong och Singapore). De flesta globala indexfonderna följer detta index. (DBN, Danske Bank, LF, Swedbank Access bland annat)

  Ett ypperligt komplement till ovan nämnda fonder är SPP Global (0,30 avgift). Den följer indexet MSCI All Country World Index som till skillnad från MSCI World också innehåller tillväxtmarknader. SPP Global är såldes än mer global än DNB eller Länsförsäkringar. :)

  Själv har jag två fonder i min globala portföljdel: Länsförsäkringar Global Index och SPP Global. De kompletterar varandra fint tycker jag.

  För den som vill läsa mer om alla MSCI-index: https://www.msci.com/acwi

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Det låter klokt. Men betraktar man dessa två fonders historik så ser man att utvecklingen är i princip identisk över de tre senaste åren. Det är lite förbryllande, faktiskt, och gör det inte så meningsfullt att ha båda.

   Gravatar ikon för användaren
   Magnus
 84. Vit pil

  Angående dina kommande separata artiklar om fondfördelningar i portföljerna, vore det intressant om du ville ägna några rader åt aktuellt resonemang vad gäller fördelningar mellan korta och långa räntefonder. Med tanke på dagens ränteläge, SKULLE det ju t.ex. kunna vara en idé att under en begränsad period säkra upp något genom ökad andel korta räntefonder (då långa dito rimligen borde sjunka mer när räntorna stiger, eller snarare fortsätter att stiga) – men det är bara en personlig tanke som jag låtit styra mina egna val vid aktuella omfördelningar. Förstås över huvud taget svårt att sia om utveckling, med Herr Oberäknelig vid rodret i väst.

  Gravatar ikon för användaren
  Oliver
 85. Vit pil

  Hej, och tack för en bra blogg! Jag uppskattar verkligen sättet du skriver på och din ödmjuka inställning.

  En fråga om de svenska fonderna. Finns det någon anledning till att Didner & Gerge Småbolag inte finns med i listan? Den ser ut att gå/ha gått bättre än Lannebo Småbolag och har dessutom lägre avgift. Den innehåller kanske inte bara Sverige i och för sig?

  Med vänlig hälsning,
  Johan

  Gravatar ikon för användaren
  Johan
 86. Vit pil

  Hej

  Tusen tack för inlägget. Vet inte hur många gånger jag läst fjolåret artikel :) Så matnyttig och konkret.

  En liten fråga:

  Bedömer du att Danske Global Index är så pass vass trots avgiften på 0,50? Den konkurrerar med motsvarande fonder med en avgift på 0,20. Länsförsäkringar Global Index och Access Global Index exempelvis. Är Danske värd de extra 0,30?

  Mvh Daniel

  Gravatar ikon för användaren
  Daniel
  1. Vit pil

   Länsförsäkringar-fonden är ju med och dessutom på första plats. Angående Swedbanks Access Global tänker jag att den är helt ny och då har vi båda LF och DNB-fonden som bättre alternativ.

   Gravatar ikon för användaren
   Jan Bolmeson