Stockholmsbörsen (SIXRX) historisk avkastning 1870 - 2019
Sök:

Stockholmsbörsen (SIXRX) historisk avkastning 1870 – 2019

Historisk utveckling för Stockholmsbörsen och indexet SIXRX inkl. utdelningar 1870-2019

SIX Return Index (SIXRX) är en sammanställning av den genomsnittliga utvecklingen för Stockholmsbörsen. Indexet inkluderar utdelningar och är därmed mest rättvisande för den svenska börsen. Riksbanken har efterkonstruerat indexet ända sedan 1870 och det är därmed den längsta tidsserien vi har i Sverige.

Jag har sammanställt datan för Stockholmbörsen och indexet SIXRX med hjälp av Fondbolagens Förening, Riksbanken, Financial Times och en hel mängd andra källor. I tabellen nedan finns de senaste 50 åren.

Artikeln är uppdaterad per: 2020-01-07

Statistik för Stockholmsbörsen under perioden 1870 – 2019

Nedan följer lite statistik för den intresserade:

  • Årsmedelavkastning: 9.24 % (CAGR).
  • 76 % av alla år slutade plus.
  • Avkastning (genomsnitt): 10.93 %
  • Avkastning (median): 9.66 %.
  • Standardavvikelse: 19.8 %.
  • Utfall ett enskilt år med 68 % sannolikhet: -8,83 % till +30,70 %
  • Utfall ett enskilt år med 95 % sannolikhet: -28,6 % till +50,5 %
  • Fond som bäst matchar indexet: SEB Sverige Index (se bästa fonderna 2020)

Värdelöst vetande: 100 kr 1870 skulle idag vara värda 50+ miljoner… 🤓

Förvänta dig inte en jämn avkastning på 9 % per år

Även om jag i föregående stycke skriver att årsmedelavkastningen ligger på runt 9 procent per år för Stockholmsbörsen, så är det viktigt att inte förvänta sig den ett enskilt år. I nedanstående bild har jag grupperat avkastningen per år mellan 1980 och 2019 beroende på vilket avkastning Stockholmsbörsen har gett. Bara ett enda år under de senaste 40 åren har börsen slutat på exakt 9 procent.

Jag brukar säga att Stockholmsbörsen i genomsnitt gör 7 % per år. Däremot är det viktigt att inte förvänta sig en avkastning på just 7 %. Det har bara inträffat en gång sedan 1980. Ett enskilt år är det bättre att förvänta sig en extrem avkastning.
Jag brukar säga att börsen i genomsnitt gör 7 % per år. Däremot är det viktigt att inte förvänta sig en avkastning på just 7 %. Det har bara inträffat en gång sedan 1980. Ett enskilt år är det bättre att förvänta sig en extrem avkastning.

Tidsperioden är din bästa vän

Nedanstående bild visar största vinsten, största förlusten och medianavkastningen för olika sparhorisonter.

Högsta-, lägsta- och medianavkastningen per sparhorisont Stockholmsbörsen via SIXRX, 1870-2019
Högsta-, lägsta- och medianavkastningen per sparhorisont Stockholmsbörsen via SIXRX, 1870-2019

Man ser tydligt hur avkastningen blir jämnare och jämnare ju längre sparhorisonten är.

Historisk utveckling 1970 – 2019

Nedan följer den historiska årsavkastningen för Stockholmsbörsen enligt SIX Return Index (SIXRX). Om du vill ha hela tidsserien så finns den i vårt arbetsmapp på Patreon. På Patreon finns även data för Stockholmsbörsen (SIXRX) på månads- och dagsbasis sedan 1995.

År Förändring
2019 34,97%
2018 −4,42%
2017 9,48%
2016 9,62%
2015 10,39%
2014 15,79%
2013 27,95%
2012 16,48%
2011 −13,50%
2010 26,68%
2009 52,50%
2008 −39,04%
2007 −2,60%
2006 28,06%
2005 36,35%
2004 20,76%
2003 34,17%
2002 −35,90%
2001 −14,83%
2000 −10,80%
1999 69,74%
1998 13,08%
1997 27,91%
1996 42,65%
1995 20,66%
1994 6,50%
1993 56,36%
1992 2,56%
1991 8,58%
1990 −29,34%
1989 27,08%
1988 55,42%
1987 −5,96%
1986 53,61%
1985 28,71%
1984 −9,38%
1983 69,38%
1982 40,29%
1981 63,42%
1980 28,44%
1979 3,73%
1978 21,38%
1977 −12,46%
1976 4,85%
1975 34,35%
1974 1,53%
1973 3,35%
1972 14,55%
1971 26,90%
1970 −19,10%

Relaterade artiklar


Ansvarsbegränsning: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. En investering i värdepapper/fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Samtliga analyser och all annan information som tillhandahålls lämnas uteslutande i informationssyfte, för allmän spridning, och ska under inga förhållanden användas eller betraktas som rådgivning, uppmaning eller rekommendation för att köpa eller sälja aktier eller andra finansiella instrument. Åsikter och analyser som presenteras är personliga och informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Du bör inhämta råd från andra rådgivare och basera dina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet. RikaTillsammans frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från RikaTillsammans. Läs mer i de fullständiga villkoren.

Kommentera